Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technika mluveného projevu Přednáška: čt 11:40–12:25, č. 206 Seminář: pá (ZS: ½ studentů, LS: ½ studentů) Zápočet: aktivní práce v semináři.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technika mluveného projevu Přednáška: čt 11:40–12:25, č. 206 Seminář: pá (ZS: ½ studentů, LS: ½ studentů) Zápočet: aktivní práce v semináři."— Transkript prezentace:

1

2 Technika mluveného projevu Přednáška: čt 11:40–12:25, č. 206 Seminář: pá (ZS: ½ studentů, LS: ½ studentů) Zápočet: aktivní práce v semináři

3 Obsah kurzu „Kurz podává teoretický přehled o aspektech řečové komunikace a rozvíjí dovednosti v produkci, percepci a interpretaci řeči v rovině verbální a neverbální s ohledem na potřeby tlumočníků.“ résumé přednášky v semináři

4 Přehled témat 1. Zvuková složka jazykové komunikace, nonverbální komunikace 2. Specifičnost tlumočnického projevu na pozadí teorie komunikace 3. Fyziologie dýchání, hlasu, řeči a sluchu 4. Ortoepie češtiny I 5. Ortoepie češtiny II 6. Ortoepie češtiny III 7. Výslovnost cizích slov a vlastních jmen 8. Rytmus, melodie, tempo 9. Situační, psychologické a mezikulturní aspekty řečové komunikace 10. Sociologické aspekty řečové komunikace 11. Tlumočník v roli řečníka, rétorika a kultura projevu

5 Související disciplíny: rétorika fonetika teorie komunikace teorie tlumočení (kognitivní a řečové aspekty) sociologie psychologie fyziologie

6 Komunikační schéma (R. Jakobson) kód mluvčísdělení posluchač kontakt Literatura: např. F. Čermák: Jazyk a jazykověda

7 Typologie komunikačních situací využití jazyka či jiných kódů využití smyslů směr počet účastníků časový rozdíl mezi emisí a recepcí vzdálenost sdílení/nesdílení společného kódu formálnost připravenost zprostředkovanost Literatura: např. Vanoye (1990) Expression. Communication, Armand Colin, Paris

8 Lingvistické, paralingvistické a extralingvistické prvky Prší. [prši:  ] lingvistická změna: Prší? [prši:  ] paralingvistická změna: Prší!!! [prši:  ] extralingvistická změna: [pRši:  ] etiketa, zdvořilost, autorita kvality řečníka MK: záměny paralingvistické za lingvistické extralingvistické za paralingvistické

9 Fyziologie řeči Respirace Fonace Artikulace

10 Respirace problémy související s respirací: mělké dýchání nesprávné držení těla stres fyzická aktivita Literatura: např. Psychosomatický základ veřejného vystupování, sborník DAMU

11 Fonace individuální parametry hlasu výška síla barva změny kvality hlasu okamžité trvalé Literatura: např. Palková: Fonetika a fonologie češtiny

12 Barva hlasu hodnocení převážně založené na metaforách např. plný/sytý vs. nevýrazný/tenký chraplavývs. dyšný sametovývs. hrubý jasnývs.zastřený lyrickývs.hrdinský jemnývs. pronikavý/řezavý mladistvývs. unavený „mečivý“, „ječivý“, „burácivý“…

13 Barva hlasu v herectví D. Medřická: Kočičí hra, 1982, 1:28:12–1:29:30 http://www.youtube.com/watch?v=5fFRJEng0Vg R. Hrušínský a K. Heřmánek: Smrt krásných srnců, 1987, 5:00–5:40 http://www.youtube.com/watch?v=nBfZ0_EBA0k&fea ture=related Vít Bárta, 3. 9. 2010, 1:30–2:06 http://www.youtube.com/watch?v=4VVUemN4Blg

14 Artikulace řečové poruchy dysfázie dysartrie poruchy plynulosti patlavost (dyslálie) sigmatismus rotacismus rotacismus bohemicus lambdacismus atd. Benešová et al. (1990); žáci 1. tříd; N = 5599 Literatura: např. Vyštejn: Vady výslovnosti; Palková: Fonetika a fonologie češtiny

15 Artikulace M. Dejdar, talkshow, 12:15–12:40 http://www.youtube.com/watch?v=tIL3_T_6IZ4 Jiří Suchý, rozhovor, 1:45–2:20 http://www.youtube.com/watch?v=gqtj6P3SGH0 T. Pletánková: Předpověď počasí, Prima, 0:00–0:25 http://www.youtube.com/watch?v=lVp4n1ufS5Q&feat ure=related M. Kubišová: Nechte zvony znít, 1967, 0:20–0:40 http://www.youtube.com/watch?v=pt8cgEmduFk

