Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvoj nadaných studentů ze systemické perspektivy Mgr. Jiří Mudrák, PhD. Katedra psychologie, PedF UK

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvoj nadaných studentů ze systemické perspektivy Mgr. Jiří Mudrák, PhD. Katedra psychologie, PedF UK"— Transkript prezentace:

1 Rozvoj nadaných studentů ze systemické perspektivy Mgr. Jiří Mudrák, PhD. Katedra psychologie, PedF UK Email: jiri.mudrak@pedf.cuni.cz jiri.mudrak@pedf.cuni.czjiri.mudrak@pedf.cuni.cz

2 Kontroverzní otázky  Co je to nadání?  Do jaké míry je stabilní nebo proměnlivé?  Kolik je nadaných dětí?  Jak se liší nadané děti od normálních?  Jak se dá nadání poznat?  Jak by mělo být nadání rozvíjeno?

3 Nadání jako konstrukt  Graf 1 Graf 1 Graf 1  Graf 2 Graf 2 Graf 2

4 Pohled učitelů  Výsledky dotazníku dotazníku  200 učitelů a studentů učitelství  1 sloupec – nesouhlasí  2 sloupec – nerozhodnuti  3 sloupec – souhlasí

5 Talent je vzácná komodita, kterou musíme podporovat Stinnou stránkou speciálních programů pro nadané děti je vytváření elitářství

6 Školy by měly umožnit nadaným dětem postupovat rychleji Většina nadaných dětí, které přeskočí ročník, má problémy v sociálním přizpůsobení se starším studentům

7 Dítě, které bylo identifikováno jako nadané, má větší problém najít si kamarády Nadaní studenti často vyrušují ostatní ve třídě

8 Lidé se rodí jako nadaní, není možné se nadaným stát

9 Kdo jsou nadané děti?

10 Nadané děti Nadané děti … Nadané děti  Nosí brýle  Čtou  Hrají na housle  Pracují na počítači  Pracují s mikroskopem  Hrají šachy  Jsou roztomilé, zamyšlené, nebo obojí  Mají blond vlasy a modré oči

11 Prototypy úspěšných nadaných  Ukazka 1 Ukazka 1 Ukazka 1  Ukazka 2 Ukazka 2 Ukazka 2  Ukazka 3 Ukazka 3 Ukazka 3

12 Jak vypadají nadané děti ve skutečnosti (účastníci TALNETu)

13 Záleží na tom, co si lidé myslí o nadání?

14 P ohled rodičů (můj výzkum) můj výzkummůj výzkum   Adam   „Jiný je proto, že se tak narodil, se zájmem o vše chytré, což je to, co málokdo chápe, že všechny znalosti se učí sám z knížek, má tu vrozenou potřebu. Já neznám nic, co zná on, narodila jsem se s malou kapacitou mozku a bez potřeby.“   Bohdan   „Není jenom o to, že být chytrej, jo? Opravdu, ten člověk musí mít výdrž.“ (…) „Já to musím naplánovat, aby mu to nějak vycházelo, protože toto je vždycky nejhorší, ale kdyby [ty koníčky] neměl, tak by doma klidně lenošil.“   Ctirad   „Připadá mi zcela normální a běžný kluk, já si myslím, že jsem se setkala i s rodiči, kteří mají děti titulované jako geniální děti, a myslím, že tam ten rozdíl je.“; „Prostě to je trojúhelník, kterej může ten talent vlastně rozvíjet, dítě, že chce něco dělat, učitel, že ví, jak to dělat, a rodič, že má trpělivost s tím dítětem pracovat dennodenně.“

15 Pozitivní očekávání Pozitivní očekávání  http://www.youtube.com/watch?v=hTghE XKNj7g&feature=plcp&context=C3e1af37 UDOEgsToPDskJ1oVeLC_69SdblahKiOl j_

16 Forma zpětné vazby Forma zpětné vazby a přesvědčení o povaze nadání Forma zpětné vazby http://www.youtube.com/watch?v=TTXrV0_ 3UjY

17 Nadané dítě podle zákona…  „jedinec, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých rozumových oblastech, pohybových, uměleckých a sociálních dovednostech“  „zjišťování mimořádného nadání žáka provádí školské poradenské zařízení.“  Vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. 2005.

