Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plnění Aktualizace DZ UJEP na rok 2008 a Aktualizace DZ UJEP na rok 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plnění Aktualizace DZ UJEP na rok 2008 a Aktualizace DZ UJEP na rok 2009."— Transkript prezentace:

1 Plnění Aktualizace DZ UJEP na rok 2008 a Aktualizace DZ UJEP na rok 2009

2 STUDIUM

3 STUDIUM Vývoj počtu studentů v letech 2002 - 2008

4 STUDIM Struktura studentů podle typů studijních programů v letech 2002 - 2008 2002200320042005200620072008 Ph.D.222430364266111 NMgr.195220264332421573715 Mgr.3 5173 6223 7183 5643 4032 7242 169 Bc.2 7453 2663 8004 3285 5156 8877 818

5 STUDIUM Vývoj počtu absolventů v letech 2002 - 2008

6 STUDIUM Vývoj přijímacího řízení v letech 2004 - 2008 20042005200620072008 Počet přihlášek8 8809 04010 72410 99410 974 Počet přijatých42,50 %46,08 %49,75 %50,92 %49,81 % Podíl zapsaných z přijatých72,81 %80,19 %75,69 %76,98 %70,75 %

7 STUDIUM Rozvoj v oblasti studia v roce 2009   NMgr. - - otevřít nové obory Regionální rozvoj (FSE), Finanční Management (FSE), Revitalizace krajiny (FŽP) a Zvýšit počet studentů na 750 - - zvýšit počet studijních programů, zaměřit se na obory, kde již máme vlastní bakaláře - - Vychovatelství (PF), Tělesná výchova a sport (PF), Informatika (PřF), Biologie (PřF), Interkulturní germanistika (FF), Fyzioterapie (ÚZS) … - - usilovat o kombinované formy studia   Ph.D. - - zvýšit počet studentů na 120   Rozvoj cizojazyčných studií

8 VĚDECKÁ, VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST

9 VĚDECKÁ, VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST - 2008 V roce 2008 došlo k poklesu objemu finančních prostředků získaných z vědy a výzkumu. Projekty CEP se záznamem v RIV v daném kalendářním roce (mil. Kč) 2005200620072008 11,12913,53420,76419,268 Počet publikací v časopisech s IF 200520062007 2008 (k 1. 12. 08) 18193926

10 VĚDECKÁ, VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST - 2008 Projekty CEP a FRVŠ. Objem přidělených finančních prostředků v tis. Kč.

11 VĚDECKÁ, VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST - 2008 Podpora vědecké, výzkumné a umělecké činnosti   Výrazné zvýšení stimulace – pro řešitele projektů kategorie CEP, pro autory publikací v časopisech s IF.   Zavedení podpory pro uměleckou činnost – interní grantová agentura.   Zvedení podpory pro doktorandy – interní grantová agentura.   Zlepšování přístrojového vybavení součástí je jednou z priorit rozvojových programů.

12 VĚDECKÁ, VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST - 2008 Podpora vědecké, výzkumné a umělecké činnosti Podpora vědeckovýzkumné a umělecké činnosti a podpora studentů v DSP Stimulace vědecké, výzkumné, vývojové a umělecké činnosti 2007894 373,- Kč 2008odhad 2,5 mil. Kč Interní grantová agentura pro studentů studujících v DSP 2008117 868,- Kč Interní grantová agentura pro stimulaci umělecké činnosti 2008250 000,- Kč

13 VĚDECKÁ, VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST – 2008 Nesplněný úkol Projednat ve Vědecké radě UJEP základní vědecké, výzkumné, vývojové a umělecké směry na jednotlivých součástech univerzity

14 VĚDECKÁ, VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST - 2009 Hlavní úkoly   Připravit univerzitu na reformu systému výzkumné a vývojové činnosti včetně na změnu způsobu hodnocení výzkumné a vývojové činnosti.   Připravit strukturu jedné interní grantové agentury.

15 VNĚJŠÍ VZTAHY

16 VNĚJŠÍ VZTAHY – 2008 Splněno   Dynamicky odstartována nová aktivita LLP/Erasmus „praktické stáže studentů“ (FUD, FF, FSE, PF, PřF).   Vytvořena statická databáze cizojazyčně vyučovaných předmětů za přispění většiny součástí UJEP (FSE, FVTM, FŽP, PF, FUD, ÚZS).   Přijata Směrnice k mezinárodní mobilitě studentů UJEP.   UJEP zařazena mezi 8 českých univerzit pořádajících EILC kurzy českého jazyka.   Rozšířena podpora regionu UJEP formou finančního zapojení (AGC, IGA).

17 VNĚJŠÍ VZTAHY – 2008 Nesplněno PFFSEFŽPFUDPřFFVTMFFÚZS UJEP 01/0210520030020 02/0315413080031 03/04232210100038 04/0542361303800102 05/063363110234181 06/07439647514189 07/08206131210720088 08/09 k 20.11.08 152210417041 Nepodařilo se zvýšit mobility u pedagogů v programu LLP/Erasmus na plánovaných 100 výjezdů za akademický rok. Již třetím rokem je počet vyjíždějících pedagogů stabilizován kolem 85 pedagogů.

