Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poradenské přístupy ke zvládání školního stresu Dagmar Schneidrová Studentská poradna Ústav zdraví dětí a mládeže 3.LF UK Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poradenské přístupy ke zvládání školního stresu Dagmar Schneidrová Studentská poradna Ústav zdraví dětí a mládeže 3.LF UK Praha."— Transkript prezentace:

1 Poradenské přístupy ke zvládání školního stresu Dagmar Schneidrová Studentská poradna Ústav zdraví dětí a mládeže 3.LF UK Praha

2 Pedagogicko-psychologická poradna (Praha 6) Zřizuje Magistrát hl.m.P. – odbor školstvíZřizuje Magistrát hl.m.P. – odbor školství 15 pracovníků (11 psychologů, 2 speciální pedagogové, 2 sociální pracovnice)15 pracovníků (11 psychologů, 2 speciální pedagogové, 2 sociální pracovnice) Klienti – 3-20 letKlienti – 3-20 let

3 PPP Praha 6 – praxe Mateřská škola Adaptační problémy pozorování v MŠ, domluva s učitelkoupozorování v MŠ, domluva s učitelkou pozvat rodiče do PPPpozvat rodiče do PPP - diagnostika - diagnostika - doporučení pro učitelky MŠ - doporučení pro učitelky MŠ - poradenství, terapie - poradenství, terapie

4 PPP Praha 6 – praxe Mateřská škola Školní zralost Screening (Jiráskův test), pozorování v MŠ, domluva s učitelkouScreening (Jiráskův test), pozorování v MŠ, domluva s učitelkou Vyšetření v PPP (+ rodiče)Vyšetření v PPP (+ rodiče) - Jiráskův test školní zralosti - Jiráskův test školní zralosti - Verbální test orientovanosti a slovního myšlení - Verbální test orientovanosti a slovního myšlení - zrakové, sluchové vnímání - zrakové, sluchové vnímání - intelektové předpoklady (Wechsler) - intelektové předpoklady (Wechsler) Spolupráce s pediatremSpolupráce s pediatrem Odklad školní docházky – 15-20 % dětíOdklad školní docházky – 15-20 % dětí Stimulační programy pro děti s odkladem (2-3 děti)Stimulační programy pro děti s odkladem (2-3 děti) Přípravky při ZŠ Vokovická (i pro praktické školy)Přípravky při ZŠ Vokovická (i pro praktické školy)

5 PPP Praha 6 – praxe Základní škola Specifické poruchy učení (dys-) -PPP – diagnostika -ZŠ – „dys“ kluby -1.stupeň (doučování) -Praha 6 – škola pro děti s SPU (6.-9. tř.) ADHD a poruchy chování -Diagnostika -Spolupráce s psychiatry (medikace – psychostimulancia – Ritalin – 1. volba) -Skupiny pro děti (2-3 terapeuti), rodiče (podpůrná terapie) -Individuální terapie pro hraniční poruchy

6 PPP Praha 6 – praxe Základní škola Školní psycholog – projekt o.s. Klika - 4 - 15 škol (12 let) - 4 - 15 škol (12 let) - každý týden poradna – dítě samo přijde (bez rodiče) - každý týden poradna – dítě samo přijde (bez rodiče) - spolupráce s PLDD - spolupráce s PLDD - nejčastější problémy – školní stres, úzkostné stavy, sociální fobie, deprese, poruchy příjmu potravy - nejčastější problémy – školní stres, úzkostné stavy, sociální fobie, deprese, poruchy příjmu potravy

7 Vysokoškolské poradenství 25-30% VŠ studentů vykazuje vysoké hladiny zkouškové úzkosti zkouškové úzkosti Escalona a Miguel-Tobal (1995)

