Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

jednooborové a dvouoborové bakalářské studium České filologie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "jednooborové a dvouoborové bakalářské studium České filologie"— Transkript prezentace:

1

2 jednooborové a dvouoborové bakalářské studium České filologie
MORFOLOGIE jednooborové a dvouoborové bakalářské studium České filologie

3 Zaměření přednášky: Formální morfologie (flexivní a lexikální)
SYLABUS PŘEDNÁŠKY Zaměření přednášky: Formální morfologie (flexivní a lexikální) Božena Bednaříková 2008/2009, zimní semestr

4 Program 1) SLOVO jako základní a ústřední jednotka morfologie
2) Základní pojmy morfologie, morfonologie a morfémiky, typy morfů 3) SLOVO jako syntagma 4) SLOVO a jeho formace (v kontextu základních typů nominace v češtině) 5) SLOVO a morfologické procesy 6) SLOVO a jeho vnitřní struktura (analýza vnitřní struktury slovního tvaru - verze "minimalistická") 7) SLOVO a jeho vnitřní struktura (analýza vnitřní struktury slovního tvaru - verze "maximalistická") 8) Specifikon stavby tvarů adjektivní flexe 9) Specifikon stavby tvarů verbální flexe 10) Čeština - ideální reprezentant flexivního typu jazyka (?) 11) SLOVOtvoření v nových učebnicích pro gymnázia

5 ZÁKLADNÍ LITERATURA (povinná)
Mluvnice češtiny I (kap. IIb, III), Praha. Mluvnice češtiny II, Praha. Havránek, B. – Jedlička, A., 1981: Česká mluvnice. Praha. Daneš, F. – Komárek, M., 1975: Teoretické základy synchronní mluvnice spisovné češtiny. SaS 36, 18–46. (část věnovaná formální morfologii) Dokulil, M., 1962: Tvoření slov v češtině I. Teorie odvozování slov. Praha

6 DOPORUČENÁ literatura
Komárek, M., 1978, 2006: Příspěvky k české morfologii. Praha, Olomouc. Šiška, Z, 1998, 2005.: Bázový morfematický slovník češtiny. Olomouc. Čechová, M. , 1996: Čeština. Řeč a jazyk. Praha. Bednaříková, B.,1999: Systemic Description, or Systematic Prescription? In: Langue and Parole in Synchronic and Diachronic Perspective. Amsterdam: Pergamon, Elsevier Science, Bednaříková, B., 2004: Is a Word/form a Syntagma? Bednaříková, B., 2007: O návratu slova do morfologie. In: BOHEMICA X, Olomouc, Bednaříková, B.: 2008: Praktická cvičení z tvarosloví. Olomouc. Matthews, P. H., 1991: Morphology, Cambridge. Katamba, F.,1993: Morphology. London: The MACMILLAN PRESS LTD. Booij, G. -Lehmann,Ch. - Mugdan, J. - Shopeteas, S. (eds.), 2000: Morphologie/Morphology I. Berlin - New York. Štícha, F. (ed.), 2006: Možnosti a meze české gramatiky. Praha. Furdík, J., 2004: Slovenská slovotvorba. Prešov. Skalička, V., : Souborné dílo I, II, III. Praha.

7 DÍLČÍ ZKOUŠKA Pozn.: Přednáška je koncipována jako doporučená příprava k dílčí zkoušce. - zkouška je ústní - morfologická analýza vybraných jevů v textu (např. způsob ohýbání, slovotvorná a tvarotvorná analýza, dubletní tvary) - odpověď na 2 otázky (okruhy ke zkoušce viz příprava asi 20 minut

8 jako ústřední jednotka (české) MORFOLOGIE
SLOVO jako ústřední jednotka (české) MORFOLOGIE

9 SLOVO jako základní jednotka MORFOLOGIE ?
„část gramatiky jazyka studující jeho morfémy co do povahy a chování, zvl. v oblasti flexe a tvoření slov.“ (Lotko, 1999, 68) „morfologie studuje všechny typy morfémů z hlediska jejich formy a funkce“ (Encyklopedický slovník češtiny,2002)

