Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pohled operátora trhu na energetickou legislativu a příprava úprav při otevírání trhu s elektřinou Jaroslav Müller Seminář AEM Revize plynoucí z aplikace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pohled operátora trhu na energetickou legislativu a příprava úprav při otevírání trhu s elektřinou Jaroslav Müller Seminář AEM Revize plynoucí z aplikace."— Transkript prezentace:

1 Pohled operátora trhu na energetickou legislativu a příprava úprav při otevírání trhu s elektřinou Jaroslav Müller Seminář AEM Revize plynoucí z aplikace energetických zákonů a vyhlášek - připravovaná novelizace Výstaviště Brno, 16. září 2002

2 2 Základní vyhlášky týkající se činnosti OTE  Vyhláška ERÚ č. 373/2001 pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu  Vyhláška MPO č. 19/2002 stanovení způsobu organizovaného trhu s elektřinou  Vyhláška MPO č. 18/2002 podmínky připojení a doprava elektřiny v elektrizační soustavě

3 3 Základní vyhlášky týkající se činnosti OTE  Vyhláška MPO č. 218/2001 podrobnosti měření elektřiny a předání technických údajů  Vyhláška MPO č. 220/2001 dispečerský řád elektrizační soustavy České republiky  Energetický regulační věstník 8/2001 cenové rozhodnutí č. 1/2002, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb pokračování

4 4 Změny v sekundární legislativě  Výchozí předpoklad OTE v roce 2002 nečekáme zásadnější změny v primární legislativě navrhujeme změny v sekundární legislativě vycházející z prvních poznatků otevírání trhu s elektřinou od 1. ledna 2002 navrhované změny jsou pouze v omezeném rozsahu, které nemění hlavní zásady všechny změny musí být schváleny ERÚ a MPO

5 5 Změny v sekundární legislativě  Postup navrhovaný OTE: určení základních problémových oblastí, které je nutno řešit stanovení zásadních postupů řešení určení zpracovatele návrhu řešení s termínem podání návrhu pokračování

6 6 Zásadní problémy z hlediska OTE  Návrhy změn obchodování s elektřinou organizovaný vnitrodenní trh s elektřinou (OVO) rozšíření možností obchodování registrovaných účastníků trhu (RÚT) a registrovaných oprávněných zákazníků (ROZ) návrh obchodování se zahraničím změny v zúčtování odchylek změny v nastavení uzávěry dvoustranných obchodů a OKO resp. OVO zavedení centrálního datového systému (CDS)  Uvedené návrhy budou zapracovány ve schválené legislativě (vyhláškách)

7 7 Návrhy změn v obchodování s elektřinou  Organizovaný vnitrodenní trh s elektřinou (OVO) poskytnout účastníkům trhu možnost vyrovnávat svoji obchodní pozici blíže reálnému času návrh časového rozvrhu seancí OVO - tři seance po 8-mi hodinách obchodního dne:

8 8 Návrhy změn v obchodování s elektřinou  Organizovaný vnitrodenní trh s elektřinou (OVO) 1. seance 1.-8. hodina dne (0:00 - 8:00) čas uzávěrky příjmu nabídek/poptávek v 18.00 hod. dne D-1 2.seance 9.-16. hodina dne (od 8:00 – 16:00) čas uzávěrky příjmu nabídek/poptávek v 6.00 hod. dne D 3.seance 17.-24. hodina dne (16:00 do 24:00), čas uzávěrky ve 14:00 hod. dne D pokračování

9 9 Návrhy změn v obchodování s elektřinou  Organizovaný vnitrodenní trh s elektřinou (OVO) -metodický postup sesouhlasení ceny a zobchodovatelného množství je totožný jako u OKO -finanční vypořádání se provádí jednou denně společně s odchylkami a OKO -utilizace se provádí při každé seanci -obchodování na OVO je pouze pro vnitrostátní trh -obchodovat na OVO může účastník trhu, který je registrován u OTE a má s OTE projednaný a potvrzený přístup do IS OTE pokračování

