Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STRUKTURA - MULTIMEDIÁLNÍ ASPEKTY PŘEDVÁDĚNÍ doc.PhDr. Dušan Pavlů, CSc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STRUKTURA - MULTIMEDIÁLNÍ ASPEKTY PŘEDVÁDĚNÍ doc.PhDr. Dušan Pavlů, CSc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ."— Transkript prezentace:

1 STRUKTURA - MULTIMEDIÁLNÍ ASPEKTY PŘEDVÁDĚNÍ doc.PhDr. Dušan Pavlů, CSc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ

2 MULTIMEDIÁLNÍ ASPEKTY PŘEDVÁDĚNÍ

3 MULTIMEDIÁLNÍ ASPEKTY PŘEDVÁDĚNÍ KATEGORIZACE MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ PĚT ZÁKLADNÍCH TYPŮ MK 1.REKLAMA 2.SALES PROMOTION 3.DIRECT MARKETING 4.OSOBNÍ PRODEJ 5.PUBLIC RELATIONS Jejich působení v současnosti je: synergické komplexní navazující, didakticky postupné v kombinaci racionality a emocionality s větší individualizací se snahou po impulsivnosti rozhodování a chování

4 MULTIMEDIÁLNÍ ASPEKTY PŘEDVÁDĚNÍ VLIVY MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ NA ZNALOSTI, OBJEM A KVALITU INFORMACÍ O PŘEDMĚTU NABÍDKY NA POSTOJE K PŘEDMĚTU NABÍDKY NA ÚMYSLY CHOVAT SE DOPORUČOVANÝM ZPŮSOBEM NA CHOVÁNÍ V DUCHU PROPAGAČNÍHO POSELSTVÍ

5 MULTIMEDIÁLNÍ ASPEKTY PŘEDVÁDĚNÍ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE V SOCIÁLNÍM PROSTORU FAKTORY ÚČINNOSTI PROPAGACE – MK 1.GLOBÁLNÍ CELOSPOLEČENSKÉ FAKTORY 2.VNĚJŠÍ PROPAGAČNÍ FAKTORY ÚČINNOSTI 3.VNITŘNÍ PROPAGAČNÍ FAKTORY ÚČINNOSTI RESPEKTOVAT SKUTEČNOST, ŽE VEŘEJNOST NEVNÍMÁ KOMERČNÍ KOMUNIKACE JAKO SOUBOR SAMOSTATNÝCH DÍLČÍCH SDĚLENÍ, ALE JAKO CELEK KOMUNIKACE ZADAVATELE

6 MULTIMEDIÁLNÍ ASPEKTY PŘEDVÁDĚNÍ DĚJINNÝ PARADOX OD INDIVIDUÁLNÍ KOMUNIKACE K MASOVÉ, OD MASOVÉ K INDIVIDUÁLNÍ

7 MULTIMEDIÁLNÍ ASPEKTY PŘEDVÁDĚNÍ REKLAMA X PODPORA PRODEJE

8 MULTIMEDIÁLNÍ ASPEKTY PŘEDVÁDĚNÍ CO MUSÍME MÍT NA PAMĚTI

9 MULTIMEDIÁLNÍ ASPEKTY PŘEDVÁDĚNÍ KOMUNIKACE NA MÍSTĚ PRODEJE - NEJSILNĚJŠÍ MOTIVY KE KOUPI OBCHODYPOČET ODPOVĚDÍ Slevy211 Ochutnávky148 Nízká cena128 Reklamní letáky106 Novinka51 Způsob prezentace38 Doporučení prodavačů38 Obal31 Umístění zboží20 Kvalita5 Neodpověděl 282

10 MULTIMEDIÁLNÍ ASPEKTY PŘEDVÁDĚNÍ UPOZORNIT NA AKCE PŘÍMO V OBCHODĚ JE DŮLEŽITÉ

11 MULTIMEDIÁLNÍ ASPEKTY PŘEDVÁDĚNÍ

12 MULTIMEDIÁLNÍ ASPEKTY PŘEDVÁDĚNÍ

13 MULTIMEDIÁLNÍ ASPEKTY PŘEDVÁDĚNÍ JAK CHÁPAT MULTIMEDIALITU? CO VLASTNĚ V PRODEJNÍM PROSTORU VYTVÁŘÍME? 1.KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDÍ? 2.SPECIFICKÉ MÉDIUM? 3.PRODEJNÍ PŘÍLEŽITOSTI? 4.KUPNÍ MOTIVAČNÍ TLAK? SOUHRNNĚ ŘEČENO: VŠE – SPECIFICKÉ MULTIMÉDIUM

14 MULTIMEDIÁLNÍ ASPEKTY PŘEDVÁDĚNÍ SPECIFICKÉ MULTIMEDIUM? Z HLEDISKA OBSAHOVÉHO JDE O KOMUNIKACI VĚCNÝCH INFORMACÍ : O VÝHODNOSTI KOUPĚ O NUTRIČNÍCH HODNOTÁCH O KOSMETICKÝCH PŘEDNOSTECH O ÚSPOŘE ČASU APOD. Z FORMÁLNÍHO HLEDISKA O JEJICH ZPRACOVÁNÍ S VÝTVARNÝM ZÁMĚREM PŮSOBIT PŘEDEVŠÍM EMOCIONÁLNĚ ANO, OBCHODNÍ PROSTORY JAKO CELEK JSOU NOSIČEM INFORMACÍ, V NĚMŽ VYTVÁŘÍME A T Y P I C K Ý Ž Á N R, KTERÝ SE VYMYKÁ BĚŽNÉ, KAŽDODENNÍ OBCHODNÍ KOMUNIKACI. JEHO MULTIMEDIALITA JE DÁNA POUŽITÍM NĚKOLIKA OBSAHOVÝCH I FORMÁLNÍCH PRVKŮ SOUBĚŽNĚ, NA JEDNOM MÍSTĚ, V JEDNÉ PROPAGAČNÍ AKCI.

