Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Starověká literatura I Autor: Mgr. Kateřina Kozlová Předmět Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/34.0488 12. září 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Starověká literatura I Autor: Mgr. Kateřina Kozlová Předmět Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/34.0488 12. září 2013."— Transkript prezentace:

1 Starověká literatura I Autor: Mgr. Kateřina Kozlová Předmět Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/34.0488 12. září 2013

2 Starověká literatura Staroorientální říše (3500 př.n.l. – 2.pol.4.stol.př.n.l.) -Mezopotámie a Persie (Sumerové, Akkadové, Babyloňané, Asyřané, Peršané) -Egypt -Syropalestina (Aramejci, Féničané, Židé) -Dálný východ (Indie, Čína) Antická kultura (8.stol. př.n.l. – 476 n.l.) -řecká -římská 2. září 20132

3 Vývoj písma  piktogramy  ideogramy klínové písmo (Sumerové, konec 4.tisíciletí př.n.l., tabulky z vlhké hlíny, rákosové rydlo, skupina vrypů = 1 slovo; důležité tabulky vypalovány, některé vypáleny neúmyslně (při požárech měst)  hieroglyfické písmo (Egypt, kolem r. 3000 př.n.l., složitý systém, přes 700 znaků, tesáno do kamene, papyrus; hieratické (kněžské) písmo, démotické (lidové) písmo  abecední hláskové písmo (Féničané, 14.-13. stol. př.n.l., graficky jednoduché znaky = hlásky)  řecká alfabeta  římská latinka 2. září 20133

4 MEZOPOTÁMIE Eufrat a Tigris 3500 př.n.l. Summerové, Akkadové, Baby- loňané, Asyřané, Perská říše (4. st.př.n.l. dobytí Alexandrem Velikým; helénismus) zikkuraty Ištařina brána do Babylonu babylonská věž visuté zahrady Semiramidiny knihovna asyrského krále Aššurbanipala v Ninive 1.Starověký Egypt a Mezopotámie 2. září 20134

5 2. Visuté zahrady Semiramidiny 3. Ištařina brána 4. Zikkurat v městě Uruk 2. září 20135

6 5. Aššurbanipal jako velekněz 6. Gilgameš jako hrdina 7. Klínové písmo 2. září 20136

7 Sumersko-akkadská literatura Enúma Eliš („Když nahoře“) epos o stvoření světa Epos o Gilgamešovi - 2000 př.n.l.; Gilgameš (1/3 člověk, 2/3 bůh) – tyranský vládce města Uruk, stavba hradeb, polodivoký člověk Enkidu, bohyně Ištar, Utanapištim (přežil potopu světa, zná tajemství nesmr- telnosti); nesmrtelnost získává člověk svými činy, zejména přinášejí-li užitek i druhým. 8. 11. tabulka z kanonické verze Eposu o Gilgamešovi vyprávějící o potopě 2. září 20137

8 Babylonská literatura Chammurapiho zákoník cca 1700 př.n.l., jeden z nejstarších psaných souborů právních ustanovení na světě 9. Chammurapiho zákoník 2. září 20138

9 Asyrská literatura královské archivy, knihovny knihovna asyrského krále Aššurbanipala v Ninive, cca 5000 klínopisných tabulek dochovaná asyrská verze Eposu o Gilgamešovi 2. září 20139

10 Perská literatura 7. stol. př.n.l. Avesta – sbírka náboženských textů (žalmy, modliltby, mýty, právní texty, lyrické písně…); autor nejstarší části snad Zarathuštra – staroperský náboženský reformátor; vliv na Friedricha Nietzcheho (1885 vydal filozof. prózu Tak pravil Zarathustra) Tisíc vyprávění (3.-7.stol.n.l.) – základ arabského textu Tisíc a jedna noc Avicenna (Ibn Síná) – perský učenec a básník (980-1037); Kánon lékařství 10. Rukopis Avesty 2. září 201310

11 EGYPT Nil, Gíza, faraoni hieroglyfy na papyrus (stébla šáchoru papíro- dárného); rozluštěno 1822 (J.F.Champollion) Povídka o Sinuhetovi (Mika Waltari: Egypťan Sinuhet) Knihy mrtvých Achnatonův hymnus na slunce (Amenhotep IV., pol. 14. stol.př.n.l.) 11. Šáchor papírodárný 2. září 201311

