Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ"— Transkript prezentace:

1 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Svět práce TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

2 Jak se stanu zaměstnancem

3 Obsah 4.1 Hledání zaměstnání 4.2 Průvodní dopis a životopis
4.3 Schopnosti a znalosti 4.4 Výběrové řízení 4.5 Pracovní smlouva 4.6 Plat, mzda 4.7 Adaptace 4.8 Ukončení pracovního poměru

4 Kde hledat práci: Kde hledat práci: - úřad práce - známí, kamarádi
- inzeráty - internet - workshopy - pracovní agentury

5 Důležité písemnosti PRŮVODNÍ DOPIS - - dbát maximální pečlivosti
- oslovení - uvést pozici nebo pracovní místo, o které se ucházím - co nabízím ( zkušenosti, znalosti, praxi ) - ukončení, pozdrav, podpis

6 ŽIVOTOPIS - - jméno a příjmení - osobní údaje – datum narození, adresa, stav, kontakt - pracovní zkušenosti – od kdy - do kdy jsem pracoval/a a ve kterém podniku – pracovní pozice, může se uvést pracovní náplň nebo od kdy – do kdy jsem pracoval/a jako živnostník - dosažené vzdělání – od kdy - do kdy jsem se učil/a nebo studoval, v které škole, jaké zaměření nebo obor - ostatní znalosti – absolvované kurzy – odborné, jazykové, počítačové, řidičské - zájmy, koníčky

7 Výběrové řízení, pohovor
Chování – slušné, vstřícné, příjemné Vystupování – ani přehnaně sebevědomé, ani příliš skromné Vzhled – upravený- účes i vzhled (oholený, ne příliš parfému, decentní make-up) Oblečení – čisté, nepomačkané a neroztrhané oblečení a boty, jednoduchý oblek ( případně kalhoty a vesta),šaty nebo kostým- ne sportovní, nebo velmi společenský, jednoduchá halenka nebo košile, případně kravata

8 Reference - posudek o činnosti
kontakt na osoby a jejich vyjádření k tvoji pracovní morálce, činnosti, chování a jednání v na pracovišti tyto osoby musí s poskytnutím reference souhlasit - datum a vlastnoruční podpis, pokud neposílám písemnosti em.

9 Doklady k uzavření pracovního poměru
Občanský průkaz Výuční list, maturitní vysvědčení, Vysokoškolský diplom Řidičský průkaz Doklady o kurzech

10 Pracovní smlouva Je to písemná dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Ústně uzavřená pracovní smlouva je také platná. Pokud se jedná o sjednání pracovního poměru na dobu kratší než jeden měsíc, je zaměstnavatel povinen uzavřít jej písemně, jestliže o to zaměstnanec požádá. O písemné vyhotovení si ale musí říci. Není-li písemná forma pracovní smlouvy dodržena, porušil zaměstnavatel své povinnosti vyplývající ze Zákoníku práce.

11 Obsah pracovní smlouvy
název a sídlo zaměstnavatele, IČ, zastoupení jméno zaměstnance, adresa, datum narození ( rodné číslo ) označení druhu a místa výkonu práce, náplň práce nárok na délku dovolené na zotavenou, popřípadě uvedení způsobu určování nároku na dovolenou, pokud není toto uvedeno platí nárok dle Zákoníku práce dobu trvání pracovního poměru /na jakou dobu se smlouva uzavírá / údaj o mzdě a způsobu odměňování, splatnosti mzdy, termínu výplaty mzdy, místu a způsobu vyplácení mzdy stanovení týdenní pracovní doby a rozvržení pracovní doby místo výkonu práce datum nástupu do zaměstnání

12 NEZAPOMEŇ Před uzavřením pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen tě seznámit s právy a povinnostmi, které pro vás z pracovní smlouvy vyplývají, a s pracovními a mzdovými podmínkami. Pokud pracovní smlouva neobsahuje údaje o právech a povinnostech, vyplývajících z pracovního poměru, je zaměstnavatel povinen tě o nich ještě písemně informovat, a to nejpozději do jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru. Před nástupem do zaměstnání je třeba podepsat pracovní smlouvu. Pracovní smlouvu je důležité si před vlastním podpisem důkladně přečíst.