18 VNĚJŠÍ VZTAHY – 2008 ERASMUS - partnerské vysoké školy a bilaterální smlouvy

19 VNĚJŠÍ VZTAHY – 2008 ERASMUS - mobilita studentů a zaměstnanců (výjezdy)

20 VNĚJŠÍ VZTAHY – 2008 ERASMUS - mobilita studentů a zaměstnanců (příjezdy)

21 VNĚJŠÍ VZTAHY – 2009 Hlavní úkoly   Zachovat dynamiku růstu u aktivit LLP/Erasmus.   Podpořit vznik regionální sítě firem finančně podporujících UJEP.   Usilovat o zapojení UJEP do mezinárodních výzkumných sítí.

22 ROZVOJ A INFORMATIZACE

23 ROZVOJ A INFORMATIZACE – 2008 Evropské projekty na UJEP UZAVŘENÍ PROJEKTŮ ZA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2004 - 2006 UJEP čerpala finanční prostředky z Operačního programu rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ):   financování 100 % způsobilých nákladů z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu ČR   celkem schváleno 21 projektů v celkovém objemu schválených dotací více než 53 mil. Kč -z toho 16 projektů realizováno a ukončováno v průběhu roku 2008:PF9 projektů PřF4 projekty FF2 projekty ÚZS1 projekt Realizace aktivit ukončena k 30. 6. 2008. Nyní probíhá kontrola ze strany MŠMT a postupné uzavírání projektů po finanční stránce (poté bude známa konečná suma získaných prostředků).

24 ROZVOJ A INFORMATIZACE – 2008 Evropské projekty na UJEP Zapojení UJEP do programového období 2007 – 2013 Operační program Předložené projekty Schválené projekty Dosud v hodnocení OP Životní prostředí421 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 371027 OP Lidské zdroje a zaměstnanost2probíhá OP na podporu příhraniční Spolupráce ČR – Sasko – Cíl 3 5probíhá OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa – Interreg IV 11

25 ROZVOJ A INFORMATIZACE – 2008 Evropské projekty na UJEP *Propad mezi r. 2007 a 2008 způsoben zpožděním ve vyhlašování výzev pro programové období 2007 – 2013. Suma za rok 2008 není definitivní (všechny projekty dosud nejsou finančně uzavřeny).

26 ROZVOJ A INFORMATIZACE – 2008 Rozvojové projekty 2008 Financované především dvě priority:   Dokumentace související s výstavbou Kampusu - Urbanisticko-Architektonická studie - Dokumentace k územnímu rozhodnutí - Studie biologického průzkumu (pro EIA)   Přístrojové vybavení pro zajištění studijních programů - Kapalinový chromatograf s hmotnostním detektorem sdílený ÚZS,PřF a FŽP

27 ROZVOJ A INFORMATIZACE – 2008 Rozvojové projekty 2008 Objem přidělených finančních prostředků

28 ROZVOJ A INFORMATIZACE – 2009 Rozvojové projekty 2009 UJEP obdržela od MŠMT na decentralizované rozvojové projekty (21,3 mil. Kč) Dvě priority:   Kampus (8 mil.Kč) - Inženýrská činnost související s územním rozhodnutím - Dokumentace související s EIA - Energetická koncepce - Koncepce sítí ICT - Dokumentace ke stavebnímu povolení vybraných staveb   Přístrojové vybavení a rozvoj moderních technologií (5,7 mil.Kč) - Elektronový mikroskop - Mapový server pro provoz Web Map Service - Multioborový SW pro výpočtové modelování - Server pro Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví   Ostatní – dle vyhlášení témat Rozvojových programů na rok 2009 (3,6 mil. Kč) Podpora mobility studentů; Inovace dvouletého studia U3V; Kvalifikační růst akademických pracovníků UJEP; Zapojení do projektu Land of Human Rights

29 ROZVOJ A INFORMATIZACE – 2008 Informační technologie UJEP Infrastruktura ICT   optická trasa v Kampusu VIKS – J – H   nepřetržitý zdroj napájení pro serverové centrum, dostupnost IS UJEP i v době výpadku napájení v budově CI   rozšíření bezdrátové sítě o 9 přípojných bodů (http://eduroam.ujep.cz)http://eduroam.ujep.cz   infrastruktura budov FUD a PřF v Kampusu (počítačová síť, telefony, přístupový systém) Informační systémy   implementace jednotného vizuálního stylu do webových systémů (dokončení v roce 2009)   implementace poštovního systému GroupWise   modul Projekty EU v IMISu   e-kurzy Office 2003 a 2007 (http://edu.ujep.cz)http://edu.ujep.cz   zapojení do projektu Theses, odhalování plagiátů   personální videokonferenční místnost v budově České mládeže

