Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.1. Charakteristiky různých stránek VM dr.Ján Mišovič, CSc

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.1. Charakteristiky různých stránek VM dr.Ján Mišovič, CSc"— Transkript prezentace:

1 1.1. Charakteristiky různých stránek VM dr.Ján Mišovič, CSc misovic@volny.cz

2 2.2. r Charakteristiky různých stránek VM 1. Definice veřejného mínění 2. Skladba veřejného mínění 3. Vlastnosti veřejného mínění 4. Charakteristika vědomí společnosti

3 3.3. r Charkteristiky různých stránek VM Definice veřejného mínění J Wiatr charakterizuje veřejné mínění takto: historicky určený a proměnlivý stav vědomí velkých sociálních skupin, které mají zájem na veřejných záležitostech, projevují se veřejně a zaměřětem sporu v rámci daného systému.

4 4.4. r Charkteristiky různých stránek VM V pozadí všech definic stojí fakt, že jde o produkt s různým kolektivním zastoupením pohledů a názorových pozic na otázky společného zájmu.

5 5.5. r Charkteristiky různých stránek VM S pluralistickou podobou VM se setkáváme pomocí tří výrazových forem: První představuje masové mínění.Druhou součástí je VM skládající seze všech vyjádření diferencovaných skupin, Třetí forma se projevuje se všeobecným míněním koncipujícím se v důsledku celkového nashromáždění mínění jednotlivců

6 6.6. r Charkteristiky různých stránek VM Pro samotné výsledky výzkumů veřejného míněnínavrhl J.Wiatr pojem společenské názory. Jde o výsledky institucí zkoumajících veřejné mínění.

7 7.7. r Charkteristiky různých stránek VM Nadindividuální charakter veřejného mínění.Termín vyjadřuje rozdíl mezi nositelem a subjektem veřejného mínění.Opírá se o fakt, že společnost není představována jen množstvím ndividuí, ale tvoří samostatný historický subjekt. Projevuje se v charakteristikách podstaty, prostřednictvím jejich stránek

8 8.8. r Charkteristiky různých stránek VM Jednu z nich představuje diskusnost. V tomto smyslu veřejné mínění není prostou sbírkou individuálních mínění, ale produktem diskusního procesu.

9 9.9. r Charkteristiky různých stránek VM Nositelem veřejného mínění je jednotlivec, ale to neznamená že veřejné mínění je sumou individuálních stanovisek.

10 10. r Charkteristiky různých stránek VM Názorová struktura Jde o propojenost názorů, prostřednictvím vzájemných vazeb. P. Berger uvádí, že názory na v oblasti náboženství se vyskytují ve svazcích, nevytvářejí se izolovaně, a mnohdy se pojí s názory na jiné otázky.

11 11. r Charkteristiky různých stránek VM Významným zdrojem poznatků o názorových strukturách byli práce analyzující profil společenských postojů. S ucelenou koncepci přišli Howard Lavine a Bibb Latane.

12 12. r Charkteristiky různých stránek VM Povrchová vrstva veřejného mínění. Jde o složku reprezentovanou kombinací mínění, společenských nálad, předsudků, stereotypů.

13 13. r Charkteristiky různých stránek VM Vznik vrstev souvisí s respektováním poznatku, že schopnost veřejného mínění usuzovat je omezená. Veřejnost disponuje určitou kompetentností nebo prahem dostupnosti.

14 14. r Charkteristiky různých stránek VM Vlastnosti veřejného mínění. Za základní vlastnost je pokládána sjednocující síla názorů, jež se projevuje prostřednictvím funkcí veřejného mínění. K nejčastěji uváděným charakteristikám patří jeho směr a intenzita

15 15. r Charkteristiky různých stránek VM K obecným vlastnostem patříjeho menší či větší stabilita, labilita, někdy označována jako pomíjivost, trvalost.Pokud je pohled na minulé události, vztahující se k historii zakotvený v hloubkové vrstvě, zpravidla přetrvává dlouhá desetiletí.

16 16. r Charkteristiky různých stránek VM Významnou vlastností je intenzita VM rozpracovaná Lanem a Searsem. Kvalita a mohutnost intenzity se odráží v indexu intenzity, s jehož výpočtem přišel V.O.Key.

17 17. r Charkteristiky různých stránek VM Jde o poměr těch, kteří rozhodně souhlasí, k těm jenž spíše nebo částečně souhlasí Analogické je to i v případě nesouhlasících.Např. indexy podporující a odmítající umistění americké radarové základny v ČR v září 2006 byly v poměru 0,26: 1,38.V září 2008 byly indexy reprezentovány údaji 0,7:4 1,68. V září 2006 bylo rozhodně pro 5 % a 19 % spíše pro, 36 % rozhodně proti a 26 % spíše proti. V září 2008 9 % bylo rozhodně a 19 % spíše pro, 27 % spíše proti a 39 % rozhodně proti.

18 18. r Charkteristiky různých stránek VM Významným rysem je homogenita.Vyjadřuje míry shody nebo neshody mínění různých skupin populace na stejný problém. Další vlastnost – rozsah účinku souvisí s tím,zda vliv veřejného mínění je přímý nebo nepřímý.

19 19. r Charkteristiky různých stránek VM Dlouhodobé veřejné mínění. Jeden z projevů spojených s hloubkovou vrstvou VM.Zpravidla se opírá o racionální uvažování.

20 20. r Charkteristiky různých stránek VM Někdy se setkáváme s bimodálním rozdělením, se dvěma preferovanými, ale z cela opačnými pozicemi. V takových případech hovoříme o polaritě mínění.

21 21. r Charkteristiky různých stránek VM Oscilující veřejné mínění.Pojem může charakterizovat výsledek situace spojené s počáteční fází formování veřejného mínění.

22 22. r Charkteristiky různých stránek VM Podle zastoupení jednotlivých vlastností vznikají různé názorové konstelace.První z nich tvoří konsensus. Druhou reprezentuje většinové mínění,třetí má podobu pluralistického mínění, čtvrtý druh představuje intenzivní mínění menšiny, pátou kategorií je mínění pozorné veřejnosti

23 23. r Charkteristiky různých stránek VM Vzájemný vliv názorů, či převaha některého z nich vytváří názorové klima.Pojem pochází ze 17.stol. a v 80.letech 20.století ho oživila E.Noelleová

24 24. r Charkteristiky různých stránek VM Veřejné mínění bývá charakterizováno i jako stav vědomí veřejnosti. Z hlediska obsahu je propletené, vícevrstevnaté a strukturované.


Stáhnout ppt "1.1. Charakteristiky různých stránek VM dr.Ján Mišovič, CSc"

Podobné prezentace


Reklamy Google