Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc."— Transkript prezentace:

1 PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

2 PR JAKO SOUČÁST MK HLAVNÍ AUTOŘI: SAM BLACK, PETR NĚMEC, PHILIP LESLY,
JAROSLAV KOHOUT, MIROSLAV FORET, VÁCLAV SVOBODA doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

3 SYSTÉM MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ
PR JAKO SOUČÁST MK SYSTÉM MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ REKLAMA PODPORA PRODEJE PUBLIC RELATIONS DIRECT MARKETING OSOBNÍ PRODEJ doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

4 Činnost v rámci vztahů s veřejností je nepřetržitým
PR JAKO SOUČÁST MK Definice PR: Činnost v rámci vztahů s veřejností je nepřetržitým plánovaným úsilím vedoucím k dosažení a udržení dobré vůle a vzájemného porozumění mezi organizací a její veřejností: Institut pro vztahy s veřejností – Londýn Činnost v rámci vztahů s veřejností je uměním a společenskou vědou o tom, jak dosáhnout harmonie s prostředím prostřednictvím vzájemného pochopení, které je založeno na pravdivých a úplných informacích Sam Black doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

5 PR UTVÁŘEJÍ INDIVIDUÁLNÍ MÍNĚNÍ, INDIVIDUÁLNÍ I SKUPINOVÉ POSTOJE,
PR JAKO SOUČÁST MK PR představují plánovitý a systematicky realizovaný proces, budování a udržení dobrého jména a vzájemného porozumění mezi organizací a její veřejností. PR využívají jak prostředků masové komunikace, tak prostředků skupinové komunikace a osobního kontaktu. PR UTVÁŘEJÍ INDIVIDUÁLNÍ MÍNĚNÍ, INDIVIDUÁLNÍ I SKUPINOVÉ POSTOJE, VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

6 IDEOVÉ ZDROJE PR PR JAKO SOUČÁST MK vznik – přelom 19.-20.století
snaha o komplexní komunikaci snaha o vlídnou komunikaci snaha vytvořit z veřejného mínění pozitivní profiremní sílu etická problematika PR doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

7 STAV V ČR PR JAKO SOUČÁST MK APRA – ASOCIACE PUBLIC RELATIONS AGENTUR
PR JAKO SOUČÁST IMK APRA – ASOCIACE PUBLIC RELATIONS AGENTUR založena 1995, 29 zakládajících členů. Nejvíce 35 členů, dnes 23 KoPR – Komora PR – založena 2004 5 zakládajících členů OBRAT APRA – 615 mil. OBRAT KoPR – 250 mil. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

8 Působí PR pouze vně subjektu?
PR JAKO SOUČÁST MK APLIKACE PR FIREMNÍ KOMUNIKACE – SNAHA ZÍSKAT LEPŠÍ OBRAZ VE VM STÁTNÍ SPRÁVA - VČETNĚ VLÁD, PŘESAH DO PROPAGANDY SPOLEČENSKÁ HNUTÍ Působí PR pouze vně subjektu? PR organizují komunikaci dovnitř subjektu a vně subjektu. Cíle jsou částečně rozdílné, částečně shodné. Kde jsou PR pracovníci zařazeni? Ideální je v útvaru vrcholového vedení! Proč? APRA – Asociace Public Relations agentur Kodex Public Relations doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

9 SITUACE V ČR PR JAKO SOUČÁST MK
1.REPUBLIKA – PR V SYSTÉMECH FIREMNÍCH KOMUNIKACÍ ČSOPK – 1966 – 1.PUBLIKACE O PR – ALFONS KACHLÍK 1995 – VZNIK APRA – 29 AGENTUR – KODEX MEZINÁRODNÍ ASOCIACE PR 2001 – AKADEMIE PR – PŘI VŠE PRAHA + APRA 2001 – APRA – CERTIFIKACE AGENTUR doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

10 CORPORATE IDENTITY - FILOZOFIE SUBJEKTU
PR JAKO SOUČÁST MK INTERNÍ A EXTERNÍ PR VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ IMAGE REPUTACE AKTIVNÍ A REAKTIVNÍ CORPORATE IDENTITY - FILOZOFIE SUBJEKTU CORPORATE DESIGN CORPORATE COMMUNICATIONS CORPORATE CULTURE PRODUKT CÍLEM JE VYTVOŘIT CORPORATE IMAGE doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

11 Co vše mohou PR dosáhnout?
PR JAKO SOUČÁST MK Co vše mohou PR dosáhnout? Dobrý image firmy, produktu, osob Objasňovat sporné otázky Získat důvěru zaměstnanců Ztotožnit zájmy firmy se zájmy veřejnosti Získat na stranu firmy rodinné příslušníky zaměstnanců Předcházet konfliktům uvnitř firmy Upevňovat důvěryhodnost firmy v sociálním okolí Překonávat předsudky a nepochopení Předcházet útokům doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

