Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Popis jednotlivých tržních segmentů českého stavebního trhu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Popis jednotlivých tržních segmentů českého stavebního trhu"— Transkript prezentace:

1 Popis jednotlivých tržních segmentů českého stavebního trhu
Předmět: 126MPO Vypracoval: Jan Platzer

2 Popis Segmentace trhu:
Segmentace trhu = rozčlenění trhu (rozdělení) na různé skupiny spotřebitelů. Tyto skupiny jsou charakteristické tím, že se od sebe na venek odlišují, ale uvnitř skupiny jsou si jednotlivý zákazníci podobní. Segmentaci provádíme proto, že v praxi není možné přistupovat ke každému zákazníkovi jinak - respektovat jeho individuální přání a potřeby.

3 Základní rozdělení Segmenty trhu Základní kritéria segmentace trhu
Demografická (lidé) = členění trhu podle věku, pohlaví, velikosti rodiny, povolání, vzdělání, náboženství, velikost příjmů Gegrafická kritéria = členění trhu na různé geografické jednotky tj.např: města a obce, kraje, státy, kontinenty Členění podle zařazení do sociální vrstvy = u nás jsou tzv.3 druhy vrstev chudí, střední, bohatí. Převládá ta střední vrstva. Psychologická = členění trhu podle znaků osobnosti zákazníků Segmenty trhu Obr.1 všeobecné rozdělení v poměru na finance

4 Stavební trh Stavebnictví je v posledním období  ve středu zájmu vzhledem ke značným možnostem zvyšování efektivity a produktivity téměř ve všech oblastech tohoto odvětví. Na rozdíl např. od strojírenské výroby, kde jsou u diskrétních výrobních procesů poměrně velmi dobré podmínky pro jejich plánování, řízení, sledování a vykazování, je  stavební výroba více specifická, s většími problémy se daří odhalovat a odstraňovat nákladové a výkonové rezervy, specifické je i řízení a racionalizace stavebních výrobních procesů.

5 Základní strategie pokrytí trhu
-pro efektivní segmentaci trhu je důležité, aby daný segment bylo možno kvantifikovat a určit jeho kupní sílu -dále je důležitá dosažitelnost a početnost segmentu, z kterých vyplívá i jeho využitelnost tj. možnost zpracování efektivního marketingového programu

6 Struktura stavebního trhu

7 Interakce stavebního trhu s vnějším okolím

8 Segmentace trhu podle funkčního a technologického hlediska staveb

9 Územní segmentace trhu

10 Pozice firmy v segmentu
1. Relativní pozice firmy v segmentu 2. Relativní výrobní potenciál add 1. Relativní podíl v segmentu Meziroční růst relativního podílu v segmentu Finanční síla podniku Míra vertikální integrace podniku v segmentu Individuální bariéry vstupu do segmentu Individuální bariéry výstupu ze segmentu Goodwill v segmentu Geografické pokrytí segmentu Relativní flexibilita v segmentu add 2. Nákladová výhoda vůči konkurenci Vlastní technická a technologická úroveň Komplexnost a kvalita zákaznického servisu v segmentu

11 Stavební práce "S" celkem Construction work "S" total
Celková tabulka v mil. Kč běžných cen CZK mill, current prices Rok Year Stavební práce "S" celkem Construction work "S" total v tom v tuzemsku in the CR nová výstavba, rekonstrukce a modernizace bytové budovy nebytové budovy nevýrobní nebytové budovy výrobní inženýrské stavby vodohospodářské stavby opravy a údržba ostatní práce 1994 9 209 37 186 30 420 31 808 3 542 41 469 3 339 1995 10 727 36 093 45 808 45 180 3 505 44 509 3 085 1996 14 809 39 330 51 704 56 694 3 874 52 048 3 075 1997 24 079 39 529 46 896 64 699 5 661 54 265 2 642 1998 29 040 33 576 50 944 62 930 3 989 58 719 2 253 1999 27 876 34 508 50 008 59 297 4 201 57 269 1 555 2000 29 832 37 629 53 172 68 985 3 978 60 453 1 777 2001 32 786 35 955 73 969 73 808 2 674 68 038 2 697 2002 35 286 38 820 69 450 81 781 3 007 75 754 3 156 2003 43 702 40 780 74 225 89 322 3 976 87 481 3 430 2004 53 452 53 037 64 614 4 328 97 852 4 446 2005 57 634 52 526 66 530 4 690 5 096 2006 67 571 63 613 71 263 4 581 3 450 2007 79 007 62 287 89 629 4 477 2 920 2008 75 910 61 065 82 885 4 855 3 242

