Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MORFOLOGIE jednooborové a dvouoborové bakalářské studium České filologie České filologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MORFOLOGIE jednooborové a dvouoborové bakalářské studium České filologie České filologie."— Transkript prezentace:

1

2 MORFOLOGIE jednooborové a dvouoborové bakalářské studium České filologie České filologie

3 SYLABUS PŘEDNÁŠKY Zaměření přednášky: Formální morfologie (flexivní a lexikální) Božena Bednaříková bozenabe@seznam.cz 2008/2009, zimní semestr

4 Program 1) SLOVO jako základní a ústřední jednotka morfologie 2) Základní pojmy morfologie, morfonologie a morfémiky, typy morfů 3) SLOVO jako syntagma 4) SLOVO a jeho formace (v kontextu základních typů nominace v češtině) 5) SLOVO a morfologické procesy 6) SLOVO a jeho vnitřní struktura (analýza vnitřní struktury slovního tvaru - verze "minimalistická") 7) SLOVO a jeho vnitřní struktura (analýza vnitřní struktury slovního tvaru - verze "maximalistická") 8) Specifikon stavby tvarů adjektivní flexe 9) Specifikon stavby tvarů verbální flexe 10) Čeština - ideální reprezentant flexivního typu jazyka (?) 11) SLOVOtvoření v nových učebnicích pro gymnázia

5 ZÁKLADNÍ LITERATURA (povinná) Mluvnice češtiny I (kap. IIb, III), 1986. Praha. Mluvnice češtiny II, 1986. Praha. Havránek, B. – Jedlička, A., 1981: Česká mluvnice. Praha. Daneš, F. – Komárek, M., 1975: Teoretické základy synchronní mluvnice spisovné češtiny. SaS 36, 18– 46. (část věnovaná formální morfologii) Dokulil, M., 1962: Tvoření slov v češtině I. Teorie odvozování slov. Praha

6 DOPORUČENÁ literatura Komárek, M., 1978, 2006: Příspěvky k české morfologii. Praha, Olomouc. Šiška, Z, 1998, 2005.: Bázový morfematický slovník češtiny. Olomouc. Čechová, M., 1996: Čeština. Řeč a jazyk. Praha. Bednaříková, B.,1999: Systemic Description, or Systematic Prescription? In: Langue and Parole in Synchronic and Diachronic Perspective. Amsterdam: Pergamon, Elsevier Science, 75-80. Bednaříková, B., 2004: Is a Word/form a Syntagma? www.ugr.es/%7efeslava/maprtal Bednaříková, B., 2007: O návratu slova do morfologie. In: BOHEMICA X, Olomouc, 63-74. Bednaříková, B.: 2008: Praktická cvičení z tvarosloví. Olomouc. Matthews, P. H., 1991: Morphology, Cambridge. Katamba, F.,1993: Morphology. London: The MACMILLAN PRESS LTD. Booij, G. -Lehmann,Ch. - Mugdan, J. - Shopeteas, S. (eds.), 2000: Morphologie/Morphology I. Berlin - New York. Štícha, F. (ed.), 2006: Možnosti a meze české gramatiky. Praha. Furdík, J., 2004: Slovenská slovotvorba. Prešov. Skalička, V., 2004 - 2006: Souborné dílo I, II, III. Praha.

7 DÍLČÍ ZKOUŠKA Pozn.: Přednáška je koncipována jako doporučená příprava k dílčí zkoušce. - zkouška je ústní - morfologická analýza vybraných jevů v textu (např. způsob ohýbání, slovotvorná a tvarotvorná analýza, dubletní tvary) - odpověď na 2 otázky (okruhy ke zkoušce viz www.kb.upol.cz), příprava asi 20 minut www.kb.upol.cz

8 SLOVO jako ústřední jednotka ústřední jednotka (české) MORFOLOGIE (české) MORFOLOGIE

9 SLOVO jako základní jednotka MORFOLOGIE ? „část gramatiky jazyka studující jeho morfémy co do povahy a chování, zvl. v oblasti flexe a tvoření slov.“ (Lotko, 1999, 68) „ morfologie studuje všechny typy morfémů z hlediska jejich formy a funkce“ (Encyklopedický slovník češtiny,2002)

10 Ad „pražský funkcionalismus“ Dictionnaire de linguistique de l´École de Prague (1960) Dictionnaire de linguistique de l´École de Prague (1960) Lingvistický slovník pražské školy (Vachek, 2005) Lingvistický slovník pražské školy (Vachek, 2005) „podle /pražských funkcionalistů/ se morfologie zabývá rozkladem slova“ (srov. Vachek, 2005, 111-112) „podle /pražských funkcionalistů/ se morfologie zabývá rozkladem slova“ (srov. Vachek, 2005, 111-112)

11 Mluvnice češtiny II (1986) Mluvnice češtiny II (1986) sémantická (funkční) sémantická (funkční) morfologie morfologie formální formální morfonologie morfonologie morfémika (morfematika) morfémika (morfematika)