16 Fyziologie sluchu Ochrana sluchu, úbytek sluchu Maskování zvuku

17 Ortofonie a ortoepie Ortofonie: správná výslovnost fonetických jednotek Ortofonie: jejich správné použití v řeči Hlásková vs. prozodická rovina 1. [balgon], [pjed minut], [vafrice] 2. [t ʀ anslatologije], [nevjeďeł] Literatura: např. Hůrková: Česká výslovnostní norma

18 Transkripce IPA Česká transkripce Vědecká podoba Populární příručky Literatura: např. Handbook of the IPA, Palková: Fonetika a fonologie češtiny

19 Samohlásky [a e i o u] [a: e: i: o: u:](příp. [á é í ó ú]) [a ͡ u e ͡ u o ͡ u](příp. [au eu ou])

20 Souhlásky divadlo[ďivadlo] dikobraz[dikobraz](příp. [dykobraz]) tiše [ťiše] titul [titul] (příp. [tytul]) nikdo [ňigdo] tenis [tenis] (příp. [tenys])

21 Souhlásky venku[veŋku] leckdo[le ʒ gdo] léčba[le: ǯ ba] nechat[nexat](příp. [nechat]) neumět[ne ʔ umňet] tři[tř ̥ i](příp. [tři]) trvat[tr ̩ vat](příp. [trvat])

22 Transkripce textu Neuměl najít obchod se softwarem. [ ˈ ne ʔ umňel ˈ naji:t ˈʔ opxot ˈ sesoftve:rem] Modř jejích očí mě oslňuje. [ ˈ motř ̥ jeji:x ˈʔ oči:mňe ˈʔ osl ̩ ňuje] Viděl oknem pohyb lidí. [ ˈ viďel ˈʔ oknem ˈ pohip ˈ liďi:]

23 Kvalita samohlásek Otevřenost lidový [li ̞ dovi:] vs. ledový Slovinsko vs. Slovensko Centralizace Nech toho. [nәxtohә] Zavírání Nech toho. [ne ̝ xto ̝ ho ̝ ] Literatura: např. Palková: Fonetika a fonologie češtiny

24 Kvantita samohlásek obecná čeština: nevim expresivní: bóže, šuplik regionální variabilita – moravskoslezské dialekty: zakaz kouřeni substandardní protahování („pražská čeština“): Už to budé?

25 Hlasivkový ráz [ ʔ ] běžný v CS, DE méně běžný v EN řídký ve FR, ES povinný:[k ʔ oknu] doporučený:[bil ʔ ospali:], [na ʔ okňe], [pot ʔ oknem], [pro ʔ evropu], [pro ʔ evropski:] [ ʔ otevřel ʔ okno]

26 Asimilace znělosti v zásadě: týká se jen souhlásek párových je regresivní probíhá uvnitř slova i přes jeho hranici (kromě pauz) liší se od neutralizace znělosti na konci slova

27 sbírat [zbi:rat] vs. slíbit [sli:bit] hrad [hrat]N před pauzou hrad Loket [hrat]N před jedinečnou hrad Kokořín/Okoř [hrat]A před neznělou hrad Zvíkov [hrad]A před znělou

28 Zvláštní případy 1. jednoslabičné předložky se asimilují i před jedinečnými nad Loktem, bez másla 2. v se asimiluje, ale samo asimilace nevyvolává svůj, všichni 3. ř se asimiluje ve všech pozicích, jen na začátku slova způsobuje asimilaci tři [tř ̥ i], bouřka [bo ͡ uř ̥ ka], pět řek [pjed řek] 4. sh: [sx] i [zh] nashledanou

29 Chybné asimilace a sonorizace *čtvrdletí *gvůli *co bude gobědu *pjedadvacet *užmusím jít

30 Asimilace artik. místa [ŋk] [ŋg] banka, Kongo, ale: den končí [nb], nikoli [mb] hanba, klenba (výjimka: bonbon, hanba!) [mv mf] i [ ɱ v ɱ f] tramvaj, nymfa [tň dň nť nď] i [ťň ďň ňť ňď] deštník, hodně jen [tť dď nň] oddělení

31 Asimilace způsobu tvoření [ts] i [c] (mimo předpony) dětský, městský ale: nadšení, podšívka [n ň] + sykavka: afrikáta nespisovná Honza, Dánsko [t d] + [c č]: zjednodušení nespisovné krátce, předčasně lze: [cera], [srce] -zský, -ští: lze zjednodušit francouzský, pražští lze: [pra:zno], [spomi:ŋka]

32 Další problémy sloveso být ve složených tvarech: Byli jsme to my vs. To jsme my. lze [sedum], [osum]

33 Výslovnost cizích slov stupeň zdomácnění: pravopisná adaptace: integrál, faul, žánr přechodová fáze: gentleman/džentlmen, sommelier/someliér bez pravopisné adaptace: fair play, enfant terrible, John Locke

