Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SETKÁNÍ AKADEMICKÉ OBCE FAKULTY TĚLESNÉ KULTURY 17. 4. 2012 ČLOVĚK – KULTURA – POHYB To umíme, chceme, nabízíme, rozvíjíme.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SETKÁNÍ AKADEMICKÉ OBCE FAKULTY TĚLESNÉ KULTURY 17. 4. 2012 ČLOVĚK – KULTURA – POHYB To umíme, chceme, nabízíme, rozvíjíme."— Transkript prezentace:

1 SETKÁNÍ AKADEMICKÉ OBCE FAKULTY TĚLESNÉ KULTURY 17. 4. 2012 ČLOVĚK – KULTURA – POHYB To umíme, chceme, nabízíme, rozvíjíme.

2 Program AO 17. 4. 2012 Zahájení a poděkování Informace děkana FTK UP Motivační systém na FTK UP Výstavba na FTK UP

3 Informace děkana FTK UP Poděkování oslavencům doc. RNDr. Miroslava PŘIDALOVÁ, Ph.D. Lenka Schovánková Libuše Gužiaková

4 Čestné uznání rektora UP autorům vědeckých monografií Bolest v ambulantní praxi. Od diagnózy k léčbě častých bolestivých stavů. Maxdorf, Praha, 2011. Prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc. Kniha zahrnuje oblasti diagnostiky, psychologické aspekty a zejména oblast terapie nejčastějších bolestivých stavů, které se ve zdravotnické praxi vyskytují.

5 Cena rektora za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci studentů v roce 2011 přihlášeno 20 prací FTK 2 práce Petr Chvojka – 1. místo Lucie Trhlíková – 2. místo Změny síly u fotbalistů ve vybraných obdobích ročního tréninkového cyklu Cílem práce je posoudit dynamiku změn izokinetické síly flexorů a extenzorů kolenního kloubu u dorosteneckých fotbalistů SK Sigma Olomouc s použitím izokinetického dynamometru IsoMed 2000. Základní polohy v synchronizovaném plavání Předkládaná práce se zabývá vytvářením metodických postupů pro správný nácvik vybraných základních poloh v synchronizovaném plavání s ohledem na eliminací vzniku možných svalových dysbalancí a navrhováním vhodných kompenzačních cvičení pro tyto polohy. Vedoucí práce: doc. PaedDr. Michal Lehnert, Dr. Vedoucí práce: RNDr. Iva Dostálová, Ph.D.

6 Cena rektora pro nejlepší sportovce v roce 2011 navrženo 16 sportovců FTK 13 sportovců Karel Slepica – kanoistika Veronika Vadovičová – sportovní střelba 1. místo 2. místo Lenka Benedíková – házená Tereza Diepoldová – cyklistika Markéta Svozilová – cyklistika, plavání Zuzana Svozilová – plavání s ploutvemi Tereza Votavová – cyklistika 3. místo Martin Baďura – plavání Petra Formánková – plavání Radek Mézl – házená Ondřej Míka – házená Matěj Šustáček – házená Pavla Poznarová – házená

7 Významné události FTK UP 19. ročník Rekreflámu, 5. ročník Karnevalu APA, Sportovní Pártyples, Vítězství UP – lední hokej, 8. ročník Přeboru UP ve šplhu

8 Významné události FTK UP 28. 2. 2012 Státní podpora sportu – Senát Parlamentu ČR Dr. James Sallis nominace dr. Honoris Causa – schváleno VR UP 5. 3. 2012 17. 5. 2012 „Pohyb, zdraví a sport v 21. století“– záštitou poslanců D. Navrátilové, J. Šlégra a P. Ploce Informace: http://ftk.upol.cz/http://ftk.upol.cz/

9 Pedagogická činnost Přijímací řízení – bloková výuka (23. – 27. 4. 2012) Evaluace výuky –Výuka vedena kvalitně –Vyhodnoceno 9 140 dotazníků –Vedoucí kateder podrobně seznámili s výsledky své pracovníky –Závěrečná zpráva byla vyvěšena na web a nástěnkyweb –Vytvořen nový formulář pro vyhodnocení výsledků –Příprava evaluačního dotazníku podle připomínek –Inovace materiálně technického zázemí

10 Kvantifikace prac. činnosti

11 Vědecká a publikační činnost přetrvává nerovnoměrné zatížení jednotlivců i pracovišť (motivačního systému, by měl vést k vyššímu zapojení všech) důraz na kvalitu, tj. impaktované časopisy (za sledované období cca 17,5 % získaných bodů z této kategorie) – strategický cíl z roku 2010 že „všichni akademičtí pracovníci (prof., doc., Ph.D.) budou k 1.1.2013 evidování na Web of Science nebo v databázích ERIH či SCOPUS“ stále platí!!

12 Motivační systém (MS) Svázání pohyblivé složky mzdy (OP) s výsledky kvantifikace prac. činností (1x ročně) Pro rok 2011 snížena hranice z 1700h na 1500h Bonifikace za publikační výstupy Role vedoucích kateder 2012 – dostatek financí na pokrytí MS

13 Výstavba na FTK UP - BALUO

14 DUBEN 2012

15 PROSINEC 2013

16 Stav přípravy 2012 Leden – Březen – dokumentace pro územní řízení, inženýrská činnost, zahájení procesu územního řízení Leden – Březen – řešení majetkoprávních vztahů – město Olomouc, ministerstvo obrany, ministerstvo školství Únor (14. 2.) – prezentace v Radě města Olomouce Leden – Březen – příprava studie proveditelnosti Duben (dnes!!) – vydání územního rozhodnutí Duben – korekce projektu, jednání na MŠMT Květen – potvrzení dotace, zahájení výběrových řízení

17 DUBEN 2012

18 PROSINEC 2014

19

20 Stav přípravy 2012 Leden – Březen – dokumentace pro územní řízení, inženýrská činnost, zahájení procesu územního řízení Leden – Březen – řešení majetkoprávních vztahů – město Olomouc, ministerstvo obrany Únor (14. 2.) – prezentace v Radě města Olomouce, Březen – odevzdání žádosti na Czechinvest Duben (dnes!!) – vydání územního rozhodnutí Duben – doplnění žádosti Červen – výsledek hodnocení projektů, oznámení o poskytnutí dotace

21 Nejsou jen velké stavby!!!

22

23 Děkujeme za pozornost

24 SETKÁNÍ AKADEMICKÉ OBCE FAKULTY TĚLESNÉ KULTURY 17. 4. 2012 ČLOVĚK – KULTURA – POHYB To umíme, chceme, nabízíme, rozvíjíme.


Stáhnout ppt "SETKÁNÍ AKADEMICKÉ OBCE FAKULTY TĚLESNÉ KULTURY 17. 4. 2012 ČLOVĚK – KULTURA – POHYB To umíme, chceme, nabízíme, rozvíjíme."

Podobné prezentace


Reklamy Google