10 10 Návrhy změn v obchodování s elektřinou  Návrh na rozšíření možnosti obchodování RÚT a ROZ, kteří nejsou Subjekty zúčtování (SZ) umožnit RÚT (označení pro RÚT i ROZ) obchodování t.j. zadávání dvoustranných smluv (DSV), OKO případně OVO výchozí předpoklad je, že RÚT může předat zodpovědnost za odchylku pouze jednomu SZ RÚT musí být zaregistrován nejen v IS OTE ale musí do IS OTE dodádávat data ze smluv (tzn.) musí mít přímé spojení do IS OTE jako současný SZ) IS musí zajistit předání dat ze smluv na SZ, kterému RÚT předal zodpovědnost za odchylku IS OTE zajisti předání dat z těchto RÚT na příslušný SZ pokračování

11 11 Návrhy změn v obchodování s elektřinou  Návrh obchodování se zahraničím cílem návrhu změn je systémové začlenění obchodování se zahraničím do IS OTE zahraniční dvoustranné smlouvy (DVS) by byly potvrzovány systémovým operátorem (ČEPS) platné DVS a potvrzené se objeví v příslušných výstupních konzultacích u příslušných SZ nové funkcionality: -pro kontrolu přidělených kapacit a obchodovaného množství se přenesou z IS OTE příslušné zahraniční DVS do IS ČEPS -možnost anulace nebo změny realizace zahraniční DVS systémovým operátorem (ČEPS) – např. překročení nakoupené kapacity na přenos, síťové důvody pokračování

12 12 Návrhy změn v obchodování s elektřinou  Návrh změn v zúčtování odchylek zvýšení motivace účastníků trhu k vyrovnávání vlastních odchylek od sjednaných diagramů odstranění podmínek pro spekulativní chování účastníků trhu administrativní návrh změn -zavést povinnost vyrovnat si svoji odchylku pokud tato odchylka trvá déle než stanovený čas a je větší než stanovený limit -jako PpS neuznat tu část aktivace, kterou poskytovatel PpS nahradil vlastní odchylku pokračování

13 13 Návrhy změn v obchodování s elektřinou  Návrh změn v zúčtování odchylek změny v ocenění odchylky -do ceny odchylky při zúčtování zahrnout i náklady na adekvátní část rezervací výkonů na TR, QS a DZ - vícenáklady vyvolané aktivací PpS rozdělovat pouze na ty SZ, jejichž odchylka byla ve směru systémové odchylky pokračování

14 14 Návrhy změn v obchodování s elektřinou  Návrh změny v nastavení uzávěry dvoustranných obchodů a OKO, resp. OVO navrhují se dvě uzávěry dvoustranných obchodů: -v den D-2 ve 12.00 hod. -v den D-1 ve 20.00 hod.; (dvoustranné obchody uzavřené v této periodě jsou zpoplatněny, příjmy náleží ČEPS) OTE zpracovává od D-1 12.00 hod. kontinuální hodinovou bilanci, která je přístupná ČEPS navrhuje se uzavírat OKO v den D-1 v 10.30 hod. pokračování

15 15 Návrhy změn v obchodování s elektřinou  Návrh na zavedení centrálního datového systému (CDS) Za současného stavu poznání považujeme za hlavní části CDS: poskytování skutečných hodnot dodavatelům elektřiny pro účely fakturace zajistit proces změny dodavatele resp. odběratele, aplikace typových diagramů dodávky (TDD) jako náhrady hodnot z měření, která nejsou průběhová sestavení úplné obchodní bilance unifikace číselníků na bázi systému EAN pokračování

16 16 Děkuji Vám za pozornost jmuller@ote-cr.cz


Stáhnout ppt "Pohled operátora trhu na energetickou legislativu a příprava úprav při otevírání trhu s elektřinou Jaroslav Müller Seminář AEM Revize plynoucí z aplikace."

Podobné prezentace


Reklamy Google