34 Zásady náhrada cizích fonémů nejbližšími českými pasiáns, hardware přízvuk na 1. slabice résumé v některých případech je určující pravopis Dakota, Dallas, bufet rozdíly dané územ: kameraman, šoumen, Superman, Batman případy mylné analogie: Murphy, Cannes, Robert, catering

35 Příklady standardní protežovat Sarkozy Schwarzenegger Hamlet, MacBeth Robinson, Edison, Harrison Van Rompuy Deep Purple vs. Mr. Burns Verne vs. verneovky salade niçoise Danone Central Park Ohio vs. Utah Hyundai ÖMV/OMV Cannes, Lausanne Pinyin: Mao Zedong EN: Mao Tse-tung FR: Mao Tsé-toung CS: Mao Ce-Tung

36 Řečová kultura politiků průzkum společnosti Westminster, 2008 hodnotitelé: lingvisté, vyučující žurnalistiky, vyučující nonverbální komunikace materiál: Otázky V. Moravce 1. Václav Klaus 2. David Rath 3. Miroslav Kalousek 4. Pavel Bém 5. Jiří Paroubek 6. Martin Bursík 7. Ivan Langer 8. Tomáš Julínek 9. Miroslav Topolánek 10.Jiří Čunek nejhorší čeština: M. Topolánek (nepřehledná výstavba, odbočky, klišé, publicismy, fráze, zbytečné anglické termíny) nejlepší rétorika: M. Kalousek nejlepší nonverbální komunikace: D. Rath

37 Prozódie intonace (= melodie) ve službách významu a výrazu přízvuk větný důraz: Jiráskovo náměstí. Příští zastávka: Palackého náměstí. tempo podvědomé zrychlování „pamatovat na nejpomalejšího“ zkracování lexikální vs. tempem frázování ve službách významu pauzy „obava z pauzy“ Prozódie čtené vs. spontánní řeči

38 Prozódie při ST prozódie mluvčího: jde-li proti smyslu, ztěžuje tlumočnický výkon řešení příznakové prozódie prozódie tlumočníka: plynulost narušena nutností současné recepce a produkce kolísání tempa řečové projevy mentálního úsilí ztížená zpětná kontrola Literatura: J. Marešová (2009) Sémantické a pragmatické aspekty suprasegmentální složky sdělení v simultánním tlumočení B. Ahrens (2004) Prosodie beim Simultandolmetschen

39 Příklad (Festival spisovatelů, Praha 2011, Constantine Cocossis) http://www.youtube.com/watch?v=Jj_GElr_jRg (3:40) http://www.youtube.com/watch?v=Jj_GElr_jRg Dobrý večer P a děkuji, P děkuji P vám všem P za to, P že P jste HM přišli P konverzovat do této P do tohoto panelu. KV Myslím si, P že máme poměrně ambivalentní, P poměrně provokující HM téma. KV Téma, které vychází z citátu Friedricha P Nietzscheho, HM konkrétně tedy P „Řekové byli povrchní ze samé hlubokomyslnosti“. KV Abych teď trošičku HM zahájil naši diskusi, P dovolte, abych P zmínil P několik prvků, na které bychom se měli soustředit, pokud mi to dovolíte.

40 Sociolingvistika a -fonetika definice, předmět studia soci á ln í fungov á n í jazyka – W. von Humboldt, F. de Saussure versus autonomn í fungov á n í jazyka – „ ide á ln í mluvč í v neutr á ln í řečov é situaci “ soci á ln í původ jazykov é ho vývoje (synchronn í a diachronn í variabilita, průnik soci á ln í ch změn do syst é mu) vztahy se soci á ln í mi faktory (mobilita, mixita, centralizace, m é dia … )

41 Š k á la variability soci á lně př í znakových variant mikro/jedinec makro/soci á ln í skupina

42 Metodologie „ paradox pozorovatele “ – chceme pozorovat to, co lid é dělaj í, když je nikdo nepozoruje př í m é pozorov á n í tajn é nahr á vky sociolingvistický rozhovor dotazn í k William Labov: The social stratification of English in NYC, 1966

43 Jazyk, dialekt, sociolekt, idiolekt, akcent, registr jazyk: krit é rium srozumitelnosti + krit é ria politicko-soci á ln í dialekt: ú zemně vymezen á varieta sociolekt: soci á lně vymezen á varieta idiolekt: varieta jedince akcent: varieta výslovnosti registr: jedna z variet jazyka jedince

44 Faktory fonetick é variability (mimo geografick é a soci á ln í ) řečov á situace form á lnost zdvořilost pohlav í /gender int. rozpět í a zvraty etnikum Jennifer Hay et al. (1999) Oprah and [aI] věk n á boženstv í výsl. Jésus Christ ve franc.