12 Stavební segmenty celkem v poměru za rok 2008

13 New construction, modernization and reconstruction
Nová výstavba, rekonstrukce a modernizace New construction, modernization and reconstruction Year New construction, modernization and reconstruction 1994 112165 1995 141313 1996 166411 1997 180864 1998 180479 1999 175890 2000 193596 2001 219192 2002 228344 2003 252005 2004 286825 2005 308503 2006 336727 2007 370962 2008 386793

14

15 Bytové budovy Residential buildings
Year Residential buildings 1994 9 209 1995 10 727 1996 14 809 1997 24 079 1998 29 040 1999 27 876 2000 29 832 2001 32 786 2002 35 286 2003 43 702 2004 53 452 2005 57 634 2006 67 571 2007 79 007 2008 75 910

16 Vývoj jednotlivých segmentů
Inženýrské stavby +26,6 %, bytové budovy -27,1 % Stavební zakázky - 4. čtvrtletí 2008

17 Ukázky jednotlivých segmentů u stavebních firem v ČR
SKANSKA Rezidenční development Vyvíjíme nové projekty v oblasti bytové výstavby, které následně prodáváme prostřednictvím vlastní realitní kanceláře. Více » Komerční nemovitosti Pro podniky a úřady navrhujeme, stavíme, pronajímáme a prodáváme komerční nemovitosti. Více » Prodej stavebnin Prodáváme stavební materiál a nářadí včetně možnosti zajištění dopravy. Více » Půjčovny Zajišťujeme služby v oblasti půjčovny malé mechanizace, jeřábů a zdvihadel. Více » Výroba, dodávka a čerpání betonových směsí Celkem 18 betonáren, které Vám nabízí přes 80 základních receptur. Více » Těžba a zpracování kamene Zabýváme se těžbou a zpracováním drceného kameniva. Více » Facility management Zaměřujeme se na správu a údržbu všech typů objektů - komplexní služby v rámci Facilities managementu. Více » Prefabrikace Patříme mezi přední dodavatele výrobků a služeb v oblasti železobetonové prefabrikace. Více »

18 Hochtief

19 Swietelsky Rozsah činností: 3.1:Železniční stavby:
3.2:Silniční stavby, zpevněné plochy: 3.3:Podzemní stavby: 3.4:Speciální stavby: 3.5:Mostní stavby: 3.6:Projekty PPP: 3.7:Štoly a stavby tunelů: 3.8:Pozemní stavby: 3.9:Generální dodavatel: 3.10:Vlastní projekty: 3.11:Stavby v horách: 3.12:Sportovní zařízení, zařízení pro volný čas: 3.13:Ekologické stavby: 3.14:Asfaltové směsi, beton a recyklace: 3.15:Zkušebna: 3.16:Projektování

20 METROSTAV a.s. METROSTAV a.s. podniká především v těchto oborech:
Občanské stavby Občanská výstavba, administrativní budovy, nákupní centra, hotely, školy, divadla, sportovní objekty Bytová výstavba Rodinné domy, bytové domy Průmyslová výstavba Elektrárny, průmyslové stavby, budovy pro průmysl, zásobníky, ČOV, úpravny vody Dopravní stavby Komunikace a zpevněné plochy, železnice, mosty, valy, rampy, dráhy Metro Výstavba tras pražského metra Podzemní stavby Objekty podzemní hloubené a ražené, tunely, podchody, šachty, štoly, vrty Ostatní inženýrské stavby Vodohospodářské stavby - úpravy toků, kanály, jezy, nádrže Vedení místní a dálková - sítě, řady, vodovody, kanalizace, plynovody, elektro a kabelovody, teplovody Ostatní inženýrské stavby - demolice, sanace, rekultivace, zemní práce a úpravy území Developerské projekty Výstavba komerčních objektů Výstavba bytů Výstavba rodinných domů

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Popis jednotlivých tržních segmentů českého stavebního trhu"

Podobné prezentace


Reklamy Google