Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ NA FAKULTĚ SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU V BRNĚ Jan Novotný 2012 Foto J.Novotný jr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ NA FAKULTĚ SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU V BRNĚ Jan Novotný 2012 Foto J.Novotný jr."— Transkript prezentace:

1 TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ NA FAKULTĚ SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU V BRNĚ Jan Novotný 2012 Foto J.Novotný jr.

2 CÍL Úvod: TVL - Kinantropologie Prezentace symbiózy TVL a FSpS MU Historie → Současnost → Budoucnost Výuka – Výzkum - Praxe Foto J.Novotný jr.

3 Kinantropologie interdisciplinární vědní obor Tělovýchovné lékařství interdisciplinární lékařský obor základnípřevážně a aplikovaný VÝZKUM aplikovaný učitel TV, animátor, PRAXE lékař sport.trenér POHYB * ČLOVĚK * ZDRAVÍ FTK, FTVS, FSpS, PdF VÝUKALF – IPVZ, … Tělovýchovná vysoká škola – Tělovýchovné lékařství

4 Kořeny: Katedra tělesné kultury Pedagogické fakulty MU (do 2001) Výukové předměty: Tělovýchovné lékařství, Fyziologie tělesné zátěže, Fyziologie, Anatomie Učitelé – tělovýchovní lékaři z KTL LF MU: prof. Z.Placheta, doc. J.Rouš a V.Dražil, odb.as. I.Dohnalová, B.Zatloukal, J.Novotný,.. Výzkum: ve vědním oboru a doktorském studiu Kinantropologie Materiálně-technické zázemí: ergometr, plicní volugraf, analyzátor vzduchu Spirolyt, izometrický dynamometr, Varia Cardio TF3, sporttestery,... Z historie Fakulty sportovních studií (FSpS)

5 ČLOVĚK POHYB ↔ ZDRAVÍ výuka VÝUKA učitel TV, cvičitel, sport. trenér, manažer VÝZKUM Kinantropologie TV PRAXE výuka TV, cvičení, sport TVL PRAXE a VZDĚLÁVÁNÍ ambulance Současnost a budoucnost FSpS (2002 - 2012)

6 Fyziologie Sportovní medicína některé předměty Bc a Mgr programů animátor - učitel TV - sport. trenér Anatomie 1. pomoc Biochemie Výživa Traumatologie Prevence dopingu Regenerace Výuka na FSpS Biomechanika Teorie tréninku Antropomotorika Další učitelé: Doc.MUDr.J.Hanzlová,CSc, MUDr.K.Kapounková, Mgr.M.Bernaciková,PhD, Mgr.Z.Kubíková,PhD, MUDr.N.Vomelová, doc.MUDr.J.Jančík,CSc, MUDr.R.Moster, MUDr.M.Pink, MUDr.V.Bartl,PhD., a další...

7 Výuka na FSpS Animátor sportovních aktivit LÉKAŘSKO-BIOLOGICKÉ PŘEDMĚTY

8 Výuka na FSpS Animátor sportovních aktivit LÉKAŘSKO-BIOLOGICKÉ PŘEDMĚTY

9 Výuka na FSpS LÉKAŘSKO-BIOLOGICKÉ PŘEDMĚTY Manažer sportu Manažer cestovního ruchu Rozhodčí fotbalu Rozhodčí ledního hokeje Regenerace a výživa ve sportu Spec. edukace bezpečnostních složek Sportovní trenér

10  Obor tělovýchovné lékařství  Vztah pohybu a zdraví člověka  Zdravotní problémy při sedavém způsobu života  Riziko přetížení a selhání fyziologických funkcí  Preventivní tělovýchovně-lékařské prohlídky  Průduškové astma a sport  Diabetes mellitus a sport  Plíživé poškození pohybového aparátu z přetížení  Zdravotní zabezpečení tělovýchovné a sportovní akce a TV  Zdravotní rizika dopingu ve sportu  Zvláštní zdravotní rizika při cvičení a sportu dětí, seniorů a žen  Zdravotní problematika cyklistiky  Zdravotní problematika plavání... Vybraná témata z Bc.-TVS předmětu SPORTOVNÍ MEDICÍNA (ústní zkouška!)