18 Development of Talent Research Project Development of Talent Research Project   „Hledali jsme výjimečné děti, našli jsme výjimečné podmínky“ (Bloom)  Počáteční fáze vývoje  Důraz na zábavnost, podpora rodičů, učitel schopný zaujmout  Střední fáze  Důraz na dobré zvládnutí základů, učitel schopný předávat informace, identifikace s oborem  Profesionalizace  Důraz na rozvoj vlastního stylu, učitel jako mentor, příprava jako práce na plný úvazek

19 Kde jsou všechny ty nadané děti?  Jsou nadané děti „sprinteři v průběhu maratonu“? (Sosniak)  Kritéria nadání se časem mění  Měnící se kritéria úspěchu  Další vlastnosti získávají na důležitosti  Vývojové podmínky nadaných dětí  Tlak na výkon  Nedostatečně obtížné úkoly  Nevhodné způsoby přípravy

20 Tříkruhový model - Renzulli Tříkruhový model - Renzulli

21 Systemický přístup k nadání Systemický přístup k nadání Projevy schopností (Co je dítě aktuálně schopno zvládnout) Sociální kontext (Jak druzí lidé vnímají dítě a jak se k němu chovají) Učení a příprava (trvání, intenzita, kvalita) Motivace (Z jakého důvodu se dítě dané činnosti věnuje)

22 Systemický přístup k nadání  Dítě je součástí sociálního systému  Složky systému se vzájemně ovlivňují  Sebe-naplňující předpověď  Pygmalion efekt Pygmalion efekt Pygmalion efekt  Matoušův efekt Matoušův efekt Matoušův efekt  Efekt relativního věku  Hrozba stereotypu

23 Efekt relativního věku Efekt relativního věku

24 Hrozba stereotypu Hrozba stereotypu

25 Pokuste se zapamatovat postavení co nejvíce figur na šachovnici

26 Příprava  Usilovná  koncentrovaná pozornost  Přiměřeně obtížná  Možnost úspěchu i chyb  Dlouhodobá  10 let/10 000 hodin  Záměrná  prováděná se záměrem zlepšit se  Doprovázená zpětnou vazbou  Příležitost k tomu dělat chyby a odstraňovat je  Pod dobrým vedením  Mentor

27 Důraz na projevy schopností (tady a teď) Projevy schopností (Co je dítě aktuálně schopno zvládnout)  What you see is all there is – D. Kahneman

28

29 Případová studie - Honzík  Ukazka 1 Ukazka 1 Ukazka 1  Ukazka 2 Ukazka 2 Ukazka 2  Ukazka 3 Ukazka 3 Ukazka 3

30 Syndrom podvýkonu Syndrom podvýkonu (Rimm)   Nadměrná pozornost v časném věku   Nekonzistence ve výchově   Dítě má moc kontrolovat blízké druhé lidi   Později neschopnost vyrovnávat se se situacemi soutěže   „Závislost na pozornosti“

31 Moje studieMoje studie: Nadané děti s problémy a jejich rodiče Moje studie  Reifikace nadání  Nadání jako predispozice k úspěchu  Nevyhnutelnost určitého (často relativně extrémního) typu výchovy  Perfekcionismus, sebeznevýhodňující strategie zvládání, „závislost na pozornosti“

32 Moje studie 2: Nadání v dětství, aktérství v dospělosti  Biografické rozhovory  Mladí lidé, kteří byli v dětství považováni za mimořádně nadané  V dospělosti někteří stále úspěšní, jiní ukončili v dané oblasti činnost  Akademické obory, sport, hudba

33 Skupina 1: Nadání a tlak na výkon   Předčasný tlak na výkon   Vývoj pod kontrolou druhých lidí   Nemožnost vlastního aktérství „Nejhorší byl asi takový ten režim, protože jsme vyfasovali, každý dostal deníček svůj, podepsaný, a tam první bylo datum a váha, a takhle to bylo vždycky, červeně byla váha napsaná, každý týden nás vážili. Každý čtvrtek, celý den čtvrteční bylo posilování, prostě celý ty tři čtyři hodiny jsme běhali, posilovali, chodili do sauny a pak nás zvážili, dali nám nějaký prášky, nějaký vitamíny,, no a pak vlastně za ten... půlroku nebo za rok jsem vážila ve druhé třídě já nevím dvacet tři kilo a pak jsem to shodila na dvacet.“

34 Skupina 2: Nadání a příliš snadné učení   Snadné překonávání vrstevníků   Vývoj mimo kontrolu   Objevující se limity „ Já právě jako nevím, jak to měli ostatní a jako vůbec nevím, jak to tak jako nějak chodí, ale já jsem prostě vždycky prostě měla tak nějak asi prostě úplně bez problémů, nebo prostě úplně tak jako spontánní to bylo a nikdy jsem moc jako necvičila a nikdy jsem pro to nic moc nedělala, a sama jsem se divila, co jako, jak málo stačí k tomu, prostě někde uspět.“

