Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lebka a vývoj hlavy J. Riedlová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lebka a vývoj hlavy J. Riedlová."— Transkript prezentace:

1 Lebka a vývoj hlavy J. Riedlová

2 Vývoj kostí kosterní systém se vyvíjí z: 1. paraaxiálního mesodermu
(tvoří segmenty = somity, ne v hlavové části) 2. mesodermu laterální ploténky (= ze somatopleury) 3. neurální lišty somit se diferencuje – ve sklerotom (VM) a dermomyotom (DL) koncem 4. týdne sklerotom - pojivová tkáň = mesenchym, diferenciace v různé typy buněk (fibroblasty, chondroblasty, osteoblasty) 5 týdnů, 14 somitů

3 Osifikace kostí kost přímo z mesenchymu = desmogenní osifikace
mesenchymový základ – chrupavčitý model kosti (hyalinní chrupavka) – kostní tkáň = chondrogenní osifikace

4 Lebka Neurocranium – obklopuje mozek a smyslové orgány
Viscerocranium (splanchnocranium) – obličejová část, kolem začátku trávicí a dýchací soustavy

5 Osifikace neurocrania
Neurocranium dle osifikace dělíme chondrocranium (kosti base s chondrogenní osifikací – náhradní kosti) desmocranium (ploché kosti klenby s desmogenní osifikací – krycí kosti) enchondrální x endesmální osifikace

6 Desmocranium tvořeno buňkami neurální lišty a paraaxiálním mesodermem
mesenchym obklápí mozek a desmogenně osifikuje primární osifikační centra růst ve fetálním i postnatálním období apozice, resorpce Kosti lebky 3 měsíčního plodu

7 Chondrocranium několik chrupavčitých základů pro každou kost base
splývání základů chrupavčité spoje - růstová centra, osifikace během dospívání přetrvávají – synchondrosis sphenopetrosa a petrooccipitalis

8 Chondrocranium prechordální chondrocranium – z neurální lišty
chordální chondrocranium – z nesegmentovaného paraaxiálního mesodermu partes laterales ossis occipitalis – z okcipitálních somitů

9 http://bio. sunyorange. edu/updated2/summaries/embry

10 Žaberní (faryngové) ústrojí
žaberní (faryngové) oblouky (arcus pharyngei) žaberní (faryngové) výchlipky (sacci pharyngei) žaberní (faryngové) vklesliny (sulci pharyngei) žaberní (faryngové) membrány (membranae pharyngeae) Thomas W. Sadler, Langmanova lékařská embryologie, překlad 10. vydání, Grada Publishing, a.s.2011

11 Splanchnocranium První žaberní oblouk
– horní val (= maxilární) – premaxilla, maxilla, os zygomaticum, os palatinum, incus – dolní val (= mandibulární) – Meckelova chrupavka – desmogenní osifikací mandibula, malleus Druhý žaberní oblouk (= jazylkový) – stapes, proc. styloideus, část os hyoideum (část těla a malé rohy), lig. stylohyoideum Třetí žaberní oblouk – zbytek os hyoideum (část těla a velké rohy)

12 Definitivní struktury z chrupavek žaberních oblouků

13 Žaberní oblouky - inervace
oblouk – n. trigeminus oblouk – n. facialis oblouk – n. glossopharyngeus 4. – 6. oblouk – n. vagus

14

15 Kosti lebky – vývojový původ
paraaxiální mesoderm - nesegmentovaný neurální lišta (ventrokaudální část, ektomesenchym) ektodermální plakody čichová (capsula ethmoidalis) sluchová (capsula otica) orbita (capsula optica) žaberní oblouky (1. – 6., hlavně – sluchové kůstky, čelisti, proc. styloideus) okcipitální segmenty (baze os occipitale, condyli occipitales)

16 Kosti lebky podle původu
červeně – nesegm. paraaxiální mesoderm modře – mesenchym neurální lišty tmavá modrá a žlutá – deriváty žaberních oblouků (z ektomesenchymu neurální lišty)

17 Kosti lebky podle osifikace
chrupavčité neurocranium (chondrocranium) vazivové neurocranium (desmocranium) vazivové viscerocranium chrupavčité viscerocranium

18 týdnů

19 Poruchy Cranioschisis – neuzavření neuroporus anterior, nevytvoření kostí lebeční klenby, vede k anencefalii Meningokéla / meningoencefalokéla – malé defekty lebky, výhřez obalů / mozku Craniosynostosis – předčasný uzávěr švů sutura sagittalis – scaphocephalia (loďkovitá lebka) sutura coronalis – acrocephalia (věžovitá lebka) sutura coronalis + sutura lambdoidea – brachycephalia (krátká lebka) Trpaslictví achondroplasia – porucha růstu dlouhých kostí, hypoplasie obličeje, krátké prsty, výrazné zakřivení páteře (1 na porodů) hypochondroplasie – mírnější forma Mikrocephalie – mozek i lebka přestanou růst, ment. retardace

