Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hlubinná psychologie a sémiotika Psychoanalýza Psychoanalýza Analytická a archetypová psychologie Analytická a archetypová psychologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hlubinná psychologie a sémiotika Psychoanalýza Psychoanalýza Analytická a archetypová psychologie Analytická a archetypová psychologie."— Transkript prezentace:

1 Hlubinná psychologie a sémiotika Psychoanalýza Psychoanalýza Analytická a archetypová psychologie Analytická a archetypová psychologie

2 Psychoanalýza a sémiotika

3 Psychoanalýza Hermeneutika podezření Hermeneutika podezření Jedinec i kultura jako hra iluzí Jedinec i kultura jako hra iluzí Iluze jsou výrazem skrytých, nevědomých, zčásti nevyhnutelných konfliktů (člověk jako ne příliš povedený kompromis mezi přírodou a civilizací, jakési „špatně ochočené zvíře“) Iluze jsou výrazem skrytých, nevědomých, zčásti nevyhnutelných konfliktů (člověk jako ne příliš povedený kompromis mezi přírodou a civilizací, jakési „špatně ochočené zvíře“) Interpretací (demaskováním) zjevného (iluzorního) je možné dojít ke skryté pravdě Interpretací (demaskováním) zjevného (iluzorního) je možné dojít ke skryté pravdě

4 Objev psychoanalytické metody Konverzní hysterie Konverzní hysterie Případ „Anny O.“ Případ „Anny O.“ Léčba jako „rozpomínání“ či „katarze“ („talking cure“, „chimney sweeping“) Léčba jako „rozpomínání“ či „katarze“ („talking cure“, „chimney sweeping“) „Studie o hysterii“ (1895) „Studie o hysterii“ (1895)

5 Těles. příznaky jako symbolické vyjádření vytěsněných obsahů Bolest v kříži, ischias jako „morální břemeno“ či „je toho ne mě moc“ Bolest v kříži, ischias jako „morální břemeno“ či „je toho ne mě moc“ Bolestivé polykání jako „nemohu to spolknout“ Bolestivé polykání jako „nemohu to spolknout“ Bolest ve tváři jako „cítím se uražen“ Bolest ve tváři jako „cítím se uražen“

6 Co je to symbol? Ricoeur: výraz o dvojím smyslu, kde smysl zjevný (doslovný) odkazuje ke smyslu skrytému (přenesenému). Ricoeur: výraz o dvojím smyslu, kde smysl zjevný (doslovný) odkazuje ke smyslu skrytému (přenesenému). Corbin: výrazy zprostředkovávající mezi rovinou inteligibilní a rovinou fyzickou. Corbin: výrazy zprostředkovávající mezi rovinou inteligibilní a rovinou fyzickou. Fromm: výrazy, ve kterých zjevné a konkrétní poukazuje ke skrytému, niternému, abstraktnímu či duchovnímu. Fromm: výrazy, ve kterých zjevné a konkrétní poukazuje ke skrytému, niternému, abstraktnímu či duchovnímu.

7 Symbol versus znak Symbol, metafora a alegorie

8 Symbol jako výsledek „ustanovené“, nikoliv „přirozené“ podobnosti Příklady: Uvíznutí ve výtahu Uvíznutí ve výtahu „Přízemní pozice, ze které už nelze nikam spadnout“ „Přízemní pozice, ze které už nelze nikam spadnout“ „Žíznivý poutník kráčející do místa občerstvení“ „Žíznivý poutník kráčející do místa občerstvení“ Dětská hra „fort da“ Dětská hra „fort da“ Západ slunce Západ slunce

9 Oblasti výskytu symbolů Sny Sny Pohádky a mýty Pohádky a mýty Umění Umění Dětská hra Dětská hra Psychopatologie Psychopatologie Ad. Ad.

10 V jakém smysl jsou Drábkovy (Morávkovy) „Akvabely“ symbolem či metaforou

11 Symbol, metafora a „acting out“ Určité nereflektované obsahy či tendence přicházejí ke slovu v podobě somatizací (př. hysterické symptomy) Určité nereflektované obsahy či tendence přicházejí ke slovu v podobě somatizací (př. hysterické symptomy) nebo přímočarého (někdy destruktivního) jednání nebo přímočarého (někdy destruktivního) jednání Doslovně realizované symboly či metafory Doslovně realizované symboly či metafory

