Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Téma:  PRÁCE…  Pár obrázků  Studijní text  Zajímavosti z tématu  Tajenka  Slovo závěrem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Téma:  PRÁCE…  Pár obrázků  Studijní text  Zajímavosti z tématu  Tajenka  Slovo závěrem."— Transkript prezentace:

1  Téma:  PRÁCE…  Pár obrázků  Studijní text  Zajímavosti z tématu  Tajenka  Slovo závěrem

2

3

4

5

6

7  Co si představit pod pojmem práce?  Zpravidla každou činnost, při které se musíme namáhat.  Vy fyzice budeme užívat tento termín v užším významu…  Viz. učebnice str. 12.

8  Práci konáme když v rukou držíme těžkou tašku, nebo když se pokoušíme roztlačit auto.  Vždy působíme na těleso silou F.  Ve fyzikálním smyslu práci nekonáme, jestliže dané předměty nepřemísťujeme!

9  Práce ve fyzikálním významu se koná, jestliže se těleso přemisťuje působením síly.  Jak určíme velikost vykonané práce?  Př. Bude-li prodavač zdvihat bednu plnou láhví, která má desetkrát větší hmotnost než prázdná bedna, musí působit desetkrát větší silou. Vykoná desetkrát větší práci. To samé platí s výškou, do které bednu zdvihá.

10  Velikost vykonané práce závisí jak na velikosti působící síly F, tak na dráze s, po níž těleso přemisťujeme.  W = F*s  Práce = velikost síly * dráha, po které síla těleso přemístila.  Jednotkou práce je joule [džaul]. Značkou je J.

11  Práce jednoho joulu se vykoná, jestliže se působením stálé síly o velikosti jednoho newtonu posune těleso po dráze jednoho metru.  Jednotka je nazvána po James Prescott Joule.

12  http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1ce_(fy zika) http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1ce_(fy zika)  http://www.zslado.cz/vyuka_fyzika/e_kurz/8/ pracevykon/pracevykl.htm http://www.zslado.cz/vyuka_fyzika/e_kurz/8/ pracevykon/pracevykl.htm  http://ucivozs.sweb.cz/vzorcef.html http://ucivozs.sweb.cz/vzorcef.html  http://fyzikalniolympiada.cz/texty/fyzika2.pdf http://fyzikalniolympiada.cz/texty/fyzika2.pdf

13  Piš si vždy jen počáteční písmeno odpovědi.  1) Osoba pracující na živnostenský list.  2) Muž, který má svátek 17.4.  3) Citoslovce děsu.  4) Nedrahá ohyzdná věc.  5) Trik prováděný v kánoi.

14  1) Podnikatel  2) Rudolf  3) Áaaaaa  4) Cetka  5) Eskymák

15  Pro stálou sílu F, která působí ve směru dráhy s, určíme práci jako součin velikosti síly a dráhy.  W=F*s  Jednotkou je Joule. (James Prescott Joule)


Stáhnout ppt " Téma:  PRÁCE…  Pár obrázků  Studijní text  Zajímavosti z tématu  Tajenka  Slovo závěrem."

Podobné prezentace


Reklamy Google