Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Checklandova metodologie 8 fází – nestrukturovaná problémová situace (uvědomění si problému) – vyjádření problémové situace (vyjádření problému, popis)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Checklandova metodologie 8 fází – nestrukturovaná problémová situace (uvědomění si problému) – vyjádření problémové situace (vyjádření problému, popis)"— Transkript prezentace:

1 Checklandova metodologie 8 fází – nestrukturovaná problémová situace (uvědomění si problému) – vyjádření problémové situace (vyjádření problému, popis) – relevantní systémy (zajímá nás veškeré okolí, které problém ovlivňují) – Shromáždění a analýza dat – koncepční modely (na úrovni systémového projektu; návrhy několika různých řešení – koncepčních modelů, hledá se nejvýhodnější) – porovnání koncepčních modelů s problémovou situací – zjištění proveditelných změn (výsledkem jsou proveditelné změny) – výběr jednoho konkrétního koncepčního modelu včetně změn – akce ke zlepšení problémové situace

2 Popis nestrukturovaného problému „Occamova břitva“ Wiliam Occam (1287-1347) – Obecný vědní princip – Mezi výsledky, které dávají stejný výsledek, je nejlépe vybrat ten nejjednodušší. Důsledky pro analýzu systémů, je vhodné si položit otázky: – Týká se to nás?, – Můžeme s tím něco udělat v rozumné době? – Umíme o tom shromáždit údaje? – Opravdu chceme toto řešit?

3 Vyjádření problémové situace Rybí páteř – hlava = formulace problému, – žebra horní část = příčiny, – žebra dolní část = důsledky.

4 Relevantní systémy CATWOE analýza C…customers: ten, který má prospěch nebo neprospěch z transformace T A…actor: ten, který vykonává transformaci T T…transformation process: přeměna vstupů na výstupy W… Weltanschauung: „světový názor“, v podstatě smysl transformace, účel O…owner: ten, kdo může zastavit transformaci E…environmental constraints: prvky, které jsou mimo systém, ale ovlivňují ho.

5 Shromáždění a analýza dat Shromáždění dat – Technologická měření – Kontrolní lístky, – Anketa, – Dotazník, – Interview, Interpretace dat – Paterův graf – ve skutečnosti jen několik příčin stojí za většinu faktů – Histogram – utvoří se intervaly (zpravidla 8-12) a intervalové rozpětí se graficky znázorní)

6 Koncepční modely Brainstorming: – Nesmí se kritizovat žádné nápady, pronesené během setkání, – Je naprostá volnost, – Plodit co nejvíce nápadů, – Každý nápad se musí zapsat, i když je v podstatě shodný s předchozím, – Nechat nápady uležet, než je začneme vyhodnocovat. Zhodnocení výnosnosti řešení – analýza nákladů a výnosů – problém: některé náklady a výnosy nelze vyčíslit Prezentace řešení

7 Zadání a analýza informačního systému

8 Zadavatel Společnost – Jeden člověk, s nímž se uzavírají formální dohody Další osoby spolupracující na upřesnění zadání – Zástupci budoucích uživatelů všech typů

9 Formulace zadání První verze písemně Obyčejným slovem První verze zadání je často – Nepřesná – vágní

10 Funkční požadavky zadavatelů PROČ je zapotřebí nový systém – Popis současného stavu a jeho nedostatků K ČEMU všemu má sloužit KDO s ním bude pracovat a jakým způsobem Jaké budou VSTUPY Jaké budou VÝSTUPY Jaké FUNKCE bude systém plnit (událost – reakce) Jaké je relevantní OKOLÍ systému

11 Nefunkční požadavky Kvalita výsledného programu – Efektivita – Spolehlivost – Přenositelnost – Použitelnost Způsob řešení Podmínky dodání Legislativní omezení …

12 Prověření splnitelnosti požadavků Validace potřeb uživatele Prověření konzistentnosti požadavků Prověření úplnosti požadavků Prověření reálnosti požadavků


Stáhnout ppt "Checklandova metodologie 8 fází – nestrukturovaná problémová situace (uvědomění si problému) – vyjádření problémové situace (vyjádření problému, popis)"

Podobné prezentace


Reklamy Google