Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ NA FAKULTĚ SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU V BRNĚ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ NA FAKULTĚ SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU V BRNĚ"— Transkript prezentace:

1 TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ NA FAKULTĚ SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU V BRNĚ
Foto J.Novotný jr. Jan Novotný 2012

2 CÍL Úvod: TVL - Kinantropologie Prezentace symbiózy TVL a FSpS MU
Historie → Současnost → Budoucnost Výuka – Výzkum - Praxe Foto J.Novotný jr.

3 Tělovýchovná vysoká škola – Tělovýchovné lékařství
Kinantropologie interdisciplinární vědní obor Tělovýchovné lékařství interdisciplinární lékařský obor POHYB * ČLOVĚK * ZDRAVÍ učitel TV, animátor, PRAXE lékař sport.trenér FTK, FTVS, FSpS, PdF VÝUKA LF – IPVZ, … základní převážně a aplikovaný VÝZKUM aplikovaný

4 Fakulty sportovních studií (FSpS)
Z historie Fakulty sportovních studií (FSpS) Kořeny: Katedra tělesné kultury Pedagogické fakulty MU (do 2001) Výukové předměty: Tělovýchovné lékařství, Fyziologie tělesné zátěže, Fyziologie, Anatomie Učitelé – tělovýchovní lékaři z KTL LF MU: prof. Z.Placheta, doc. J.Rouš a V.Dražil, odb.as. I.Dohnalová, B.Zatloukal, J.Novotný, .. Výzkum: ve vědním oboru a doktorském studiu Kinantropologie Materiálně-technické zázemí: ergometr, plicní volugraf, analyzátor vzduchu Spirolyt, izometrický dynamometr, Varia Cardio TF3, sporttestery, ...

5 Současnost a budoucnost FSpS (2002 - 2012)
ČLOVĚK POHYB ↔ ZDRAVÍ VÝUKA učitel TV, cvičitel, sport. trenér, manažer VÝZKUM Kinantropologie TVL PRAXE a VZDĚLÁVÁNÍ ambulance TV PRAXE výuka TV, cvičení, sport výuka

6 Výuka na FSpS některé předměty Bc a Mgr programů animátor - učitel TV - sport. trenér Biomechanika Antropomotorika Teorie tréninku Anatomie Fyziologie Sportovní medicína Biochemie Traumatologie Výživa 1. pomoc Regenerace Prevence dopingu Další učitelé: Doc.MUDr.J.Hanzlová,CSc, MUDr.K.Kapounková, Mgr.M.Bernaciková,PhD, Mgr.Z.Kubíková,PhD, MUDr.N.Vomelová, doc.MUDr.J.Jančík,CSc, MUDr.R.Moster, MUDr.M.Pink, MUDr.V.Bartl,PhD., a další ...

7 Animátor sportovních aktivit
Výuka na FSpS Animátor sportovních aktivit LÉKAŘSKO-BIOLOGICKÉ PŘEDMĚTY

8 Animátor sportovních aktivit
Výuka na FSpS Animátor sportovních aktivit LÉKAŘSKO-BIOLOGICKÉ PŘEDMĚTY

9 Výuka na FSpS LÉKAŘSKO-BIOLOGICKÉ PŘEDMĚTY Manažer sportu
Manažer cestovního ruchu Rozhodčí fotbalu Rozhodčí ledního hokeje Regenerace a výživa ve sportu Spec. edukace bezpečnostních složek Sportovní trenér

10 Vybraná témata z Bc.-TVS předmětu SPORTOVNÍ MEDICÍNA
(ústní zkouška!) Obor tělovýchovné lékařství Vztah pohybu a zdraví člověka Zdravotní problémy při sedavém způsobu života Riziko přetížení a selhání fyziologických funkcí Preventivní tělovýchovně-lékařské prohlídky Průduškové astma a sport Diabetes mellitus a sport Plíživé poškození pohybového aparátu z přetížení Zdravotní zabezpečení tělovýchovné a sportovní akce a TV Zdravotní rizika dopingu ve sportu Zvláštní zdravotní rizika při cvičení a sportu dětí, seniorů a žen Zdravotní problematika cyklistiky Zdravotní problematika plavání ...

11 Obsah předmětu v navazujícím Mgr. studiu TV
SPORTOVNÍ MEDICÍNA II v jarním semestru 2012 Úvod, limitující faktory sportovního výkonu Sportovní antropologie I – velikost, tvar a složení těla Sportovní antropologie II – růst, biologický věk, predikce výšky Únava a regenerace sil sportovce – komplexní přístup Zátěžové testy ve sportovní medicíně I – cíl testu, druhy zátěže, bezpečnost, ukazatele odezvy na zátěž Zátěžové testy ve sportovní medicíně II - aerobní a anaerobní testy Zátěžové testy ve sportovní medicíně III – anaerobní práh Zátěžové testy ve sportovní medicíně IV – odhad výdeje energie Biorytmy a sportovní výkon, Variabilita srdeční frekvence Příprava na zápočtový test

12 Předměty doktorského studia
KINANTROPOLOGIE povinný Limitující (biologické) faktory pohybu člověka volitelné Zdraví a pohybová aktivita Zátěžové testy ve sportovní medicíně Sportovní antropologie Individuální specifikace obsahu předmětu podle tématu a cíle disertační práce.

