Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technika mluveného projevu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technika mluveného projevu"— Transkript prezentace:

1 Technika mluveného projevu
Přednáška: čt 11:40–12:25, č. 206 Seminář: pá (ZS: ½ studentů, LS: ½ studentů) Zápočet: aktivní práce v semináři

2 Obsah kurzu „Kurz podává teoretický přehled o aspektech řečové komunikace a rozvíjí dovednosti v produkci, percepci a interpretaci řeči v rovině verbální a neverbální s ohledem na potřeby tlumočníků.“ résumé přednášky v semináři

3 Přehled témat Zvuková složka jazykové komunikace, nonverbální komunikace Specifičnost tlumočnického projevu na pozadí teorie komunikace Fyziologie dýchání, hlasu, řeči a sluchu Ortoepie češtiny I Ortoepie češtiny II Ortoepie češtiny III Výslovnost cizích slov a vlastních jmen Rytmus, melodie, tempo Situační, psychologické a mezikulturní aspekty řečové komunikace Sociologické aspekty řečové komunikace Tlumočník v roli řečníka, rétorika a kultura projevu

4 Související disciplíny:
rétorika fonetika teorie komunikace teorie tlumočení (kognitivní a řečové aspekty) sociologie psychologie fyziologie

5 Komunikační schéma (R. Jakobson)
kód mluvčí sdělení posluchač kontakt Literatura: např. F. Čermák: Jazyk a jazykověda

6 Typologie komunikačních situací
využití jazyka či jiných kódů využití smyslů směr počet účastníků časový rozdíl mezi emisí a recepcí vzdálenost sdílení/nesdílení společného kódu formálnost připravenost zprostředkovanost Literatura: např. Vanoye (1990) Expression. Communication, Armand Colin, Paris

7 Lingvistické, paralingvistické a extralingvistické prvky
Prší. [prši:] lingvistická změna: Prší? [prši:] paralingvistická změna: Prší!!! [prši:] extralingvistická změna: [pRši:] etiketa, zdvořilost, autorita kvality řečníka MK: záměny paralingvistické za lingvistické extralingvistické za paralingvistické

8 Fyziologie řeči Respirace Fonace Artikulace

9 Respirace problémy související s respirací: mělké dýchání
nesprávné držení těla stres fyzická aktivita Literatura: např. Psychosomatický základ veřejného vystupování, sborník DAMU

10 Fonace individuální parametry hlasu změny kvality hlasu výška síla
barva změny kvality hlasu okamžité trvalé Literatura: např. Palková: Fonetika a fonologie češtiny

11 Barva hlasu hodnocení převážně založené na metaforách např.
plný/sytý vs. nevýrazný/tenký chraplavý vs. dyšný sametový vs. hrubý jasný vs. zastřený lyrický vs. hrdinský jemný vs. pronikavý/řezavý mladistvý vs. unavený „mečivý“, „ječivý“, „burácivý“…

12 Barva hlasu v herectví D. Medřická: Kočičí hra, 1982, 1:28:12–1:29:30
R. Hrušínský a K. Heřmánek: Smrt krásných srnců, 1987, 5:00–5:40 Vít Bárta, , 1:30–2:06

13 Artikulace řečové poruchy dysfázie dysartrie poruchy plynulosti
patlavost (dyslálie) sigmatismus rotacismus rotacismus bohemicus lambdacismus atd Benešová et al. (1990); žáci 1. tříd; N = 5599 Literatura: např. Vyštejn: Vady výslovnosti; Palková: Fonetika a fonologie češtiny

14 Artikulace M. Dejdar, talkshow, 12:15–12:40
Jiří Suchý, rozhovor, 1:45–2:20 T. Pletánková: Předpověď počasí, Prima, 0:00–0:25 M. Kubišová: Nechte zvony znít, 1967, 0:20–0:40

15 Fyziologie sluchu Ochrana sluchu, úbytek sluchu Maskování zvuku

16 Ortofonie a ortoepie Ortofonie: správná výslovnost fonetických jednotek Ortofonie: jejich správné použití v řeči Hlásková vs. prozodická rovina [balgon], [pjed minut], [vafrice] [tʀanslatologije], [nevjeďeł] Literatura: např. Hůrková: Česká výslovnostní norma

17 Transkripce IPA Česká transkripce Vědecká podoba Populární příručky
Literatura: např. Handbook of the IPA, Palková: Fonetika a fonologie češtiny

