Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vedoucí bakalářské práce: Dr. Ing. Jiří Horák Konzultant: Mgr

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vedoucí bakalářské práce: Dr. Ing. Jiří Horák Konzultant: Mgr"— Transkript prezentace:

1 Název bakalářské práce: Mapování výskytu neofytů a příprava GIS pro NPP Landek
Vedoucí bakalářské práce: Dr. Ing. Jiří Horák Konzultant: Mgr. Jan Klečka (AOPK) Zpracovatel: Renata Sedláriková Studijní obor: geoinformatika Studijní skupina: G 363, 3. ročník Školní rok: 2001 / 2002

2 Úkoly bakalářské práce:
příprava GIS aplikace pro AOPK v Ostravě s využitím programu ArcView zájmové území: NPP Landek, v katastrálních územích Koblov a Petřkovice u Ostravy, rozloha: 85,53 ha mapování výskytu neofytů pomocí GPS: křídlatky japonské (Reynoutria japonica), bezu černého (Sambucus nigra) invazní rostliny určené k likvidaci (zabírají stanoviště přirozeným druhům) mapování cest, orientačních prvků a míst určených k odpočinku s využitím systému GPS

3 Vstupy bakalářské práce: 1/2
(pro vytvoření GIS NPP Landek) naskenovaná, zaregistrovaná a zvektorizovaná katastrální mapa území NPP Landek (získaná z MMO prostřednictvím AOPK) hodnoty naměřené pomocí GPS (potřeba získat v terénu)

4 Vstupy bakalářské práce: 2/2
(pro orientaci v terénu, kontrolu a srovnání) analogová katastrální mapa pro orientaci a zaznamenávání při mapování přímo v terénu (z původního měřítka 1 : zmenšená na 1 : – kopie mapy, kterou vlastní AOPK) analogová mapa stáří vegetace na celém území NPP Landek (měřítko 1 : , získaná od AOPK) digitalizovaný letecký snímek z května roku (získaný z MMO prostřednictvím AOPK)

5 Získání dat pomocí GPS: V listopadu proběhlo měření jednotlivých prvků v NPP Landek:
křídlatka japonská bez černý cesty orientační prvky (tabule) odpočívadla (přístřešky, vyhlídka) Obrázek č. 1: Záznamník GPS

6 Křídlatka japonská (Reynoutria japonica) Mapování křídlatky proběhlo v celém území NPP Landek.
Obrázek č. 2: Květenství a listy křídlatky japonské osamocené trsy (až do plochy 6 m2) byly měřeny jako body větší oblasti jako polygony rozlišené kategorie: souvislý porost (100% - 80%) nesouvislý porost (79% - 50%) jako linie byly změřeny hranice oblastí ležících mimo NPP – porosty, které mohou svou blízkostí a rozlohou ovlivnit šíření křídlatky v NPP Landek

7 Bez černý (Sambucus nigra)
Mapování bezu černého proběhlo v jedné části NPP Landek s cílem odhadnout časovou náročnost mapování celého území NPP (hojný výskyt tohoto keře v celém území) a najít efektivní postup. Sledované kategorie: souvislý porost (100% - 70%) nesouvislý porost (69% - 40%) rozptýlený výskyt (39% – 5%) Obrázek č. 3: Květenství a listy bezu černého

8 Tvorba GIS NPP Landek pro AOPK
Pomocí programů: Pathfinder, ArcInfo a ArcView jsem vytvořila a upravila jednotlivé vrstvy GIS aplikace Tabulka č. 1: Vrstvy vytvořené z katastrální mapy Název vrstvy Typ vrstvy Stručný popis zmapovany_bez polygony oblast zvolená pro mapování bezu černého katmapa_npp parcely vyskytující se v NPP uzemi_npp vymezení celého území NPP ochr_pasmo znázornění ochranného pásma kolem NPP Landek

9 Tabulka č. 2: Vrstvy z dat získaných pomocí GPS
Název vrstvy Typ vrstvy Stručný popis kridlatka polygony výskyt křídlatky japonské na celém území NPP Landek kridlatka_l linie části hranic souvislých porostů křídlatky v blízkosti NPP bez výskyt bezu černého v části NPP cesty všechny cesty v NPP Landek odpocivadla body místa sloužící k odpočinku tabule tabule přírodovědné, hornické, informační a označníky

10

11 Editace atributů jednotlivých vrstev Každá vrstva obsahuje atributy podle požadavků AOPK.
Obrázek č. 5: Tabulka atributů vrstvy „cesty“ editace atributů v ArcView Vrstva „cesty“: jednoznačný identifikátor každého úseku (k následujícímu křížení) druh cesty: zpevněná, nezpevněná, pěšina zda úsekem prochází nějaká stezka délka úseku

12 Obrázek č. 6: Tabulka atributů vrstvy „tabule“
Obrazová dokumentace aktuální stavu tabulí a odpočívadel v době měření pořízené fotografie: celkový pohled – všechny bodové prvky detail (obsah tabule) – některá místa Obrázek č. 6: Tabulka atributů vrstvy „tabule“

13 Příklad připojovaných fotografií
Obrázek č. 7: Fotografie tabule naučné přírodovědné stezky Obrázek č. 8: Detail této tabule

14 Využití GIS NPP Landek na AOPK v Ostravě
vizualizace reálného stavu a rozmístění sledovaných prvků v terénu plánování rekonstrukce a udržování naučných stezek, tabulí a míst určených k odpočinku sledování výskytu křídlatky japonské v době měření, odhadování dalšího rozšiřování této invazní rostliny plánování likvidace křídlatky japonské, orientační výpočet celkové plochy jejího výskytu vytváření kartografických výstupů – orientace v terénu, vyhledávání oblastí výskytu křídlatky japonské v terénu, prezentace celého území NPP apod.

15 Použitá literatura - knihy
kolektiv: Chráněná území České republiky, Ostravsko. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, rukopis publikace Pyšek, P., Prach, K.: Invazní rostliny v české flóře. Zprávy České botanické společnosti, ročník 32, Česká botanická společnost, Praha, 1997, 138 stran Randuška, D., Šomšák, L., Háberová, I.: Barevný atlas rostlin. Nakladatelství Profil, Ostrava, 1986, 640 stran Rapant, P.: Globální družicové navigační a polohové systémy. rukopis knihy, 2001 a další

16 Použitá literatura – články, Internet
Dokumentace k NPP Landek (archiv AOPK): vystřižené články z novin a časopisů Internet:

17 Děkuji vám za pozornost.
kontakt:


Stáhnout ppt "Vedoucí bakalářské práce: Dr. Ing. Jiří Horák Konzultant: Mgr"

Podobné prezentace


Reklamy Google