12 „Acting out“, divadlo, hysterie a Dyonýsos

13 Technika psychoanalýzy Volné asociace Volné asociace Překonávání odporu a vytěsnění interpretací Překonávání odporu a vytěsnění interpretací Psychoanalýza jako metoda interpretace (jedince i kultury) Psychoanalýza jako metoda interpretace (jedince i kultury)

14 Výklad snů „Traumdeutung“ (1900) „Traumdeutung“ (1900) Sen jako splnění přání Sen jako splnění přání Sen jako „ochránce spánku“ Sen jako „ochránce spánku“ Sen jako zamaskované vyjádření vytěsněných obsahů Sen jako zamaskované vyjádření vytěsněných obsahů

15 Topografický model psychiky Vědomí – předvědomí - nevědomí Vědomí – předvědomí - nevědomí Přirovnání ke „dvěma místnostem, návštěvníkům večírku a cenzorovi na prahu“ Přirovnání ke „dvěma místnostem, návštěvníkům večírku a cenzorovi na prahu“

16 Výklad snů Latentní a manifestní obsah snu Latentní a manifestní obsah snu Snová cenzura Snová cenzura Snová práce - maskování za účelem překonání cenzury Snová práce - maskování za účelem překonání cenzury Interpretace snu – demaskování, proces opačný vzhledem ke snové práci Interpretace snu – demaskování, proces opačný vzhledem ke snové práci

17 Mechanismy snové práce Zhuštění Zhuštění Přesunutí Přesunutí Názorná representace Názorná representace Druhotné zpracování Druhotné zpracování

18 Snový mechanismus zhuštění

19

20 Sen a metaforická struktura porozumění „Snícímu se (v době normalizace) zdá o noci, kdy začal chodit se svou partnerkou, tato noc je ve snu současně nocí na 21. srpna 1968“ „Snícímu se (v době normalizace) zdá o noci, kdy začal chodit se svou partnerkou, tato noc je ve snu současně nocí na 21. srpna 1968“ mechanismem ZHUŠTĚNÍ dvou události do jedné je sen výzvou k UVIDĚNÍ JAKO (tj. partnerského vztahu jako „okupace“ lživě prohlašované za „bratrskou pomoc“) mechanismem ZHUŠTĚNÍ dvou události do jedné je sen výzvou k UVIDĚNÍ JAKO (tj. partnerského vztahu jako „okupace“ lživě prohlašované za „bratrskou pomoc“)

21 Snový mechanismus přesunutí

22 Snový mechanismus názorné representace

23

24 Freudova teorie snů jako „poetika“ Poetika – nauka o tom, „jak jsou udělána literární díla“ Poetika – nauka o tom, „jak jsou udělána literární díla“ Teorie snu – nauka o tom, „jak jsou udělány sny“ Teorie snu – nauka o tom, „jak jsou udělány sny“

25 Psychoanalytická inspirace surrealismu A. Breton: tvorba jako „psychický automatismus“, jako imaginace řízená nevědomými procesy A. Breton: tvorba jako „psychický automatismus“, jako imaginace řízená nevědomými procesy Lidské touhy jsou nekonečně vynalézavé v tom, jak si zamaskovaně a nepřímo přijít na své Lidské touhy jsou nekonečně vynalézavé v tom, jak si zamaskovaně a nepřímo přijít na své

26 Jakobson - dva základní druhy zvýznamňování sdělení (přenášení významu) kombinace kombinace syntagma syntagma styčnost styčnost in praesentia in praesentia METONYMIE METONYMIE selekce paradigma podobnost in absentia METAFORA

27 Jakobson – metonymická a metaforická konstrukce realismus realismus kubismus kubismus přesunutí přesunutí magie na základě styčnosti magie na základě styčnosti romantismus surrealismus zhuštění magie na základě podobnosti

28 Metonymické a metaforické odpovědi v asociačním textu Předložíme-li dětem asociační test, pak mohou na podnětové slovo SLUNÍČKO odpovědět např.: MRÁČEK (styčnost, metonymická konstrukce), nebo: MRÁČEK (styčnost, metonymická konstrukce), nebo: POMERANČ (podobnost, metaforická konstrukce) POMERANČ (podobnost, metaforická konstrukce)

29 Příklady metaforic. a metonymic. strukt. utvář. významu ve vtipech „Baví se dvě blechy, kolem běží pes, jedna říká: už musím, už mi to jede“ (metaforic.) „Baví se dvě blechy, kolem běží pes, jedna říká: už musím, už mi to jede“ (metaforic.) „Přijde chlap do tuzexu, přeskočí pult a požádá o politický azyl“ (metonymic.) „Přijde chlap do tuzexu, přeskočí pult a požádá o politický azyl“ (metonymic.) Dětský vtip: „Jdou dva medvědi po Sahaře a jeden povídá: tady ale muselo sněžit“ (umožňuje metaforic. i metonymic. interpr.) Dětský vtip: „Jdou dva medvědi po Sahaře a jeden povídá: tady ale muselo sněžit“ (umožňuje metaforic. i metonymic. interpr.)

