Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bílkoviny. Osnova Úvod Úvod Funkce Funkce Fyziologické aspekty Fyziologické aspekty Dělení Dělení Fyziologická potřeba Fyziologická potřeba Zdroje bílkovin.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bílkoviny. Osnova Úvod Úvod Funkce Funkce Fyziologické aspekty Fyziologické aspekty Dělení Dělení Fyziologická potřeba Fyziologická potřeba Zdroje bílkovin."— Transkript prezentace:

1 Bílkoviny

2 Osnova Úvod Úvod Funkce Funkce Fyziologické aspekty Fyziologické aspekty Dělení Dělení Fyziologická potřeba Fyziologická potřeba Zdroje bílkovin Zdroje bílkovin Nedostatek a nadměrný přísun bílkovin ve stravě Nedostatek a nadměrný přísun bílkovin ve stravě Trávení bílkovin Trávení bílkovin Vstřebávání bílkovin Vstřebávání bílkovin

3 Úvod Hlavní makronutrient Hlavní makronutrient Součást všech buněk Součást všech buněk Obsahují N, H, O, C, některé i S, P, kovy Obsahují N, H, O, C, některé i S, P, kovy Jediný zdroj N a S, které nejsou v jiných živinách Jediný zdroj N a S, které nejsou v jiných živinách Tvorba B závislá pouze na exogenním přívodu Tvorba B závislá pouze na exogenním přívodu 12 – 15 % E 12 – 15 % E

4 Úvod Za fyziologických podmínek – degradace B - 0,6 – 0,8 g/kg/den Za fyziologických podmínek – degradace B - 0,6 – 0,8 g/kg/den Dnes – věnuje se velká pozornost B Dnes – věnuje se velká pozornost B Rozvojové země – nedostatek - kvantitativní i kvalitativní => podvýživa Rozvojové země – nedostatek - kvantitativní i kvalitativní => podvýživa Rozvinuté země – nadbytek => ↑ příjem tuku, nádorová onemocnění, poškození ledvin, jater, dna Rozvinuté země – nadbytek => ↑ příjem tuku, nádorová onemocnění, poškození ledvin, jater, dna

5 Význam B Syntéza bílkovin tkání a krve – růst, sport, tvorba mléka, těhotenství, dospělí (neustálá obnova) Syntéza bílkovin tkání a krve – růst, sport, tvorba mléka, těhotenství, dospělí (neustálá obnova) Syntéza bílkovinných enzymů Syntéza bílkovinných enzymů Syntéza hormonů (inulin, adrenalin, thyroxin …) Syntéza hormonů (inulin, adrenalin, thyroxin …) Přestavba na sacharidy a tuky Přestavba na sacharidy a tuky (Zdroj energie) (Zdroj energie)

6 Fyziologické aspekty Základní stavební kámen B – L-aminokyselina Základní stavební kámen B – L-aminokyselina H │ R-C- COOH obecný vzorec │ NH2 H │ R-C- COOH obecný vzorec │ NH2 H O H O | || | || peptidová vazba NH 2 -C-C-OH-HNH-C-C- OH | | R 1 R 2 H O H O | || | || peptidová vazba NH 2 -C-C-OH-HNH-C-C- OH | | R 1 R 2

7 Fyziologické aspekty Spojení AMK => peptidy Spojení AMK => peptidy Dipeptidy - 2 AMK Dipeptidy - 2 AMK Tripeptidy - 3 AMK Tripeptidy - 3 AMK Oligopeptidy - 5 – 10 AMK Oligopeptidy - 5 – 10 AMK Polypeptidy - 11 – 100 AMK Polypeptidy - 11 – 100 AMK Proteiny - nad 100 AMK Proteiny - nad 100 AMK Trávením se rozkládají B na AMK a pak se „de novo“ skládají bílkoviny tělu vlastní Trávením se rozkládají B na AMK a pak se „de novo“ skládají bílkoviny tělu vlastní

8 Dělení AMK Esenciální Esenciální Valin, leucin, izoleucin, methionin, fenylalanin, lysin, threonin, tryptofan Valin, leucin, izoleucin, methionin, fenylalanin, lysin, threonin, tryptofan Semiesenciální Semiesenciální Histidin, arginin (období růstu) Histidin, arginin (období růstu) Tyrosin (selhání ledvin) Tyrosin (selhání ledvin) Neesenciální Neesenciální Glycin, kys. glutamová, glutamin, serin, taurin, alanin, ornitin, tyrosin, cystein, prolin, hydroxyprolin, kys. asparagová, asparagin Glycin, kys. glutamová, glutamin, serin, taurin, alanin, ornitin, tyrosin, cystein, prolin, hydroxyprolin, kys. asparagová, asparagin

