Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Starověká literatura I

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Starověká literatura I"— Transkript prezentace:

1 Starověká literatura I
Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/ Předmět Starověká literatura I Autor: Mgr. Kateřina Kozlová 2. září 2013

2 Starověká literatura Staroorientální říše (3500 př.n.l. – 2.pol.4.stol.př.n.l.) Mezopotámie a Persie (Sumerové, Akkadové, Babyloňané, Asyřané, Peršané) Egypt Syropalestina (Aramejci, Féničané, Židé) Dálný východ (Indie, Čína) Antická kultura (8.stol. př.n.l. – 476 n.l.) řecká římská 2. září 2013

3 Vývoj písma piktogramy ideogramy
klínové písmo (Sumerové, konec 4.tisíciletí př.n.l., tabulky z vlhké hlíny, rákosové rydlo, skupina vrypů = 1 slovo; důležité tabulky vypalovány, některé vypáleny neúmyslně (při požárech měst) hieroglyfické písmo (Egypt, kolem r př.n.l., složitý systém, přes 700 znaků, tesáno do kamene, papyrus; hieratické (kněžské) písmo, démotické (lidové) písmo abecední hláskové písmo (Féničané, stol. př.n.l., graficky jednoduché znaky = hlásky) řecká alfabeta římská latinka 2. září 2013

4 MEZOPOTÁMIE Eufrat a Tigris 3500 př.n.l. Summerové, Akkadové, Baby-
loňané, Asyřané, Perská říše (4. st.př.n.l. dobytí Alexandrem Velikým; helénismus) zikkuraty Ištařina brána do Babylonu babylonská věž visuté zahrady Semiramidiny knihovna asyrského krále Aššurbanipala v Ninive Starověký Egypt a Mezopotámie 2. září 2013

5 4. Zikkurat v městě Uruk 3. Ištařina brána
2. Visuté zahrady Semiramidiny 2. září 2013

6 5. Aššurbanipal jako velekněz 6. Gilgameš jako hrdina 7. Klínové písmo

7 Sumersko-akkadská literatura
Enúma Eliš („Když nahoře“) epos o stvoření světa Epos o Gilgamešovi - 2000 př.n.l.; Gilgameš (1/3 člověk, 2/3 bůh) – tyranský vládce města Uruk, stavba hradeb, polodivoký člověk Enkidu, bohyně Ištar, Utanapištim (přežil potopu světa, zná tajemství nesmr- telnosti); nesmrtelnost získává člověk svými činy, zejména přinášejí-li užitek i druhým. tabulka z kanonické verze Eposu o Gilgamešovi vyprávějící o potopě 2. září 2013

8 Babylonská literatura
Chammurapiho zákoník cca 1700 př.n.l., jeden z nejstarších psaných souborů právních ustanovení na světě 9. Chammurapiho zákoník 2. září 2013

9 královské archivy, knihovny
Asyrská literatura královské archivy, knihovny knihovna asyrského krále Aššurbanipala v Ninive, cca 5000 klínopisných tabulek dochovaná asyrská verze Eposu o Gilgamešovi 2. září 2013

10 Perská literatura 7. stol. př.n.l.
Avesta – sbírka náboženských textů (žalmy, modliltby, mýty, právní texty, lyrické písně…); autor nejstarší části snad Zarathuštra – staroperský náboženský reformátor; vliv na Friedricha Nietzcheho (1885 vydal filozof. prózu Tak pravil Zarathustra) Tisíc vyprávění (3.-7.stol.n.l.) – základ arabského textu Tisíc a jedna noc Avicenna (Ibn Síná) – perský učenec a básník ( ); Kánon lékařství 10. Rukopis Avesty 2. září 2013

11 EGYPT Nil, Gíza, faraoni hieroglyfy na papyrus (stébla šáchoru papíro-
dárného); rozluštěno 1822 (J.F.Champollion) Povídka o Sinuhetovi (Mika Waltari: Egypťan Sinuhet) Knihy mrtvých Achnatonův hymnus na slunce (Amenhotep IV., pol. 14. stol.př.n.l.) 11. Šáchor papírodárný 2. září 2013

12 12. Velká sfinga a pyramida Raachefa v Gíze
13. Džoserova pyramida v Sakkaře 14. Hieroglyfy v Setiho hrobce 15. Knihy mrtvých, Aniho papyrus, scéna vážení srdce 2. září 2013

13 INDIE Indus a Ganga polyteismus, hinduismus, budhismus (nirvána)
lit. památky psány v sanskrtu (jazyk) Védy – náboženské texty, nejstarší Rgvéda Upanišady – dialogy, ponaučení 17. Gautama Buddha 16. Šiva-ničitel Vesmíru (Brahma-stvořitel, Višnu-udržovatel) 2. září 2013

14 Kámasútra (1.stol.n.l., příručka sexuálního života)
Ašókovy edikty (33 nápisů na sloupech, kamenech a skalních stěnách po celé Indii, důkaz o existenci budhismu) Kámasútra (1.stol.n.l., příručka sexuálního života) Spisovatel Kálidása – lyrické drama Šakuntala (5.stol.n.l.) Bidpájá (Ivan Olbracht) 18. Část sloupového nápisu č. 6, který je psán v brahmickém písmu (okolo 238 př. n. l., Britské muzeum) 2. září 2013

15 Epos – Mahábhárata - přes veršů (jedna z nejdelších básní na světě) - téma = válka mezi rody; mnoho epizod, postupně přidávány další texty (4. stol.př.n.l. – 4. stol.n.l.) 19. Rukodělná ilustrace zachycující bitvu na Kuruovském poli 2. září 2013

16 Epos - Ramájána - vznik cca 3. stol. př.n.l. - 48 000 veršů
- hlavní téma = princ Ráma za pomoci opičího krále Hanumana osvobozuje manželku Sítu (vzor ctnosti a věrnosti) unesenou obávaným vládcem démonů. 20. Dvojlist z Ramájány 2. září 2013

17 ČÍNA kultur. civilizace od 2200 př.n.l.; Velká čínská zeď – 6700 km
složité znakové písmo (nejdéle soustavně používané písmo na světě; užíváno 5000 – 6000 znaků, největší slovníky – znaků); papyrus později pergamen Kniha písní (11.-6.stol.př.n.l.) 2. září 2013 21. Strana z Knihy písní, autorem kaligrafie je císař Čchien-lung ( ) .

