Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Starověká literatura I Autor: Mgr. Kateřina Kozlová Předmět Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/34.0488 12. září 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Starověká literatura I Autor: Mgr. Kateřina Kozlová Předmět Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/34.0488 12. září 2013."— Transkript prezentace:

1 Starověká literatura I Autor: Mgr. Kateřina Kozlová Předmět Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/ září 2013

2 Starověká literatura Staroorientální říše (3500 př.n.l. – 2.pol.4.stol.př.n.l.) -Mezopotámie a Persie (Sumerové, Akkadové, Babyloňané, Asyřané, Peršané) -Egypt -Syropalestina (Aramejci, Féničané, Židé) -Dálný východ (Indie, Čína) Antická kultura (8.stol. př.n.l. – 476 n.l.) -řecká -římská 2. září 20132

3 Vývoj písma  piktogramy  ideogramy klínové písmo (Sumerové, konec 4.tisíciletí př.n.l., tabulky z vlhké hlíny, rákosové rydlo, skupina vrypů = 1 slovo; důležité tabulky vypalovány, některé vypáleny neúmyslně (při požárech měst)  hieroglyfické písmo (Egypt, kolem r př.n.l., složitý systém, přes 700 znaků, tesáno do kamene, papyrus; hieratické (kněžské) písmo, démotické (lidové) písmo  abecední hláskové písmo (Féničané, stol. př.n.l., graficky jednoduché znaky = hlásky)  řecká alfabeta  římská latinka 2. září 20133

4 MEZOPOTÁMIE Eufrat a Tigris 3500 př.n.l. Summerové, Akkadové, Baby- loňané, Asyřané, Perská říše (4. st.př.n.l. dobytí Alexandrem Velikým; helénismus) zikkuraty Ištařina brána do Babylonu babylonská věž visuté zahrady Semiramidiny knihovna asyrského krále Aššurbanipala v Ninive 1.Starověký Egypt a Mezopotámie 2. září 20134

5 2. Visuté zahrady Semiramidiny 3. Ištařina brána 4. Zikkurat v městě Uruk 2. září 20135

6 5. Aššurbanipal jako velekněz 6. Gilgameš jako hrdina 7. Klínové písmo 2. září 20136

7 Sumersko-akkadská literatura Enúma Eliš („Když nahoře“) epos o stvoření světa Epos o Gilgamešovi př.n.l.; Gilgameš (1/3 člověk, 2/3 bůh) – tyranský vládce města Uruk, stavba hradeb, polodivoký člověk Enkidu, bohyně Ištar, Utanapištim (přežil potopu světa, zná tajemství nesmr- telnosti); nesmrtelnost získává člověk svými činy, zejména přinášejí-li užitek i druhým tabulka z kanonické verze Eposu o Gilgamešovi vyprávějící o potopě 2. září 20137

8 Babylonská literatura Chammurapiho zákoník cca 1700 př.n.l., jeden z nejstarších psaných souborů právních ustanovení na světě 9. Chammurapiho zákoník 2. září 20138

9 Asyrská literatura královské archivy, knihovny knihovna asyrského krále Aššurbanipala v Ninive, cca 5000 klínopisných tabulek dochovaná asyrská verze Eposu o Gilgamešovi 2. září 20139

10 Perská literatura 7. stol. př.n.l. Avesta – sbírka náboženských textů (žalmy, modliltby, mýty, právní texty, lyrické písně…); autor nejstarší části snad Zarathuštra – staroperský náboženský reformátor; vliv na Friedricha Nietzcheho (1885 vydal filozof. prózu Tak pravil Zarathustra) Tisíc vyprávění (3.-7.stol.n.l.) – základ arabského textu Tisíc a jedna noc Avicenna (Ibn Síná) – perský učenec a básník ( ); Kánon lékařství 10. Rukopis Avesty 2. září

11 EGYPT Nil, Gíza, faraoni hieroglyfy na papyrus (stébla šáchoru papíro- dárného); rozluštěno 1822 (J.F.Champollion) Povídka o Sinuhetovi (Mika Waltari: Egypťan Sinuhet) Knihy mrtvých Achnatonův hymnus na slunce (Amenhotep IV., pol. 14. stol.př.n.l.) 11. Šáchor papírodárný 2. září

12 12. Velká sfinga a pyramida Raachefa v Gíze 13. Džoserova pyramida v Sakkaře 14. Hieroglyfy v Setiho hrobce 15. Knihy mrtvých, Aniho papyrus, scéna vážení srdce 2. září

13 INDIE Indus a Ganga polyteismus, hinduismus, budhismus (nirvána) lit. památky psány v sanskrtu (jazyk) Védy – náboženské texty, nejstarší Rgvéda Upanišady – dialogy, ponaučení 16. Šiva-ničitel Vesmíru (Brahma-stvořitel, Višnu-udržovatel) 17. Gautama Buddha 2. září

14 Ašókovy edikty (33 nápisů na sloupech, kamenech a skalních stěnách po celé Indii, důkaz o existenci budhismu) Kámasútra (1.stol.n.l., příručka sexuálního života) Spisovatel Kálidása – lyrické drama Šakuntala (5.stol.n.l.) Bidpájá (Ivan Olbracht) 18. Část sloupového nápisu č. 6, který je psán v brahmickém písmu (okolo 238 př. n. l., Britské muzeum) 2. září

15 Epos – Mahábhárata - přes veršů (jedna z nejdelších básní na světě) - téma = válka mezi rody; mnoho epizod, postupně přidávány další texty (4. stol.př.n.l. – 4. stol.n.l.) 19. Rukodělná ilustrace zachycující bitvu na Kuruovském poli 2. září

