Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plnění Aktualizace DZ UJEP na rok a Aktualizace DZ UJEP na rok 2009

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plnění Aktualizace DZ UJEP na rok a Aktualizace DZ UJEP na rok 2009"— Transkript prezentace:

1 Plnění Aktualizace DZ UJEP na rok 2008 a Aktualizace DZ UJEP na rok 2009

2 STUDIUM

3 STUDIUM Vývoj počtu studentů v letech 2002 - 2008

4 STUDIM Struktura studentů podle typů studijních programů v letech 2002 - 2008
2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ph.D. 22 24 30 36 42 66 111 NMgr. 195 220 264 332 421 573 715 Mgr. 3 517 3 622 3 718 3 564 3 403 2 724 2 169 Bc. 2 745 3 266 3 800 4 328 5 515 6 887 7 818

5 Vývoj počtu absolventů v letech 2002 - 2008
STUDIUM Vývoj počtu absolventů v letech

6 STUDIUM Vývoj přijímacího řízení v letech 2004 - 2008
2005 2006 2007 2008 Počet přihlášek 8 880 9 040 10 724 10 994 10 974 Počet přijatých 42,50 % 46,08 % 49,75 % 50,92 % 49,81 % Podíl zapsaných z přijatých 72,81 % 80,19 % 75,69 % 76,98 % 70,75 %

7 STUDIUM Rozvoj v oblasti studia v roce 2009
NMgr. otevřít nové obory Regionální rozvoj (FSE), Finanční Management (FSE), Revitalizace krajiny (FŽP) a Zvýšit počet studentů na 750 zvýšit počet studijních programů, zaměřit se na obory, kde již máme vlastní bakaláře Vychovatelství (PF), Tělesná výchova a sport (PF), Informatika (PřF), Biologie (PřF), Interkulturní germanistika (FF), Fyzioterapie (ÚZS) … usilovat o kombinované formy studia Ph.D. zvýšit počet studentů na 120 Rozvoj cizojazyčných studií

8 VĚDECKÁ, VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST

9 VĚDECKÁ, VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST - 2008
V roce 2008 došlo k poklesu objemu finančních prostředků získaných z vědy a výzkumu. Projekty CEP se záznamem v RIV v daném kalendářním roce (mil. Kč) 2005 2006 2007 2008 11,129 13,534 20,764 19,268 Počet publikací v časopisech s IF 2008 (k ) 18 19 39 26

10 VĚDECKÁ, VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST - 2008
Projekty CEP a FRVŠ. Objem přidělených finančních prostředků v tis. Kč.

11 Zavedení podpory pro uměleckou činnost – interní grantová agentura.
VĚDECKÁ, VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST Podpora vědecké, výzkumné a umělecké činnosti Výrazné zvýšení stimulace – pro řešitele projektů kategorie CEP, pro autory publikací v časopisech s IF. Zavedení podpory pro uměleckou činnost – interní grantová agentura. Zvedení podpory pro doktorandy – interní grantová agentura. Zlepšování přístrojového vybavení součástí je jednou z priorit rozvojových programů.

12 Podpora vědeckovýzkumné a umělecké činnosti a podpora studentů v DSP
VĚDECKÁ, VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST Podpora vědecké, výzkumné a umělecké činnosti Podpora vědeckovýzkumné a umělecké činnosti a podpora studentů v DSP Stimulace vědecké, výzkumné, vývojové a umělecké činnosti 2007 ,- Kč 2008 odhad 2,5 mil. Kč Interní grantová agentura pro studentů studujících v DSP ,- Kč Interní grantová agentura pro stimulaci umělecké činnosti ,- Kč

13 VĚDECKÁ, VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST – 2008 Nesplněný úkol
Projednat ve Vědecké radě UJEP základní vědecké, výzkumné, vývojové a umělecké směry na jednotlivých součástech univerzity

14 Připravit strukturu jedné interní grantové agentury.
VĚDECKÁ, VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST Hlavní úkoly Připravit univerzitu na reformu systému výzkumné a vývojové činnosti včetně na změnu způsobu hodnocení výzkumné a vývojové činnosti. Připravit strukturu jedné interní grantové agentury.