12 pa - KOŇ - e

13 Jako bonus jsme si vytáhli lvici lovící pakoně (…) Jako bonus jsme si vytáhli lvici lovící pakoně (…) (http://morfeo.centrum.cz/index.php), cit. 18.2.2008 (http://morfeo.centrum.cz/index.php), cit. 18.2.2008http://morfeo.centrum.cz/index.php Jako pakoně letí nad námi osud a my se upínáme Jako pakoně letí nad námi osud a my se upínáme do dětství. do dětství. ( SYNEK ) ( SYNEK )

14 a) pra-(kůň), pa-(králík), po-(jedu) a) pra-(kůň), pa-(králík), po-(jedu) b) KŮŇ /kúň, koň/ → ú, o b) KŮŇ /kúň, koň/ → ú, o c) (pakoň) – e, (pakrálík) - a c) (pakoň) – e, (pakrálík) - a

15 SLOVO ve formalistních popisech  úroveň morfému: try - ing  úroveň slova: are - trying  úroveň fráze: they - are trying (hard)  úroveň klauze: she says – they are trying hard they are trying hard  úroveň sentence: She says they are trying hard. trying hard.

16 O návratu SLOVA do MORFOLOGIE  A) WP morphology (WORD AND PARADIGM) P.H. Matthews  B) IP morphology (ITEM AND PROCESS)  C) „pro-slovně“ orientovaný směr generativní morfologie F. Katamba  D) funkčně zaměřená lingvistika – MORFOSYNTAX akademická Mluvnice češtiny

17 Argumenty pro SLOVNÍ „obrat“ 1. Slovo signalizuje význam „nezávisle“ (x morfém) 2. Kumulativní morfém: rusk – ý rusk – ý 3. „Překrývající se“ (overlapping) morfém rus + sk(ý) → ruský rus + sk(ý) → ruský 4. Do mnoha morfologických procesů vstupuje „celé“ slovo: prefixace: pa – kůň prefixace: pa – kůň kompozice: oka – mžik kompozice: oka – mžik konverze: lesní (subst.), spadlý (adj.) konverze: lesní (subst.), spadlý (adj.)

18 5. Morfologická naivita: vztah morfém : morf ??? 1 : 1 vztah morfém : morf ??? 1 : 1 KŮŇ : kůň, koň(e), koň(ík) KŮŇ : kůň, koň(e), koň(ík) E, E´, E´´ : do stroj-e, staré stroj-e, červená růž-e, bílé růž-e, E, E´, E´´ : do stroj-e, staré stroj-e, červená růž-e, bílé růž-e,

19 SLOVO a MORFOLOGIE 2¨Dvě „UNIVERZÁLNÍ“ pravidla: I. Základní „jednotkou“ jazyka je SLOVO (všechny jazyky mají slova). I. Základní „jednotkou“ jazyka je SLOVO (všechny jazyky mají slova). II. SLOVO má svou vnitřní strukturu: části slov jsou nadány zvláštní funkcí, již lze ze slov abstrahovat: MORFÉMY (všechny jazyky mají morfémy). II. SLOVO má svou vnitřní strukturu: části slov jsou nadány zvláštní funkcí, již lze ze slov abstrahovat: MORFÉMY (všechny jazyky mají morfémy).

20 Základní pojmy (model WP) textové textové SLOVO SLOVO systémové systémové

21 Zima pro kočku Sněží, sněží, potichu, kočky, choďte v kožichu! Noste kožich kočičí, pod něj vítr nefičí. (Jiří Žáček)

22 Naše jabloň Naše jabloň spí a spí, sníh jí padá do větví. Jabloni, matičko, bdíš aspoň maličko? Synáčku, nech mě spát, je mi zima, cítím chlad, usnula jsem a teď spím, do jara se nevzbudím. (Jan Čarek)

23 Analýza slovního tvaru syntetické (jednoduché) syntetické (jednoduché) slovní tvary slovní tvary analytické (složené) analytické (složené) usnula jsem x spím

24 morfy morfy binární analýza na „bezprostřední konstituenty“ (IC) binární analýza na „bezprostřední konstituenty“ (IC) tvarotvorná báze + tvarotvorný formant tvarotvorná báze + tvarotvorný formant kočk + a kočk + a kočk + u kočk + u kočk + i kočk + i

25 jednoduchá jednoduchábáze lineárně členitá lineárně členitá jednoduchý jednoduchýformant lineárně členitý lineárně členitý

26 zim – a zim – a koč-k - u koč-k - u kočk - u (jednofonémový) kočk - u (jednofonémový) kočk – ám (vícefonémový) kočk – ám (vícefonémový) usn - u-l-a usn - u-l-a

27 Model ITEM – AND- PROCESS FORMACE SLOVA FORMACE SLOVA LEXIKÁLNÍ MORFOLOGIE LEXIKÁLNÍ MORFOLOGIE KOMPOZICE KOMPOZICE MORFOLOGIE MORFOLOGIE FLEXIVNÍ MORFOLOGIE FLEXIVNÍ MORFOLOGIE

28 Děkuji za pozornost. © Božena Bednaříková


Stáhnout ppt "MORFOLOGIE jednooborové a dvouoborové bakalářské studium České filologie České filologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google