13 Vybraná témata disertačních prací
doktorského studia KINANTROPOLOGIE Morfologie erytrocytů a vytrvalostní zátěž (L.Prošek) Pohyb člověka a funkce páteře (D.Gurín) Vliv aerobní a anaerobní pohybové aktivity na klidový metabolismus (V.Bastyan) Reakce lidského těla na fyzickou zátěž v infračervené termografii (J.Novotný, S.Rybářová)

14 člověk - zdraví - výkonnost
Faktory určující obsah a spektrum předmětů SPOLEČENSKÁ POPTÁVKA člověk - zdraví - výkonnost Učitel TV Trenér Fyzioterapeut Manažer Cvičitel Badatel Instruktor Animátor Průvodce Poradce M Š M T FINANCE UČITELÉ PROSTOR TECHNIKA PROSTUPNOST Boloňská deklarace Bílá kniha o sportu STUDIJNÍ OBORY - NABÍDKA PROFIL ABSOLVENTA STRUKTURA A OBSAH STUDIA PŘEDMĚTY tělovýchovné - pedagogické – biomedicínské - společenskovědní spektrum obsah forma objem KINANTROPOLOGIE člověk - pohyb – zdraví- výkonnost

15 AKTUALIZACE OBSAHU PĚDMĚTŮ
Sport. medicína - Sport. traumatologie - 1.pomoc opravy starého obsahu nové poznatky aktuální případy návaznost předmětů diagnostika a léčba defibrilátor termografie diagnostika SAHRV ANP poškození zdraví náhlá srdeční smrt poškození zdraví 1.pomoc

16 Zaměření výzkumných projektů FSpS
na biomedicínské aspekty pohybu metabolický syndrom, obezita u dětí, výživa v nemoci, výživa ve sportu, funkční poruchy pohybového aparátu, preskribce pohybové aktivity zdravotně oslabených a tělesně postižených, vliv cvičení na autonomní nervové regulace, změny plantárního tlaku při snižování váhy, ...

17 Rozvojový program pro celou ČR (mimo Prahu)
Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě (CZ.1.07/1.3.00/ ) Řešitel na MU: Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. Fakulta/Pracoviště MU: Fakulta sportovních studií Období řešení: 3/ /2013 Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK) → zvýšení kompetencí, dostupnosti, kvality a atraktivity dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. - týkající se bezpečnosti a prevence úrazů žáků ZŠ a SŠ