15 MULTIMEDIÁLNÍ ASPEKTY PŘEDVÁDĚNÍ JAK SE MATERIALIZUJE TENTO ŽÁNR? 1.VYTVOŘENÍM SPECIFICKÉHO PROSTORU, KTERÝ MÁ PŘEDEVŠÍM FUNKCI POUTAČE – UPOZORNĚNÍ NA ATYPIČNOST KOMUNIKACE 2. PROSTOR SE VYTVÁŘÍ HMOTOU, TVARY, VZDÁLENOSTMI, SVĚTLEM, BARVOU, VŮNÍ, CHUTÍ, ZVUKEM, HAPTICKÝMI PODNĚTY, INTERPERSONÁLNÍ KOMUNIKACÍ TAK VZNIKÁ PSYCHOPROSTOR- INTENZIVNĚ EMOČNÍ SYSTÉM

16 MULTIMEDIÁLNÍ ASPEKTY PŘEDVÁDĚNÍ

17 MULTIMEDIÁLNÍ ASPEKTY PŘEDVÁDĚNÍ NEJČASTĚJŠÍ OMYLY KOMERČNÍ PRAXE 1.PŘIPRAVÍME HMOTU, ALE NEPŘIPRAVÍME ČLOVĚKA 2.NEPŘIPRAVÍME DOSTATEK INFORMACÍ NA MÍSTĚ PRODEJE – SIGNÁLNÍ INFORMACE IDENTIFIKUJÍCÍ AKCI, ZNAČKU PRODUKTU A JEHO NÁZEV 3. NEPŘIPRAVÍME VHODNÉHO ČLOVĚKA – ASERTIVNÍHO, ZNALÉHO, VSTŘÍCNÉHO, PŘÁTELSKÉHO, MILUJÍCÍHO PROFESI -PRODÁVÁ PŘEDEVŠÍM OSOBNÍ DOPORUČENÍ A OSOBNÍ PROŽITEK S PRODUKTEM 4. NEPŘIPRAVÍME MOŽNOST AKTIVIZACE SPOTŘEBITELE – JEHO AKTIVNÍ ZAPOJENÍ DO PROCESU PŘEDVÁDĚNÍ 5. NEPŘIPRAVÍME DOSTATEK SEKUNDÁRNÍCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ - PROSPEKTY, REFERENČNÍ INFORMACE

18 MULTIMEDIÁLNÍ ASPEKTY PŘEDVÁDĚNÍ JAKÉ KOMUNIKAČNÍ A PRODEJNÍ FUNKCE PŘEDVÁDĚNÍ NAPLŇUJE? 1.INFORMAČNÍ – ZPROSTŘEDKOVÁVÁ NOVÉ INFORMACE JINOU FORMOU, NEŽ OBVYKLE 2. KORELAČNÍ – VYSVĚTLUJE PROSTŘEDNICTVÍM INFORMÁTORŮ NOVÉ SKUTEČNOSTI O ZNÁMÝCH PRODUKTECH, UVÁDÍ INFORMACE O NOVÝCH PRODUKTECH A VŘAZUJE JE DO SYSTÉMU POZNATKŮ 3. POSKYTUJE JISTOU FORMU ZÁBAVY – VÝRAZNÁ FUNKCE MASOVÝCH MÉDIÍ, KTEROU SPOTŘEBITEL VYHLEDÁVÁ 4. MOTIVAČNÍ – STIMULUJE KE KOUPI

19 MULTIMEDIÁLNÍ ASPEKTY PŘEDVÁDĚNÍ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE – MUSÍ REFLEKTOVAT ZMĚNY V KOMUNIKACI -AUDIOVIZUALIZACE SDĚLOVÁNÍ -FRAGMENTACE SDĚLOVÁNÍ -ZÁBAVNOST A LEHKÁ BULVARIZACE -SEGMENTACE SDĚLOVÁNÍ – DĚTI, DOSPÍVAJÍCÍ, SINGLES, SENIOŘI -BENCHMARKING V PRODEJNÍM PROSTORU – CATEGORY MANAGEMENT -BENCHMARKING V PŘEDVÁDĚNÍ -ČASOVOU A VĚCNOU AKTUÁLNOST -SYSTÉMOVOST KOMUNIKACE – PROPOJENÍ A SYNERGIE KATEGORIÍ

20 MULTIMEDIÁLNÍ ASPEKTY PŘEDVÁDĚNÍ Z Á V Ě R E M NĚKOLIK POZNÁMEK Je zřejmé, že na ovlivnění spotřebitele se podílí více faktorů Propagační aktivity je proto třeba koncipovat jako systémový celek, v němž má každý článek svoji roli – VÝRAZNĚ PAK PŘEDVÁDĚNÍ Je nezbytné počítat s velkou mírou diferencovanosti vlivu na jednotlivé spotřebitelské segmenty


Stáhnout ppt "STRUKTURA - MULTIMEDIÁLNÍ ASPEKTY PŘEDVÁDĚNÍ doc.PhDr. Dušan Pavlů, CSc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google