Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lebka a vývoj hlavy J. Riedlová. kosterní systém se vyvíjí z: 1. paraaxiálního mesodermu (tvoří segmenty = somity, ne v hlavové části) 2. mesodermu laterální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lebka a vývoj hlavy J. Riedlová. kosterní systém se vyvíjí z: 1. paraaxiálního mesodermu (tvoří segmenty = somity, ne v hlavové části) 2. mesodermu laterální."— Transkript prezentace:

1 Lebka a vývoj hlavy J. Riedlová

2 kosterní systém se vyvíjí z: 1. paraaxiálního mesodermu (tvoří segmenty = somity, ne v hlavové části) 2. mesodermu laterální ploténky (= ze somatopleury) 3. neurální lišty somit se diferencuje – ve sklerotom (VM) a dermomyotom (DL) koncem 4. týdne sklerotom - pojivová tkáň = mesenchym, diferenciace v různé typy buněk (fibroblasty, chondroblasty, osteoblasty) 5 týdnů, 14 somitů Vývoj kostí

3 Osifikace kostí kost přímo z mesenchymu = desmogenní osifikace mesenchymový základ – chrupavčitý model kosti (hyalinní chrupavka) – kostní tkáň = chondrogenní osifikace

4 Lebka Neurocranium – obklopuje mozek a smyslové orgány Viscerocranium (splanchnocranium) – obličejová část, kolem začátku trávicí a dýchací soustavy

5 Osifikace neurocrania Neurocranium dle osifikace dělíme chondrocranium (kosti base s chondrogenní osifikací – náhradní kosti) desmocranium (ploché kosti klenby s desmogenní osifikací – krycí kosti) enchondrální x endesmální osifikace

6 Desmocranium tvořeno buňkami neurální lišty a paraaxiálním mesodermem mesenchym obklápí mozek a desmogenně osifikuje primární osifikační centra růst ve fetálním i postnatálním období apozice, resorpce Kosti lebky 3 měsíčního plodu

7 Chondrocranium několik chrupavčitých základů pro každou kost base splývání základů chrupavčité spoje - růstová centra, osifikace během dospívání přetrvávají – synchondrosis sphenopetrosa a petrooccipitalis

8 Chondrocranium prechordální chondrocranium – z neurální lišty chordální chondrocranium – z nesegmentovaného paraaxiálního mesodermu partes laterales ossis occipitalis – z okcipitálních somitů

9 http://bio.sunyorange.edu/updated2/summaries/embry.ht ml/57%20composite%20skull%20bones.htm

10 Žaberní (faryngové) ústrojí žaberní (faryngové) oblouky (arcus pharyngei) žaberní (faryngové) výchlipky (sacci pharyngei) žaberní (faryngové) vklesliny (sulci pharyngei) žaberní (faryngové) membrány (membranae pharyngeae) Thomas W. Sadler, Langmanova lékařská embryologie, překlad 10. vydání, Grada Publishing, a.s.2011

11 Splanchnocranium První žaberní oblouk – horní val (= maxilární) – premaxilla, maxilla, os zygomaticum, os palatinum, incus – dolní val (= mandibulární) – Meckelova chrupavka – desmogenní osifikací mandibula, malleus Druhý žaberní oblouk (= jazylkový) – stapes, proc. styloideus, část os hyoideum (část těla a malé rohy), lig. stylohyoideum Třetí žaberní oblouk – zbytek os hyoideum (část těla a velké rohy)

12 Definitivní struktury z chrupavek žaberních oblouků

13 Žaberní oblouky - inervace 1.oblouk – n. trigeminus 2.oblouk – n. facialis 3.oblouk – n. glossopharyngeus 4. – 6. oblouk – n. vagus

14

15 Kosti lebky – vývojový původ 1.paraaxiální mesoderm - nesegmentovaný 2.neurální lišta (ventrokaudální část, ektomesenchym) 3.ektodermální plakody – čichová (capsula ethmoidalis) – sluchová (capsula otica) – orbita (capsula optica) 4.žaberní oblouky (1. – 6., hlavně 1.+2. – sluchové kůstky, čelisti, proc. styloideus ) 5.okcipitální segmenty ( baze os occipitale, condyli occipitales )

16 Kosti lebky podle původu žlutá červeně – nesegm. paraaxiální mesoderm modře – mesenchym neurální lišty tmavá modrá a žlutá – deriváty žaberních oblouků (z ektomesenchymu neurální lišty)

17 Kosti lebky podle osifikace chrupavčité neurocranium (chondrocranium) vazivové neurocranium (desmocranium) vazivové viscerocranium chrupavčité viscerocranium

18 14 20 30 32 34 38 týdnů

19 Poruchy Cranioschisis – neuzavření neuroporus anterior, nevytvoření kostí lebeční klenby, vede k anencefalii Meningokéla / meningoencefalokéla – malé defekty lebky, výhřez obalů / mozku Craniosynostosis – předčasný uzávěr švů – sutura sagittalis – scaphocephalia (loďkovitá lebka) – sutura coronalis – acrocephalia (věžovitá lebka) – sutura coronalis + sutura lambdoidea – brachycephalia (krátká lebka) Trpaslictví – achondroplasia – porucha růstu dlouhých kostí, hypoplasie obličeje, krátké prsty, výrazné zakřivení páteře (1 na 26 000 porodů) – hypochondroplasie – mírnější forma Mikrocephalie – mozek i lebka přestanou růst, ment. retardace

20 Anencephalie Meningokéla Meningoencefalokéla

21 Jednotlivé kosti lebky

22 Viscerocranium maxilla os zygomaticum mandibula os palatinum os hyoideum ossicula auditus

23 os palatinum

24 os hyoideumossicula auditus

25 Neurocranium os occipitale os parietale os frontale os temporale os sphenoidale os ethmoidale os nasale os lacrimale vomer concha nasalis inf.

