Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název bakalářské práce: Mapování výskytu neofytů a příprava GIS pro NPP Landek Vedoucí bakalářské práce: Dr. Ing. Jiří Horák Konzultant: Mgr. Jan Klečka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název bakalářské práce: Mapování výskytu neofytů a příprava GIS pro NPP Landek Vedoucí bakalářské práce: Dr. Ing. Jiří Horák Konzultant: Mgr. Jan Klečka."— Transkript prezentace:

1 Název bakalářské práce: Mapování výskytu neofytů a příprava GIS pro NPP Landek Vedoucí bakalářské práce: Dr. Ing. Jiří Horák Konzultant: Mgr. Jan Klečka (AOPK) Zpracovatel: Renata Sedláriková Studijní obor: geoinformatika Studijní skupina: G 363, 3. ročník Školní rok: 2001 / 2002

2 Úkoly bakalářské práce:  příprava GIS aplikace pro AOPK v Ostravě s využitím programu ArcView zájmové území: NPP Landek, v katastrálních územích Koblov a Petřkovice u Ostravy, rozloha: 85,53 ha  mapování výskytu neofytů pomocí GPS: křídlatky japonské (Reynoutria japonica), bezu černého (Sambucus nigra) invazní rostliny určené k likvidaci (zabírají stanoviště přirozeným druhům )  mapování cest, orientačních prvků a míst určených k odpočinku s využitím systému GPS

3 Vstupy bakalářské práce:1/2 (pro vytvoření GIS NPP Landek)  naskenovaná, zaregistrovaná a zvektorizovaná katastrální mapa území NPP Landek (získaná z MMO prostřednictvím AOPK)  hodnoty naměřené pomocí GPS (potřeba získat v terénu)

4 Vstupy bakalářské práce:2/2 (pro orientaci v terénu, kontrolu a srovnání)  analogová katastrální mapa pro orientaci a zaznamenávání při mapování přímo v terénu (z původního měřítka 1 : 1 000 zmenšená na 1 : 2 000 – kopie mapy, kterou vlastní AOPK)  analogová mapa stáří vegetace na celém území NPP Landek (měřítko 1 : 10 000, získaná od AOPK)  digitalizovaný letecký snímek z května roku 2000 (získaný z MMO prostřednictvím AOPK)

5 Získání dat pomocí GPS: V listopadu proběhlo měření jednotlivých prvků v NPP Landek:  křídlatka japonská  bez černý  cesty  orientační prvky (tabule)  odpočívadla (přístřešky, vyhlídka) Obrázek č. 1: Záznamník GPS

6 Křídlatka japonská (Reynoutria japonica) Mapování křídlatky proběhlo v celém území NPP Landek. Obrázek č. 2: Květenství a listy křídlatky japonské  osamocené trsy (až do plochy 6 m 2 ) byly měřeny jako body  větší oblasti jako polygony rozlišené kategorie: souvislý porost (100% - 80%) nesouvislý porost (79% - 50%)  jako linie byly změřeny hranice oblastí ležících mimo NPP – porosty, které mohou svou blízkostí a rozlohou ovlivnit šíření křídlatky v NPP Landek

7 Bez černý (Sambucus nigra) Mapování bezu černého proběhlo v jedné části NPP Landek s cílem odhadnout časovou náročnost mapování celého území NPP (hojný výskyt tohoto keře v celém území) a najít efektivní postup. Sledované kategorie:  souvislý porost (100% - 70%)  nesouvislý porost (69% - 40%)  rozptýlený výskyt (39% – 5%) Obrázek č. 3: Květenství a listy bezu černého

8 Tvorba GIS NPP Landek pro AOPK Pomocí programů: Pathfinder, ArcInfo a ArcView jsem vytvořila a upravila jednotlivé vrstvy GIS aplikace Tabulka č. 1: Vrstvy vytvořené z katastrální mapy Název vrstvy Typ vrstvy Stručný popis zmapovany_bezpolygony oblast zvolená pro mapování bezu černého katmapa_npppolygony parcely vyskytující se v NPP uzemi_npppolygony vymezení celého území NPP ochr_pasmopolygony znázornění ochranného pásma kolem NPP Landek

9 Tabulka č. 2: Vrstvy z dat získaných pomocí GPS Název vrstvy Typ vrstvy Stručný popis kridlatkapolygony výskyt křídlatky japonské na celém území NPP Landek kridlatka_llinie části hranic souvislých porostů křídlatky v blízkosti NPP bezpolygony výskyt bezu černého v části NPP cestylinie všechny cesty v NPP Landek odpocivadlabody místa sloužící k odpočinku tabulebody tabule přírodovědné, hornické, informační a označníky

10

11 Editace atributů jednotlivých vrstev Každá vrstva obsahuje atributy podle požadavků AOPK. Obrázek č. 5: Tabulka atributů vrstvy „cesty“  editace atributů v ArcView Vrstva „cesty“:  jednoznačný identifikátor každého úseku (k následujícímu křížení)  druh cesty: zpevněná, nezpevněná, pěšina  zda úsekem prochází nějaká stezka  délka úseku

12 Obrazová dokumentace  aktuální stavu tabulí a odpočívadel v době měření  pořízené fotografie: celkový pohled – všechny bodové prvky detail (obsah tabule) – některá místa Obrázek č. 6: Tabulka atributů vrstvy „tabule“

13 Příklad připojovaných fotografií Obrázek č. 7: Fotografie tabule naučné přírodovědné stezky Obrázek č. 8: Detail této tabule

14 Využití GIS NPP Landek na AOPK v Ostravě  vizualizace reálného stavu a rozmístění sledovaných prvků v terénu  plánování rekonstrukce a udržování naučných stezek, tabulí a míst určených k odpočinku  sledování výskytu křídlatky japonské v době měření, odhadování dalšího rozšiřování této invazní rostliny  plánování likvidace křídlatky japonské, orientační výpočet celkové plochy jejího výskytu  vytváření kartografických výstupů – orientace v terénu, vyhledávání oblastí výskytu křídlatky japonské v terénu, prezentace celého území NPP apod.  …

15 Použitá literatura - knihy  kolektiv: Chráněná území České republiky, Ostravsko. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, rukopis publikace  Pyšek, P., Prach, K.: Invazní rostliny v české flóře. Zprávy České botanické společnosti, ročník 32, Česká botanická společnost, Praha, 1997, 138 stran  Randuška, D., Šomšák, L., Háberová, I.: Barevný atlas rostlin. Nakladatelství Profil, Ostrava, 1986, 640 stran  Rapant, P.: Globální družicové navigační a polohové systémy. rukopis knihy, 2001  a další

16 Použitá literatura – články, Internet Dokumentace k NPP Landek (archiv AOPK):  vystřižené články z novin a časopisů Internet:  http://www.esri.com http://www.esri.com  http://www.nature.cz http://www.nature.cz  http://www.oku-lbc.cz/zivotni_prostredi http://www.oku-lbc.cz/zivotni_prostredi  http://www.trimble.com http://www.trimble.com

17 Děkuji vám za pozornost. kontakt: rencase@email.cz


Stáhnout ppt "Název bakalářské práce: Mapování výskytu neofytů a příprava GIS pro NPP Landek Vedoucí bakalářské práce: Dr. Ing. Jiří Horák Konzultant: Mgr. Jan Klečka."

Podobné prezentace


Reklamy Google