18 Samohlásky [a e i o u] [a: e: i: o: u:] (příp. [á é í ó ú])
[a͡u e͡u o͡u] (příp. [au eu ou])

19 Souhlásky divadlo [ďivadlo] dikobraz [dikobraz] (příp. [dykobraz])
tiše [ťiše] titul [titul] (příp. [tytul]) nikdo [ňigdo] tenis [tenis] (příp. [tenys])

20 Souhlásky venku [veŋku] leckdo [leʒgdo] léčba [le:ǯba]
nechat [nexat] (příp. [nechat]) neumět [neʔumňet] tři [tř̥i] (příp. [tři]) trvat [tr̩vat] (příp. [trvat])

21 Transkripce textu Neuměl najít obchod se softwarem.
[ˈneʔumňel ˈnaji:t ˈʔopxot ˈsesoftve:rem] Modř jejích očí mě oslňuje. [ˈmotř̥jeji:x ˈʔoči:mňe ˈʔosl̩ňuje] Viděl oknem pohyb lidí. [ˈviďel ˈʔoknem ˈpohip ˈliďi:]

22 Kvalita samohlásek Otevřenost Centralizace Zavírání
lidový [li̞dovi:] vs. ledový Slovinsko vs. Slovensko Centralizace Nech toho. [nәxtohә] Zavírání Nech toho. [ne̝xto̝ho̝] Literatura: např. Palková: Fonetika a fonologie češtiny

23 Kvantita samohlásek obecná čeština: nevim expresivní: bóže, šuplik
regionální variabilita – moravskoslezské dialekty: zakaz kouřeni substandardní protahování („pražská čeština“): Už to budé?

24 Hlasivkový ráz [ʔ] běžný v CS, DE méně běžný v EN řídký ve FR, ES
povinný: [kʔoknu] doporučený: [bilʔospali:], [naʔokňe], [potʔoknem], [proʔevropu], [proʔevropski:] [ʔotevřel ʔokno]

25 Asimilace znělosti v zásadě:
týká se jen souhlásek párových je regresivní probíhá uvnitř slova i přes jeho hranici (kromě pauz) liší se od neutralizace znělosti na konci slova

26 sbírat [zbi:rat] vs. slíbit [sli:bit]
hrad [hrat] N před pauzou hrad Loket [hrat] N před jedinečnou hrad Kokořín/Okoř [hrat] A před neznělou hrad Zvíkov [hrad] A před znělou

27 Zvláštní případy jednoslabičné předložky se asimilují i před jedinečnými nad Loktem, bez másla v se asimiluje, ale samo asimilace nevyvolává svůj, všichni ř se asimiluje ve všech pozicích, jen na začátku slova způsobuje asimilaci tři [tř̥i], bouřka [bo͡uř̥ka], pět řek [pjed řek] sh: [sx] i [zh] nashledanou

28 Chybné asimilace a sonorizace
*čtvrdletí *gvůli *co bude gobědu *pjedadvacet *užmusím jít

29 Asimilace artik. místa [ŋk] [ŋg] [nb], nikoli [mb] [mv mf] i [ ɱv ɱf]
banka, Kongo, ale: den končí [nb], nikoli [mb] hanba, klenba (výjimka: bonbon, hanba!) [mv mf] i [ ɱv ɱf] tramvaj, nymfa [tň dň nť nď] i [ťň ďň ňť ňď] deštník, hodně jen [tť dď nň] oddělení

30 Asimilace způsobu tvoření
[ts] i [c] (mimo předpony) dětský, městský ale: nadšení, podšívka [n ň] + sykavka: afrikáta nespisovná Honza, Dánsko [t d] + [c č]: zjednodušení nespisovné krátce, předčasně lze: [cera], [srce] -zský, -ští: lze zjednodušit francouzský, pražští lze: [pra:zno], [spomi:ŋka]

31 Další problémy sloveso být ve složených tvarech: lze [sedum], [osum]
Byli jsme to my vs. To jsme my. lze [sedum], [osum]

32 Výslovnost cizích slov
stupeň zdomácnění: pravopisná adaptace: integrál, faul, žánr přechodová fáze: gentleman/džentlmen, sommelier/someliér bez pravopisné adaptace: fair play, enfant terrible, John Locke