9 Dělení B Jednoduché Jednoduché Albuminy - např. laktalbumin v mléce, inzulin Albuminy - např. laktalbumin v mléce, inzulin Globuliny – myozin, aktin, tropomyozin, fibrinogen Globuliny – myozin, aktin, tropomyozin, fibrinogen Gluteliny – glutenin (pšenice), s prolaminy tvoří B lepku v obilovinách Gluteliny – glutenin (pšenice), s prolaminy tvoří B lepku v obilovinách Prolaminy – gliadin (pšenice), hordein (ječmen), zein (kukuřice) Prolaminy – gliadin (pšenice), hordein (ječmen), zein (kukuřice) Histony – v chromozomech Histony – v chromozomech Protaminy – vaječné buňky ryb Protaminy – vaječné buňky ryb Skleroproteiny – podpůrná hmota buňky – kolagen, elastin, keratin Skleroproteiny – podpůrná hmota buňky – kolagen, elastin, keratin Složené Složené Glykoproteiny – ovalbumin, ovoglobulin, muciny Glykoproteiny – ovalbumin, ovoglobulin, muciny Lipoproteiny - v krev. plasmě Lipoproteiny - v krev. plasmě Fosfoproteiny - kasein Fosfoproteiny - kasein Nukleoproteiny - v buň. jádrech Nukleoproteiny - v buň. jádrech Chromoproteiny – Hb, myoglobi, cytochromy, chlorofyl Chromoproteiny – Hb, myoglobi, cytochromy, chlorofyl Metaloproteiny – ceruloplasmin, feritin Metaloproteiny – ceruloplasmin, feritin

10 Zdroje B Živočišné B Živočišné B maso, ryby, mléko a mléčné výrobky, vejce, maso, ryby, mléko a mléčné výrobky, vejce, Rostlinné B Rostlinné B Luštěniny, obiloviny, ořechy, semena, zelenina Luštěniny, obiloviny, ořechy, semena, zelenina Poměr 1:1 Poměr 1:1

11 Fyziologická potřeba B Potřebu B ovlivňuje řada faktorů Potřebu B ovlivňuje řada faktorů Věk, stravitelnost potravy, podíl S a T ve výživě, horečka, stres, léky … Věk, stravitelnost potravy, podíl S a T ve výživě, horečka, stres, léky … Minimální nutný přívod 0,5 g/kg/den Minimální nutný přívod 0,5 g/kg/den Funkční minimum u kvalitního proteinu Funkční minimum u kvalitního proteinu 0,75 g/kg/den 0,75 g/kg/den Optimálně 0,8 g/kg/den (12 – 15 % E) Optimálně 0,8 g/kg/den (12 – 15 % E)

12 Nedostatek či nadbytek B Nedostatek => proteino-kalorická malnutrice Nedostatek => proteino-kalorická malnutrice (kwashiorkor, marasmus) (kwashiorkor, marasmus) Sekundární nedostatek - důsledek patologických procesů ( malabsorpční syndrom, nefrotický syndrom, nedostatek sacharidů, narušená fu jater) Sekundární nedostatek - důsledek patologických procesů ( malabsorpční syndrom, nefrotický syndrom, nedostatek sacharidů, narušená fu jater) Nadbytek (nad 2 g/kg/den) => Nadbytek (nad 2 g/kg/den) => poškození ledvin a jater, vzestup TK (sůl), nádorová onemocnění, kardiovaskulární choroby, osteoporóza, dna poškození ledvin a jater, vzestup TK (sůl), nádorová onemocnění, kardiovaskulární choroby, osteoporóza, dna

13 Gastrointestinální soustava (GIT)

14 Trávení bílkovin Začátek – žaludek Začátek – žaludek Pepsiny Pepsiny štěpení peptidových vazeb štěpení peptidových vazeb Secernace v podobě neaktivních pepsinogenů Secernace v podobě neaktivních pepsinogenů Aktivace HCl v žaludku Aktivace HCl v žaludku Hydrolýza vazeb mezi aromatickými AMK (fenylalanin, tyrosin) => polypeptidy (různá velikost) Hydrolýza vazeb mezi aromatickými AMK (fenylalanin, tyrosin) => polypeptidy (různá velikost) Gelatináza (želatináza) Gelatináza (želatináza) Zkapalnění želatiny Zkapalnění želatiny Chymosin (renin) – sráží mléko – (jen u zvířat) Chymosin (renin) – sráží mléko – (jen u zvířat) Optimální pH pro činnost pepsinů 1,6 – 3,2 Optimální pH pro činnost pepsinů 1,6 – 3,2 Konec jeho aktivity – alkalické prostředí tenk. střeva Konec jeho aktivity – alkalické prostředí tenk. střeva

