Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). 2. 6.

2 Autor:Mgr. Věra Pavlátová Anotace:Materiál vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Přírodopis, Neživá příroda. Žáci rozlišují g. období, charakterizují jejich geol. děje, vývoj organismů. Očekávaný výstup dle ŠVP: Druh učebního materiálu: Cílová skupina: Stupeň a typ vzdělávání: Typická věková skupina: Žák vysvětlí význam podmínek života na Zemi, orientuje se v časových posloupnostech vývoje. Prezentace, DUM. Je možné ji použít v rámci expozice i fixace, délka aktivity 60 minut. Žák, naplňuje zde KK k řešení problémů, k učení, komunikativní, sociální a personální. Základní vzdělávání − druhý stupeň. Možno upravit i pro gymnázia. 14 ‒ 15 let, 9. třída KLIKNĚTE NA F 5

3 ÚtvarPřed miliony let Geologické události Organismy MLADŠÍ HOLOCÉN 0,01Oteplení po posledním zalednění (doba meziledová). Dokončen vývoj člověka do současné podoby. STARŠÍ PLEISTOCÉN 1,8Alpinské vrásnění, střídání dob ledových a meziledových. Srstnatí chobotnatci a nosorožci, jeskynní medvědi a lvi, rozvoj hominidů.

4 Pokračovalo zde alpinské vrásnění. Nastalo ochlazení za střídání dob ledových (glaciálů) a dob meziledových (interglaciálů). Na Zemi se vyskytovala tundra a tajga. 2.

5 1.

6 Pro tundru jsou typické mechy, lišejníky a kleče. Tajga je tvořena jehličnatým a smíšeným pralesem. 5.

7 Častou rostlinou je polární vrba (Salix polaris) a dryádka osmiplátečná (Dryas octopetala). 13. 14. Dryas

8 Prim hrají savci. V naší oblasti se vyskytuje: šavlozubý tygr, mamut, srstnatý nosorožec, jeskynní medvěd a lev, koně, jelenovití. Pokračuje vývoj člověka. Na ústupu jsou hlavonožci, naopak rozšiřují se ptáci a mlži. 6.

9 Mastodont byl vyhynulý chobotnatec, žil v Americe. 10.

10 Deinotherium byl dalším vyhynulým chobotnatcem. 11. 12.

11 Dalším vyhynulým chobotnatcem, obyvatelem doby ledové, byl mamut. 3.

12 4.

13 V naší oblasti se vyskytoval Mammuthus primigenius. 15.

14 Dalším typickým obyvatelem čtvrtohor je i nosorožec srstnatý (Coelodonta antiquitatis). 4 m, 5 t 16.

15 Medvěd jeskynní (Ursus spelaeus) byl 2 m dlouhý všežravec. 17.

16 Smilodon měl extrémně dlouhé špičáky. Vážil až 400 kg. Ze současným tygrem není přímý příbuzný. 7.

17 Další šavlozubou kočkovitou šelmou byl Machairodus. 8.

18 Jeskynní lev − Panthera spelaea žil v předposlední době ledové. 18.

19 V době ledové žil i irský jelen (Megaceros giganteus) − měl obrovské parohy. 19.

20 V nejmladší době ledové žili i sobi. 20.

21 Hojný byl i Pratur Bos primigenius. 21.

22 22.

23 V nejmladší době ledové žil i pižmoň (Ovibos moschatus). 23.

24 9.

25 Až do 19. stol. vládne myšlenka, že je vše stvořeno Bohem = kreacionismus. Poté nastupuje i evoluční teorie Charlese Roberta Darwina (1809−1882), která je platná dodnes − opírá se v ní zejména o přírodní a pohlavní výběr. 24. 25. Charles Darwin − napsal dílo: Původ člověka a pohlavní výběr

26 S nástupem evoluční teorie nastalo intenzivní hledání důkazů. Eugen Dubois našel na Jávě r. 1891 jedny z prvních ostatků předchůdce člověka, dále se dostaly do zájmu vědy ještě ostatky z Düsseldorfu z r. 1856. 26. Nález Lucy – Australopithecus afarensis

27  Kmen: Strunatci (Chordata)  Podkmen: Obratlovci (Vertebrata) Nadtřída: Čelistnatci (Gnathostomata) Třída: Savci (Mammalia) Podtřída: Živorodí (Theria)  Nadřád: Placentálové (Eutheria)  Řád: Primáti (Primates)  Podřád: Vyšší primáti (Anthropoidea)  Nadčeleď: Hominoidea  Čeleď: Hominidi  Rody: živočišní a přímí předchůdci  Druhy: xxxpithecus nebo Homo xxx

28 Mezi živočišné předchůdce člověka řadíme všechny, co mají ve svém názvu pithecus (= opice). Př.: Ramapithecus, Parapithecus, Australopithecus. Přímí předchůdci člověka začínají názvem Homo (= člověk). Př.: Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens. Mezníkem mezi živočišnými a přímými předchůdci byla HOMINIZACE. Věda zabývající se původem a vývojem člověka se nazývá antropologie.