15 VNĚJŠÍ VZTAHY

16 VNĚJŠÍ VZTAHY – 2008 Splněno
Dynamicky odstartována nová aktivita LLP/Erasmus „praktické stáže studentů“ (FUD, FF, FSE, PF, PřF). Vytvořena statická databáze cizojazyčně vyučovaných předmětů za přispění většiny součástí UJEP (FSE, FVTM, FŽP, PF, FUD, ÚZS). Přijata Směrnice k mezinárodní mobilitě studentů UJEP. UJEP zařazena mezi 8 českých univerzit pořádajících EILC kurzy českého jazyka. Rozšířena podpora regionu UJEP formou finančního zapojení (AGC, IGA).

17 VNĚJŠÍ VZTAHY – 2008 Nesplněno
Nepodařilo se zvýšit mobility u pedagogů v programu LLP/Erasmus na plánovaných 100 výjezdů za akademický rok. Již třetím rokem je počet vyjíždějících pedagogů stabilizován kolem 85 pedagogů. PF FSE FŽP FUD PřF FVTM FF ÚZS UJEP 01/02 10 5 2 3 20 02/03 15 4 1 8 31 03/04 23 38 04/05 42 6 13 102 05/06 33 11 81 06/07 43 9 7 14 89 07/08 12 88 08/09 k 41

18 VNĚJŠÍ VZTAHY – 2008 ERASMUS - partnerské vysoké školy a bilaterální smlouvy

19 VNĚJŠÍ VZTAHY – 2008 ERASMUS - mobilita studentů a zaměstnanců (výjezdy)

20 VNĚJŠÍ VZTAHY – 2008 ERASMUS - mobilita studentů a zaměstnanců (příjezdy)

21 VNĚJŠÍ VZTAHY – 2009 Hlavní úkoly
Zachovat dynamiku růstu u aktivit LLP/Erasmus. Podpořit vznik regionální sítě firem finančně podporujících UJEP. Usilovat o zapojení UJEP do mezinárodních výzkumných sítí.

22 ROZVOJ A INFORMATIZACE

23 ROZVOJ A INFORMATIZACE – 2008 Evropské projekty na UJEP
UZAVŘENÍ PROJEKTŮ ZA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ UJEP čerpala finanční prostředky z Operačního programu rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ): financování 100 % způsobilých nákladů z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu ČR celkem schváleno 21 projektů v celkovém objemu schválených dotací více než 53 mil. Kč - z toho 16 projektů realizováno a ukončováno v průběhu roku 2008: PF 9 projektů PřF 4 projekty FF 2 projekty ÚZS 1 projekt Realizace aktivit ukončena k  Nyní probíhá kontrola ze strany MŠMT a postupné uzavírání projektů po finanční stránce (poté bude známa konečná suma získaných prostředků).

24 ROZVOJ A INFORMATIZACE – 2008 Evropské projekty na UJEP
Zapojení UJEP do programového období 2007 – 2013 Operační program Předložené projekty Schválené projekty Dosud v hodnocení OP Životní prostředí 4 2 1 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 37 10 27 OP Lidské zdroje a zaměstnanost probíhá OP na podporu příhraniční Spolupráce ČR – Sasko – Cíl 3 5 OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa – Interreg IV

25 ROZVOJ A INFORMATIZACE – 2008 Evropské projekty na UJEP
* Propad mezi r a 2008 způsoben zpožděním ve vyhlašování výzev pro programové období 2007 – 2013. Suma za rok 2008 není definitivní (všechny projekty dosud nejsou finančně uzavřeny).

