Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracovaly: Viktorie Honziková Karolína Tomková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracovaly: Viktorie Honziková Karolína Tomková"— Transkript prezentace:

1 Vypracovaly: Viktorie Honziková Karolína Tomková
Pěvci Vypracovaly: Viktorie Honziková Karolína Tomková

2 Pěvci Pěvci jsou největším řádem třídy ptáků.
Tato skupina čítá 5200–5500 druhů, a tak více než polovina druhů ptáků jsou právě pěvci. Jsou považováni za stromové ptáky díky svým nohám uzpůsobeným k sezení i na velmi tenkých větvích. Pro pěvce nejcharakterističtější vlastností je přirozeně zpěv. I díky schopnosti vytvářet složité hlasové projevy jsou pěvci považováni za nejvyvinutější řád ptáků. Pěvce můžeme potkat na celém světě, na pouštích i v tropických deštných lesích.

3 Vědecká klasifikace Říše : živočichové Kmen : strunatci Třída : ptáci
Podtřída : letci Řád : pěvci

4 Charakteristika Většina pěvců je menší než ostatní druhy třídy ptáků. Všichni členové tohoto řádu mají krmivá mláďata (starají se o ně). Staví miskovitá hnízda v keřích a v korunách stromů nebo využívají dutin po šplhavcích. Živí se hmyzem, larvami, kuklami, vajíčky a také různými olejnatými semeny.

5 Zpěv Většina druhů tohoto řádu jsou zpěvní ptáci a v krku mají složité svalstvo kontrolující hlasivky. Zpěvný orgán, který je pro pěvce typický, se nazývá syrinx. Díky němu mají výbornou kontrolu nad hlasem (přestože některé druhy mohou vyluzovat i nelibozvučný zpěv, jako například vrány). Zpěvem označují teritorium, ve kterém žijí, také jím vábí samec samičku k páření. Podle zpěvu můžeme rozpoznat jednotlivé rody a druhy pěvců.

6 Druhy Velmi rozmanitý a početný řád drobných až velkých ptáků, proto je uvedena ještě čeleď. Skřivanovití : Vlaštovkovití Konipasovití Brkoslavovití Ťuhýkovití Skorcovití Střízlikovití Pěvuškovití Pěnivcovití ….

7 Skřivanovití : Původně ptáci stepních oblastí. Hnízdí na zemi, při nebezpečí vzlétají do výšky nebo využívají ochranného zbarvení. Patří k ním skřivani a chocholouš. Skřivan polní Skřivan lesní Chocholouš obecný

8 Vlaštovkovití Hmyzožraví pěvci přizpůsobení k lovu létajícího hmyzu. Výborní letci s dlouhými špičatými křídly a vidlicovým ocasem . Vlaštovka obecná Jiřička obecná Břehule říční

9 Konipasovití : Menší hmyzožraví pěvci s tenkým zobákem a dlouhým ocasem. Často se pohybují po zemi. Konipas bílý Konipas luční Konipas horský Linduška luční Linduška lesní Linduška horská

10 Ťuhýkovití : U nás žije Ťuhýk obecný a šedý, zřídka menší a rudohlavý. Většina ťuhýků žije v biotopech charakteru savany s roztroušenými dřevinami. Živí se převážně živočišnou potravou . Ťuhýk obecný Ťuhýk šedý

11 Střízlikovití : Skupina drobných až středně velkých pěvců žijících většinou v křovinatém porostu. K nám pronikl jediný druh, který je spolu s králíčkem nejmenší pták v oblasti. Střízlík obecný

12 Pěvuškovití : Pěvuškovití
Nenápadní drobní pěvci. U nás žije Pěvuška modrá a vzácně i Pěvuška podhorní. Pěvuška modrá Pěvuška podhorní

13 Zástupci Vlaštovka obecná:
Známý pták našich vesnic a měst. Poznáme ho podle dlouhého ocasu ve tvaru vidlice. Hnízdí vždy uvnitř staveb, hnízdo přilepuje na zeď. Živí se létajícím hmyzem.

14 Zástupci: Kos černý Původně obýval lesy, dnes žije z vetší části v blízkosti lidských sídlišť. Samec je černý, samice hnědá, nenápadně skvrnitá. Hnízda z větviček, trávy a mechu zpevňuje hlínou. Staví si je na stromech, keřích i domech. Živí se hmyzem, červy, lesními i zahradními plody.

15 Zástupci: Sojka obecná
Velká téměř jako holub. Ostražitý pták, který svým varovným pokřikem upozorňuje na nebezpečí. Žije v lesích, v době mimo hnízdění tvoří skupiny až hejna. Hnízdo ukrývá v korunách stromů. Živí se hlavně lesními plody, hmyzem, červy, vejci ptáků a drobnými obratlovci.

16 Zápis do sešitu jsou největším řádem třídy ptáků
stromoví ptáci - nohy uzpůsobené k sezení i na velmi tenkých větvích krmivá mláďata (starají se o ně) Staví miskovitá hnízda Živí se hmyzem Zpěvný orgán – syrinx , zpěv používají k určení teritoria, samec vábí samičku. Zástupci: Kos černý,Vlaštovka obecná,Sojka obecná, Konipas bílý,luční,horský,….

17 Zdroje: Text: Učebnice přírodopisu
Obrázky:


Stáhnout ppt "Vypracovaly: Viktorie Honziková Karolína Tomková"

Podobné prezentace


Reklamy Google