30 ROZVOJ A INFORMATIZACE – 2009 Informační technologie UJEP   portál STAGu   virtualizace serverů (rozvojový projekt)   aktualizace hardwaru serverového centra (FRVŠ, FRIM CI)   implementace novelizace zákona o spisové službě   centralizovaný rozvojový projekt Odevzdej.cz, sběr a testování plagiátů seminárních prací   průběžná aktualizace informačních systémů STAG, FIS, OBD, aj.   dokončení implementace jednotného vizuálního stylu na www serverech

31 FINANCOVÁNÍ, INVESTIČNÍ ČINNOST, ŘÍDÍCÍ ČINNOST

32 FINANCOVÁNÍ, INVESTIČNÍ ČINNOST, ŘÍDÍCÍ ČINNOST – 2008 Splněno   Optické připojení budovy H k univerzitní páteřní síti - akce ukončena v září 2008.   K5 – vstup a odchod do budovy a PC studovny přes studentský průkaz. Vchody zároveň monitorovány kamerou. V dalších letech pokračovat na dalších kolejích   Úpravy ve stravovacích zařízeních zabezpečuje externí provozovatel. který odpovídá i za dodržování hygienických norem.   Od 1. 1. 08 navýšena cena ubytování v ubytovacích zařízeních SKM UJEP o 5 %. Další úpravy budou od 1. 9. 2009.   Zefektivnění provozu účelových zařízení UJEP VAŇOV – k 31. 1. 09 bude nahrazena fyzická ostraha elektronickou ostrahou objektů s předpokládanou úsporou ročních nákladů 1 100 tis. Kč. STŘEDISKO BUKOVINA - osloveny cestovní kanceláře za účelem lepšího využití střediska mimo termíny univerzity. V těchto termínech se nepodařilo středisko obsadit.

33 FINANCOVÁNÍ, INVESTIČNÍ ČINNOST, ŘÍDÍCÍ ČINNOST – 2008 Průběžně plněno   Rekonstrukce výtahů K1,2 – v r. 2008 podán rozvojový projekt; byl přijat s realizací v roce 2009.   Zlepšení ubytovacího standardu na kolejích UJEP - dle finančních možností.   Rekonstrukce vysokoškolské koleje K1 - dle finančních možností.  Sestavování rozpočtů projektů a grantů řídit podle nového vnitřního předpisu UJEP -  Sestavování rozpočtů projektů a grantů řídit podle nového vnitřního předpisu UJEP - u nových projektů uplatňován Příkaz kvestora 02/2008 ke stanovení metodiky uplatnění režijních nákladů v projektech předkládaných na UJEP v roce 2008.

34 FINANCOVÁNÍ, INVESTIČNÍ ČINNOST, ŘÍDÍCÍ ČINNOST – 2008 Nesplněno   Rekonstrukce fasády budovy kateder PF – přesun na r. 2009 z OPŽP (nejasná legislativa u ubytovacích objektů).   Zateplení fasády a výměna oken v objektech koleje K5 - požádáno o dotaci ze SFŽP, žádost dosud nevyřízena.

35 FINANCOVÁNÍ, INVESTIČNÍ ČINNOST, ŘÍDÍCÍ ČINNOST Financování a investiční činnost Vývoj základního normativu studijního programu 02-08

36 FINANCOVÁNÍ, INVESTIČNÍ ČINNOST, ŘÍDÍCÍ ČINNOST – 2008 Financování a investiční činnost Rok Dotace, příspěvky, příjmy (v mil. Kč) NIN sk.INV sk.Příjmy sk. 2002264,87246,6738,41 2003298,88168,9842,83 2004356,25128,3043,18 2005400,68532,20567,359 2006473,42862,31880,121 2007540,057112,96584,166 2008612,720142,86867,045 * * Pokles příjmů způsoben převodem rozhod. objemu činnosti SKM HČ do DČ.

37 FINANCOVÁNÍ, INVESTIČNÍ ČINNOST, ŘÍDÍCÍ ČINNOST – 2008 Financování a investiční činnost Splněno - Zvýšení meziroční doplňkové činnosti o 5 % - přechod SKM z hlavní činnosti do doplňkové při uplatnění odpočtu DPH. Ukazatel2002200320042005200620072008 (01-10/2008) Náklady4 597,024 396,795 678,265 431,507 145,865 551,8125 621,72 Výnosy7 029,867 236,877 600,068 941,7510 662,5810 829,1031 351,78 HV2 432,842 840,081 921,803 510,253 516,725 277,295 730,06

38 FINANCOVÁNÍ, INVESTIČNÍ ČINNOST, ŘÍDÍCÍ ČINNOST – 2009 Financování a investiční činnost   Pokračovat v investiční výstavbě v Kampusu UJEP.   Zajistit finanční prostředky v rámci programového financování investičních akcí v areálu Kampusu UJEP i mimo něj.   Pokračovat v úsilí o prodej či pronájem internátů a vily Hönig v areálu Vaňov.   Pokračovat v záměru revitalizace objektu „Schichtovy“ vily ve Vaňově.   Zajistit rozšíření přístupového systému budovy FŽP a budovy FF Velká Hradební 15 aplikací ID karet.


Stáhnout ppt "Plnění Aktualizace DZ UJEP na rok 2008 a Aktualizace DZ UJEP na rok 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google