11 Obsah předmětu v navazujícím Mgr. studiu TV SPORTOVNÍ MEDICÍNA II v jarním semestru 2012 Úvod, limitující faktory sportovního výkonu Sportovní antropologie I – velikost, tvar a složení těla Sportovní antropologie II – růst, biologický věk, predikce výšky Únava a regenerace sil sportovce – komplexní přístup Zátěžové testy ve sportovní medicíně I – cíl testu, druhy zátěže, bezpečnost, ukazatele odezvy na zátěž Zátěžové testy ve sportovní medicíně II - aerobní a anaerobní testy Zátěžové testy ve sportovní medicíně III – anaerobní práh Zátěžové testy ve sportovní medicíně IV – odhad výdeje energie Biorytmy a sportovní výkon, Variabilita srdeční frekvence Příprava na zápočtový test

12 povinný Limitující (biologické) faktory pohybu člověka volitelné Zdraví a pohybová aktivita Zátěžové testy ve sportovní medicíně Sportovní antropologie Individuální specifikace obsahu předmětu podle tématu a cíle disertační práce. Předměty doktorského studia KINANTROPOLOGIE

13 Morfologie erytrocytů a vytrvalostní zátěž (L.Prošek) Pohyb člověka a funkce páteře (D.Gurín) Vliv aerobní a anaerobní pohybové aktivity na klidový metabolismus (V.Bastyan) Reakce lidského těla na fyzickou zátěž v infračervené termografii (J.Novotný, S.Rybářová) Vybraná témata disertačních prací doktorského studia KINANTROPOLOGIE

14 SPOLEČENSKÁ POPTÁVKA člověk - zdraví - výkonnost STUDIJNÍ OBORY - NABÍDKA PROFIL ABSOLVENTA STRUKTURA A OBSAH STUDIA PŘEDMĚTY tělovýchovné - pedagogické – biomedicínské - společenskovědní Badatel Trenér Poradce Animátor Cvičitel Učitel TV Průvodce Fyzioterapeut Instruktor M Š M T KINANTROPOLOGIE člověk - pohyb – zdraví- výkonnost spektrumobsahformaobjem FINANCE UČITELÉ PROSTOR TECHNIKA Manažer PROSTUPNOST Boloňská deklarace Bílá kniha o sportu Faktory určující obsah a spektrum předmětů

15 AKTUALIZACE OBSAHU PĚDMĚTŮ Sport. medicína - Sport. traumatologie - 1.pomoc poškození zdraví náhlá srdeční smrt opravy starého obsahu nové poznatky aktuální případy diagnostika a léčba defibrilátor termografie diagnostika SAHRV ANP návaznost předmětů poškození zdraví 1.pomoc

16 metabolický syndrom, obezita u dětí, výživa v nemoci, výživa ve sportu, funkční poruchy pohybového aparátu, preskribce pohybové aktivity zdravotně oslabených a tělesně postižených, vliv cvičení na autonomní nervové regulace, změny plantárního tlaku při snižování váhy,... Zaměření výzkumných projektů FSpS na biomedicínské aspekty pohybu

17 Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě (CZ.1.07/1.3.00/14.0091) Řešitel na MU:Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. Fakulta/Pracoviště MU:Fakulta sportovních studií Období řešení:3/2010 - 2/2013 Investor/Program:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK) → zvýšení kompetencí, dostupnosti, kvality a atraktivity dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. - týkající se bezpečnosti a prevence úrazů žáků ZŠ a SŠ Rozvojový program pro celou ČR (mimo Prahu)

