Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zločin a trest v raně středověkých Čechách

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zločin a trest v raně středověkých Čechách"— Transkript prezentace:

1 Zločin a trest v raně středověkých Čechách
Břetislavova dekreta Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Robert Vlk. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Stránka z Kosmovy kroniky
Břetislavova dekreta Zachována v nejstarší české kronice kronikáře Kosmy Byla vyhlášena roku 1039 u hrobu sv. Vojtěcha v Hnězdně Nejstarší český zákoník

3 Jaké jiné zákoníky znáte?
Kronikář Kosmas Kdo to byl sv. Vojtěch? Jaké jiné zákoníky znáte?

4 Základní ustanovení a tresty
proti cizoložství proti opilství a výstavbě nových krčem proti konání trhů v neděli a ve sváteční dny proti pohanskému pohřbívání tresty: pokuty, pranýře, ordály, vyhnanství

5 Pokuty Denára Boleslava I.
Pijáci však, budou-li přistiženi, nevyjdou z vězení dříve, dokud každý do důchodu knížecího nesloží tři sta peněz. 300 denárů znamenalo upadnutí do otroctví, jelikož to byla cena člověka na pražském trhu s otroky Čím se platilo v Praze v 10. století krom denárů?

6 Ordály – Boží soudy Ordál vodou
…budou-li zapírati, buďtež zkoušeni žhavým železem nebo očistnou vodou, zdali je na nich vina. ordály – boží soudy byly ve středověku oblíbeným důkazním prostředkem k nalézání práva prováděly se např. vodou nebo ohněm; zvláštním druhem ordálu byly souboje věřilo se, že v těchto případech zasahuje Bůh.

7 Souboje V jiném českém zákoníku, v Řádu práva zemského, se např. dočteme: Souboj na vyobrazení ze 16. století A pakli by měštěnín sedláka pohnal, máta sě bíti kyji a se štíty velikými, neb sta oba jednoho řádu chlapského a tj. od stara dávna ustanoveno, že k tej bitvě nemáta mečóv užívati. Proč nesměli měšťané a sedláci použít meč?

8 Souboje Souboj ženy a muže z rukopisu z 15. století
Řád práva zemského: Souboj ženy a muže z rukopisu z 15. století A pakli by vdova koho sobě rovného v urození pohnala… pak když se s ním bude mieti bíti, tehdy ten pohnaný má v dole vykopaném státi až po pás s mečem a s štítem velikým a v tom dole obracěti se, jakž móže, a brániti sě jí.

9 Ordály – zajímavost – psychologický výklad
Vědci říkají, že jde o podvod, že jediný možný způsob, jak oddělit viníka od nevinného, je jasný důkaz… ovšem podstatou ordálií nemůže být omyl – jinak by se nemohly tak vytrvale udržet přes celý středověk – ani podvod, jinak ti soudci byli bez svědomí. I zde byla ve hře činnost podvědomých sil, které pomáhaly nevinnému a mstily se viníkovi. To se však pochopitelně dělo jen tam, kde sugesce byla účinná… Aby byly ordálie náležitě účinné, musely být splněny dvě podmínky: silná sugestibilita a smysl pro právo. Proto to nedělali indiáni, chyběl jim právní řád a moderní evropské národy už taky ne, protože ztratili svou sugestibilitu. Je důležité tedy podvědomí… Viník pozře jed a zemře, nevinný jej vyvrátí… někdy jde o neškodný nápoj, který ovšem může mít silné účinky pro toho, který ví, že je vinen; obdobně ordálie losem, soubojem, ponořením nebo vhozením do vody, nejsou ve svém prostředí neopodstatněné, neboť zkouška skutečně vyvolává a uvádí v činnost psychické síly, které nevinného zachrání. Ordálie je tedy třeba hodnotit v jejich prostředí: náš současný právní život si nemůže vypomáhat ordáliemi z toho prostého důvodu, že by v našem prostředí neměly úspěch, to však neopravňuje tomu, považovat tento magický úkon v jeho vlastním prostředí za neopodstatněný a nespravedlivý. (DE ERNESTO, M. Magický svět, upraveno)

10 Pojmy Vysvětlete nebo najděte ve slovníku cizích slov: sugesce
podvědomí psychologie magie

11 Veřejné tresty Pranýř Který krčmář by byl postižen jako rušitel tohoto ustanovení, buď uprostřed tržiště ke kůlu přivázán, mrskán tak, až biřic umdlí, a na hlavě oholen; jmění mu však nebudiž zabaveno, nýbrž toliko pití na zem vylito, aby se nikdo prokletým douškem neposkvrnil. Kdo to byl biřic?

12 Vyhnanství Uherský král Štěpán I., současník Břetislavův
…přeji si, aby ten rušitel manželství, který by se nechtěl vrátiti k předešlému svazku právě uzavřenému, nebyl uváděn podle řádu naší země do otroctví, nýbrž spíše, jak neoblomně káže naše nezměnitelné rozhodnutí, budiž odveden, ať je to jakákoliv osoba, do Uher a nesmí se žádnými penězi vykoupiti nebo do naší země vrátiti, aby se hlízami jedné ovečky nenakazil celý ovčinec Kristův. Jaké dnešní státy ležely ve stř. Uhrách?

13 Literatura a prameny Všechny uveřejněné odkazy [cit ]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: Zkouška vodou. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wasserprobe.jpg> Souboj. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gerichtskampf_mair.jpg?uselang=de> Souboj ženy a muže. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_Alte_Armatur_und_Ringkunst_Talhofer_165.jpg> Denár Boleslava I. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boleslav1_denar.jpg> Kosmova kronika. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Budy%C5%A1%C3%ADnsk%C3%BD_rukopis_Kosmovy_kroniky_102.jpg?uselang=ru> Kosmas. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kosmas.jpg> Hans Weingartz. Pranýř. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BOMUEPRA.jpg?uselang=de> Literatura: Kosmova kronika česká. 5. vyd. Praha: Svoboda, S. 80–82. Řád práva zemského. In: Výbor z české literatury. Od počátků po dobu Husovu. Vyd. Havránek, B. − Hrabák, J. a spol. 1. vyd. Praha: ČSAV, 1957. Bez ISBN, s. 782 – 783. DE ERNESTO, Martino: Magický svět: prolegomena k dějinám magična. 1. vyd. Praha: Argo, ISBN s. 227.


Stáhnout ppt "Zločin a trest v raně středověkých Čechách"

Podobné prezentace


Reklamy Google