33 Zásady náhrada cizích fonémů nejbližšími českými přízvuk na 1. slabice
pasiáns, hardware přízvuk na 1. slabice résumé v některých případech je určující pravopis Dakota, Dallas, bufet rozdíly dané územ: kameraman, šoumen, Superman, Batman případy mylné analogie: Murphy, Cannes, Robert, catering

34 Příklady standardní Central Park protežovat Ohio vs. Utah Hyundai
Sarkozy Schwarzenegger Hamlet, MacBeth Robinson, Edison, Harrison Van Rompuy Deep Purple vs. Mr. Burns Verne vs. verneovky salade niçoise Danone Central Park Ohio vs. Utah Hyundai ÖMV/OMV Cannes, Lausanne Pinyin: Mao Zedong EN: Mao Tse-tung FR: Mao Tsé-toung CS: Mao Ce-Tung 

35 Řečová kultura politiků
průzkum společnosti Westminster, 2008 hodnotitelé: lingvisté, vyučující žurnalistiky, vyučující nonverbální komunikace materiál: Otázky V. Moravce 1. Václav Klaus 2. David Rath 3. Miroslav Kalousek 4. Pavel Bém 5. Jiří Paroubek 6. Martin Bursík 7. Ivan Langer 8. Tomáš Julínek 9. Miroslav Topolánek 10.Jiří Čunek nejhorší čeština: M. Topolánek (nepřehledná výstavba, odbočky, klišé, publicismy, fráze, zbytečné anglické termíny) nejlepší rétorika: M. Kalousek nejlepší nonverbální komunikace: D. Rath

36 Prozódie Prozódie čtené vs. spontánní řeči intonace (= melodie)
ve službách významu a výrazu přízvuk větný důraz: Jiráskovo náměstí. Příští zastávka: Palackého náměstí. tempo podvědomé zrychlování „pamatovat na nejpomalejšího“ zkracování lexikální vs. tempem frázování ve službách významu pauzy „obava z pauzy“ Prozódie čtené vs. spontánní řeči

37 Prozódie při ST prozódie mluvčího: prozódie tlumočníka:
jde-li proti smyslu, ztěžuje tlumočnický výkon řešení příznakové prozódie prozódie tlumočníka: plynulost narušena nutností současné recepce a produkce kolísání tempa řečové projevy mentálního úsilí ztížená zpětná kontrola Literatura: J. Marešová (2009) Sémantické a pragmatické aspekty suprasegmentální složky sdělení v simultánním tlumočení B. Ahrens (2004) Prosodie beim Simultandolmetschen

38 Příklad (Festival spisovatelů, Praha 2011, Constantine Cocossis)
(3:40) Dobrý večer P a děkuji, P děkuji P vám všem P za to, P že P jste HM přišli P konverzovat do této P do tohoto panelu. KV Myslím si, P že máme poměrně ambivalentní, P poměrně provokující HM téma. KV Téma, které vychází z citátu Friedricha P Nietzscheho, HM konkrétně tedy P „Řekové byli povrchní ze samé hlubokomyslnosti“. KV Abych teď trošičku HM zahájil naši diskusi, P dovolte, abych P zmínil P několik prvků, na které bychom se měli soustředit, pokud mi to dovolíte.

39 Sociolingvistika a -fonetika
definice, předmět studia sociální fungování jazyka – W. von Humboldt, F. de Saussure versus autonomní fungování jazyka – „ideální mluvčí v neutrální řečové situaci“ sociální původ jazykového vývoje (synchronní a diachronní variabilita, průnik sociálních změn do systému) vztahy se sociálními faktory (mobilita, mixita, centralizace, média…)

40 Škála variability sociálně příznakových variant
mikro/jedinec makro/sociální skupina

41 Metodologie „paradox pozorovatele“ – chceme pozorovat to, co lidé dělají, když je nikdo nepozoruje přímé pozorování tajné nahrávky sociolingvistický rozhovor dotazník William Labov: The social stratification of English in NYC, 1966

42 Jazyk, dialekt, sociolekt, idiolekt, akcent, registr
jazyk: kritérium srozumitelnosti + kritéria politicko-sociální dialekt: územně vymezená varieta sociolekt: sociálně vymezená varieta idiolekt: varieta jedince akcent: varieta výslovnosti registr: jedna z variet jazyka jedince

43 Faktory fonetické variability (mimo geografické a sociální)
řečová situace formálnost zdvořilost pohlaví/gender int. rozpětí a zvraty etnikum Jennifer Hay et al. (1999) Oprah and [aI] věk náboženství výsl. Jésus Christ ve franc.