30 Případ metonymické hádanky: Karkulka (Hrubínův „Špalíček“) Vlk: „Čímpak je tvůj tatínek?“ Vlk: „Čímpak je tvůj tatínek?“ Karkulka: „Hádej! Dělá ohýnek, ten ohýnek rudě šlehne, kam dopadne, nic se nehne. Tatínek je myslivec.“ Karkulka: „Hádej! Dělá ohýnek, ten ohýnek rudě šlehne, kam dopadne, nic se nehne. Tatínek je myslivec.“ Vlk: „Aha, to je jiná věc … (mizí) Vlk: „Aha, to je jiná věc … (mizí)

31 Smíšené (metafor. i metonym.) figury utváření významu Příklady: rčení: „Když dojde na lámání chleba“ rčení: „Když dojde na lámání chleba“ Freudova: „Botanická monografie“ Freudova: „Botanická monografie“ Lynchův „Sloní muž“ Lynchův „Sloní muž“

32 Metonymické a metaforické hádanky Srovnání myšlenkové práce, kterou je třeba vykonat při porozumění metonymickým a metaforickým hádankám Srovnání myšlenkové práce, kterou je třeba vykonat při porozumění metonymickým a metaforickým hádankám hádanka z „Karkulky“ versus hádanky z „Oidipa“ a z „Hobita“ hádanka z „Karkulky“ versus hádanky z „Oidipa“ a z „Hobita“

33 Příklady metaforických hádanek „Co chodí ráno po čtyřech, v poledne po dvou a večer po třech“ (Oidipus) „Co chodí ráno po čtyřech, v poledne po dvou a večer po třech“ (Oidipus) „Bez klíče a víka, schránka pokladní, a přece je zlatý poklad v ní“ (Hobit) „Bez klíče a víka, schránka pokladní, a přece je zlatý poklad v ní“ (Hobit)

34 Metaforické hádanky Jakým způsobem dochází k uhodnutí těchto hádanek Jakým způsobem dochází k uhodnutí těchto hádanek Je třeba VIDĚT tři denní doby JAKO dětství, dospělost a stáří, či schránku s pokladem bez klíče a víka JAKO vajíčko Je třeba VIDĚT tři denní doby JAKO dětství, dospělost a stáří, či schránku s pokladem bez klíče a víka JAKO vajíčko Tedy je třeba vidět určité téma z hlediska určitého nosiče Tedy je třeba vidět určité téma z hlediska určitého nosiče

35 Filmy Charlieho Kaufmana jako alegorie psychoanal. konceptů

36 Chybné výkony „Psychopatologie všedního života“ (1904) „Psychopatologie všedního života“ (1904) přeřeknutí, zapomenutí, přehmátnutí, přeslechnutí přeřeknutí, zapomenutí, přehmátnutí, přeslechnutí Výsledek soupeřících intrapsychických sil Výsledek soupeřících intrapsychických sil Konflikt potlačovaného a potlačujícího Konflikt potlačovaného a potlačujícího

37 Vtip a jeho vztah k nevědomí Vtip jako „prolomení strnulosti“, jako překvapivé narušení zaběhaného řádu Vtip jako „prolomení strnulosti“, jako překvapivé narušení zaběhaného řádu Smích jako uvolnění napětí, jako vybití potlačené psychické energie Smích jako uvolnění napětí, jako vybití potlačené psychické energie Vtip jako reakce na situaci represe a cenzury Vtip jako reakce na situaci represe a cenzury

38 Psychoanalýza a umělecká tvorba „Básník a fantazie“ (1908) „Básník a fantazie“ (1908) Poezie – fantazie splňující přání Poezie – fantazie splňující přání Překonání vytěsnění prostřednictvím fantazie, „sublimace“, symbolizace Překonání vytěsnění prostřednictvím fantazie, „sublimace“, symbolizace Libost – ušetření energie kterou spotřebovává proces vytěsnění Libost – ušetření energie kterou spotřebovává proces vytěsnění

