Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvoj nadaných studentů ze systemické perspektivy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvoj nadaných studentů ze systemické perspektivy"— Transkript prezentace:

1 Rozvoj nadaných studentů ze systemické perspektivy
Mgr. Jiří Mudrák, PhD. Katedra psychologie, PedF UK

2 Kontroverzní otázky Co je to nadání?
Do jaké míry je stabilní nebo proměnlivé? Kolik je nadaných dětí? Jak se liší nadané děti od normálních? Jak se dá nadání poznat? Jak by mělo být nadání rozvíjeno?

3 Nadání jako konstrukt Graf 1 Graf 2

4 Pohled učitelů Výsledky dotazníku 200 učitelů a studentů učitelství
1 sloupec – nesouhlasí 2 sloupec – nerozhodnuti 3 sloupec – souhlasí

5 Talent je vzácná komodita, kterou musíme podporovat
Stinnou stránkou speciálních programů pro nadané děti je vytváření elitářství

6 Školy by měly umožnit nadaným dětem postupovat rychleji
Většina nadaných dětí, které přeskočí ročník, má problémy v sociálním přizpůsobení se starším studentům

7 Dítě, které bylo identifikováno jako nadané, má větší problém najít si kamarády
Nadaní studenti často vyrušují ostatní ve třídě

8 Lidé se rodí jako nadaní, není možné se nadaným stát

9 Kdo jsou nadané děti?

10 Nadané děti … Nosí brýle Čtou Hrají na housle Pracují na počítači
Pracují s mikroskopem Hrají šachy Jsou roztomilé, zamyšlené, nebo obojí Mají blond vlasy a modré oči

11 Prototypy úspěšných nadaných
Ukazka 1 Ukazka 2 Ukazka 3

12 Jak vypadají nadané děti ve skutečnosti (účastníci TALNETu)

13 Záleží na tom, co si lidé myslí o nadání?

14 Pohled rodičů (můj výzkum)
Adam „Jiný je proto, že se tak narodil, se zájmem o vše chytré, což je to, co málokdo chápe, že všechny znalosti se učí sám z knížek, má tu vrozenou potřebu. Já neznám nic, co zná on, narodila jsem se s malou kapacitou mozku a bez potřeby.“ Bohdan „Není jenom o to, že být chytrej, jo? Opravdu, ten člověk musí mít výdrž.“ (…) „Já to musím naplánovat, aby mu to nějak vycházelo, protože toto je vždycky nejhorší, ale kdyby [ty koníčky] neměl, tak by doma klidně lenošil.“ Ctirad „Připadá mi zcela normální a běžný kluk, já si myslím, že jsem se setkala i s rodiči, kteří mají děti titulované jako geniální děti, a myslím, že tam ten rozdíl je.“; „Prostě to je trojúhelník, kterej může ten talent vlastně rozvíjet, dítě, že chce něco dělat, učitel, že ví, jak to dělat, a rodič, že má trpělivost s tím dítětem pracovat dennodenně.“

15 Pozitivní očekávání

16 Forma zpětné vazby a přesvědčení o povaze nadání

17 Nadané dítě podle zákona…
„jedinec, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých rozumových oblastech, pohybových, uměleckých a sociálních dovednostech“ „zjišťování mimořádného nadání žáka provádí školské poradenské zařízení.“ Vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

18 Development of Talent Research Project
„Hledali jsme výjimečné děti, našli jsme výjimečné podmínky“ (Bloom) Počáteční fáze vývoje Důraz na zábavnost, podpora rodičů, učitel schopný zaujmout Střední fáze Důraz na dobré zvládnutí základů, učitel schopný předávat informace, identifikace s oborem Profesionalizace Důraz na rozvoj vlastního stylu, učitel jako mentor, příprava jako práce na plný úvazek

19 Kde jsou všechny ty nadané děti?
Jsou nadané děti „sprinteři v průběhu maratonu“? (Sosniak) Kritéria nadání se časem mění Měnící se kritéria úspěchu Další vlastnosti získávají na důležitosti Vývojové podmínky nadaných dětí Tlak na výkon Nedostatečně obtížné úkoly Nevhodné způsoby přípravy