35 Skupina 3: Nadání jako motivace   Nadšení pro učení   Vývoj pod vlastní kontrolou   Aktéři vlastního rozvoje „ No tak jako já moc nevím, nebo mně přijde, jako že mně teda říkají, že su nadaná, ale zas mi (.), zas si myslím, že je to částečně tím, že jsem jako zase pracovitá, že prostě si umím k tomu sednout a udělat to, když je teda potřeba, ale jako nějak extra chytrá, jako nějak že bych nějak vynikala. Jsou jako mnohem lepší lidi a chytřejší, ale prostě si to nějak umím zařídit.“

36 Co nadané děti potřebují především? (Renzulli)  Příležitost  Podpora  Zdroje

37 Motivace účastníků Talnetu Motivace účastníků Talnetu  Mám tu vlastně věci, který se ve škole vůbec neberou, že vlastně tady je strašně mnoho informací víc, než na tý škole a hlavně víc do hloubky, třeba. Že jako ve škole se spousta lidí o tu matiku nezajímá nebo nejde, tak se to ani nemůže brát tak do hloubky, a vlastně učitelka se mi celá nemůže ani věnovat, no.  Tak já vidím jako přínos to, že se vlastně setkáš s lidmi, kteří, teda aspoň ve většině, smýšlejí jako ty, mají většinou podobné zájmy, no je zajímavý potkat jakože to, že ta (.), že poznáš, že je víc lidí, jako jsi ty, že nejseš takový nenormální (smích)  No tak já nějak jako konkrétně nevim, co se mi na tom líbí, ale prostě tak z celkovýho hlediska mě to hrozně baví.  Mě by strašně bavilo bádat, nějakej, nějakej vědec, to je moje vysněný povolání, ale uvidí se, no.

38 Co podporovat?  Přesvědčení o možnosti rozvíjet své schopnosti  Vnitřní motivaci  Vnímanou vlastní účinnost  Vysoké aspirace  Dokončování úkolů  Schopnost odložit uspokojení

39 Přesvědčení o možnosti rozvíjet své schopnosti Přesvědčení o možnosti rozvíjet své schopnosti (Dweck) Přesvědčení o možnosti rozvíjet své schopnosti  Teorie o měnitelných schopnostech  Orientace na úkol: úspěch = zlepšení  Adaptivní reakce na neúspěch  Teorie o stabilních schopnostech  Orientace na soutěž: úspěch = vítězství  Neadaptivní reakce na neúspěch

40 Co rozvíjí vnitřní motivaci? (teorie sebedeterminace) teorie sebedeterminaceteorie sebedeterminace  Vnitřní motivace je obvykle posilována, pokud činnost uspokojuje 3 základní potřeby:  Potřeba být autonomní – vnímá se jako původce svého chování (x nepřiměřená kontrola, externí motivace)  Potřeba vztahu s druhými – aktivita umožňuje dobré vztahy s druhými lidmi  Potřeba být kompetentní – aktivita poskytuje odpovídající výzvy (x příliš lehké či obtížné úkoly)

41 Vysoká vnímaná sebe- účinnost (self-efficacy)vnímaná sebe- účinnost   Přesvědčení o vlastní schopnosti zvládnout daný úkol   Rozvoj vnímané sebe-účinnosti:   zvládnutí úkolu, zástupná zkušenost, verbální přesvědčování, interpretace vlastních emocí   Dopad vnímané sebe-účinnosti   Vytrvalost, vyvíjené úsilí, klid a vyrovnanost, zvládání neúspěchu

42 Vysoké aspirace   Přesvědčení o tom, kým se člověk může stát   Důležitý motivační prvek (poskytuje cíle, směřuje úsilí)   Nízké aspirace vedou k horším výsledkům   Měly by být realistické

43 Dokončování úkolů   Schopnost zaměřit pozornost a eliminovat rušivé vlivy   Plánování   Dobrá organizace času   Schopnost kontrolovat úzkost a nejistotu   Schopnost vyhledávat podporu druhých lidí   Vyhýbání se rušivým situacím

44 Zodpovědnost za sebe a své činy   Interní versus externí místo kontroly   Internalisté   Přisuzují své výsledky sami sobě   Externalisté   Přisuzují své výsledky vnějším vlivům

45 Schopnost odložit uspokojení   Úspěšní studenti jsou schopní odložit okamžité uspokojení kvůli vyšším budoucím ziskům   Ukázka Ukázka

46   www.ippp.cz www.ippp.cz   www.nadanedeti.cz www.nadanedeti.cz   www.talnet.cz www.talnet.cz   www.talentovani.cz www.talentovani.cz   Moje disertační práce Moje disertační práce

47 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Rozvoj nadaných studentů ze systemické perspektivy Mgr. Jiří Mudrák, PhD. Katedra psychologie, PedF UK"

Podobné prezentace


Reklamy Google