12 12. Velká sfinga a pyramida Raachefa v Gíze 13. Džoserova pyramida v Sakkaře 14. Hieroglyfy v Setiho hrobce 15. Knihy mrtvých, Aniho papyrus, scéna vážení srdce 2. září 201312

13 INDIE Indus a Ganga polyteismus, hinduismus, budhismus (nirvána) lit. památky psány v sanskrtu (jazyk) Védy – náboženské texty, nejstarší Rgvéda Upanišady – dialogy, ponaučení 16. Šiva-ničitel Vesmíru (Brahma-stvořitel, Višnu-udržovatel) 17. Gautama Buddha 2. září 201313

14 Ašókovy edikty (33 nápisů na sloupech, kamenech a skalních stěnách po celé Indii, důkaz o existenci budhismu) Kámasútra (1.stol.n.l., příručka sexuálního života) Spisovatel Kálidása – lyrické drama Šakuntala (5.stol.n.l.) Bidpájá (Ivan Olbracht) 18. Část sloupového nápisu č. 6, který je psán v brahmickém písmu (okolo 238 př. n. l., Britské muzeum) 2. září 201314

15 Epos – Mahábhárata - přes 200 000 veršů (jedna z nejdelších básní na světě) - téma = válka mezi rody; mnoho epizod, postupně přidávány další texty (4. stol.př.n.l. – 4. stol.n.l.) 19. Rukodělná ilustrace zachycující bitvu na Kuruovském poli 2. září 201315

16 Epos - Ramájána - vznik cca 3. stol. př.n.l. - 48 000 veršů - hlavní téma = princ Ráma za pomoci opičího krále Hanumana osvobozuje manželku Sítu (vzor ctnosti a věrnosti) unesenou obávaným vládcem démonů. 20. Dvojlist z Ramájány 2. září 201316

17 ČÍNA kultur. civilizace od 2200 př.n.l.; Velká čínská zeď – 6700 km složité znakové písmo (nejdéle soustavně používané písmo na světě; užíváno 5000 – 6000 znaků, největší slovníky – 80 000 znaků); papyrus později pergamen Kniha písní (11.-6.stol.př.n.l.). 21. Strana z Knihy písní, autorem kaligrafie je císař Čchien-lung (1711-1796) 2. září 201317

18 Konfucianismus čínský filosofický směr – systém morálky, sociálních, politických a náboženských myšlenek – vliv dodnes důraz na rozum, odpovědnost, pozitivní postoj k světu, ale i podřízenost řádu; společnost založena na vzoru patriarchální rodiny Konfucius – filosof Hovory – myšlenky Konfucia sepsali jeho žáci, šířili konfucianismus Pět knih – 5 zákl. konf. textů (včetně Knihy písní) uspořádaných Konfuciem 22. Konfucius 2. září 201318

19 23. Čínský znak Tao Taoismus 6./4. stol.př.n.l. Lao-c´ - filosof/legenda Tao te ťing (Kniha o Tao a ctnosti) – zákl. kniha taoismu nezávislý život v prostotě, harmonii s přírodou 24. Lao-c´ 2. září 201319

20 Li Po (8.stol.n.l.) zakladatel pijácké poezie ) Tu Fu (8.stol.n.l.) mistr klasických forem i lidové poezie Bohumil Mathesius: Zpěvy staré Číny (přebásnil čínskou poezii) 25. Li Po 26. Tu Fu 2. září 201320

21 I. Pokus se seřadit jednotlivá díla chronologicky a uveď místo jejich vzniku. Achnatonův hymnus na Slunce Mahábhárata Avesta Epos o Gilgamešovi Šakuntala Kniha písní Chamurapiho zákoník 2. září 201321

22 I. Řešení: Epos o Gilgamešovi2000 př.n.l.Sumer Chamurapiho zákoník1700 př.n.l.Babylon Achnatonův hymnus na Slunce 14. stol.př.n.l.Egypt Kniha písníod 11. stol.př.n.l.Čína Avesta7. stol.př.n.l.Persie Mahábhárataod 4.stol.př.n.l. Indie Šakuntala5. stol.n.l.Indie 2. září 201322

23 II. Uveď informace k následujícím jménům. Utanapištim Sinuhet Zarathustra Ašóka Síta, Hanuman Šiva Konfucius Lao-c´ Li Po J. F. Champollion Bohumil Mathesius Vojtěch Zamarovský 2. září 201323