20 Tříkruhový model - Renzulli

21 Systemický přístup k nadání
Projevy schopností (Co je dítě aktuálně schopno zvládnout) Sociální kontext (Jak druzí lidé vnímají dítě a jak se k němu chovají) Učení a příprava (trvání, intenzita, kvalita) Motivace (Z jakého důvodu se dítě dané činnosti věnuje)

22 Systemický přístup k nadání
Dítě je součástí sociálního systému Složky systému se vzájemně ovlivňují Sebe-naplňující předpověď Pygmalion efekt Matoušův efekt Efekt relativního věku Hrozba stereotypu

23 Efekt relativního věku

24 Hrozba stereotypu

25 Pokuste se zapamatovat postavení co nejvíce figur na šachovnici

26 Příprava Usilovná Přiměřeně obtížná Dlouhodobá Záměrná
koncentrovaná pozornost Přiměřeně obtížná Možnost úspěchu i chyb Dlouhodobá 10 let/ hodin Záměrná prováděná se záměrem zlepšit se Doprovázená zpětnou vazbou Příležitost k tomu dělat chyby a odstraňovat je Pod dobrým vedením Mentor

27 Důraz na projevy schopností (tady a teď)
What you see is all there is – D. Kahneman Projevy schopností (Co je dítě aktuálně schopno zvládnout)

28

29 Případová studie - Honzík
Ukazka 1 Ukazka 2 Ukazka 3

30 Syndrom podvýkonu (Rimm)
Nadměrná pozornost v časném věku Nekonzistence ve výchově Dítě má moc kontrolovat blízké druhé lidi Později neschopnost vyrovnávat se se situacemi soutěže „Závislost na pozornosti“

31 Moje studie: Nadané děti s problémy a jejich rodiče
Reifikace nadání Nadání jako predispozice k úspěchu Nevyhnutelnost určitého (často relativně extrémního) typu výchovy Perfekcionismus, sebeznevýhodňující strategie zvládání, „závislost na pozornosti“

32 Moje studie 2: Nadání v dětství, aktérství v dospělosti
Biografické rozhovory Mladí lidé, kteří byli v dětství považováni za mimořádně nadané V dospělosti někteří stále úspěšní, jiní ukončili v dané oblasti činnost Akademické obory, sport, hudba

33 Skupina 1: Nadání a tlak na výkon
Předčasný tlak na výkon Vývoj pod kontrolou druhých lidí Nemožnost vlastního aktérství „Nejhorší byl asi takový ten režim, protože jsme vyfasovali, každý dostal deníček svůj, podepsaný, a tam první bylo datum a váha, a takhle to bylo vždycky, červeně byla váha napsaná, každý týden nás vážili. Každý čtvrtek, celý den čtvrteční bylo posilování, prostě celý ty tři čtyři hodiny jsme běhali, posilovali, chodili do sauny a pak nás zvážili, dali nám nějaký prášky, nějaký vitamíny,, no a pak vlastně za ten... půlroku nebo za rok jsem vážila ve druhé třídě já nevím dvacet tři kilo a pak jsem to shodila na dvacet.“

34 Skupina 2: Nadání a příliš snadné učení
Snadné překonávání vrstevníků Vývoj mimo kontrolu Objevující se limity „Já právě jako nevím, jak to měli ostatní a jako vůbec nevím, jak to tak jako nějak chodí, ale já jsem prostě vždycky prostě měla tak nějak asi prostě úplně bez problémů, nebo prostě úplně tak jako spontánní to bylo a nikdy jsem moc jako necvičila a nikdy jsem pro to nic moc nedělala, a sama jsem se divila, co jako, jak málo stačí k tomu, prostě někde uspět.“