8 Fenomenologická metoda (Gestalt terapie) Celostní přístup Celostní přístup zkoumání zkušenosti zkouškového stresu zkoumání zkušenosti zkouškového stresu na různých úrovních prožívání: na různých úrovních prožívání: - myšlení - myšlení - cítění - cítění - tělesné prožitky - tělesné prožitky - chování - chování - zvládání zkouškového stresu - zvládání zkouškového stresu - vztah k učiteli - vztah k učiteli - spirituální (smysl) - spirituální (smysl) (De Lisle – osobnost = způsob, jakým organizujeme hlavní součásti lidské zkušenosti) (De Lisle – osobnost = způsob, jakým organizujeme hlavní součásti lidské zkušenosti)

9 Kognitivní teorie Zkoušková úzkost jako mnohorozměrný konstrukt, který zahrnuje sled kognitivních, afektivních, somatických a behaviorálních reakcí, na situace, které jsou stresující, poněvadž je hodnocen výkon jako mnohorozměrný konstrukt, který zahrnuje sled kognitivních, afektivních, somatických a behaviorálních reakcí, na situace, které jsou stresující, poněvadž je hodnocen výkon Základní premisa – zkouškovou úzkost vytvářejí kognitivní procesy: - zvýšená vnímavost na ohrožující procesy - zvýšená vnímavost na ohrožující procesy - očekávání negativního výsledku zkoušky - očekávání negativního výsledku zkoušky - obavy o výkon u zkoušky - obavy o výkon u zkoušky - negativní myšlenky zaměřené na vlastní osobu - negativní myšlenky zaměřené na vlastní osobu

10 Myšlení Myšlení 1 – nemyslí si, že je dobře připraven, uvažuje o výsledku, vnitřně vzdává, myslí, že druzí myslí, že je hloupý, blok myšlení („mozek je tekutý“) 2 - „úzkostné myšlenky dominovaly – nedostuduju, znemožním se před lidmi, budu méněcennej, nebudu platný pro lidi“ 3 – přemýšlí o možném neúspěchu, „dopadne to špatně, zklamu rodiče, sebe, sama dělám ve svý hlavě, stresuju sama“ 4 – „vždycky se může stát, že si nevzpomenu, velké množství informací perfektně naučit“

11 Cítění 1 – vzrušení, zvědavost, nejistota, podrážděnost, naštvanost („cítím se jako znásilněný psychologicky“) 2 – strach, špatná nálada – zoufalost, beznaděj, sebelítost 3 – strach, úzkost, depresivní nálady, bezmoc, beznaděj, závist („jak tygr v kleci“) 4 – strach, nervozita („nervózní jak sáňky v létě“)

12 Tělesné prožitky 1 – zvýšený puls, sucho v ústech, třes, závrať, slabost 2 – tiky, zhoršené ovládání mimického svalstva 3 – zvýšený tep, klepe se, srdce až v krku, průjmy, sevřené vnitřnosti, špatně z hladu a zároveň nemůže jíst 4 – rozklepaná, roztřesená, stažený žaludek, „lítá na záchod“

13 Chování Chování 1 – poslouchal u zkoušky spolužáka a srovnával se, obtížně se soustředil 2 – před zkouškou choval zmatečně, nesoustředil, nedokázal učit, lehnul a utápěl v takovejch hloupejch myšlenkách, - u zkoušky nedařilo srozumitelně vysvětlovat, artikulovat (koktavost) - u zkoušky nedařilo srozumitelně vysvětlovat, artikulovat (koktavost) 3 – před zkouškou kroužila v 2 m kruhu, nevěděla, jak se uklidnit, nesoustředěná 4 – nestíhala, nevydržela u jedné věci, zabývala se tím, co neumí, roztěkaná, nesoustředěná

14 Zvládací strategie u zkoušky 1 – „Musím teď odvést práci, skočit do toho, říct, co vím, zaměřit se na téma, otázku.“ 2 – „Pardon“ – snažil se chvíli počkat a nějak se soustředit. 3 – „Nemám žádnou metodu, jak se uklidnit, klepu se až do posledního okamžiku“. 4 – „Snažila se potlačit nervozitu, zavřít oči, vnímat svůj dech. Uklidňovala se, že když neudělá, pořádně si to zopakuje. Pomohlo, že bavila se spolužáky, sdělila své pocity“.

