Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kapitoly z lexikologie současné češtiny Kapitoly z lexikologie českého jazyka Slovo jako jednotka slovní zásoby Dagmar Strejčková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kapitoly z lexikologie současné češtiny Kapitoly z lexikologie českého jazyka Slovo jako jednotka slovní zásoby Dagmar Strejčková"— Transkript prezentace:

1

2 Kapitoly z lexikologie současné češtiny Kapitoly z lexikologie českého jazyka Slovo jako jednotka slovní zásoby Dagmar Strejčková d.strejckova@gmail.com

3 Forma slova - v naprosté většině případů vytváří slovo skupina hlásek, např. úl, oko, šest, letět Obsah slova - význam slova - Význam je poukazem slova k určitému úseku skutečnosti zprostředkovanému našim vědomím, př. stůl označuje druh nábytku, pes označuje domácí zvíře

4 Základní charakteristiky slova 1. Formálně-významová jednota 1. Formálně-významová jednota - slovo má stránku formální a stránku významovou 2. Fonetická a fonologická utvářenost 2. Fonetická a fonologická utvářenost - s lovo se projevuje jako zvukově ucelená řada fonémů, která je vydělitelná potenciálními pauzami - s lovo se projevuje jako zvukově ucelená řada fonémů, která je vydělitelná potenciálními pauzami 3. Grafická podoba 3. Grafická podoba - v grafické realizaci je slovo utvářeno řadou grafémů, která je ohraničená mezerami - v grafické realizaci je slovo utvářeno řadou grafémů, která je ohraničená mezerami 4. Významová stránka 4. Významová stránka - slova jsou zpravidla nositeli významu lexikálního a významu gramatického (i význam pragmatický) - slova jsou zpravidla nositeli významu lexikálního a významu gramatického (i význam pragmatický)

5 5. Přemístitelnost a nahraditelnost - slovo může ve větě v omezeném rozsahu měnit místo (V pondělí půjdu k lékaři. K lékaři půjdu v pondělí.). (V pondělí půjdu k lékaři. K lékaři půjdu v pondělí.). - V komunikaci může být slovo nahrazeno jiným slovem, které patří na určitém stupni zobecnění do stejné třídy (např. Mám/Nosím brýle, mám/nosím červený/modrý svetr/kabát). - 6. Ustálenost - - ustálenost a reprodukovatelnost v určitém jazykovém společenství (př. slovo l-o-m a m-o-l)

6 + mluvnická utvářenost (slovo součástí mluvnického systému) a samostatnost slova Definice slova: Slovo je základní pojmenovávací jednotka tvořená skupinou hlásek (zřídka hláskou jedinou) s jednotným významem zřejmým a srozumitelným pro uživatele jazyka. Má svou gramatickou stavbu a odlišuje se od jednotek jiných jazykových plánů významovou samostatností. Jiná definice: Slovo lze definovat jako ustálenou jednotku jazyka, která je tvořena řadou fonémů ve větě přemístitelnou (výjimečně fonémem jediným) a nese lexikální a/nebo gramatický (případně též pragmatický) význam.

7 Varianty slova 1. Hláskové varianty 1. Hláskové varianty a) samohlásky různé kvantity: déšť – dešť, dvéře – dveře, slévač – slevač, brankář – brankař, rozstříhat – rozstřihat, umývadlo – umyvadlo a) samohlásky různé kvantity: déšť – dešť, dvéře – dveře, slévač – slevač, brankář – brankař, rozstříhat – rozstřihat, umývadlo – umyvadlo b) samohlásky různé kvality: polévka – polívka, řepa – řípa, okénko – okýnko, hřmět – hřmít, kůžka – kožka, hejl – hýl, strouha – struha b) samohlásky různé kvality: polévka – polívka, řepa – řípa, okénko – okýnko, hřmět – hřmít, kůžka – kožka, hejl – hýl, strouha – struha c) samohláska a nula (prázdné místo): více – víc, dále – dál, jako – jak, ihned – hned c) samohláska a nula (prázdné místo): více – víc, dále – dál, jako – jak, ihned – hned d) souhlásky: kovoryjec – kovorytec, čistění – čištění d) souhlásky: kovoryjec – kovorytec, čistění – čištění

8 2. Tvaroslovné varianty a) rod mužský i ženský: čepel, hřídel, rez, prestiž, výstroj, obrouček – obroučka, řádek – řádka, pásek – páska, brambor – brambora, fazol – fazole aj. b) rod mužský a střední: břich – břicho, barok – barok, pondělek – pondělí. b) rod mužský a střední: břich – břicho, barok – barok, pondělek – pondělí. c) rod ženský a střední: náruč – náručí, líc – líce, snítka - snítko (snídaně – snídaní) c) rod ženský a střední: náruč – náručí, líc – líce, snítka - snítko (snídaně – snídaní) d) tvary rodu mužského životného i neživotného: bacil, mikrob, činitel, ukazatel. d) tvary rodu mužského životného i neživotného: bacil, mikrob, činitel, ukazatel.

9 1. Slovotvorné varianty 1. Slovotvorné varianty - Odvozeniny od stejného základu stejného slovotvorného typu se shodným významem: kytice – kytka, strniště – strnisko, účin – účinek, skladební – skladebný, tamní – tamější, raději – radši apod. - Odvozeniny od stejného základu stejného slovotvorného typu se shodným významem: kytice – kytka, strniště – strnisko, účin – účinek, skladební – skladebný, tamní – tamější, raději – radši apod.

10 Motivovanost slova, slova značková a popisná arbitrárnost (libovolnost) slovní formy arbitrárnost (libovolnost) slovní formy Mimojazyková motivovanost Mimojazyková motivovanost Vnitrojazyková motivovanost – slovotvorná nebo sémantická (významová) Vnitrojazyková motivovanost – slovotvorná nebo sémantická (významová) Slovotvorná motivovanost – hasič (hasit) Slovotvorná motivovanost – hasič (hasit) Sémantická motivovanost - čočka Sémantická motivovanost - čočka

11 Slova značková - arbitrárnost (libovolnost) formy slova ve vztahu k pojmenovávané realitě (les, syn, pes, žít, pít, dělat, chudý, nos, voda, dům) Slova značková - arbitrárnost (libovolnost) formy slova ve vztahu k pojmenovávané realitě (les, syn, pes, žít, pít, dělat, chudý, nos, voda, dům) Slova popisná - slova, u nichž lze na základě formy Slova popisná - slova, u nichž lze na základě formy a jejího vztahu k jiným slovním jednotkám usuzovat na lexikální význam

12 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Kapitoly z lexikologie současné češtiny Kapitoly z lexikologie českého jazyka Slovo jako jednotka slovní zásoby Dagmar Strejčková"

Podobné prezentace


Reklamy Google