24 III. Charakterizuj následující pojmy. Ninive Zikkurat Uruk Kaligrafie Šáchor papírodárný Tao Eufrat Védy Hieratické písmo 2. září 201324

25 V. Přečti si následující citáty a přemýšlej o jejich významu. Když se šíp mine cíle, viní z toho střelec sám sebe, ne druhého člověka. Tak si počíná mudrc. Mudrc hledá všechno v sobě, nerozumný člověk všechno v druhém. Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až ho budeš opouštět. Konfucius Kdo vítězí nad lidmi, je mocný. Kdo vítězí nad sebou, je nejmocnější. Pravdivá slova nebývají příjemná. Příjemná slova nebývají pravdivá. Lao-c´ Nejšťastnější je ten, kdo má nejméně žádostí. Všichni jsme jen výsledkem toho, o čem jsme přemýšleli. Buddha 2. září 201325

26 2. září 2013 Použité zdroje HORÁKOVÁ, Michaela a Lubor KYSUČAN. LITERATURA I. Praha: Scientia, 1997. ISBN 80-7183-094-1. Odkazy na použité obrázky – viz další obrazovka Všechny objekty použité k vytvoření prezentace jsou součástí SW Microsoft Office nebo jsou vlastní originální tvorbou autora. 26

27 Odkazy na použité obrázky 1.Starověký Egypt a Mezopotámie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-02]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ancient_Egypt_and_Mesopotamia_c._1450_BC.p ng 2.Visuté zahrady Semiramidiny. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-02]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hanging Gardens_of_Babylon.jpg 3.Ištařina brána. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-02]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pergamonmuseum Ishtartor_06.jpg 4.Zikkurat v městě Uruk. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-02]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Ancient_ziggurat_at_Ali_Air_Base_Iraq_2005.jpg 5.Aššurbanipal jako velekněz. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-02]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Assurbanipal als_hogepriester.jpg 2. září 201327

28 6. Gilgameš jako hrdina. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-02]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hero_lion_Dur-Sharrukin_Louvre_AO19862.jpg 7.Klínové písmo. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-02]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cuneiform_script.jpg 8.11. tabulka z kanonické verze Eposu o Gilgamešovi vyprávějící o potopě. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-02]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:British_Museum_Flood_Tablet.jpg 9.Chammurapiho zákoník. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-02]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Code_of_Hammurabi_IMG_1932.JPG 10.Rukopis Avesty. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-02]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bodleian_J2_fol_175_Y_28_1.jpg 11.Šáchor papírodárný. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-02]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cyperus.papyrus(01).jpg 12.Velka sfinga a pyramida Raachefa v Gíze. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-02]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Egypt.Giza.Sphinx.01.jpg 2. září 2013

29 13.Džoserova pyramida v Sakkaře. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-02]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Saqqara_BW_5.jpg 14.Hieroglyfy v Setiho hrobce. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-02]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hieroglyphs_from_the_tomb_of_Seti_I.jpg 15.Knihy mrtvých, Aniho papyrus, scéna vážení srdce. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-02]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egyptian_papyrus.jpg 16.Šiva-ničitel vesmíru. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-02]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shiva_02.JPG 17.Gautama Buddha. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-02]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Buddha_lantau.jpg 18.Část sloupového nápisu č. 6, který je psán v Brahmickém písmu. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-02]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:6thPillarOfAshoka.JPG 19.Rukodělná ilustrace zachycující bitvu na Kuruovském poli. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-02]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kurukshetra.jpg 2. září 2013

30 20.Dvojlist z Ramájány. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-02]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Double-sided_folio_from_a_Ramayana_1.jpg 21.Strana z Knihy písní, autorem kaligrafie je císař Čchien-lung (1711-1796). In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-02]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Shi_Jing.jpg 22.Konfucius. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-02]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Confucius_Tang_Dynasty.jpg 23.Čínský znak Tao. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-02]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dao4.PNG 24.Lao-c´. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-02]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Laozi_002.jpg 25.Li Po. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-02]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:LiBai.jpg 26.Tu Fu. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-02]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dufu.jpg 302. září 2013


Stáhnout ppt "Starověká literatura I Autor: Mgr. Kateřina Kozlová Předmět Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/34.0488 12. září 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google