13 Nástup do zaměstnání Adaptace - (zaškolení, s žití se s kolektivem ). Nadřízený by měl stanovit harmonogram adaptace - časový plán, který stanoví, jakým způsobem bude probíhat zaškolení, nadřízený dále určí tvého tzv. garanta adaptace. Garantem by měl být kolega, který ti pomůže nejen při seznamování s prostředím firmy, ale i s výkonem pracovních povinností (ukáže, jak a co dělat). Spolupracovníci - seznámit se všemi kolegy a zapamatovat si jejich jména. Chování - vstřícné, příjemné a slušné. Pokud něco nevíš , nestyď se zeptat. Firemní kultura - stanovení pravidel v jednání, přístupu ke klientům, v chování, v oblečení , které firma vyžaduje (např. předepsané barvy, střih oblečení, loga na dopisech, letácích a další)

14 Bezpečnost práce - soubor nařízení a předpisů, který ukládat zaměstnavateli a zaměstnanci jak ochránit zdraví a život. Zaměstnavatel je povinen seznámit zaměstnance s přepisy, které platí na pracovišti, s osobami odpovědnými za kontrolu a dodržování těchto předpisů, vyžadovat jejich dodržování a trestat porušení. Pracovní řád - soubor pravidel při výkonu práce, stanovených zaměstnavatelem - počátek a konec pracovní směny - počátek a konec pracovních přestávek - odevzdávání pracovních výkazů, a dalších dokladů - pracovní oděv a obuv - zdravotní kontroly Zkušební doba - zkušební doba musí být sjednána písemně v pracovní smlouvě, jinak je její sjednání neplatné zkušební doba činí, pokud není dohodnuta zkušební doba kratší, 3 měsíce

15 Plat Je to odměna za vykonanou práci.
Plat se skládá z několika částí: mzda odměny příplatků Jak se ohodnotit - zjistit si v jaké výši se pohybuje průměrný plat ve tvém oboru a hlavně také ve společnosti s podobným počtem zaměstnanců. Jak si o něj říci o vyšší plat – výši svého platu si můžeš zvýšit především praxí, odbornými kurz, prací v zahraničí, jazykovými znalostmi.

16 Zkušební doba Zkušební doba umožňuje zaměstnavateli či zaměstnanci, aby si ověřili, zda jim bude pracovní poměr vyhovovat, zaměstnanci podmínky výkonu práce a zaměstnavateli schopnosti pracovníka. Pokud by některá ze stran dospěla k názoru, že sjednaný pracovní poměr nesplňuje její představy, může snadno zrušit pracovní poměr ve zkušební době. Písemné oznámení o zrušení pracovního poměru má být doručeno druhé straně zpravidla alespoň tři dny přede dnem, kdy má pracovní poměr skončit. Zkušební doba musí být sjednána písemně v pracovní smlouvě, jinak je její sjednání neplatné. Zkušební doba činí, pokud není dohodnuta zkušební doba kratší, tři měsíce.

17 Ukončení pracovního poměru
Pracovní poměr může být rozvázán jen - dohodou – dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí sjednaným dnem výpovědí – písemné oznámení o zrušení pracovního poměru musí být doručeno druhé straně, pracovní poměr končí uplynutím výpovědní doby výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce výpovědní doba činí 2 měsíce okamžitým zrušením zaměstnavatelem § 55 – hrubé porušení pracovní kázně nebo pravomocné odsouzení zaměstnance okamžitým zrušením zaměstnancem § 56 – ze zdravotních důvodů nebo zaměstnanec neobdržel mzdu nebo plat zrušením ve zkušební době

18 Použité informační zdroje
Použitá literatura Sojka, Pudlák:Ekonomie pro SŠ Použité internetové zdroje


Stáhnout ppt "INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google