20 Meningokéla Anencephalie Meningoencefalokéla

21 Jednotlivé kosti lebky
CRANIUM neurocranium viscerocranium desmocranium (z vaziva) kosti krytu lebky chondrocranium (z chrupavky) kosti baze lebky (z žaberních oblouků) squama ossis occipitalis bazální část os occipitale mandibula os parietale os sphenoidale maxilla squama ossis temporalis os temporale (ne šupina) proc. styloideus os frontale os ethmoidale os zygomaticum os nasale concha nasalis inferior os palatinum os lacrimale vomer os hyoideum os tympanicum osicula auditus

22 Viscerocranium maxilla os zygomaticum mandibula os palatinum
os hyoideum ossicula auditus

23 os palatinum

24 os hyoideum ossicula auditus

25 Neurocranium os occipitale os parietale os frontale os temporale
os sphenoidale os ethmoidale os nasale os lacrimale vomer concha nasalis inf.

26 Vomer

27 Os temporale squama pyramis proc. mastoideus proc. stylodeus
os tympanicum porus et meatus acusticus ext./int.

28 Os temporale středoušní dutina vnitřní ucho lícní nerv sluchové kůstky
rovnovážné ústrojí sluchové ústrojí lícní nerv

29 Os sphenoidale corpus ala minor ala major proc. pterygoideus
sinus sphenoidalis sella turcica ala minor canalis opticus ala major foramen rotundum, ovale, spinosum proc. pterygoideus fis. orbitalis sup.

30 Os sphenoidale corpus ala minor ala major proc. pterygoideus
sinus sphenoidalis sella turcica ala minor canalis opticus ala major foramen rotundum, ovale, spinosum proc. pterygoideus fissura orbitalis sup.

31 Spojení na lebce Synchondróza = spojení chrupavkou synchondrosis
sphenooccipitalis (3) sphenopetrosa (1) petrooccipitalis (2)

32 Spojení na lebce Syndesmózy = srůst vazivem zánik – do synostóz
lebeční švy pilovité šupinový sutura coronalis sagitalis lambdoidea squamosa

33 Spojení na lebce Synostóza = srůst kostí os temporale lebeční švy

34

35 Čelistní kloub (articulatio temporomandibularis)
kloub složený hlavice – caput mandibulae, osy pod úhlem 150°-160° jamka – fossa mandibularis včetně tuberculum articulare discus articularis (vazivová chrupavka, ev. centrální perforace ve stáří) Zenkerův polštář – za hlavicí, tukové vazivo s množstvím žil

36 Zesílení kloubního pouzdra
Některé vazy jdou sice mimo kloub, mají však význam pro zajištění pohybů v kloubu. ligamentum laterale (temporomandibulare) (2a) ligamentum mediale ligamentum pterygospinale (1b) - od spina ossis sphenoidalis k lamina medialis processus pterygoidei ligamentum sphenomandibulare (2b) ligamentum stylomandibulare (3a,b) raphe pterygomandibularis (4b) − od hamulus pterygoideus za poslední stoličku mandibuly 1 a b

37 Čelistní kloub - pohyby
deprese mandibuly − otvírání úst elevace mandibuly − zavírání úst protrakce mandibuly – posun dopředu retrakce mandibuly – posun dozadu lateropulse − pohyb ke stranám = protrakce strany jedné a rotace strany druhé

38 Čelistní kloub - svaly deprese: m. mylohyoideus, m. digastricus (venter anterior), m. geniohyoideus elevace: m. masseter, m. temporalis, m. pterygoideus medialis protrakce: m. pterygoideus lateralis, m. masseter retrakce: m. temporalis, m. masseter lateropulse: mm. pterygoidei

39 trajektorie mandibuly
zesilující pásy lebečních kostí

40 Nervi craniales n. olfactorius n. opticus n. oculomotorius
n. trochlearis n. trigeminus n. abducens n. facialis n. vestibulocochlearis n. glossopharyngeus n. vagus n. accesorius n. hypoglossus

41 Spodina mozku n. olfactorius n. opticus n. oculomotorius
n. trochlearis n. trigeminus n. glossopharyngeus n. vagus n. accesorius n. abducens n. facialis n. vestibulocochlearis n. hypoglossus

42 Basis crani interna

43 Zobrazovací metody RTG (rentgen) CT (počítačová tomografie)
MR (magnetická rezonance)

44 RTG

45 transorální rtg na dens axis rtg hlavy dítěte

46 Počítačová tomografie – CT

47 MRI MRI mozku muž

48 Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Lebka a vývoj hlavy J. Riedlová."

Podobné prezentace


Reklamy Google