29 AEGYPTOPITHECUS Je to nejstarší známý předchůdce člověka a antropoidních opic. Měl výraznou obličejovou část, čelisti a bradový výběžek.Vážil cca 5 kg, živil se ovocem. 28. 27.

30 AUSTRALOPITHECUS AFRICANUS  žil před 3−1 mil. let, našel se v Etiopii  drobná postava, výška 140 cm, váha 35−45 kg, vzpřímený postoj  malá mozkovna − kapacita lebky 500 cm 3  mohutná dolní čelist bez bradového výběžku  obličej široký, plochý, nadočnicové oblouky  obyvatelé lesostepí a otevřených prostor  skalní převisy, jeskyně  používali primitivní nástroje (kameny, klacky), ale sami si je nevyráběli

31 29.

32 HOMINIZACE znamená polidštění = proces, při němž došlo ke vzniku člověka. 1. fáze: změna tvaru hrudníku (rozšířený, zploštělý) a horní končetiny (zkracování, posunutí lopatek) 2. fáze: vzpřímená postava (dvojesovité prohnutí páteře), chůze po dvou (bipední), mizí uchopovací schopnost chodidla, vzniká nožní klenba 3. fáze: změna ve stavbě lebky (zvětšování mozkovny, zmenšování nadočnicových valů) a ruky (palec v opozici)

33 30. 1. Lebka gorily 2. Australopithecus 3. Homo erectus 4. Neanderthalensis 5. Homo sapiens − Steinheim Skull 6. Homo sapiens sapiens

34 HOMO HABILIS (člověk zručný)  vyráběl primitivní kamenné nástroje  polovzpřímený, chůze po 2 nohách, dokonalá stavba ruky  výška 120−140 cm, hmotnost 30−40 kg  zaoblenější lebka, ploché čelo, nadočnicové oblouky, masivní dolní čelist bez bradového výběžku, kratší zubní oblouk  kapacita lebky 590−690 cm 3  vyvíjel se společně s Australopithéky (od poloviny jejich vývoje), ti se ve vývoji ustrnuli a skončili jako slepá vývojová linie

35 31. 32.

36 HOMO ERECTUS (člověk vzpřímený) o Žil před 1 mil.−350 000 let o 170 cm, 70 kg, mozkovna cca 1 000 cm 3 o Jedl maso i rostlinnou potravu, aktivně lovil, vyráběl jednoduché nástroje o Žil v tlupách a dorozumíval se zvuky, které se staly základem řeči SAPIENTACE = proces vývoje řeči (vznik bradového výběžku), další rozvoj myšlení

37 33. 34.

38 HOMO SAPIENS STEINHEIMENSIS  Starší předchůdce neandertálce  Žil před 300 000−200 000 let  Mozkovna 1 200 cm 3 35.

39 HOMO (SAPIENS) NEANDERTHALENSIS  Vymřeli jako slepá vývojová větev.  Žili před 150 000−40 000 lety − souběžně s jinými předchůdci člověka.  Výška cca 160−165 cm.  Mohutný chrup a nadočnicové oblouky  Mozkovna 1 400−1 700 cm 3 − více než u dnešního člověka!  Měli výrazný nos a dost jedinců mělo zrzavé vlasy.

40 36. 37. 38.

41 39.

42 40.

43 HOMO SAPIENS FOSSILIS = KROMAŇONEC Přišli do Evropy před 45 000 let a postupně nahradili neandertálce, často se s nimi i křížili. Sbírali plody, kořínky a lovili divokou zvěř. Žili v jeskyních a přístřešcích. Vytvářeli již první umělecká díla (jeskynní malby). Vyráběli šperky, figurky, oděvy, přístřešky, nástroje a lovecké zbraně.

44 41. 42. 43.

45 44. 45.

46 HOMO SAPIENS SAPIENS = ČLOVĚK ROZUMNÝ „Kdo je to člověk?“ Je to tvor, kterému bylo přírodou dáno se rozvíjet a zdokonalovat, ale který tohoto daru občas dokáže zneužít… 46. 47.