18 TVL www.muni.cz www.fsps.muni.cz Úvod Služby Kontakt Představujeme
NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ DOC. MUDR. LUBOŠ HRAZDIRA, CSC Brno, Jílkova 167, detašované pracoviště Brno, Kamenice 5 Ambulance tělovýchovného lékařství Brno Fakulta sportovních studií Univerzitní kampus Masarykovy univerzity budova A34, vchod z ul. Netroufalky, místnost v přízemí za vrátnicí, č.129 Vedoucí: prof. MUDr. Jan Novotný, CSc. tel: , TVL Úvod Služby Kontakt Představujeme ambulanci TVL Brno Ambulance tělovýchovného lékařství je společné pracoviště nestátního zdravotnického zařízení doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc. a Fakulty sportovních studií MU. Je zaměřeno na pedagogickou, výzkumnou a zdravotnickou činnost. Výuka probíhá na základně akreditace MZd ČR v postgraduálním vzdělávání lékařů v oboru tělovýchovné lékařství (č. 204) a v akreditovaných oborech MŠMT ČR - Tělesná výchova a sport. Výzkumná činnost je vázána na uvedené studijní obory. Nosnými vědními disciplínami jsou Kinantropologie (pohyb člověka) a Tělovýchovné lékařství (resp. Sportovní medicína). Zdravotnická činnost je nezbytná pro plnění pedagogických povinností a je současně službou pacientům a klientům. Oblasti zdravotnických výkonů: Prevence: Především preventivní lékařské prohlídky sportovců a studentů TV a sportu. Diagnostické a léčebné výkony: Cílené, kontrolní a komplexní vyšetření tělovýchovným lékařem, kdy zdravotní potíže, diagnostika nebo léčba souvisejí s pohybovou činností, TV či sportem). Speciální fyziologické zátěžové testy pro kontrolu efektu a plánování tréninku apod. Zjištění tělesné zdatnosti, aerobní kapacity (spiroergometrie na bicyklovém ergometru nebo běhátku), tzv. anaerobního prahu (laktátový nebo ventilačně-respirační), míry únavy (analýza variability srdeční frekvence). Další výkony Např. termografické vyšetření přetížených částí pohybového aparátu (šlachy, svaly, vazy, tíhové váčky aj.), stanovení kostního věku a předpověď dospělé výšky u rostoucích dětí, složení těla a somatotyp. Zatím není smluvní vztah mezi naším pracovištěm a zdravotními pojišťovnami, takže veškerou zdravotnickou službu si zájemci platí sami. © 2011 TVL Brno Představení TVL Brno Poskytované služby, ceník Kde nás najdete, kontakty NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ DOC. MUDR. LUBOŠ HRAZDIRA, CSC Brno, Jílkova 167, detašované pracoviště Brno, Kamenice 5 Ambulance tělovýchovného lékařství Brno Fakulta sportovních studií Univerzitní kampus Masarykovy univerzity budova A34, vchod z ul. Netroufalky, místnost v přízemí za vrátnicí, č.129 Vedoucí: prof. MUDr. Jan Novotný, CSc. tel: , TVL Úvod Služby Kontakt Představujeme ambulanci TVL Brno Ambulance tělovýchovného lékařství je společné pracoviště nestátního zdravotnického zařízení doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc. a Fakulty sportovních studií MU. Je zaměřeno na pedagogickou, výzkumnou a zdravotnickou činnost. Výuka probíhá na základně akreditace MZd ČR v postgraduálním vzdělávání lékařů v oboru tělovýchovné lékařství (č. 204) a v akreditovaných oborech MŠMT ČR - Tělesná výchova a sport. Výzkumná činnost je vázána na uvedené studijní obory. Nosnými vědními disciplínami jsou Kinantropologie (pohyb člověka) a Tělovýchovné lékařství (resp. Sportovní medicína). Zdravotnická činnost je nezbytná pro plnění pedagogických povinností a je současně službou pacientům a klientům. Oblasti zdravotnických výkonů: Prevence: Především preventivní lékařské prohlídky sportovců a studentů TV a sportu. Diagnostické a léčebné výkony: Cílené, kontrolní a komplexní vyšetření tělovýchovným lékařem, kdy zdravotní potíže, diagnostika nebo léčba souvisejí s pohybovou činností, TV či sportem). Speciální fyziologické zátěžové testy pro kontrolu efektu a plánování tréninku apod. Zjištění tělesné zdatnosti, aerobní kapacity (spiroergometrie na bicyklovém ergometru nebo běhátku), tzv. anaerobního prahu (laktátový nebo ventilačně-respirační), míry únavy (analýza variability srdeční frekvence). Další výkony Např. termografické vyšetření přetížených částí pohybového aparátu (šlachy, svaly, vazy, tíhové váčky aj.), stanovení kostního věku a předpověď dospělé výšky u rostoucích dětí, složení těla a somatotyp. Zatím není smluvní vztah mezi naším pracovištěm a zdravotními pojišťovnami, takže veškerou zdravotnickou službu si zájemci platí sami. © 2011 TVL Brno Představení TVL Brno Poskytované služby, ceník Kde nás najdete, kontakty

19 Ambulance tělovýchovného lékařství
NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ DOC. MUDR. LUBOŠ HRAZDIRA, CSC Brno, Jílkova 167, detašované pracoviště Brno, Kamenice 5 Ambulance tělovýchovného lékařství NABÍDKA SLUŽEB Preventivní prohlídka sportovce a studujících TV nebo sport s jednoduchou ergometrií Termografické vyšetření poškození pohybového aparátu z přetížení nebo úrazem Stanovení kostního věku a předpověď konečné dospělé výšky Elektrokardiografie v klidu vleže Jednoduchý zátěžový test (ergometrie W170) Vyšetření variability srdeční frekvence Poradenství, konzultace a edukace pacientů a jejich rodičů Cílené vyšetření tělovýchovným lékařem Kontrolní vyšetření tělovýchovným lékařem Komplexní vyšetření tělovýchovným lékařem Spiroergometrie (aerobní test, ventilační anaerobní práh) Anaerobní „Wingate“ test 30 sec. Zátěžový test se stanovením laktátového „anaerobního prahu“ Výskoková ergometrie Složení těla a somatotyp Fakulta sportovních studií

20 Analyzátor CORTEX METALYZER Ergometr LODE
Ambulance TVL Laboratoř sportovní medicíny Běhátko LODE do 40 km/h, ±25% ERGOLINE 900 Analyzátor CORTEX METALYZER Ergometr LODE

21 Laboratoř sportovní medicíny
Ambulance TVL Laboratoř sportovní medicíny Oxycon Mobile

22 Laboratoř sportovní medicíny
Ambulance TVL Laboratoř sportovní medicíny Termografie

23 Společné cíle Tělovýchovného lékařství a Fakulty sportovních studií
POHYB ↔ ZDRAVÍ VÝZKUM VÝUKA PRAXE                                                                STUDIA SPORTIVA Vědecký recenzovaný časopis vydává Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity od roku Časopis je veden v seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v ČR. STUDIA SPORTIVA informují odbornou veřejnost o vědecko-výzkumných poznatcích a odborných studiích v kinantropologii a v jejích vědních přesazích (společenskovědních, biomechanických). STUDIA SPORTIVA reflektují aktuální témata v oboru, prezentují nadějné studentské aktivity. Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ NA FAKULTĚ SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU V BRNĚ"

Podobné prezentace


Reklamy Google