18 Konfucianismus čínský filosofický směr – systém morálky, sociálních, politických a náboženských myšlenek – vliv dodnes důraz na rozum, odpovědnost, pozitivní postoj k světu, ale i podřízenost řádu; společnost založena na vzoru patriarchální rodiny Konfucius – filosof Hovory – myšlenky Konfucia sepsali jeho žáci, šířili konfucianismus Pět knih – 5 zákl. konf. textů (včetně Knihy písní) uspořádaných Konfuciem 22. Konfucius 2. září 2013

19 Taoismus 6./4. stol.př.n.l. Lao-c´ - filosof/legenda
Tao te ťing (Kniha o Tao a ctnosti) – zákl. kniha taoismu nezávislý život v prostotě, harmonii s přírodou 23. Čínský znak Tao 24. Lao-c´ 2. září 2013

20 Li Po (8.stol.n.l.) zakladatel pijácké poezie) Tu Fu (8.stol.n.l.)
mistr klasických forem i lidové poezie 25. Li Po 26. Tu Fu Bohumil Mathesius: Zpěvy staré Číny (přebásnil čínskou poezii) 2. září 2013

21 Achnatonův hymnus na Slunce Mahábhárata Avesta Epos o Gilgamešovi
I. Pokus se seřadit jednotlivá díla chronologicky a uveď místo jejich vzniku. Achnatonův hymnus na Slunce Mahábhárata Avesta Epos o Gilgamešovi Šakuntala Kniha písní Chamurapiho zákoník 2. září 2013

22 Epos o Gilgamešovi 2000 př.n.l. Sumer
I. Řešení: Epos o Gilgamešovi př.n.l. Sumer Chamurapiho zákoník 1700 př.n.l. Babylon Achnatonův hymnus na Slunce stol.př.n.l. Egypt Kniha písní od 11. stol.př.n.l. Čína Avesta 7. stol.př.n.l. Persie Mahábhárata od 4.stol.př.n.l. Indie Šakuntala 5. stol.n.l. Indie 2. září 2013

23 II. Uveď informace k následujícím jménům.
Utanapištim Sinuhet Zarathustra Ašóka Síta, Hanuman Šiva Konfucius Lao-c´ Li Po J. F. Champollion Bohumil Mathesius Vojtěch Zamarovský 2. září 2013

24 III. Charakterizuj následující pojmy.
Ninive Zikkurat Uruk Kaligrafie Šáchor papírodárný Tao Eufrat Védy Hieratické písmo 2. září 2013

25 V. Přečti si následující citáty a přemýšlej o jejich významu.
Když se šíp mine cíle, viní z toho střelec sám sebe, ne druhého člověka. Tak si počíná mudrc. Mudrc hledá všechno v sobě, nerozumný člověk všechno v druhém. Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až ho budeš opouštět. Konfucius Kdo vítězí nad lidmi, je mocný. Kdo vítězí nad sebou, je nejmocnější. Pravdivá slova nebývají příjemná. Příjemná slova nebývají pravdivá. Lao-c´ Nejšťastnější je ten, kdo má nejméně žádostí. Všichni jsme jen výsledkem toho, o čem jsme přemýšleli. Buddha 2. září 2013

26 Použité zdroje HORÁKOVÁ, Michaela a Lubor KYSUČAN. LITERATURA I. Praha: Scientia, ISBN Odkazy na použité obrázky – viz další obrazovka Všechny objekty použité k vytvoření prezentace jsou součástí SW Microsoft Office nebo jsou vlastní originální tvorbou autora. 2. září 2013

27 Odkazy na použité obrázky
Starověký Egypt a Mezopotámie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Visuté zahrady Semiramidiny. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Gardens_of_Babylon.jpg Ištařina brána. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Ishtartor_06.jpg Zikkurat v městě Uruk. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Aššurbanipal jako velekněz. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: als_hogepriester.jpg 2. září 2013

28 6. Gilgameš jako hrdina. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]
Gilgameš jako hrdina. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Klínové písmo. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 11. tabulka z kanonické verze Eposu o Gilgamešovi vyprávějící o potopě. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Chammurapiho zákoník. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Rukopis Avesty. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Šáchor papírodárný. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Velka sfinga a pyramida Raachefa v Gíze. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 2. září 2013

29 Džoserova pyramida v Sakkaře
Džoserova pyramida v Sakkaře. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Hieroglyfy v Setiho hrobce. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Knihy mrtvých, Aniho papyrus, scéna vážení srdce. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Šiva-ničitel vesmíru. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Gautama Buddha. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Část sloupového nápisu č. 6, který je psán v Brahmickém písmu. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Rukodělná ilustrace zachycující bitvu na Kuruovském poli. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 2. září 2013

30 Dvojlist z Ramájány. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]
Dvojlist z Ramájány. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Strana z Knihy písní, autorem kaligrafie je císař Čchien-lung ( ). In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Konfucius. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Čínský znak Tao. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Lao-c´. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Li Po. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Tu Fu. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 2. září 2013


Stáhnout ppt "Starověká literatura I"

Podobné prezentace


Reklamy Google