15 Vztah k učiteli 1 – stresuje, když učitel naštvaný, nerozumí si (zahraniční student) 2 – obava, že znemožní, snaha působit před učitelem důstojně 3 – „Profesor je pro mě Bůh, člověk, který se musí poslouchat. Připadám si jako podřízený, velitel má vždy pravdu, i když má člověk pocit, že se vůči němu dopouští nepravosti, musí to zkousnout“. 4 - „Učitel je pro mě autorita, mám dost velký respekt, připadala malinká, beznadějný boj.“

16 Spirituální rovina 2 – pochybnosti o smyslu („To, co dělám, nemá vůbec žádnej smysl, moje role nemá žádnej smysl.“)

17 Kontaktní mechanismy a témata 1 – deflexe (smích, „neměl jsem vztek“) projekce („učitel naštvaný, druzí myslí, že hloupý“) (SOCIÁLNÍ ÚZKOST) projekce („učitel naštvaný, druzí myslí, že hloupý“) (SOCIÁLNÍ ÚZKOST) retroflexe (obviňování, blok myšlení, „obracím agresi proti sobě“) (STUD) retroflexe (obviňování, blok myšlení, „obracím agresi proti sobě“) (STUD) 2 – retroflexe (obviňování, depresivní nálady) deflexe (STUD) deflexe (STUD) 3 – retroflexe (obviňování, depresivní nálady) introjekce a konfluence („Prof. je Bůh“) introjekce a konfluence („Prof. je Bůh“) 4 – deflexe (PERFEKCIONISMUS)

18 Poradenské přístupy Identifikovat zdroje stresu, reakce na jednotlivých úrovních prožívání (kognice, emoce, tělo, chování) (KBT) Identifikovat zdroje stresu, reakce na jednotlivých úrovních prožívání (kognice, emoce, tělo, chování) (KBT) Uvědomit si styl kontaktu (např. deflexe, retroflexe, introjekce) a jak brání v plném kontaktu při učení a zvládání zkoušky (GT) Uvědomit si styl kontaktu (např. deflexe, retroflexe, introjekce) a jak brání v plném kontaktu při učení a zvládání zkoušky (GT) Zvládání úzkostných myšlenek (KT), perfekcionismu (snížení vysokých nároků), odkládání studijních povinností (prokrastinace) Zvládání úzkostných myšlenek (KT), perfekcionismu (snížení vysokých nároků), odkládání studijních povinností (prokrastinace) Zlepšit schopnost soustředění (cvičení, relaxace, nácvik všímavosti, meditace) (KBT) Zlepšit schopnost soustředění (cvičení, relaxace, nácvik všímavosti, meditace) (KBT) Studijní poradenství (organizace studia, studijní styl) Studijní poradenství (organizace studia, studijní styl) Správná životospráva (odpočinek, spánek, výživa, tělesná aktivita) Správná životospráva (odpočinek, spánek, výživa, tělesná aktivita)

19 Cíle poradenského procesu (příklad z praxe) naučit se „rozumně“ organizovat studium při novém začátku po přerušení studia naučit se „rozumně“ organizovat studium při novém začátku po přerušení studia naučit se chodit pravidelně a včas do školy, případně se „nehroutit“, když se to nepodaří naučit se chodit pravidelně a včas do školy, případně se „nehroutit“, když se to nepodaří přizpůsobit své vysoké nároky na výkon v učení realitě („dělat, co je třeba do školy“) přizpůsobit své vysoké nároky na výkon v učení realitě („dělat, co je třeba do školy“)

20 Skupinové programy (KBT) (Depreeuw, 1991, Escalona, Miguel -Tobal, 1995, Van der Ploeg-Stapert, Van der Ploeg, 1985) Teoretické vysvětlení zkouškové úzkosti a terapeutických přístupůTeoretické vysvětlení zkouškové úzkosti a terapeutických přístupů Kognitivní restrukturace orientovaná na studijní úsilí, koncentraci a konfrontaci s obávanou situací (Beck – KT, Ellis - RET)Kognitivní restrukturace orientovaná na studijní úsilí, koncentraci a konfrontaci s obávanou situací (Beck – KT, Ellis - RET) Expozice obávané situaci (reálná, v představách)Expozice obávané situaci (reálná, v představách) Nácvik studijních dovednostíNácvik studijních dovedností Nácvik relaxaceNácvik relaxace