18 NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ DOC. MUDR. LUBOŠ HRAZDIRA, CSC. 615 00 Brno, Jílkova 167, detašované pracoviště 625 00 Brno, Kamenice 5 Ambulance tělovýchovného lékařství Brno Fakulta sportovních studií Univerzitní kampus Masarykovy univerzity budova A34, vchod z ul. Netroufalky, místnost v přízemí za vrátnicí, č.129 Vedoucí: prof. MUDr. Jan Novotný, CSc. tel: +420 549 498 662, +420 549 496 200 e-mail: novotny@fsps.muni.cz novotny@fsps.muni.cz TVLTVL www.muni.cz www.fsps.muni.czwww.muni.czwww.fsps.muni.cz Úvod Služby Kontakt Představujeme ambulanciTVL Brno Ambulance tělovýchovného lékařství je společné pracoviště nestátního zdravotnického zařízení doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc. a Fakulty sportovních studií MU. Je zaměřeno na pedagogickou, výzkumnou a zdravotnickou činnost. Výuka probíhá na základně akreditace MZd ČR v postgraduálním vzdělávání lékařů v oboru tělovýchovné lékařství (č. 204) a v akreditovaných oborech MŠMT ČR - Tělesná výchova a sport. Výzkumná činnost je vázána na uvedené studijní obory. Nosnými vědními disciplínami jsou Kinantropologie (pohyb člověka) a Tělovýchovné lékařství (resp. Sportovní medicína). Zdravotnická činnost je nezbytná pro plnění pedagogických povinností a je současně službou pacientům a klientům. Oblasti zdravotnických výkonů: Prevence: Především preventivní lékařské prohlídky sportovců a studentů TV a sportu. Diagnostické a léčebné výkony: Cílené, kontrolní a komplexní vyšetření tělovýchovným lékařem, kdy zdravotní potíže, diagnostika nebo léčba souvisejí s pohybovou činností, TV či sportem). Speciální fyziologické zátěžové testy pro kontrolu efektu a plánování tréninku apod. Zjištění tělesné zdatnosti, aerobní kapacity (spiroergometrie na bicyklovém ergometru nebo běhátku), tzv. anaerobního prahu (laktátový nebo ventilačně-respirační), míry únavy (analýza variability srdeční frekvence). Další výkony Např. termografické vyšetření přetížených částí pohybového aparátu (šlachy, svaly, vazy, tíhové váčky aj.), stanovení kostního věku a předpověď dospělé výšky u rostoucích dětí, složení těla a somatotyp. Zatím není smluvní vztah mezi naším pracovištěm a zdravotními pojišťovnami, takže veškerou zdravotnickou službu si zájemci platí sami. © 2011 TVL Brno Představení TVL Brno Poskytované služby, ceník Kde nás najdete, kontakty NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ DOC. MUDR. LUBOŠ HRAZDIRA, CSC. 615 00 Brno, Jílkova 167, detašované pracoviště 625 00 Brno, Kamenice 5 Ambulance tělovýchovného lékařství Brno Fakulta sportovních studií Univerzitní kampus Masarykovy univerzity budova A34, vchod z ul. Netroufalky, místnost v přízemí za vrátnicí, č.129 Vedoucí: prof. MUDr. Jan Novotný, CSc. tel: +420 549 498 662, +420 549 496 200 e-mail: novotny@fsps.muni.cz novotny@fsps.muni.cz TVLTVL www.muni.cz www.fsps.muni.czwww.muni.czwww.fsps.muni.cz Úvod Služby Kontakt Představujeme ambulanciTVL Brno Ambulance tělovýchovného lékařství je společné pracoviště nestátního zdravotnického zařízení doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc. a Fakulty sportovních studií MU. Je zaměřeno na pedagogickou, výzkumnou a zdravotnickou činnost. Výuka probíhá na základně akreditace MZd ČR v postgraduálním vzdělávání lékařů v oboru tělovýchovné lékařství (č. 204) a v akreditovaných oborech MŠMT ČR - Tělesná výchova a sport. Výzkumná činnost je vázána na uvedené studijní obory. Nosnými vědními disciplínami jsou Kinantropologie (pohyb člověka) a Tělovýchovné lékařství (resp. Sportovní medicína). Zdravotnická činnost je nezbytná pro plnění pedagogických povinností a je současně službou pacientům a klientům. Oblasti zdravotnických výkonů: Prevence: Především preventivní lékařské prohlídky sportovců a studentů TV a sportu. Diagnostické a léčebné výkony: Cílené, kontrolní a komplexní vyšetření tělovýchovným lékařem, kdy zdravotní potíže, diagnostika nebo léčba souvisejí s pohybovou činností, TV či sportem). Speciální fyziologické zátěžové testy pro kontrolu efektu a plánování tréninku apod. Zjištění tělesné zdatnosti, aerobní kapacity (spiroergometrie na bicyklovém ergometru nebo běhátku), tzv. anaerobního prahu (laktátový nebo ventilačně-respirační), míry únavy (analýza variability srdeční frekvence). Další výkony Např. termografické vyšetření přetížených částí pohybového aparátu (šlachy, svaly, vazy, tíhové váčky aj.), stanovení kostního věku a předpověď dospělé výšky u rostoucích dětí, složení těla a somatotyp. Zatím není smluvní vztah mezi naším pracovištěm a zdravotními pojišťovnami, takže veškerou zdravotnickou službu si zájemci platí sami. © 2011 TVL Brno Představení TVL Brno Poskytované služby, ceník Kde nás najdete, kontakty