26 ROZVOJ A INFORMATIZACE – 2008 Rozvojové projekty 2008
Financované především dvě priority: Dokumentace související s výstavbou Kampusu - Urbanisticko-Architektonická studie - Dokumentace k územnímu rozhodnutí - Studie biologického průzkumu (pro EIA) Přístrojové vybavení pro zajištění studijních programů - Kapalinový chromatograf s hmotnostním detektorem sdílený ÚZS,PřF a FŽP

27 ROZVOJ A INFORMATIZACE – 2008 Rozvojové projekty 2008
Objem přidělených finančních prostředků

28 ROZVOJ A INFORMATIZACE – 2009 Rozvojové projekty 2009
UJEP obdržela od MŠMT na decentralizované rozvojové projekty (21,3 mil. Kč) Dvě priority: Kampus (8 mil.Kč) - Inženýrská činnost související s územním rozhodnutím - Dokumentace související s EIA - Energetická koncepce - Koncepce sítí ICT - Dokumentace ke stavebnímu povolení vybraných staveb Přístrojové vybavení a rozvoj moderních technologií (5,7 mil.Kč) - Elektronový mikroskop - Mapový server pro provoz Web Map Service - Multioborový SW pro výpočtové modelování - Server pro Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví Ostatní – dle vyhlášení témat Rozvojových programů na rok 2009 (3,6 mil. Kč) Podpora mobility studentů; Inovace dvouletého studia U3V; Kvalifikační růst akademických pracovníků UJEP; Zapojení do projektu Land of Human Rights

29 ROZVOJ A INFORMATIZACE – 2008 Informační technologie UJEP
Infrastruktura ICT optická trasa v Kampusu VIKS – J – H nepřetržitý zdroj napájení pro serverové centrum, dostupnost IS UJEP i v době výpadku napájení v budově CI rozšíření bezdrátové sítě o 9 přípojných bodů (http://eduroam.ujep.cz) infrastruktura budov FUD a PřF v Kampusu (počítačová síť, telefony, přístupový systém) Informační systémy implementace jednotného vizuálního stylu do webových systémů (dokončení v roce 2009) implementace poštovního systému GroupWise modul Projekty EU v IMISu e-kurzy Office 2003 a 2007 (http://edu.ujep.cz) zapojení do projektu Theses, odhalování plagiátů personální videokonferenční místnost v budově České mládeže

30 ROZVOJ A INFORMATIZACE – 2009 Informační technologie UJEP
portál STAGu virtualizace serverů (rozvojový projekt) aktualizace hardwaru serverového centra (FRVŠ, FRIM CI) implementace novelizace zákona o spisové službě centralizovaný rozvojový projekt Odevzdej.cz, sběr a testování plagiátů seminárních prací průběžná aktualizace informačních systémů STAG, FIS, OBD, aj. dokončení implementace jednotného vizuálního stylu na www serverech

31 FINANCOVÁNÍ, INVESTIČNÍ ČINNOST, ŘÍDÍCÍ ČINNOST

32 FINANCOVÁNÍ, INVESTIČNÍ ČINNOST, ŘÍDÍCÍ ČINNOST – 2008 Splněno
Optické připojení budovy H k univerzitní páteřní síti - akce ukončena v září 2008. K5 – vstup a odchod do budovy a PC studovny přes studentský průkaz. Vchody zároveň monitorovány kamerou. V dalších letech pokračovat na dalších kolejích Úpravy ve stravovacích zařízeních zabezpečuje externí provozovatel. který odpovídá i za dodržování hygienických norem. Od navýšena cena ubytování v ubytovacích zařízeních SKM UJEP o 5 %. Další úpravy budou od Zefektivnění provozu účelových zařízení UJEP VAŇOV – k bude nahrazena fyzická ostraha elektronickou ostrahou objektů s předpokládanou úsporou ročních nákladů tis. Kč. STŘEDISKO BUKOVINA - osloveny cestovní kanceláře za účelem lepšího využití střediska mimo termíny univerzity. V těchto termínech se nepodařilo středisko obsadit.

