Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přednáška č. 2 Druhy skupin

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přednáška č. 2 Druhy skupin"— Transkript prezentace:

1 Přednáška č. 2 Druhy skupin
MSSP Přednáška č. 2 Druhy skupin

2 Agenda Druhy skupin - rozdělení skupin
Svépomocné a terapeutické skupiny Význam skupiny pro jedince Terapeutické faktory - Ukázky z filmu Rok ďábla

3 Rozdělení skupin – sociologické pojetí
Podle velikosti -rozhodující je způsob kontaktu Malé skupiny umožňují bezprostřední kontakt "tváří v tvář" ( osob) Velké skupiny budují svůj pocit identity na základě interakcí v malých skupinách Podle povahy vazby mezi členy V primárních skupinách převažují osobní kontakty laděné často intimně. Vztah ke skupině se tvoří skrze vztahy k jejím jednotlivým členům. V sekundární skupině získává určitý vztah ke svým "kolegům" právě a teprve na základě toho, že jsou členy téže skupiny jako on.

4 Další dělení skupin Dle formálnosti vztahů
Formální a neformální - Může však být primární skupina formální (skupina přátel při hře podle pravidel) a naopak Dle členství - podle způsobu, jakým je jedinec se skupinou spjat Do členské skupiny jedinec aktuálně náleží Na referenční skupinu se orientuje svými hodnotami a svým jednáním i v případě, že není jejím členem. Může být i - Negativní referenční Někdy označováno jako "out-group„a "in-group"

5 Další možné dělení Dle stálosti Dle časového ohraničení
Dle míry exkluzivity (otevřenosti) Dle způsobu nabývání a rušení členství (míry zrušitelnosti) Dle zaměření - Skupiny rekreační, vzdělávací, zaměřené na rozhodovací proces a řešení problémů, svépomocné a podpůrné skupiny, skupiny pro výcvik lidských vztahů, skupiny zaměřené na dosažení sociálních cílů

6 Svépomocné skupiny Skupiny charakteristické absencí formálního vůdce
Ve světě v současné době nejrychleji rostoucí forma pomoci Jsou důležitou silou v neprofesionální části komunity, reagují na současnou potřebu většího výběru způsobů poskytnutí sociální pomoci Slouží i netypické klientele

7 Příčiny růstu svépomocných skupin
Odráží potřeby společnosti, doplňuje služby, které chybí, nebo jsou pro určitou skupinu nedostupné Roste počet neúplných rodin, lidé se zvl. v USA více stěhují od svých blízkých Mění se hodnoty uspokojování potřeb Skupiny nahrazují někdejší tradiční komunitní uspořádání

8 Typy svépomocných skupin
pro fyzické a duševní choroby pro změnu návykového chování pro překonání krize spojené s náhlou změnou skupiny pro přátele a příbuzné osob s duševními problémy atd.

9 Terapeutická komunita
TK – jako forma řízení oddělení, zařízení či instituce Spočívá v přechodu od tradiční autoritativně hierarchické organizace k organizaci s důrazem na všestrannou otevřenou komunikaci a spoluúčast pacientů na spolurozhodování a léčbě. Pacienti přestávají být pasivními pacienty při léčbě, jsou vedeni ke vzájemné pomoci. Za maximální počet členů terapeutické komunity se považuje 400 členů.

10 Terapeutická komunita – užší pojetí
TK jako metoda léčení vyžadující dynamický kontext Jde o společně žijící skupiny osob v rámci komunity. vytvářející malé organizované skupiny Společenství je jistým modelem společnosti, bydlí odděleně, komunita může mít jednu či více skupin Takto pojatá komunita má optimální počet 24 – 36 pacientů.

11 Význam skupiny pro jedince
členství ve skupině - možnost emočního vyjádření, otevřené, nic nehrozí, „jsem mezi svými“ emoční podpora - vytváření klimatu psychického bezpečí pro členy skupiny , každý přijat takový jaký je i se svou odlišností, pomáhá jiným - ve skupině každý člen dává do popředí svou podporu ostatním, sdílí s nimi jejich problémy, empatie, interpretace, návrhy, rady sebeexplorace a sebeprojevení - projevení skrytých myšlenek, musí být pozitivní kontext od ostatních členů) odreagování – při projevu silných emocí dochází k abreakci modelové situace ze života, psychodrama, úleva klienta zpětná vazba – prohlubuje skup. dynamiku náhled – klient si uvědomí dříve neuvědomované skutečnosti, vztahy, souvislosti, maladaptivní chování, interpersonál. Učení získávání nových informací a sociálních dovedností - modelové situace použitelné pro život

12 Kdo chce být součást skupiny, musí poslouchat, dívat se a mluvit

13 Terapeutické faktory 1. dosáhnout vhledu do problematiky jedinců a pomoci jim pochopit a změnit nesprávné postoje; 2. změnit maladaptivní vzorce chování ve směru přiměřené sociální adaptace; 3. zprostředkovat poznatky o zákonitostech interpersonálních a skupinových procesů jako podklad k efektivnějšímu a harmoničtějšímu jednání s lidmi; 4. podpořit zrání osobnosti (rozvinuti vlastního potenciálu) zlepšení výkonnosti, pocit štěstí; 5. odstranit chorobné příznaky ať přímým nácvik s přecvičováním nebo nepřímo vyřešením interpersonálních či intrapsychických konfliktů, které je vyvolaly nebo udržovaly.

14 Rok ďábla


Stáhnout ppt "Přednáška č. 2 Druhy skupin"

Podobné prezentace


Reklamy Google