15 Trávení bílkovin Tenké střevo – proteolytické enzymy Tenké střevo – proteolytické enzymy Pankreas – endo a exopeptidázy Pankreas – endo a exopeptidázy Střevní sliznice Střevní sliznice Endopetidázy Endopetidázy štěpí vnitřní peptidové vazby štěpí vnitřní peptidové vazby Uvolněny v neaktivních prekurzorů Uvolněny v neaktivních prekurzorů Trypsin (trypsinogen) – za zbytky basických AMK Trypsin (trypsinogen) – za zbytky basických AMK Chymotrypsin (chymotrypsinogen) – za zbytky aromatických AMK Chymotrypsin (chymotrypsinogen) – za zbytky aromatických AMK Elastáza (proelastáza) – za zbytky v elastinu Elastáza (proelastáza) – za zbytky v elastinu Enteropeptidáza (enterokináza) Enteropeptidáza (enterokináza) Trypsinogen → trypsin

16 Trávení bílkovin Exopeptidázy Exopeptidázy Štěpí terminální peptidové vazby Štěpí terminální peptidové vazby Karboxypeptidázy A a B (prokarboxypeptidáza) – konec s karboxylovou skupinou Karboxypeptidázy A a B (prokarboxypeptidáza) – konec s karboxylovou skupinou Pro bazické AMK Pro bazické AMK Aminopeptidázy (střevní enzym)– konec s aminoskupinou¨ Aminopeptidázy (střevní enzym)– konec s aminoskupinou¨ Dipeptidázy, a peptidázy (enterokináza) Dipeptidázy, a peptidázy (enterokináza) Peptidy => AMK Peptidy => AMK

17 Transport a vstřebávání Di- a tripeptidy – aktivní transport do střevních buněk → intracelulární peptidázy → AMK → vstup do KO Di- a tripeptidy – aktivní transport do střevních buněk → intracelulární peptidázy → AMK → vstup do KO Vstřebávání Vstřebávání Resorpce aktivní, pomocí řady přenašečů Resorpce aktivní, pomocí řady přenašečů Různé přenašeče pro různé skupiny AMK (bazické, neutrální, Phe a Met) Různé přenašeče pro různé skupiny AMK (bazické, neutrální, Phe a Met) AMK vzniklé hydrolýzou ve střevních buňkách – pasivní resorpce AMK vzniklé hydrolýzou ve střevních buňkách – pasivní resorpce Peptidy – do krve pouze malé ze želatiny (obsahují prolin, hydroxyprolin) Peptidy – do krve pouze malé ze želatiny (obsahují prolin, hydroxyprolin)

18 Vstřebávání Duodenum, jejunum – nejrychlejší absorpce Duodenum, jejunum – nejrychlejší absorpce Ileum – nejpomalejší Ileum – nejpomalejší Podíl vstřebaných bílkovin (AMK) Podíl vstřebaných bílkovin (AMK) 50 % z potravy 50 % z potravy 25 % trávicí šťávy 25 % trávicí šťávy 25 % odloupané slizniční buňky 25 % odloupané slizniční buňky 2 – 5 % B není stráveno a vstřebáno 2 – 5 % B není stráveno a vstřebáno Část B → tlusté střevo → rozložení bakteriemi Část B → tlusté střevo → rozložení bakteriemi Kojenci – vstřebávání malého množství nerozložených B (bílkovinné protilátky z MM) Kojenci – vstřebávání malého množství nerozložených B (bílkovinné protilátky z MM)

19 Vstřebávání Vstřebávání se snižuje s věkem Vstřebávání se snižuje s věkem Cizí proteiny v KO => tvorba protilátek další vstup B => reakce antigen-protilátka => projevy alergie Cizí proteiny v KO => tvorba protilátek další vstup B => reakce antigen-protilátka => projevy alergie V krvi koluje stálé množství AMK = 0,05 g/l dusíku V krvi koluje stálé množství AMK = 0,05 g/l dusíku Hladina AMK se nemění ani po požití jídla s B (pouze přechodně v portální krvi) Hladina AMK se nemění ani po požití jídla s B (pouze přechodně v portální krvi)

20 Trávení a vstřebávání bílkovin - shrnutí


Stáhnout ppt "Bílkoviny. Osnova Úvod Úvod Funkce Funkce Fyziologické aspekty Fyziologické aspekty Dělení Dělení Fyziologická potřeba Fyziologická potřeba Zdroje bílkovin."

Podobné prezentace


Reklamy Google