16 Epos - Ramájána - vznik cca 3. stol. př.n.l veršů - hlavní téma = princ Ráma za pomoci opičího krále Hanumana osvobozuje manželku Sítu (vzor ctnosti a věrnosti) unesenou obávaným vládcem démonů. 20. Dvojlist z Ramájány 2. září

17 ČÍNA kultur. civilizace od 2200 př.n.l.; Velká čínská zeď – 6700 km složité znakové písmo (nejdéle soustavně používané písmo na světě; užíváno 5000 – 6000 znaků, největší slovníky – znaků); papyrus později pergamen Kniha písní (11.-6.stol.př.n.l.). 21. Strana z Knihy písní, autorem kaligrafie je císař Čchien-lung ( ) 2. září

18 Konfucianismus čínský filosofický směr – systém morálky, sociálních, politických a náboženských myšlenek – vliv dodnes důraz na rozum, odpovědnost, pozitivní postoj k světu, ale i podřízenost řádu; společnost založena na vzoru patriarchální rodiny Konfucius – filosof Hovory – myšlenky Konfucia sepsali jeho žáci, šířili konfucianismus Pět knih – 5 zákl. konf. textů (včetně Knihy písní) uspořádaných Konfuciem 22. Konfucius 2. září

19 23. Čínský znak Tao Taoismus 6./4. stol.př.n.l. Lao-c´ - filosof/legenda Tao te ťing (Kniha o Tao a ctnosti) – zákl. kniha taoismu nezávislý život v prostotě, harmonii s přírodou 24. Lao-c´ 2. září

20 Li Po (8.stol.n.l.) zakladatel pijácké poezie ) Tu Fu (8.stol.n.l.) mistr klasických forem i lidové poezie Bohumil Mathesius: Zpěvy staré Číny (přebásnil čínskou poezii) 25. Li Po 26. Tu Fu 2. září

21 I. Pokus se seřadit jednotlivá díla chronologicky a uveď místo jejich vzniku. Achnatonův hymnus na Slunce Mahábhárata Avesta Epos o Gilgamešovi Šakuntala Kniha písní Chamurapiho zákoník 2. září

22 I. Řešení: Epos o Gilgamešovi2000 př.n.l.Sumer Chamurapiho zákoník1700 př.n.l.Babylon Achnatonův hymnus na Slunce 14. stol.př.n.l.Egypt Kniha písníod 11. stol.př.n.l.Čína Avesta7. stol.př.n.l.Persie Mahábhárataod 4.stol.př.n.l. Indie Šakuntala5. stol.n.l.Indie 2. září

23 II. Uveď informace k následujícím jménům. Utanapištim Sinuhet Zarathustra Ašóka Síta, Hanuman Šiva Konfucius Lao-c´ Li Po J. F. Champollion Bohumil Mathesius Vojtěch Zamarovský 2. září

24 III. Charakterizuj následující pojmy. Ninive Zikkurat Uruk Kaligrafie Šáchor papírodárný Tao Eufrat Védy Hieratické písmo 2. září

25 V. Přečti si následující citáty a přemýšlej o jejich významu. Když se šíp mine cíle, viní z toho střelec sám sebe, ne druhého člověka. Tak si počíná mudrc. Mudrc hledá všechno v sobě, nerozumný člověk všechno v druhém. Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až ho budeš opouštět. Konfucius Kdo vítězí nad lidmi, je mocný. Kdo vítězí nad sebou, je nejmocnější. Pravdivá slova nebývají příjemná. Příjemná slova nebývají pravdivá. Lao-c´ Nejšťastnější je ten, kdo má nejméně žádostí. Všichni jsme jen výsledkem toho, o čem jsme přemýšleli. Buddha 2. září

26 2. září 2013 Použité zdroje HORÁKOVÁ, Michaela a Lubor KYSUČAN. LITERATURA I. Praha: Scientia, ISBN Odkazy na použité obrázky – viz další obrazovka Všechny objekty použité k vytvoření prezentace jsou součástí SW Microsoft Office nebo jsou vlastní originální tvorbou autora. 26

27 Odkazy na použité obrázky 1.Starověký Egypt a Mezopotámie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: ng 2.Visuté zahrady Semiramidiny. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Gardens_of_Babylon.jpg 3.Ištařina brána. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Ishtartor_06.jpg 4.Zikkurat v městě Uruk. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 5.Aššurbanipal jako velekněz. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: als_hogepriester.jpg 2. září

28 6. Gilgameš jako hrdina. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 7.Klínové písmo. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: tabulka z kanonické verze Eposu o Gilgamešovi vyprávějící o potopě. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 9.Chammurapiho zákoník. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 10.Rukopis Avesty. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 11.Šáchor papírodárný. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 12.Velka sfinga a pyramida Raachefa v Gíze. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 2. září 2013

29 13.Džoserova pyramida v Sakkaře. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 14.Hieroglyfy v Setiho hrobce. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 15.Knihy mrtvých, Aniho papyrus, scéna vážení srdce. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 16.Šiva-ničitel vesmíru. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 17.Gautama Buddha. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 18.Část sloupového nápisu č. 6, který je psán v Brahmickém písmu. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 19.Rukodělná ilustrace zachycující bitvu na Kuruovském poli. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 2. září 2013

30 20.Dvojlist z Ramájány. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 21.Strana z Knihy písní, autorem kaligrafie je císař Čchien-lung ( ). In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 22.Konfucius. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 23.Čínský znak Tao. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 24.Lao-c´. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 25.Li Po. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 26.Tu Fu. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: září 2013


Stáhnout ppt "Starověká literatura I Autor: Mgr. Kateřina Kozlová Předmět Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/34.0488 12. září 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google