Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STRUKTURA - MULTIMEDIÁLNÍ ASPEKTY PŘEDVÁDĚNÍ doc.PhDr. Dušan Pavlů, CSc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STRUKTURA - MULTIMEDIÁLNÍ ASPEKTY PŘEDVÁDĚNÍ doc.PhDr. Dušan Pavlů, CSc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ."— Transkript prezentace:

1 STRUKTURA - MULTIMEDIÁLNÍ ASPEKTY PŘEDVÁDĚNÍ doc.PhDr. Dušan Pavlů, CSc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ

2 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz MULTIMEDIÁLNÍ ASPEKTY PŘEDVÁDĚNÍ

3 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz MULTIMEDIÁLNÍ ASPEKTY PŘEDVÁDĚNÍ KATEGORIZACE MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ PĚT ZÁKLADNÍCH TYPŮ MK 1.REKLAMA 2.SALES PROMOTION 3.DIRECT MARKETING 4.OSOBNÍ PRODEJ 5.PUBLIC RELATIONS Jejich působení v současnosti je: synergické komplexní navazující, didakticky postupné v kombinaci racionality a emocionality s větší individualizací se snahou po impulsivnosti rozhodování a chování

4 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz MULTIMEDIÁLNÍ ASPEKTY PŘEDVÁDĚNÍ VLIVY MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ NA ZNALOSTI, OBJEM A KVALITU INFORMACÍ O PŘEDMĚTU NABÍDKY NA POSTOJE K PŘEDMĚTU NABÍDKY NA ÚMYSLY CHOVAT SE DOPORUČOVANÝM ZPŮSOBEM NA CHOVÁNÍ V DUCHU PROPAGAČNÍHO POSELSTVÍ

5 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz MULTIMEDIÁLNÍ ASPEKTY PŘEDVÁDĚNÍ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE V SOCIÁLNÍM PROSTORU FAKTORY ÚČINNOSTI PROPAGACE – MK 1.GLOBÁLNÍ CELOSPOLEČENSKÉ FAKTORY 2.VNĚJŠÍ PROPAGAČNÍ FAKTORY ÚČINNOSTI 3.VNITŘNÍ PROPAGAČNÍ FAKTORY ÚČINNOSTI RESPEKTOVAT SKUTEČNOST, ŽE VEŘEJNOST NEVNÍMÁ KOMERČNÍ KOMUNIKACE JAKO SOUBOR SAMOSTATNÝCH DÍLČÍCH SDĚLENÍ, ALE JAKO CELEK KOMUNIKACE ZADAVATELE

6 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz MULTIMEDIÁLNÍ ASPEKTY PŘEDVÁDĚNÍ DĚJINNÝ PARADOX OD INDIVIDUÁLNÍ KOMUNIKACE K MASOVÉ, OD MASOVÉ K INDIVIDUÁLNÍ

7 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz MULTIMEDIÁLNÍ ASPEKTY PŘEDVÁDĚNÍ REKLAMA X PODPORA PRODEJE

8 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz MULTIMEDIÁLNÍ ASPEKTY PŘEDVÁDĚNÍ CO MUSÍME MÍT NA PAMĚTI

9 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz MULTIMEDIÁLNÍ ASPEKTY PŘEDVÁDĚNÍ KOMUNIKACE NA MÍSTĚ PRODEJE - NEJSILNĚJŠÍ MOTIVY KE KOUPI OBCHODYPOČET ODPOVĚDÍ Slevy211 Ochutnávky148 Nízká cena128 Reklamní letáky106 Novinka51 Způsob prezentace38 Doporučení prodavačů38 Obal31 Umístění zboží20 Kvalita5 Neodpověděl 282

10 MULTIMEDIÁLNÍ ASPEKTY PŘEDVÁDĚNÍ www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz UPOZORNIT NA AKCE PŘÍMO V OBCHODĚ JE DŮLEŽITÉ

11 MULTIMEDIÁLNÍ ASPEKTY PŘEDVÁDĚNÍ www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz

12 MULTIMEDIÁLNÍ ASPEKTY PŘEDVÁDĚNÍ

13 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz MULTIMEDIÁLNÍ ASPEKTY PŘEDVÁDĚNÍ JAK CHÁPAT MULTIMEDIALITU? CO VLASTNĚ V PRODEJNÍM PROSTORU VYTVÁŘÍME? 1.KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDÍ? 2.SPECIFICKÉ MÉDIUM? 3.PRODEJNÍ PŘÍLEŽITOSTI? 4.KUPNÍ MOTIVAČNÍ TLAK? SOUHRNNĚ ŘEČENO: VŠE – SPECIFICKÉ MULTIMÉDIUM

14 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz MULTIMEDIÁLNÍ ASPEKTY PŘEDVÁDĚNÍ SPECIFICKÉ MULTIMEDIUM? Z HLEDISKA OBSAHOVÉHO JDE O KOMUNIKACI VĚCNÝCH INFORMACÍ : O VÝHODNOSTI KOUPĚ O NUTRIČNÍCH HODNOTÁCH O KOSMETICKÝCH PŘEDNOSTECH O ÚSPOŘE ČASU APOD. Z FORMÁLNÍHO HLEDISKA O JEJICH ZPRACOVÁNÍ S VÝTVARNÝM ZÁMĚREM PŮSOBIT PŘEDEVŠÍM EMOCIONÁLNĚ ANO, OBCHODNÍ PROSTORY JAKO CELEK JSOU NOSIČEM INFORMACÍ, V NĚMŽ VYTVÁŘÍME A T Y P I C K Ý Ž Á N R, KTERÝ SE VYMYKÁ BĚŽNÉ, KAŽDODENNÍ OBCHODNÍ KOMUNIKACI. JEHO MULTIMEDIALITA JE DÁNA POUŽITÍM NĚKOLIKA OBSAHOVÝCH I FORMÁLNÍCH PRVKŮ SOUBĚŽNĚ, NA JEDNOM MÍSTĚ, V JEDNÉ PROPAGAČNÍ AKCI.

