Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

9/2010Přednáška č. 11 Tvorba modelu – ověření modelem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "9/2010Přednáška č. 11 Tvorba modelu – ověření modelem."— Transkript prezentace:

1 9/2010Přednáška č. 11 Tvorba modelu – ověření modelem

2 9/2010Přednáška č. 12 Obecné cíle sestavení modelu 1. Sestavit nástroj k pochopení vnitřních mechanismů složitých úloh 1. Sestavit nástroj k pochopení vnitřních mechanismů složitých úloh 2. Podpora regulačních a řídících mechanismů 3. Tvorba strategií rozvoje projektů 4. Pomocí modelu získávat znalosti o chování úlohy 5. Identifikace klíčových míst modelu 6. Regulační a parametrizační propočty Teoretický základ

3 9/2010Přednáška č. 13 Ověřování skutečných jevů

4 9/2010Přednáška č. 14 Good foundations are important… Pause 2/2

5 9/2010Přednáška č. 15 Cíle praktické aplikace sestavení modelu stárnutí stavebního objektu sběr dat pro matematický aparát sestavení výpočtového jádra zadání vstupních hodnot provedení simulačních výpočtů navržení strategie rozvoje řídícími zásahy Praktická aplikace Hlavní cíl: Dílčí cíle:

6 9/2010Přednáška č. 16 Cíle praktické aplikace

7 9/2010Přednáška č. 17 Motivace 1/2 Proč to dělám? Na co to dělám? K čemu mi to je? Co chci získat? Jak toho dosáhnout? Čeho chci dosáhnout? Co je cílem? Vůbec nevím co dělám… O co se snažím… Proč to dělám? Jak toho dosáhnout? Co je cílem?

8 9/2010Přednáška č. 18 Základní popis úlohy obsahuje Popis objektu Popis konstrukce Technické charakteristiky Plošné členění Výškové členění (podlažnost) Funkční členění Celkové pořizovací nákladové částky (alternativní skladba) Praktická aplikace

9 9/2010Přednáška č. 19 Příklad popisu objektu Řešený objekt je proveden jako železobetonový montovaný skelet s výplňovým zdivem. Nachází se v intravilánu obce … s přilehlými parkovacími místy a vytvořenými přístupovými komunikacemi podle přiložené schematické půdorysné situace. Jedná se o budovu ve stávající zástavbě. Svislou nosnou konstrukci tvoří železobetonové prefabrikované sloupy. Vodorovná nosná konstrukce je provedena ze železobetonových stropních panelů. Základová konstrukce je provedena ze železobetonových monolitických patek. Výplňové obvodové zdivo je tvořeno z keramických tvárnic. Obvodový plášť objektu je zateplen sendvičovou omítkou typu TERRANOVA se stěrkovým povrchem. Vnější výplně otvorů jsou provedeny z plastových oken se zdvojeným zasklením vakuovými skly. Vnitřní výplně otvorů tvoří z části dřevěné, kovové a skleněné dveřní systémy. Objekt je v kancelářských provozech vybaven napojením na vzduchotechnické zařízení. Vodovodní, elektrické (silnoproudé a slaboproudé), kanalizační a plynovodní vedení je napojeno na veřejné rozvody sítí. Uvedený popis stručně uvádí jednotlivé použité technologie v objektu, od kterých se bude odvíjet členění na jednotlivé konstrukční prvky. Každý zpracovatel v roli správce objektu se může soustředit na různé části objektu a dělit je dále na konstrukční prvky s různou podrobností. Pro naše potřeby zpracování bude objekt rozdělen na konstrukční prvky, u nichž se budou určovat jejich atributy potřebné pro výpočet podle dalšího postupu. Nákladová část projektu (objektu) může vycházet ze zpracované feasibility studie případně nabídkového rozpočtu. Feasibility studie zde není uváděna a v některých případech je třeba sáhnout k expertním odhadům, protože přesnější údaje nejsou například dostupné nebo nejsou pro daný objekt zpracovány. Praktická aplikace

10 9/2010Přednáška č. 110 Prostorové a výnosové parametry (ilustrační příklad) Praktická aplikace

11 9/2010Přednáška č. 111 Schéma objektu (ilustrační příklad) Praktická aplikace

12 9/2010Přednáška č. 112 Rozčlenění objektu na jednotlivé konstrukční prvky (resp. prvky modelu) s pořizovacími a udržovacími náklady 1. Základy/Založení 2. Betonový skelet 3. Fasáda/Okna 4. Zastřešení 5. Stěny nosné/nenosné 6. Technické vybavení 7. Instalace 8. Finanční náročnost 1. Základy/Založení 2. Betonový skelet 3. Fasáda/Okna 4. Zastřešení 5. Stěny nosné/nenosné 6. Technické vybavení 7. Instalace 8. Finanční náročnost (ilustrační příklad) Praktická aplikace

13 9/2010Přednáška č. 113 Tabulkové členění nákladů (ilustrační příklad)

14 9/2010Přednáška č. 114 Schéma modelu I (ilustrační příklad schémat modelů regionálního rozvoje)

15 9/2010Přednáška č. 115 Schéma modelu II (ilustrační příklad schémat modelů regionálního rozvoje)

16 9/2010Přednáška č. 116 Schéma modelu III (ilustrační příklad modelů stárnutí výplně otvorů)

17 9/2010Přednáška č. 117 Rekapitulace připravenosti vstupů 1.Popis objektu 2.Technické parametry (popis) 3.Technologické parametry (popis) 4.Schématická dokumentace (zakreslení) 5.Funkční a výnosové parametry (popis + výpočet) 6.Členění na konstrukční prvky 7.Nákladové položky konstrukčních prvků 8.Modelové schéma objektu 1.Popis objektu 2.Technické parametry (popis) 3.Technologické parametry (popis) 4.Schématická dokumentace (zakreslení) 5.Funkční a výnosové parametry (popis + výpočet) 6.Členění na konstrukční prvky 7.Nákladové položky konstrukčních prvků 8.Modelové schéma objektu Rekapitulace podkladů pro cvičení

18 9/2010Přednáška č. 118 Motivace 2/2 Proč to dělám? Popisujeme (modelujeme) proces stárnutí. Jak toho dosáhnout? Prostřednictvím matematického aparátu. Co je cílem? Zjištění budoucího vývoje.

19 9/2010Přednáška č. 119 Rekapitulace Odkazy umístění zadání/informací. Funguje mi MOODLE? Data97.xls, krycí list Mám Motivaci 1/2 Proč…? Jak…? Co…? Mám projekt (?) Mám Motivaci 2/2 Proč…? Jak…? Co…? Co jsem se dozvěděl(a)?

20 9/2010Přednáška č. 120 Závěr Modifikovaný Dynamický Model v aplikaci výuky POPR Předmět: Počítačová podpora řízení K126 POPR ZS, 2010 Doc. Ing. P. Dlask, Ph.D.


Stáhnout ppt "9/2010Přednáška č. 11 Tvorba modelu – ověření modelem."

Podobné prezentace


Reklamy Google