19 NABÍDKA SLUŽEB Preventivní prohlídka sportovce a studujících TV nebo sport s jednoduchou ergometriíPreventivní prohlídka sportovce a studujících TV nebo sport s jednoduchou ergometrií Termografické vyšetření poškození pohybového aparátu z přetížení nebo úrazemTermografické vyšetření poškození pohybového aparátu z přetížení nebo úrazem Stanovení kostního věku a předpověď konečné dospělé výšky Elektrokardiografie v klidu vleže Jednoduchý zátěžový test (ergometrie W170) Vyšetření variability srdeční frekvence Poradenství, konzultace a edukace pacientů a jejich rodičů Cílené vyšetření tělovýchovným lékařem Kontrolní vyšetření tělovýchovným lékařem Komplexní vyšetření tělovýchovným lékařem Spiroergometrie (aerobní test, ventilační anaerobní práh) Anaerobní „Wingate“ test 30 sec. Zátěžový test se stanovením laktátového „anaerobního prahu“ Výskoková ergometrie Složení těla a somatotyp NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ DOC. MUDR. LUBOŠ HRAZDIRA, CSC. 615 00 Brno, Jílkova 167, detašované pracoviště 625 00 Brno, Kamenice 5 Ambulance tělovýchovného lékařství Fakulta sportovních studií www.fsps.muni.cz www.fsps.muni.cz

20 Běhátko LODE do 40 km/h, ±25% Analyzátor CORTEX METALYZER Ergometr LODE ERGOLINE 900 Ambulance TVL Laboratoř sportovní medicíny

21 Oxycon Mobile Ambulance TVL Laboratoř sportovní medicíny

22 Termografie Ambulance TVL Laboratoř sportovní medicíny

23 Společné cíle Tělovýchovného lékařství a sportovních studií Společné cíle Tělovýchovného lékařství a Fakulty sportovních studií POHYB ↔ ZDRAVÍ VÝZKUM VÝUKA PRAXE STUDIA SPORTIVA Vědecký recenzovaný časopis vydává Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity od roku 2007. Časopis je veden v seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v ČR. STUDIA SPORTIVA informují odbornou veřejnost o vědecko- výzkumných poznatcích a odborných studiích v kinantropologii a v jejích vědních přesazích (společenskovědních, biomechanických). STUDIA SPORTIVA reflektují aktuální témata v oboru, prezentují nadějné studentské aktivity. Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ NA FAKULTĚ SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU V BRNĚ Jan Novotný 2012 Foto J.Novotný jr."

Podobné prezentace


Reklamy Google