15 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz MULTIMEDIÁLNÍ ASPEKTY PŘEDVÁDĚNÍ JAK SE MATERIALIZUJE TENTO ŽÁNR? 1.VYTVOŘENÍM SPECIFICKÉHO PROSTORU, KTERÝ MÁ PŘEDEVŠÍM FUNKCI POUTAČE – UPOZORNĚNÍ NA ATYPIČNOST KOMUNIKACE 2. PROSTOR SE VYTVÁŘÍ HMOTOU, TVARY, VZDÁLENOSTMI, SVĚTLEM, BARVOU, VŮNÍ, CHUTÍ, ZVUKEM, HAPTICKÝMI PODNĚTY, INTERPERSONÁLNÍ KOMUNIKACÍ TAK VZNIKÁ PSYCHOPROSTOR- INTENZIVNĚ EMOČNÍ SYSTÉM

16 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz MULTIMEDIÁLNÍ ASPEKTY PŘEDVÁDĚNÍ

17 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz MULTIMEDIÁLNÍ ASPEKTY PŘEDVÁDĚNÍ NEJČASTĚJŠÍ OMYLY KOMERČNÍ PRAXE 1.PŘIPRAVÍME HMOTU, ALE NEPŘIPRAVÍME ČLOVĚKA 2.NEPŘIPRAVÍME DOSTATEK INFORMACÍ NA MÍSTĚ PRODEJE – SIGNÁLNÍ INFORMACE IDENTIFIKUJÍCÍ AKCI, ZNAČKU PRODUKTU A JEHO NÁZEV 3. NEPŘIPRAVÍME VHODNÉHO ČLOVĚKA – ASERTIVNÍHO, ZNALÉHO, VSTŘÍCNÉHO, PŘÁTELSKÉHO, MILUJÍCÍHO PROFESI -PRODÁVÁ PŘEDEVŠÍM OSOBNÍ DOPORUČENÍ A OSOBNÍ PROŽITEK S PRODUKTEM 4. NEPŘIPRAVÍME MOŽNOST AKTIVIZACE SPOTŘEBITELE – JEHO AKTIVNÍ ZAPOJENÍ DO PROCESU PŘEDVÁDĚNÍ 5. NEPŘIPRAVÍME DOSTATEK SEKUNDÁRNÍCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ - PROSPEKTY, REFERENČNÍ INFORMACE

18 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz MULTIMEDIÁLNÍ ASPEKTY PŘEDVÁDĚNÍ JAKÉ KOMUNIKAČNÍ A PRODEJNÍ FUNKCE PŘEDVÁDĚNÍ NAPLŇUJE? 1.INFORMAČNÍ – ZPROSTŘEDKOVÁVÁ NOVÉ INFORMACE JINOU FORMOU, NEŽ OBVYKLE 2. KORELAČNÍ – VYSVĚTLUJE PROSTŘEDNICTVÍM INFORMÁTORŮ NOVÉ SKUTEČNOSTI O ZNÁMÝCH PRODUKTECH, UVÁDÍ INFORMACE O NOVÝCH PRODUKTECH A VŘAZUJE JE DO SYSTÉMU POZNATKŮ 3. POSKYTUJE JISTOU FORMU ZÁBAVY – VÝRAZNÁ FUNKCE MASOVÝCH MÉDIÍ, KTEROU SPOTŘEBITEL VYHLEDÁVÁ 4. MOTIVAČNÍ – STIMULUJE KE KOUPI

19 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz MULTIMEDIÁLNÍ ASPEKTY PŘEDVÁDĚNÍ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE – MUSÍ REFLEKTOVAT ZMĚNY V KOMUNIKACI -AUDIOVIZUALIZACE SDĚLOVÁNÍ -FRAGMENTACE SDĚLOVÁNÍ -ZÁBAVNOST A LEHKÁ BULVARIZACE -SEGMENTACE SDĚLOVÁNÍ – DĚTI, DOSPÍVAJÍCÍ, SINGLES, SENIOŘI -BENCHMARKING V PRODEJNÍM PROSTORU – CATEGORY MANAGEMENT -BENCHMARKING V PŘEDVÁDĚNÍ -ČASOVOU A VĚCNOU AKTUÁLNOST -SYSTÉMOVOST KOMUNIKACE – PROPOJENÍ A SYNERGIE KATEGORIÍ

20 MULTIMEDIÁLNÍ ASPEKTY PŘEDVÁDĚNÍ www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz Z Á V Ě R E M NĚKOLIK POZNÁMEK Je zřejmé, že na ovlivnění spotřebitele se podílí více faktorů Propagační aktivity je proto třeba koncipovat jako systémový celek, v němž má každý článek svoji roli – VÝRAZNĚ PAK PŘEDVÁDĚNÍ Je nezbytné počítat s velkou mírou diferencovanosti vlivu na jednotlivé spotřebitelské segmenty


Stáhnout ppt "STRUKTURA - MULTIMEDIÁLNÍ ASPEKTY PŘEDVÁDĚNÍ doc.PhDr. Dušan Pavlů, CSc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google