47  Který druh mamuta se vyskytoval na našem území?  Kdo je autorem díla Původ člověka a pohlavní výběr?  Která věda se zabývá původem a vývojem člověka?  Jak se rozdělují předchůdci člověka? Uveďte některé příklady.  Co je to hominizace?  Co je to sapientace?  Kdo patrně vyhubil neandertálce?

48  ŠVECOVÁ, M.; MATĚJKA, D. Přírodopis 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2007. ISBN 9788072385874.  CÍLEK, V.; MATĚJKA, D. Přírodopis IV pro 9. ročník základní školy. 1. vyd. Praha : Scientia, s. r. o., pedagogické nakladatelství, 2000. ISBN 8071832049.  [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 1.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wells_Europe_4th_ice_age.png  [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 2.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ice_age_fauna_of_northern_Spain_- _Mauricio_Ant%C3%B3n.jpg  Dmitry Bogdanov. [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 3.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mammuthus_trogontherii122DB.jpg  [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 4.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Mammuthus.jpg  Xxxl. [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 5.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Archangelsk_taiga.JPG  M. Garde. [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 6.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Human_evolution_scheme.svg  [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 7.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Smilodon.jpg

49  [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 8.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:F_John_Series_2_Machairodus_card_17.j pg  toooony. [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 9.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Human_evolution.jpg  Dantheman9758. [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 10.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BlankMastodon.jpg  Alannis. [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 11.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deinotherium.jpg?uselang=cs  Nobu Tamura. [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 12.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deinotherium_BW.jpg?uselang=cs  [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 13.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polarwillow1.jpg  Opioła jerzy. [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 14.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dryas_octopetala_a4.jpg  [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 15.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Woolly_mammoth_(Mammuthus_primige nius)_-_Mauricio_Ant%C3%B3n.jpg

50  [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 16.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Woolly_rhinoceros_(Coelodonta_antiquit atis)_-_Mauricio_Ant%C3%B3n.jpg  Sergiodlarosa. [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 17.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ursus_spelaeus_Sergiodlarosa.jpg  [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 18.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hoehlenloewe_CaveLion_hharder.jpg  Nicholson. [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 19.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Megaloceros_1856.png  Perhols. [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 20.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Svalbardrein_pho.jpg  [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 21.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Long_horned_european_wild_ox.jpg  Peter80. [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 22.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lascaux_04.jpg  Bluemask. [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 23.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ovibos_moschatus.jpg

51  [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 24.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monreale_creation.jpg  [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW 25.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hw-darwin.jpg  donmatas. [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 26.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lucy.jpg  Nobu Tamura. [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 27.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aegyptopithecus_NT.jpg  Guérin Nicolas. [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 28.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aegyptopithecus_teeth_(University_of_Z urich)-2.JPG  Frank Vincentz. [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 29.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bautzen_Kleinwelka_-_Sauriergarten_- _Australopithecus_06_ies.jpg  Волков В.П. [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 30.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Craniums_of_Homo.svg  [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 31.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Homo_habilis.svg

52  [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 32.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Homo_habilis-2.JPG  Frank Vincentz. [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 33.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bautzen_Gro%C3%9Fwelka_- _Sauriergarten_-_Homo_erectus_02_ies.jpg  Lillyundfreya. [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 34.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Homo_erectus.JPG  NobbiP. [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 35.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Steinheimer_Urmensch_Schaedel.jpg  Claire Houck. [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 36.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neanderthalensis.jpg  Rama. [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 37.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Homo_neanderthalensis_IMG_2942.JPG  Paulo Cesar-1. [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 38.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:H._sapiens_neanderthalensis.jpg

53  Wapondaponda. [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 39.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neanderthal_and_homo_sapiens_sapiens.jpg  Lesitedelhistoire. [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Free Art License na WWW: 40.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neanderthal_child.jpeg  Stefano Bolognini. [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 41.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Homo_sapiens_fossilis_Francia_milano.J PG  [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 42.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cro-Magnon_range_30,000_ybp.svg  [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 43.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cro-Magnon-male-Skulll.png  BongoFury. [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 44.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cromagnon.jpg  che. [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 45.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vestonicka_venuse_edit.jpg  [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 46.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Albert_Einstein_Head_Cleaned_N_Cropp ed.jpg  [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 47.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adolf_Hitler-1933.jpg


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného."

Podobné prezentace


Reklamy Google