44 Sociofonetické aspekty řečové interakce
adaptivita percepce (f0, formanty, pásma šumu, artikulační specifika) adaptivita produkce solidarita, imitace negace změna akcentu jedince nevědomá/cílená důvody geografické/sociální střídání a držení slova

45 Standard, prestiž, stigmatizace
standardní fonetika, její normativizace a kodifikace King’s/Queen’s English, Received Pronunciation, BBC English Bühnensprache français standard, parisien tokijská japonština spisovná, standardní čeština (vs. Cvrček et al.) Literatura: P. Roach: English Phonetics and Phonology; L. Warnant: Dictionnaire de la prononciation française; Výslovnost spisovné češtiny I a II; V. Cvrček: Regulace jazyka a koncept minimální intervence

46 Bilingvismus, diglosie
bilingvismus a jeho kvantifikace střídání a míšení kódu diglosie – společenský bilingvismus

47 Jazykový kontakt móda, prestiž, identifikace
francouzské /r/ a jeho vliv na zbytek Evropy anglické /r/ anglické /l/ problém angličtiny jako globálního jazyka David Crystal fonetický minimalismus problém standardu Literatura: David Crystal: English as a Global Language, CUP

48 Sociofonetický výzkum – příklady
John Wells: výzkum výslovnostních preferencí v britské angličtině, 1998 a násl. 2000 respondentů, 100 sporných položek, např. schedule, careless, princess statistické zachycení vlivů věku, regionu, pohlaví metodologie: introspekce Literatura: John Wells: Longman Pronunciation Dictionary

49 Rétorika a řečová kultura
Pomezní disciplína s dlouhou tradicí: umění veřejného projevu Na školách v současnosti nepříliš praktikovaná Pozitivní, ale i negativní konotace Velké postavy rétoriky: Aristoteles: Rétorika Kvintilián (Quintilianus): O výchově řečické (Institutio oratoria) Literatura: Kraus, J. (2004) Rétorika a řečová kultura, Karolinum, Praha

50 Rétorika a řečová kultura
související disciplíny: Jazykověda Stylistika Logika Teorie komunikace Pragmalingvistika Textová lingvistika Etapy utváření řeči (antické schéma): Inventio Dispositio Elocutio Memoria Pronunciatio

51 Rétorika a řečová kultura
Politický diskurz: elitnost vs. nivelizace ideologický obsah Péče o jazykovou a řečovou kulturu: u nás mj. v Tezích PLK Úpadek jazyka či jen posun rovnovážného stavu? Purismus/brusičství

52 Případová studie: K hypoartikulaci v pražské češtině
Tomáš Duběda a Jiří Januška, 2006

53 Předmět a cíl analýzy nahrávka jednoho reprezentativního mluvčího pražské češtiny objektivní a statistické zachycení hláskových odchylek od standardní výslovnosti

54 Mluvčí a nahrávka muž kolem 25 let student žurnalistiky
bezproblémový projev v nových situacích spontánní výslovnostní styl hodnocen jako „pražská čeština“, substandard, s vysokou mírou hypoartikulace, charakteristický pro mladou generaci, s mnoha typickými manýrami zároveň ale schopen korektního projevu spontánní dialog, cca 5 min, celkem cca 800 slabik, 2000 hlásek

55 Kategorie jevů – samohlásky
redukce (kvalita a kvantita) [sm] otevřenost [doškole] krácení [ja:nevim] dloužení [doma:] kontrakce [ňáki:]

56 Kategorie jevů – souhlásky
hypoartikulace [ne:u:bec] elize [rozodňe] dloužení [vzlem:] sonorizace [jednamjeto] nazalizace [noneslu] velarizace [majteł] absence exploze [pra:vň:] nerealizace rázu [aťuš]

57 Stabilita hlásek zastoupení hypoartikulace: koda > pretura
? h j d g v l ň i e x a b o t u: n c i: m u r k a: č ď e: f p ř řo s š ť z dz ž dž ou zastoupení hypoartikulace: koda > pretura nepřízvučná slabika > přízvučná slabika


Stáhnout ppt "Technika mluveného projevu"

Podobné prezentace


Reklamy Google