Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Personální management – vzdělávání jako hlavní složka řízení lidských zdrojů Autor: Jméno Příjmení 29. 8. 2011 Téma Závěrečné práce: Vedoucí ZP:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Personální management – vzdělávání jako hlavní složka řízení lidských zdrojů Autor: Jméno Příjmení 29. 8. 2011 Téma Závěrečné práce: Vedoucí ZP:"— Transkript prezentace:

1 Personální management – vzdělávání jako hlavní složka řízení lidských zdrojů Autor: Jméno Příjmení 29. 8. 2011 Téma Závěrečné práce: Vedoucí ZP:

2 Personální management – vzdělávání jako hlavní složka řízení lidských zdrojů CÍLE (HYPOTÉZY) ZÁVĚREČNÉ PRÁCE: 1)Analyzovat a porovnat úroveň vzdělávání ve velkém a malém podniku. 2)Ukázat na příkladech skutečných podniků, jaké jsou odchylky ve vzdělávání. 3)Srovnat zjištěnou praktickou úroveň metod a způsobů vzdělávání zaměstnanců s teoretickými poznatky.

3 Praktická část Použitý materiál ze srovnávaných podniků. Snaha postihnout rozdíly ve vzdělávání a rozvoji pracovníků ve velké a malé společnosti. Tyto rozdíly v závěru porovnat i s teoretickou částí. Výsledky u velké společnosti (společnost A) Velké množství investovaného kapitálu do ŘLZ. Účel vyžaduje vzdělané zaměstnance. Sekce lidských zdrojů. Značná podobnost s teorií. Výsledky u malé společnosti (společnost B) Velmi nízké investice do vzdělávání. Účel podnikání nevyžaduje vzdělané pracovníky. Administrativní pracovník. Nízká podobnost s teorií.

4 Výsledky srovnání velkého a malého podniku Q kapitálu investované- ho do vzdělávání Potřeba vzdělaných pracovníků Kdo zabezpečuje personální činnosti Soulad s teoretickou částí Společnost A VYSOKÁ SEKCE LIDSKÝCH ZDROJŮ ANO Společnost B VELMI NÍZKÁ NÍZKÁ ADMINIST- RATIVNÍ PRACOVNÍK NE

5 Závěr Diametrální rozdíl mezi oběma srovnávanými společnostmi. Rozdíly plynou z kapitálových možností, podnikatelského účelu firmy. Velká společnost se více přibližuje teorii než společnost malá.

6 Otázky oponenta 1.Proč považujete vzdělávání za hlavní složku řízení lidských zdrojů? Vzdělávání se stává celoživotním procesem. Požadavky na znalosti a dovednosti člověka se neustále mění, proto je nutné je rozšiřovat a prohlubovat. Silný motivační prvek. 2.Jaké rozdíly vidíte mezi malým podnikem a velkým v otázce vzdělávání? Kapitálové možnosti financování vzdělávacích programů. Účel podnikání jednotlivých podniků. Podniky s méně náročnou intelektuální prací nemají potřebu motivovat pracovníky zvyšováním vzdělání.


Stáhnout ppt "Personální management – vzdělávání jako hlavní složka řízení lidských zdrojů Autor: Jméno Příjmení 29. 8. 2011 Téma Závěrečné práce: Vedoucí ZP:"

Podobné prezentace


Reklamy Google