21 Program prevence a zvládání stresu pro studenty VŠ na internetových stránkách 3. LF UK v Praze http://www.szu.cz/poradna/uspesnystudent/ Dagmar Schneidrová Hana Provazníková Hana Provazníková Viktor Hynčica Studentská poradna Ústav zdraví dětí a mládeže 3. lékařská fakulta UK v Praze

22

23 Zdroje Depreeuw, E.: Treatment of severe test anxiety in university students: outcome study of a coached self help programme. Abstracts of the 12th International Conference of the STAR, Budapest 1991, p. 25-26. Depreeuw, E.: Treatment of severe test anxiety in university students: outcome study of a coached self help programme. Abstracts of the 12th International Conference of the STAR, Budapest 1991, p. 25-26. Escalona A., Miguel-Tobal J. J.: Cognitive-behavioural programme for anxiety reduction in examinations. Abstracts of the 16th International Conference of the STAR, Prague 1995, p. 28. Escalona A., Miguel-Tobal J. J.: Cognitive-behavioural programme for anxiety reduction in examinations. Abstracts of the 16th International Conference of the STAR, Prague 1995, p. 28. Mackewn, J.: Gestalt psychoterapie. Moderní holistický přístup k psychoterapii. Portál, Praha 2004. Mackewn, J.: Gestalt psychoterapie. Moderní holistický přístup k psychoterapii. Portál, Praha 2004. Praško J.: Jak se zbavit napětí, stresu a úzkosti. Grada, 2003. Praško J.: Jak se zbavit napětí, stresu a úzkosti. Grada, 2003. Praško J., Prašková H.: Proti stresu krok za krokem – aneb jak získat klid a odolnost vůči nepohodě. Grada Publishing, 2001. Praško J., Prašková H.: Proti stresu krok za krokem – aneb jak získat klid a odolnost vůči nepohodě. Grada Publishing, 2001. Praško J., Prašková H.: Asertivitou proti stresu. Grada, 1996. Praško J., Prašková H.: Asertivitou proti stresu. Grada, 1996. Schneidrová, D.: K možnosti využití kognitivně behaviorální terapie a Gestalt terapie ve vysokoškolském poradenství. Československá psychologie, 2004, XLVIII, 5, s. 438-446. Schneidrová, D.: K možnosti využití kognitivně behaviorální terapie a Gestalt terapie ve vysokoškolském poradenství. Československá psychologie, 2004, XLVIII, 5, s. 438-446. Schneidrová, D., Provazníková, H., Hynčica, V.: Program antistresové intervence pro studenty VŠ, 2001. http://www.szu.cz/poradna/uspesnystudent/. Schneidrová, D., Provazníková, H., Hynčica, V.: Program antistresové intervence pro studenty VŠ, 2001. http://www.szu.cz/poradna/uspesnystudent/. http://www.szu.cz/poradna/uspesnystudent/ Van der Ploeg-Stapert J. D., Van der Ploeg H. M.: A multifaceted behavioural programme of test anxiety. In: Van der Ploeg H. M., Schwarzer R. and C. D. Spielberger (Eds.), Advances in Test Anxiety Research. Lisse, Swets and Zeitlinger, 1985, p. 43-52. Van der Ploeg-Stapert J. D., Van der Ploeg H. M.: A multifaceted behavioural programme of test anxiety. In: Van der Ploeg H. M., Schwarzer R. and C. D. Spielberger (Eds.), Advances in Test Anxiety Research. Lisse, Swets and Zeitlinger, 1985, p. 43-52.


Stáhnout ppt "Poradenské přístupy ke zvládání školního stresu Dagmar Schneidrová Studentská poradna Ústav zdraví dětí a mládeže 3.LF UK Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google