39 Básník a fantazie Básník mající nerealizovatelná, vytěsněná přání (potenciální neurotik) Básník mající nerealizovatelná, vytěsněná přání (potenciální neurotik) odvrací se od světa a plní svá přání cestou fantazie, sublimovaně, symbolicky odvrací se od světa a plní svá přání cestou fantazie, sublimovaně, symbolicky toto rezonuje s vytěsněnými přáními mnoha lidí toto rezonuje s vytěsněnými přáními mnoha lidí takto dosahuje úspěchu ve vnějším světě takto dosahuje úspěchu ve vnějším světě

40 „Vzpomínka z dětství Leonarda da Vinci“ „psychoanalytický román“ „psychoanalytický román“ Zdroje Freudovy konstrukce: biografie, Leonardův deník, výtvarné dílo Zdroje Freudovy konstrukce: biografie, Leonardův deník, výtvarné dílo

41 „Vzpomínka z dětství Leonarda da Vinci“ Leonardo da Vinci: 1492, nemanželský syn, vyrůstá se svobodnou matkou, odtud zpět k otci a nevlastní matce 1492, nemanželský syn, vyrůstá se svobodnou matkou, odtud zpět k otci a nevlastní matce Florencie: malíř Florencie: malíř Miláno: technik, vynálezce, vědec (zkoumá ptačí let, možnost sestrojit létající stroje) Miláno: technik, vynálezce, vědec (zkoumá ptačí let, možnost sestrojit létající stroje)

42 „Vzpomínka z dětství Leonarda da Vinci“ Leonardo da Vinci: Pozdější období: záhadné výrazy ženských postav Pozdější období: záhadné výrazy ženských postav Leonardo si vedl deník psaný pozpátku, zde „vzpomínka z dětství“ Leonardo si vedl deník psaný pozpátku, zde „vzpomínka z dětství“

43 „Vzpomínka z dětství Leonarda da Vinci“ Zvláštnosti Leonardovy: Absence intimních vztahů k ženám (a nejspíš i k mužům) Absence intimních vztahů k ženám (a nejspíš i k mužům) Na kumštýře neobvyklé intelektuální zájmy Na kumštýře neobvyklé intelektuální zájmy Relativní nezávislost na tradici, „autoritou“ je mu příroda Relativní nezávislost na tradici, „autoritou“ je mu příroda Záhadné výrazy některých postav Záhadné výrazy některých postav Podivná „vzpomínka z mládí“ Podivná „vzpomínka z mládí“

44 Freudova konstrukce „Vzpomínka“: fantazie o supovi „Vzpomínka“: fantazie o supovi Homosexuální fantazie Homosexuální fantazie Infantilní fantazie: kojení, matka – dítě Infantilní fantazie: kojení, matka – dítě Supí bohyně Mut: „samooplodnění větrem“, paralely z křesťanské věrouky Supí bohyně Mut: „samooplodnění větrem“, paralely z křesťanské věrouky

45 Freudova konstrukce Androgynní fantazie Androgynní fantazie Obdoba s počátečními léty s matkou bez otce Obdoba s počátečními léty s matkou bez otce Vysvětlení homosexuality jako „věrnosti matce“, identifikace, „narcistní volba“ Vysvětlení homosexuality jako „věrnosti matce“, identifikace, „narcistní volba“

46 Freudova konstrukce Vědecké zájmy jako sublimace sexuální zvídavosti Vědecké zájmy jako sublimace sexuální zvídavosti Touha létat jako sublimované vyjádření sexuálních tendencí Touha létat jako sublimované vyjádření sexuálních tendencí

47 Freudova konstrukce Záhadný dvojznačný úsměv Mony Lisy jako vyjádření androgynních fantazií Záhadný dvojznačný úsměv Mony Lisy jako vyjádření androgynních fantazií „Dvě matky“ na obraze „Svatá Anna“ „Dvě matky“ na obraze „Svatá Anna“ Akcentování přírody jako mateřského principu před otcovským principem náboženské autority Akcentování přírody jako mateřského principu před otcovským principem náboženské autority

48 Freudova studie o Leonardovi - shrnutí Umělecká tvorba jako symbolické, sublimované vyjádření vytěsněných infantilně-sexuálních přání a fantazií Umělecká tvorba jako symbolické, sublimované vyjádření vytěsněných infantilně-sexuálních přání a fantazií


Stáhnout ppt "Hlubinná psychologie a sémiotika Psychoanalýza Psychoanalýza Analytická a archetypová psychologie Analytická a archetypová psychologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google