Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KATEDRA OBCHODNÍHO PRÁVA Josef Kotásek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KATEDRA OBCHODNÍHO PRÁVA Josef Kotásek"— Transkript prezentace:

1 KATEDRA OBCHODNÍHO PRÁVA Josef Kotásek josef.kotasek@law.muni.cz

2 Cenný papír absence legální definice rozdíl mezi cenným papírem a deklaratorní listinou rozdíl mezi CP a legitimačním papírem rozdíl mezi CP a veřejnoprávní listinou + rozhodující je spojení s listinou či evidencí Cenný papír – pojem, definice

3 Cenné papíry Klasifikace cenných papírů Druh Forma Podoba Charakter vtělených práv Způsob obchodování a distribuce

4 Cenné papíry Druhy cenných papírů a jejich právní úprava přehled cenných papírů v § 1 ZCenP neuzavřený výčet právní úprava a její charakter

5 Cenné papíry Forma cenných papírů na doručitele (majitele) na řad (ordrepapíry) na jméno (rektapapíry) zaknihované CP

6 Cenné papíry Podoba cenných papírů listinná zaknihovaná faktické a právní důvody kvalifikované podoby

7 Cenné papíry Charakter vtělených práv obligační cenné papíry podílnické (korporační) cenné papíry věcněprávní cenné papíry

8 Cenné papíry Způsob obchodování a distribuce Kótace cenného papíru (základní přehled) Veřejná nabídka

9 Cenné papíry Akcie Podoba Forma Druhy akcií – prioritní, kmenové Vinkulované akcie Úrokové a zaměstnanecké akcie

10 Cenné papíry Směnky Podoba Forma Druhy směnek – vlastní a cizí

11 Cenné papíry Vlastní směnka Slib jako podstata vlastní směnky Minimální počet účastníků Postavení výstavce (emitenta) a věřitele Náležitosti v čl. I § 75 Rozšíření počtu účastníků

12 Cenné papíry Směnka cizí Příkaz jako základ cizí směnky Trojstranný vztah Věřitel (remitent) Výstavce Směnečník (trasát)

13 Cenné papíry Směnka cizí s redukovaným počtem účastníků Směnka cizí na vlastní řad výstavce (čl. I § 3 odst. 1 ZSŠ) Zastřená směnka vlastní (čl. I § 3 odst. 2 ZSŠ) Totální redukce účastníků

14 Využití směnky placení směnkou placení prostřednictvím směnky zajištění směnkou směnka jako předmět obchodu Cenné papíry

15 Podepisování směnek – hlavní problémy čl. I § 8 ZSŠ jednání prostřednictvím statutárních orgánů zastoupení prokuristou jednání pověřených osob (§ 15 ObchZ) Cenné papíry

16 Náležitosti směnky Směnečná klauzule, platební slib, údaj splatnosti, platební místo, remitent, datum a místo vystavení směnky, podpis výstavce Směnečná klauzule, platební příkaz, jméno směnečníka, údaj splatnosti, platební místo, remitent, datum a místo vystavení směnky, podpis výstavce Směnka vlastní Směnka cizí

17 Směnečná klauzule umístění jazyk směnky způsoby označení za směnku (složeniny apod.) nepřípustné výrazy Cenné papíry

18 Bezpodmínečný platební slib či příkaz podmínky a jejich dopad na platnost směnek vyjádření směnečné sumy, konkurence převodů (čl. I § 6 ZSŠ) měna, kolize měn, cizí měna v tuzemské směnce úročení směnečné sumy (čl. I § 5 ZSŠ) Cenné papíry

19 Označení směnečníka umístění v textu směnky výslovné nebo nepřímé označení určení směnečníka akceptací? nepřípustné varianty Cenné papíry

20 Údaj splatnosti na viděnou (vistasměnky) na určitý čas po viděné (lhůtní vistasměnky) na určitý čas po vystavení (datosměnky) v určitý konkrétní den (fixní, precizní směnky) Cenné papíry

21 Údaj platebního místa umístění domiciliát zákonné platební místo příklady nejčastějších chyb Cenné papíry

22 Údaj remitenta umístění uvození slovy „na řad“, příp. „komu“ remitent jako výstavce identifikace remitenta Cenné papíry

23 Datum a místo vystavení směnky datum vystavení (formát, umístění, podoba) datum vystavení následující po datu splatnosti místo vystavení (náležitosti, přesnost) Cenné papíry

24 Podpis výstavce umístění možnosti nahrazení podpisu mechanickými prostředky ověření podpisu na směnkách (aktuální problémy) vidimace směnky Cenné papíry

25 Převod směnky Rubopis Postoupení pohledávky Blankotradice

26 Cenné papíry Postavení směnečného dlužníka Námitky směnečných dlužníků Procesněprávní omezení námitek Hmotněprávní omezení námitek

27 Cenné papíry Výběr praktických otázek směnečného práva Blankosměnky Směnečné rukojemství Protestace směnky Uplatňování směnek před soudy a rozhodci Promlčení směnečných práv


Stáhnout ppt "KATEDRA OBCHODNÍHO PRÁVA Josef Kotásek"

Podobné prezentace


Reklamy Google