Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HISTORIE ZEMĚ 7 − ČTVRTOHORY, původ a vývoj člověka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HISTORIE ZEMĚ 7 − ČTVRTOHORY, původ a vývoj člověka"— Transkript prezentace:

1 HISTORIE ZEMĚ 7 − ČTVRTOHORY, původ a vývoj člověka
2. HISTORIE ZEMĚ 7 − ČTVRTOHORY, původ a vývoj člověka 6. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Autor: Mgr. Věra Pavlátová Anotace: Materiál vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Přírodopis, Neživá příroda. Žáci rozlišují g. období, charakterizují jejich geol. děje, vývoj organismů. Očekávaný výstup dle ŠVP: Druh učebního materiálu: Cílová skupina: Stupeň a typ vzdělávání: Typická věková skupina: Žák vysvětlí význam podmínek života na Zemi, orientuje se v časových posloupnostech vývoje. Prezentace, DUM. Je možné ji použít v rámci expozice i fixace, délka aktivity 60 minut. Žák, naplňuje zde KK k řešení problémů, k učení, komunikativní, sociální a personální. Základní vzdělávání − druhý stupeň. Možno upravit i pro gymnázia. 14‒15 let, 9. třída KLIKNĚTE NA F 5

3 ČTVRTohory = KVARTÉR = KENozoikum
Útvar Před miliony let Geologické události Organismy MLADŠÍ HOLOCÉN 0,01 Oteplení po posledním zalednění (doba meziledová). Dokončen vývoj člověka do současné podoby. STARŠÍ PLEISTOCÉN 1,8 Alpinské vrásnění, střídání dob ledových a meziledových. Srstnatí chobotnatci a nosorožci, jeskynní medvědi a lvi, rozvoj hominidů.

4 čtvrtohory − zemská kůra
Pokračovalo zde alpinské vrásnění. Nastalo ochlazení za střídání dob ledových (glaciálů) a dob meziledových (interglaciálů). Na Zemi se vyskytovala tundra a tajga. 2.

5 4. Doba ledová v evropě 1.

6 Čtvrtohory − rostliny Pro tundru jsou typické mechy, lišejníky a kleče. Tajga je tvořena jehličnatým a smíšeným pralesem. 5.

7 ČtvrTohory − rostliny Častou rostlinou je polární vrba (Salix polaris) a dryádka osmiplátečná (Dryas octopetala). 14. Dryas 13.

8 Čtvrtohory − živočichové
Prim hrají savci. V naší oblasti se vyskytuje: šavlozubý tygr, mamut, srstnatý nosorožec, jeskynní medvěd a lev, koně, jelenovití. Pokračuje vývoj člověka. Na ústupu jsou hlavonožci, naopak rozšiřují se ptáci a mlži. 6.

9 Mastodont byl vyhynulý chobotnatec, žil v Americe.
10.

10 Deinotherium byl dalším vyhynulým chobotnatcem.
12. 11.

11 Dalším vyhynulým chobotnatcem, obyvatelem doby ledové, byl mamut.
3.

12 Druhy mamutů dle velikosti
4.

13 Mammuthus primigenius
V naší oblasti se vyskytoval Mammuthus primigenius. 15.

14 nosorožec srstnatý Dalším typickým obyvatelem čtvrtohor je i nosorožec srstnatý (Coelodonta antiquitatis). 4 m, 5 t 16.

15 Medvěd jeskynní (Ursus spelaeus) byl 2 m dlouhý všežravec.
17.

16 Šavlozubý tygr − Smilodon
Smilodon měl extrémně dlouhé špičáky. Vážil až 400 kg. Ze současným tygrem není přímý příbuzný. 7.

17 Další šavlozubou kočkovitou šelmou byl Machairodus.
8.

18 Jeskynní lev − Panthera spelaea žil v předposlední době ledové.
18.

19 Irský jelen V době ledové žil i irský jelen (Megaceros giganteus) − měl obrovské parohy. 19.

20 Sob − Rangifer tarandus
V nejmladší době ledové žili i sobi. 20.

21 Pratur Bos primigenius
Hojný byl i Pratur Bos primigenius. 21.

22 Bos primigenius − jeskynní malba (lascaux francie)
22.

23 V nejmladší době ledové žil i pižmoň (Ovibos moschatus).
23.

24 Původ a Vývoj člověka 9.

25 Názory na vývoj člověka
Až do 19. stol. vládne myšlenka, že je vše stvořeno Bohem = kreacionismus. Poté nastupuje i evoluční teorie Charlese Roberta Darwina (1809−1882), která je platná dodnes − opírá se v ní zejména o přírodní a pohlavní výběr. 25. Charles Darwin − napsal dílo: Původ člověka a pohlavní výběr 24.