45 Sociofonetick é aspekty řečov é interakce adaptivita percepce (f 0, formanty, p á sma š umu, artikulačn í specifika) adaptivita produkce solidarita, imitace negace změna akcentu jedince nevědom á /c í len á důvody geografick é /soci á ln í stř í d á n í a držen í slova

46 Standard, prestiž, stigmatizace standardn í fonetika, jej í normativizace a kodifikace King ’ s/Queen ’ s English, Received Pronunciation, BBC English B ü hnensprache fran ç ais standard, parisien tokijsk á japon š tina spisovn á, standardn í če š tina (vs. Cvrček et al.) Literatura: P. Roach: English Phonetics and Phonology; L. Warnant: Dictionnaire de la prononciation française; Výslovnost spisovné češtiny I a II; V. Cvrček: Regulace jazyka a koncept minimální intervence

47 Bilingvismus, diglosie bilingvismus a jeho kvantifikace stř í d á n í a m íš en í k ó du diglosie – společenský bilingvismus

48 Jazykový kontakt m ó da, prestiž, identifikace francouzsk é /r/ a jeho vliv na zbytek Evropy anglick é /r/ anglick é /l/ probl é m angličtiny jako glob á ln í ho jazyka David Crystal fonetický minimalismus probl é m standardu Literatura: David Crystal: English as a Global Language, CUP

49 Sociofonetický výzkum – př í klady John Wells: výzkum výslovnostn í ch preferenc í v britsk é angličtině, 1998 a násl. 2000 respondentů, 100 sporných položek, např. schedule, careless, princess statistick é zachycen í vlivů věku, regionu, pohlav í metodologie: introspekce Literatura: John Wells: Longman Pronunciation Dictionary

50 R é torika a řečov á kultura Pomezn í discipl í na s dlouhou tradicí: uměn í veřejn é ho projevu Na š kol á ch v současnosti nepř í li š praktikovan á Pozitivn í, ale i negativn í konotace Velk é postavy r é toriky: Aristoteles: Rétorika Kvintilián (Quintilianus): O výchově řečické (Institutio oratoria) Literatura: Kraus, J. (2004) Rétorika a řečová kultura, Karolinum, Praha

51 Rétorika a řečová kultura související disciplíny: Jazykověda Stylistika Logika Teorie komunikace Pragmalingvistika Textová lingvistika Etapy utváření řeči (antické schéma): Inventio Dispositio Elocutio Memoria Pronunciatio

52 Rétorika a řečová kultura Politický diskurz: elitnost vs. nivelizace ideologický obsah Péče o jazykovou a řečovou kulturu: u nás mj. v Tezích PLK Úpadek jazyka či jen posun rovnovážného stavu? Purismus/brusičství

53 Případová studie: K hypoartikulaci v pražské češtině Tomáš Duběda a Jiří Januška, 2006

54 53 Předmět a cíl analýzy  nahrávka jednoho reprezentativního mluvčího pražské češtiny  objektivní a statistické zachycení hláskových odchylek od standardní výslovnosti

55 54 Mluvčí a nahrávka  muž kolem 25 let  student žurnalistiky  bezproblémový projev v nových situacích  spontánní výslovnostní styl hodnocen jako „pražská čeština“, substandard, s vysokou mírou hypoartikulace, charakteristický pro mladou generaci, s mnoha typickými manýrami  zároveň ale schopen korektního projevu  spontánní dialog, cca 5 min, celkem cca 800 slabik, 2000 hlásek

56 55 Kategorie jevů – samohlásky  redukce (kvalita a kvantita)  [s  m]  otevřenost  [doškole]  kr á cen í  [ja:nevim]  dloužen í  [doma:]  kontrakce  [ňáki:]

57 56 Kategorie jevů – souhlásky  hypoartikulace [ne:  u:bec]  elize[rozodňe]  dloužení [vzle  m:]  sonorizace [jedna  m j eto]  nazalizace [noneslu]  velarizace [majteł]  absence exploze [pra:vň:]  nerealizace rázu [aťuš]

58 57 Stabilita hlásek zastoupení hypoartikulace: koda > pretura nepřízvučná slabika > přízvučná slabika ? h j d g v l ň i e x a b o t u: n c i: m u r k a: č ď e: f p ř ř o s š ť z dz ž dž ou


Stáhnout ppt "Technika mluveného projevu Přednáška: čt 11:40–12:25, č. 206 Seminář: pá (ZS: ½ studentů, LS: ½ studentů) Zápočet: aktivní práce v semináři."

Podobné prezentace


Reklamy Google