33 FINANCOVÁNÍ, INVESTIČNÍ ČINNOST, ŘÍDÍCÍ ČINNOST – 2008 Průběžně plněno
Rekonstrukce výtahů K1,2 – v r podán rozvojový projekt; byl přijat s realizací v roce 2009. Zlepšení ubytovacího standardu na kolejích UJEP - dle finančních možností. Rekonstrukce vysokoškolské koleje K1 - dle finančních možností. Sestavování rozpočtů projektů a grantů řídit podle nového vnitřního předpisu UJEP - u nových projektů uplatňován Příkaz kvestora 02/2008 ke stanovení metodiky uplatnění režijních nákladů v projektech předkládaných na UJEP v roce 2008.

34 FINANCOVÁNÍ, INVESTIČNÍ ČINNOST, ŘÍDÍCÍ ČINNOST – 2008 Nesplněno
Rekonstrukce fasády budovy kateder PF – přesun na r z OPŽP (nejasná legislativa u ubytovacích objektů). Zateplení fasády a výměna oken v objektech koleje K požádáno o dotaci ze SFŽP, žádost dosud nevyřízena.

35 Vývoj základního normativu studijního programu 02-08
FINANCOVÁNÍ, INVESTIČNÍ ČINNOST, ŘÍDÍCÍ ČINNOST Financování a investiční činnost Vývoj základního normativu studijního programu 02-08

36 Dotace, příspěvky, příjmy (v mil. Kč)
FINANCOVÁNÍ, INVESTIČNÍ ČINNOST, ŘÍDÍCÍ ČINNOST – 2008 Financování a investiční činnost Rok Dotace, příspěvky, příjmy (v mil. Kč) NIN sk. INV sk. Příjmy sk. 2002 264,872 46,67 38,41 2003 298,881 68,98 42,83 2004 356,251 28,30 43,18 2005 400,685 32,205 67,359 2006 473,428 62,318 80,121 2007 540,057 112,965 84,166 2008 612,720 142,868 67,045 * * Pokles příjmů způsoben převodem rozhod. objemu činnosti SKM HČ do DČ.

37 FINANCOVÁNÍ, INVESTIČNÍ ČINNOST, ŘÍDÍCÍ ČINNOST – 2008 Financování a investiční činnost
Splněno - Zvýšení meziroční doplňkové činnosti o 5 % - přechod SKM z hlavní činnosti do doplňkové při uplatnění odpočtu DPH. Ukazatel 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (01-10/2008) Náklady 4 597,02 4 396,79 5 678,26 5 431,50 7 145,86 5 551,81 25 621,72 Výnosy 7 029,86 7 236,87 7 600,06 8 941,75 10 662,58 10 829,10 31 351,78 HV 2 432,84 2 840,08 1 921,80 3 510,25 3 516,72 5 277,29 5 730,06

38 Pokračovat v investiční výstavbě v Kampusu UJEP.
FINANCOVÁNÍ, INVESTIČNÍ ČINNOST, ŘÍDÍCÍ ČINNOST – 2009 Financování a investiční činnost Pokračovat v investiční výstavbě v Kampusu UJEP. Zajistit finanční prostředky v rámci programového financování investičních akcí v areálu Kampusu UJEP i mimo něj. Pokračovat v úsilí o prodej či pronájem internátů a vily Hönig v areálu Vaňov. Pokračovat v záměru revitalizace objektu „Schichtovy“ vily ve Vaňově. Zajistit rozšíření přístupového systému budovy FŽP a budovy FF Velká Hradební 15 aplikací ID karet.


Stáhnout ppt "Plnění Aktualizace DZ UJEP na rok a Aktualizace DZ UJEP na rok 2009"

Podobné prezentace


Reklamy Google