26 Názory na vývoj člověka − nálezy
S nástupem evoluční teorie nastalo intenzivní hledání důkazů. Eugen Dubois našel na Jávě r jedny z prvních ostatků předchůdce člověka, dále se dostaly do zájmu vědy ještě ostatky z Düsseldorfu z r 26. Nález Lucy – Australopithecus afarensis

27 Zařazení člověka do systému:
Kmen: Strunatci (Chordata) Podkmen: Obratlovci (Vertebrata) Nadtřída: Čelistnatci (Gnathostomata) Třída: Savci (Mammalia) Podtřída: Živorodí (Theria) Nadřád: Placentálové (Eutheria) Řád: Primáti (Primates) Podřád: Vyšší primáti (Anthropoidea) Nadčeleď: Hominoidea Čeleď: Hominidi Rody: živočišní a přímí předchůdci Druhy: xxxpithecus nebo Homo xxx

28 Zařazení člověka do systému:
Mezi živočišné předchůdce člověka řadíme všechny, co mají ve svém názvu pithecus (= opice). Př.: Ramapithecus, Parapithecus, Australopithecus. Přímí předchůdci člověka začínají názvem Homo (= člověk). Př.: Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens. Mezníkem mezi živočišnými a přímými předchůdci byla HOMINIZACE. Věda zabývající se původem a vývojem člověka se nazývá antropologie.

29 Živočišní předchůdci člověka:
AEGYPTOPITHECUS Je to nejstarší známý předchůdce člověka a antropoidních opic. Měl výraznou obličejovou část, čelisti a bradový výběžek.Vážil cca 5 kg, živil se ovocem. 28. 27.

30 Živočišní předchůdci člověka:
AUSTRALOPITHECUS AFRICANUS žil před 3−1 mil. let, našel se v Etiopii drobná postava, výška 140 cm, váha 35−45 kg, vzpřímený postoj malá mozkovna − kapacita lebky 500 cm3 mohutná dolní čelist bez bradového výběžku obličej široký, plochý, nadočnicové oblouky obyvatelé lesostepí a otevřených prostor skalní převisy, jeskyně používali primitivní nástroje (kameny, klacky), ale sami si je nevyráběli

31 Australopithecus africanus
29.

32 hominizace HOMINIZACE znamená polidštění = proces, při němž došlo ke vzniku člověka. fáze: změna tvaru hrudníku (rozšířený, zploštělý) a horní končetiny (zkracování, posunutí lopatek) fáze: vzpřímená postava (dvojesovité prohnutí páteře), chůze po dvou (bipední), mizí uchopovací schopnost chodidla, vzniká nožní klenba fáze: změna ve stavbě lebky (zvětšování mozkovny, zmenšování nadočnicových valů) a ruky (palec v opozici)

33 Srovnání lebek − změna ve stavbě
30. 1. Lebka gorily 2. Australopithecus 3. Homo erectus 4. Neanderthalensis 5. Homo sapiens − Steinheim Skull 6. Homo sapiens sapiens

34 přímí předchůdci člověka:
HOMO HABILIS (člověk zručný) vyráběl primitivní kamenné nástroje polovzpřímený, chůze po 2 nohách, dokonalá stavba ruky výška 120−140 cm, hmotnost 30−40 kg zaoblenější lebka, ploché čelo, nadočnicové oblouky, masivní dolní čelist bez bradového výběžku, kratší zubní oblouk kapacita lebky 590−690 cm3 vyvíjel se společně s Australopithéky (od poloviny jejich vývoje), ti se ve vývoji ustrnuli a skončili jako slepá vývojová linie

35 Homo habilis 31. 32.

36 přímí předchůdci člověka:
HOMO ERECTUS (člověk vzpřímený) Žil před 1 mil.− let 170 cm, 70 kg, mozkovna cca cm3 Jedl maso i rostlinnou potravu, aktivně lovil, vyráběl jednoduché nástroje Žil v tlupách a dorozumíval se zvuky, které se staly základem řeči SAPIENTACE = proces vývoje řeči (vznik bradového výběžku), další rozvoj myšlení

37 Homo erectus 33. 34.

38 přímí předchůdci člověka:
HOMO SAPIENS STEINHEIMENSIS Starší předchůdce neandertálce Žil před − let Mozkovna cm3 35.

39 přímí předchůdci člověka:
HOMO (SAPIENS) NEANDERTHALENSIS Vymřeli jako slepá vývojová větev. Žili před − lety − souběžně s jinými předchůdci člověka. Výška cca 160−165 cm. Mohutný chrup a nadočnicové oblouky Mozkovna 1 400−1 700 cm3 − více než u dnešního člověka! Měli výrazný nos a dost jedinců mělo zrzavé vlasy.

40 Homo neanderthalensis
37. 36. 38.

41 Srovnání kostry homo sapiens a Homo neanderthalensis
39.

42 Homo neanderthalensis − rekonstrukce dítěte
40.

43 přímí předchůdci člověka:
HOMO SAPIENS FOSSILIS = KROMAŇONEC Přišli do Evropy před let a postupně nahradili neandertálce, často se s nimi i křížili. Sbírali plody, kořínky a lovili divokou zvěř. Žili v jeskyních a přístřešcích. Vytvářeli již první umělecká díla (jeskynní malby). Vyráběli šperky, figurky, oděvy, přístřešky, nástroje a lovecké zbraně.