35 Skupina 3: Nadání jako motivace
Nadšení pro učení Vývoj pod vlastní kontrolou Aktéři vlastního rozvoje „No tak jako já moc nevím, nebo mně přijde, jako že mně teda říkají, že su nadaná, ale zas mi (.), zas si myslím, že je to částečně tím, že jsem jako zase pracovitá, že prostě si umím k tomu sednout a udělat to, když je teda potřeba, ale jako nějak extra chytrá, jako nějak že bych nějak vynikala. Jsou jako mnohem lepší lidi a chytřejší, ale prostě si to nějak umím zařídit.“

36 Co nadané děti potřebují především? (Renzulli)
Příležitost Podpora Zdroje

37 Motivace účastníků Talnetu
Mám tu vlastně věci, který se ve škole vůbec neberou, že vlastně tady je strašně mnoho informací víc, než na tý škole a hlavně víc do hloubky, třeba. Že jako ve škole se spousta lidí o tu matiku nezajímá nebo nejde, tak se to ani nemůže brát tak do hloubky, a vlastně učitelka se mi celá nemůže ani věnovat, no. Tak já vidím jako přínos to, že se vlastně setkáš s lidmi, kteří, teda aspoň ve většině, smýšlejí jako ty, mají většinou podobné zájmy, no je zajímavý potkat jakože to, že ta (.), že poznáš, že je víc lidí, jako jsi ty, že nejseš takový nenormální (smích) No tak já nějak jako konkrétně nevim, co se mi na tom líbí, ale prostě tak z celkovýho hlediska mě to hrozně baví. Mě by strašně bavilo bádat, nějakej, nějakej vědec, to je moje vysněný povolání, ale uvidí se, no.

38 Co podporovat? Přesvědčení o možnosti rozvíjet své schopnosti
Vnitřní motivaci Vnímanou vlastní účinnost Vysoké aspirace Dokončování úkolů Schopnost odložit uspokojení

39 Přesvědčení o možnosti rozvíjet své schopnosti (Dweck)
Teorie o měnitelných schopnostech Orientace na úkol: úspěch = zlepšení Adaptivní reakce na neúspěch Teorie o stabilních schopnostech Orientace na soutěž: úspěch = vítězství Neadaptivní reakce na neúspěch

40 Co rozvíjí vnitřní motivaci? (teorie sebedeterminace)
Vnitřní motivace je obvykle posilována, pokud činnost uspokojuje 3 základní potřeby: Potřeba být autonomní – vnímá se jako původce svého chování (x nepřiměřená kontrola, externí motivace) Potřeba vztahu s druhými – aktivita umožňuje dobré vztahy s druhými lidmi Potřeba být kompetentní – aktivita poskytuje odpovídající výzvy (x příliš lehké či obtížné úkoly)

41 Vysoká vnímaná sebe-účinnost (self-efficacy)
Přesvědčení o vlastní schopnosti zvládnout daný úkol Rozvoj vnímané sebe-účinnosti: zvládnutí úkolu, zástupná zkušenost, verbální přesvědčování, interpretace vlastních emocí Dopad vnímané sebe-účinnosti Vytrvalost, vyvíjené úsilí, klid a vyrovnanost, zvládání neúspěchu

42 Vysoké aspirace Přesvědčení o tom, kým se člověk může stát
Důležitý motivační prvek (poskytuje cíle, směřuje úsilí) Nízké aspirace vedou k horším výsledkům Měly by být realistické

43 Dokončování úkolů Schopnost zaměřit pozornost a eliminovat rušivé vlivy Plánování Dobrá organizace času Schopnost kontrolovat úzkost a nejistotu Schopnost vyhledávat podporu druhých lidí Vyhýbání se rušivým situacím

44 Zodpovědnost za sebe a své činy
Interní versus externí místo kontroly Internalisté Přisuzují své výsledky sami sobě Externalisté Přisuzují své výsledky vnějším vlivům

45 Schopnost odložit uspokojení
Úspěšní studenti jsou schopní odložit okamžité uspokojení kvůli vyšším budoucím ziskům Ukázka

46 Moje disertační práce

47 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Rozvoj nadaných studentů ze systemické perspektivy"

Podobné prezentace


Reklamy Google