26 Vomer

27 Os temporale squama pyramis proc. mastoideus proc. stylodeus os tympanicum porus et meatus acusticus ext./int.

28 Os temporale středoušní dutina – sluchové kůstky vnitřní ucho – rovnovážné ústrojí – sluchové ústrojí lícní nerv

29 Os sphenoidale corpus – sinus sphenoidalis – sella turcica ala minor – canalis opticus ala major – foramen rotundum, ovale, spinosum proc. pterygoideus fis. orbitalis sup.

30 corpus – sinus sphenoidalis – sella turcica ala minor – canalis opticus ala major – foramen rotundum, ovale, spinosum proc. pterygoideus fissura orbitalis sup. Os sphenoidale

31 Spojení na lebce Synchondróza = spojení chrupavkou synchondrosis sphenooccipitalis (3) sphenopetrosa (1) petrooccipitalis (2)

32 Spojení na lebce Syndesmózy = srůst vazivem zánik – do synostóz lebeční švy pilovité šupinový sutura coronalis sagitalis lambdoidea squamosa

33 Synostóza = srůst kostí os temporale lebeční švy Spojení na lebce

34

35 Čelistní kloub (articulatio temporomandibularis) kloub složený hlavice – caput mandibulae, osy pod úhlem 150°-160° jamka – fossa mandibularis včetně tuberculum articulare discus articularis (vazivová chrupavka, ev. centrální perforace ve stáří) Zenkerův polštář – za hlavicí, tukové vazivo s množstvím žil

36 Zesílení kloubního pouzdra 1 Některé vazy jdou sice mimo kloub, mají však význam pro zajištění pohybů v kloubu. ligamentum laterale (temporomandibulare) (2a) ligamentum mediale ligamentum pterygospinale (1b) - od spina ossis sphenoidalis k lamina medialis processus pterygoidei ligamentum sphenomandibulare (2b) ligamentum stylomandibulare (3a,b) raphe pterygomandibularis (4b) − od hamulus pterygoideus za poslední stoličku mandibuly a b

37 Čelistní kloub - pohyby deprese mandibuly − otvírání úst elevace mandibuly − zavírání úst protrakce mandibuly – posun dopředu retrakce mandibuly – posun dozadu lateropulse − pohyb ke stranám = protrakce strany jedné a rotace strany druhé

38 Čelistní kloub - svaly deprese: m. mylohyoideus, m. digastricus (venter anterior), m. geniohyoideus elevace: m. masseter, m. temporalis, m. pterygoideus medialis protrakce: m. pterygoideus lateralis, m. masseter retrakce: m. temporalis, m. masseter lateropulse: mm. pterygoidei

39 zesilující pásy lebečních kostí trajektorie mandibuly

40 Nervi craniales I.n. olfactorius II.n. opticus III.n. oculomotorius IV.n. trochlearis V.n. trigeminus VI.n. abducens VII.n. facialis VIII.n. vestibulocochlearis IX.n. glossopharyngeus X.n. vagus XI.n. accesorius XII.n. hypoglossus

41 Spodina mozku n. olfactorius n. opticus n. oculomotorius n. trochlearis n. trigeminus n. abducens n. facialis n. vestibulocochlearis n. glossopharyngeus n. vagus n. accesorius n. hypoglossus

42 Basis crani interna

43 Zobrazovací metody RTG (rentgen) CT (počítačová tomografie) MR (magnetická rezonance) http://radiologieplzen.eu/klasicke-rtg-snimky/

44 RTG http://radiologieplzen.eu/klasicke-rtg-snimky/

45 http://public.fnol.cz/www/rtg/program%20na%20vyuku% 20radiol%20popisu/Vysledne/CD4/SIPKY/dens1b.jpg transorální rtg na dens axis rtg hlavy dítěte http://public.fnol.cz/www/rtg/program%20na%20vyuku %20radiol%20popisu/Vysledne/CD4/SIPKY/lebka.jpg

46 Počítačová tomografie – CT

47 MRI MRI mozku muž http://radiologieplzen.eu/ukazky-z-magneticke-rezonance/ http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetick%C3%A1_rezonance

48 Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Lebka a vývoj hlavy J. Riedlová. kosterní systém se vyvíjí z: 1. paraaxiálního mesodermu (tvoří segmenty = somity, ne v hlavové části) 2. mesodermu laterální."

Podobné prezentace


Reklamy Google