44 Homo sapiens fossilis − jeho rozšíření + lebka
42. 41. 43.

45 Homo sapiens fossilis 45. 45. 44.

46 Člověk současný HOMO SAPIENS SAPIENS = ČLOVĚK ROZUMNÝ „Kdo je to člověk?“ Je to tvor, kterému bylo přírodou dáno se rozvíjet a zdokonalovat, ale který tohoto daru občas dokáže zneužít… 47. 46.

47 Opakování: Který druh mamuta se vyskytoval na našem území?
Kdo je autorem díla Původ člověka a pohlavní výběr? Která věda se zabývá původem a vývojem člověka? Jak se rozdělují předchůdci člověka? Uveďte některé příklady. Co je to hominizace? Co je to sapientace? Kdo patrně vyhubil neandertálce?

48 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 30. 9. 2011 mezi 12. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi a , DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS ŠVECOVÁ, M.; MATĚJKA, D. Přírodopis 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň : Fraus, ISBN CÍLEK, V.; MATĚJKA, D. Přírodopis IV pro 9. ročník základní školy. 1. vyd. Praha : Scientia, s. r. o., pedagogické nakladatelství, ISBN [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wells_Europe_4th_ice_age.png> 1. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ice_age_fauna_of_northern_Spain_- _Mauricio_Ant%C3%B3n.jpg> 2. Dmitry Bogdanov. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mammuthus_trogontherii122DB.jpg> 3. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Mammuthus.jpg> 4. Xxxl. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Archangelsk_taiga.JPG> 5. M. Garde. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Human_evolution_scheme.svg> 6. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Smilodon.jpg> 7.

49 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 30. 9. 2011 mezi 12. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi a , DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:F_John_Series_2_Machairodus_card_17.j pg> 8. toooony. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Human_evolution.jpg> 9. Dantheman9758. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BlankMastodon.jpg> 10. Alannis. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deinotherium.jpg?uselang=cs> 11. Nobu Tamura. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deinotherium_BW.jpg?uselang=cs> 12. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polarwillow1.jpg> 13. Opioła jerzy. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dryas_octopetala_a4.jpg> 14. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Woolly_mammoth_(Mammuthus_primige nius)_-_Mauricio_Ant%C3%B3n.jpg> 15.

50 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 30. 9. 2011 mezi 12. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi a , DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Woolly_rhinoceros_(Coelodonta_antiquit atis)_-_Mauricio_Ant%C3%B3n.jpg> 16. Sergiodlarosa. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ursus_spelaeus_Sergiodlarosa.jpg> 17. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hoehlenloewe_CaveLion_hharder.jpg> Nicholson. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Megaloceros_1856.png> 19. Perhols. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Svalbardrein_pho.jpg> 20. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Long_horned_european_wild_ox.jpg> Peter80. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lascaux_04.jpg> 22. Bluemask. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ovibos_moschatus.jpg> 23.

51 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 30. 9. 2011 mezi 12. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi a , DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monreale_creation.jpg> 24. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hw-darwin.jpg> 25. donmatas. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lucy.jpg> 26. Nobu Tamura. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aegyptopithecus_NT.jpg> 27. Guérin Nicolas. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aegyptopithecus_teeth_(University_of_Z urich)-2.JPG> 28. Frank Vincentz. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bautzen_Kleinwelka_-_Sauriergarten_- _Australopithecus_06_ies.jpg> 29. Волков В.П. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Craniums_of_Homo.svg> 30. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Homo_habilis.svg> 31.

52 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 30. 9. 2011 mezi 12. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi a , DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Homo_habilis-2.JPG> 32. Frank Vincentz. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bautzen_Gro%C3%9Fwelka_- _Sauriergarten_-_Homo_erectus_02_ies.jpg> 33. Lillyundfreya. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Homo_erectus.JPG> 34. NobbiP. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Steinheimer_Urmensch_Schaedel.jpg> Claire Houck. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neanderthalensis.jpg> 36. Rama. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Homo_neanderthalensis_IMG_2942.JPG> Paulo Cesar-1. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:H._sapiens_neanderthalensis.jpg> 38.

53 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 30. 9. 2011 mezi 12. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi a , DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS Wapondaponda. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neanderthal_and_homo_sapiens_sapiens .jpg> 39. Lesitedelhistoire. [cit ]. Dostupný pod licencí Free Art License na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neanderthal_child.jpeg> 40. Stefano Bolognini. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Homo_sapiens_fossilis_Francia_milano.J PG> 41. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cro-Magnon_range_30,000_ybp.svg> [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cro-Magnon-male-Skulll.png> 43. BongoFury. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cromagnon.jpg> 44. che. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vestonicka_venuse_edit.jpg> 45. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Albert_Einstein_Head_Cleaned_N_Cropp ed.jpg> 46. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adolf_Hitler-1933.jpg> 47.


Stáhnout ppt "HISTORIE ZEMĚ 7 − ČTVRTOHORY, původ a vývoj člověka"

Podobné prezentace


Reklamy Google