12 Co vše mohou PR dosáhnout?
PR JAKO SOUČÁST MK Co vše mohou PR dosáhnout? Získat důvěru dodavatelů Získat důvěru odběratelů Získat důvěru správních a samosprávných orgánů Získávat veřejnost ke správnému užívání produktů Zjišťovat a formovat postoje různých skupin k subjektu Připravovat firmu na krizovou komunikaci Řídit změny v organizaci Zajišťovat analýzy veřejného mínění a připravovat komunikační strategii Posilovat vztahy mezi vedením, managementem a zaměstnanci doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

13 CORPORATE COMMUNICATIONS
PR JAKO SOUČÁST MK HLAVNÍ FORMY CORPORATE COMMUNICATIONS PUBLIC AFFAIRS PRESS RELATIONS GOVERNMENT RELATIONS INVESTOR RELATIONS COMMUNITY RELATIONS EMPLOYEE RELATIONS INDUSTRY RELATIONS MINORITY RELATIONS doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

14 HLAVNÍ FORMY CORPORATE COMMUNICATIONS
PR JAKO SOUČÁST MK HLAVNÍ FORMY CORPORATE COMMUNICATIONS PUBLIC AFFAIRS DO NEZISKOVÉ A NEVÝROBNÍ SFÉRY PRESS RELATIONS – vztahy s novináři, dlouhodobě budované, forma osobního styku, zásobování informacemi, press releas 3. GOVERNMENT RELATIONS Zaměřeny na rozhodující osoby ve vládě, státní správě apod. Obvykle formou lobbingu doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

15 PR JAKO SOUČÁST MK 4. INVESTOR RELATIONS 5. COMMUNITY RELATIONS
Aktivity na akcionáře společnosti, - valné hromady, výroční zprávy, akce pro akcionáře, zprávy, prezentace v médiích, publikace bilance podniku apod. 5. COMMUNITY RELATIONS Obracejí se do sociálního okolí s cílem obvykle stmelit veřejnost kolem určitého cíle, řeší komunitní témata. 6. EMPLOYEE RELATIONS Komunikace k zaměstnancům organizace 7. INDUSTRY RELATIONS Vztahy s odvětvovými nebo oborovými partnery firmy, průmyslového odvětví. 8. MINORITY RELATIONS Pokrývají tématiku významných společenských aktivit v oblasti národnostních menších či specifických komunit. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

16 Hlavní prostředky PR PR JAKO SOUČÁST MK
prostředky individuálního působení charitativní dary , dárkové a upomínkové předměty osobní vystoupení, projevy prostředky skupinového působení výroční zprávy, publikace semináře odborné konference den otevřených dveří prostředky press relations tiskové konference články v tisku lobbying a společenské styky doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

17 PR JAKO SOUČÁST MK INTERNÍ PR SYSTÉMOVÝ CELEK, JEDNOTA VLIVU
INTERNÍ PR – HUMAN RELATIONS, INTERNALS V RÁMCI CI – JEDNOTA PŮSOBENÍ – VYTVÁŘENÍ SOULADU – ZAMĚSTNANEC JAKO POZITIVNÍ ARGUMENT ÚSTNÍ KOMUNIKACE, PÍSEMNÉ – PODNIKOVÝ TISK, SDĚLENÍ, GLOBÁLNÍ DOKUMENTY A POSTUPY – SMLOUVY, VÝROČNÍ HROMADY ATD. VIZUÁLNÍ A AV PROSTŘEDKY doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

18 PR JAKO SOUČÁST MK EXTERNÍ PR
ZÁKLAD – DOBRÉ OSOBNÍ VZTAHY A KONTAKTY S TĚMI, KDO JE OVLIVŇUJÍ Hlavní faktory utváření vztahů s veřejností PR nemohou být pouhou reakcí na vnější podněty, které se týkají subjektu, ale musí být aktivně utvářeny jako interakce se svým sociálním, ekonomickým, zaměstnaneckým apod. okolím. SUBJEKT REAGUJE NA TYTO FAKTORY: cílové skupiny, skupina sféry zájmu cílových skupin massmédia subjekt a jeho organizační struktura časové situační faktory zdroje doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

19 ÚČINNOST PR A JAK JI MĚŘIT
PR JAKO SOUČÁST MK ÚČINNOST PR A JAK JI MĚŘIT CO SLEDOVAT JAKÝMI NÁSTROJI JAK PRACOVAT S VÝSLEDKY doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

20 VÝROBEK V MARKETINGOVÉM MIXU
DĚKUJI ZA POZORNOST doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::


Stáhnout ppt "PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google