Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pěvci Vypracovaly: Viktorie Honziková Karolína Tomková Karolína Tomková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pěvci Vypracovaly: Viktorie Honziková Karolína Tomková Karolína Tomková."— Transkript prezentace:

1 Pěvci Vypracovaly: Viktorie Honziková Karolína Tomková Karolína Tomková

2 Pěvci  Pěvci jsou největším řádem třídy ptáků.  Tato skupina čítá 5200–5500 druhů, a tak více než polovina druhů ptáků jsou právě pěvci.  Jsou považováni za stromové ptáky díky svým nohám uzpůsobeným k sezení i na velmi tenkých větvích.  Pro pěvce nejcharakterističtější vlastností je přirozeně zpěv. I díky schopnosti vytvářet složité hlasové projevy jsou pěvci považováni za nejvyvinutější řád ptáků.  Pěvce můžeme potkat na celém světě, na pouštích i v tropických deštných lesích.

3 Vědecká klasifikace  Říše : živočichové  Kmen : strunatci  Třída : ptáci  Podtřída : letci  Řád : pěvci

4 Charakteristika  Většina pěvců je menší než ostatní druhy třídy ptáků. Všichni členové tohoto řádu mají krmivá mláďata (starají se o ně).  Staví miskovitá hnízda v keřích a v korunách stromů nebo využívají dutin po šplhavcích.  Živí se hmyzem, larvami, kuklami, vajíčky a také různými olejnatými semeny.

5 Zpěv  Většina druhů tohoto řádu jsou zpěvní ptáci a v krku mají složité svalstvo kontrolující hlasivky.  Zpěvný orgán, který je pro pěvce typický, se nazývá syrinx. Díky němu mají výbornou kontrolu nad hlasem (přestože některé druhy mohou vyluzovat i nelibozvučný zpěv, jako například vrány). Zpěvem označují teritorium, ve kterém žijí, také jím vábí samec samičku k páření. Podle zpěvu můžeme rozpoznat jednotlivé rody a druhy pěvců.

6 Druhy  Velmi rozmanitý a početný řád drobných až velkých ptáků, proto je uvedena ještě čeleď.  Skřivanovití :  Vlaštovkovití  Konipasovití  Brkoslavovití  Ťuhýkovití  Skorcovití  Střízlikovití  Pěvuškovití  Pěnivcovití  ….

7 Skřivanovití :  Původně ptáci stepních oblastí. Hnízdí na zemi, při nebezpečí vzlétají do výšky nebo využívají ochranného zbarvení. Patří k ním skřivani a chocholouš.  Skřivan polní  Skřivan lesní  Chocholouš obecný

8 Vlaštovkovití  Hmyzožraví pěvci přizpůsobení k lovu létajícího hmyzu. Výborní letci s dlouhými špičatými křídly a vidlicovým ocasem.  Vlaštovka obecná  Jiřička obecná  Břehule říční

9 Konipasovití :  Menší hmyzožraví pěvci s tenkým zobákem a dlouhým ocasem. Často se pohybují po zemi.  Konipas bílý  Konipas luční  Konipas horský  Linduška luční  Linduška lesní  Linduška horská

10 Ťuhýkovití :  U nás žije Ťuhýk obecný a šedý, zřídka menší a rudohlavý. Většina ťuhýků žije v biotopech charakteru savany s roztroušenými dřevinami. Živí se převážně živočišnou potravou.  Ťuhýk obecný  Ťuhýk šedý

11 Střízlikovití :  Skupina drobných až středně velkých pěvců žijících většinou v křovinatém porostu. K nám pronikl jediný druh, který je spolu s králíčkem nejmenší pták v oblasti.  Střízlík obecný

12 Pěvuškovití :  Pěvuškovití  Nenápadní drobní pěvci. U nás žije Pěvuška modrá a vzácně i Pěvuška podhorní.  Pěvuška modrá  Pěvuška podhorní

13 Zástupci  Vlaštovka obecná:  Známý pták našich vesnic a měst. Poznáme ho podle dlouhého ocasu ve tvaru vidlice. Hnízdí vždy uvnitř staveb, hnízdo přilepuje na zeď. Živí se létajícím hmyzem.

14 Zástupci:  Kos černý  Původně obýval lesy, dnes žije z vetší části v blízkosti lidských sídlišť. Samec je černý, samice hnědá, nenápadně skvrnitá. Hnízda z větviček, trávy a mechu zpevňuje hlínou. Staví si je na stromech, keřích i domech. Živí se hmyzem, červy, lesními i zahradními plody.

15 Zástupci:  Sojka obecná  Velká téměř jako holub. Ostražitý pták, který svým varovným pokřikem upozorňuje na nebezpečí. Žije v lesích, v době mimo hnízdění tvoří skupiny až hejna. Hnízdo ukrývá v korunách stromů. Živí se hlavně lesními plody, hmyzem, červy, vejci ptáků a drobnými obratlovci.

16 Zápis do sešitu  jsou největším řádem třídy ptáků  stromoví ptáci - nohy uzpůsobené k sezení i na velmi tenkých větvích  krmivá mláďata (starají se o ně)  Staví miskovitá hnízda  Živí se hmyzem  Zpěvný orgán – syrinx, zpěv používají k určení teritoria, samec vábí samičku.  Zástupci: Kos černý,Vlaštovka obecná,Sojka obecná, Konipas bílý,luční,horský,….

17 Zdroje:  Text:  Učebnice přírodopisu  http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C4%9Bvci http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C4%9Bvci  http://www.nasiptaci.cz/dat/pevci.htm http://www.nasiptaci.cz/dat/pevci.htm  Obrázky:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Kos_%C4%8Dern%C3 %BD http://cs.wikipedia.org/wiki/Kos_%C4%8Dern%C3 %BD http://cs.wikipedia.org/wiki/Kos_%C4%8Dern%C3 %BD  http://cs.wikipedia.org/wiki/Sojka_obecn%C3%A1 http://cs.wikipedia.org/wiki/Sojka_obecn%C3%A1  http://cs.wikipedia.org/wiki/Vla%C5%A1tovka_obe cn%C3%A1


Stáhnout ppt "Pěvci Vypracovaly: Viktorie Honziková Karolína Tomková Karolína Tomková."

Podobné prezentace


Reklamy Google