10 Ad „pražský funkcionalismus“
Dictionnaire de linguistique de l´École de Prague (1960) Lingvistický slovník pražské školy (Vachek, 2005) „podle /pražských funkcionalistů/ se morfologie zabývá rozkladem slova“ (srov. Vachek, 2005, )

11 Mluvnice češtiny II (1986) sémantická (funkční) morfologie formální morfonologie morfémika (morfematika)

12 pa KOŇ e

13 Jako bonus jsme si vytáhli lvici lovící pakoně (…)
(http://morfeo.centrum.cz/index.php), cit Jako pakoně letí nad námi osud a my se upínáme do dětství. (SYNEK)

14 a) pra-(kůň), pa-(králík), po-(jedu)
b) KŮŇ /kúň, koň/ → ú, o c) (pakoň) – e, (pakrálík) - a

15 SLOVO ve formalistních popisech
úroveň morfému: try ing úroveň slova: are - trying úroveň fráze: they - are trying (hard) úroveň klauze: she says – they are trying hard úroveň sentence: She says they are trying hard.

16 O návratu SLOVA do MORFOLOGIE
A) WP morphology (WORD AND PARADIGM) P.H. Matthews B) IP morphology (ITEM AND PROCESS) C) „pro-slovně“ orientovaný směr generativní morfologie F. Katamba D) funkčně zaměřená lingvistika – MORFOSYNTAX akademická Mluvnice češtiny

17 Argumenty pro SLOVNÍ „obrat“
1. Slovo signalizuje význam „nezávisle“ (x morfém) 2. Kumulativní morfém: rusk – ý 3. „Překrývající se“ (overlapping) morfém rus + sk(ý) → ruský 4. Do mnoha morfologických procesů vstupuje „celé“ slovo: prefixace: pa – kůň kompozice: oka – mžik konverze: lesní (subst.), spadlý (adj.)

18 5. Morfologická naivita:
vztah morfém : morf ??? 1 : 1 KŮŇ : kůň, koň(e), koň(ík) E, E´, E´´ : do stroj-e , staré stroj-e, červená růž-e, bílé růž-e,

19 SLOVO a MORFOLOGIE 2¨Dvě „UNIVERZÁLNÍ“ pravidla:
I. Základní „jednotkou“ jazyka je SLOVO (všechny jazyky mají slova). II. SLOVO má svou vnitřní strukturu: části slov jsou nadány zvláštní funkcí, již lze ze slov abstrahovat: MORFÉMY (všechny jazyky mají morfémy).

20 Základní pojmy (model WP)
textové SLOVO systémové

21 Zima pro kočku Sněží, sněží, potichu, kočky, choďte v kožichu!
Noste kožich kočičí, pod něj vítr nefičí. (Jiří Žáček)

22 Naše jabloň Naše jabloň spí a spí, sníh jí padá do větví.
Jabloni, matičko, bdíš aspoň maličko? Synáčku, nech mě spát, je mi zima, cítím chlad, usnula jsem a teď spím, do jara se nevzbudím. (Jan Čarek)

23 Analýza slovního tvaru
syntetické (jednoduché) slovní tvary analytické (složené) usnula jsem x spím

24 binární analýza na „bezprostřední konstituenty“ (IC)
morfy binární analýza na „bezprostřední konstituenty“ (IC) tvarotvorná báze + tvarotvorný formant kočk a kočk u kočk i

25 jednoduchá báze lineárně členitá jednoduchý formant lineárně členitý

26 zim – a koč-k - u kočk - u (jednofonémový) kočk – ám (vícefonémový) usn - u-l-a

27 Model ITEM – AND- PROCESS
FORMACE SLOVA LEXIKÁLNÍ MORFOLOGIE KOMPOZICE MORFOLOGIE FLEXIVNÍ MORFOLOGIE

28 Děkuji za pozornost. © Božena Bednaříková


Stáhnout ppt "jednooborové a dvouoborové bakalářské studium České filologie"

Podobné prezentace


Reklamy Google