Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do anatomie. Anatomie je součástí vědy o životě – biologie. Anatomie je věda o tvaru a stavbě lidského těla, o uložení a struktuře jeho částí, o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do anatomie. Anatomie je součástí vědy o životě – biologie. Anatomie je věda o tvaru a stavbě lidského těla, o uložení a struktuře jeho částí, o."— Transkript prezentace:

1 Úvod do anatomie

2 Anatomie je součástí vědy o životě – biologie. Anatomie je věda o tvaru a stavbě lidského těla, o uložení a struktuře jeho částí, o jejich vzájemných vztazích i vztazích vůči celku organismu. (anatemnein = rozřezávat) Morfologie je souhrn poznatků o tvarech a struktuře organismů. (řecky morfé = tvar)

3 Rozdělení anatomie normální anatomie – tj. anatomie zdravého, normálního organismu patologické anatomie – popisuje a zkoumá struktury chorobně změněných částí těla a jejich vznik

4 Rozdělení anatomie anatomie makroskopická – prostým okem anatomie mikroskopické – využívá mikroskop –histologie – nauka o tkáních –cytologie – studium buněk

5 Rozdělení anatomie anatomie lidská – popis tvaru a stavby lidského těla anatomie soustavná, systematická – popis podle tzv. orgánových soustav popis podle vývojové příbuznosti a podle funkční souvislosti topografická anatomie - vzájemné vztahy orgánů a jejich poloha klinická anatomie – praktická anatomie pro potřeby určitého klinického oboru anatomie plastická – proporce těla a popis zevního tvaru lidského těla v klidu i v pohybu anatomie funkční – stavba orgánů vzhledem k jejich funkci

6 Rozdělení anatomie anatomie antropologická neboli lidská porovnávací anatomie porovnává stavbu těla populací, sleduje rozdílnosti, vymezuje typy. Sem se řadí antropologie (anatomie) lidských plemen, výzkum předchůdců člověka, studium rostoucího těla a anatomie dětského těla. anatomie srovnávací (komparativní) porovnává vzájemně stavbu těla jednotlivých druhů živočichů, z jejich anatomických podobností pak vyvozuje příbuzenské skupiny a řády. embryologie se věnuje individuálnímu vývoji jedince (ontogenezi), pravidlo rekapitulace (během ontogeneze se opakují hlavní rysy kmenového vývoje – fylogeneze)

7 Roviny

8 základní anatomické postavení rovina mediánní – dělí tělo na dvě souměrné poloviny (pravou a levou) roviny sagitální – rovnoběžné s rovinou mediánní roviny transverzální – kolmé na sagitální, = horizontální, příčné, „dělí tělo na horní a dolní části“ roviny frontální – kolmé na předchozí, rovnoběžné s čelem, „dělí tělo na přední a zadní části“

9 Směry na svislé ose směr kraniální (superior) hlavový kaudální (inferior) k dolnímu okraji trupu na předozadní ose směr ventrální (anterior), ke stěně břišní dorzální (posterior), k zádům na příčné ose směr mediální, ke střední rovině laterální, od střední roviny do strany

10 Směry

11 Směry na končetinách směr proximální, směr nebo poloha blíž k trupu směr distální, směr nebo poloha ke konečkům prstů HK – radiální (laterální), vnější ulnární (mediální), vnitřní palmárně, volárně – na dlaňové straně dorzálně – na hřbetu ruky DK - fibulární (laterální), vnější zevní okraj tibiální (mediální), vnitřní plantárně – na plosce nohy dorzálně – na hřbetu nohy uložení při povrchu – superficialis (externus) uložení v hloubce – profundus (internus)

12 Označení směrů na končetinách

13 Roviny a směry

14 Slovníček angulusúhelincisurazářez arcusobloukmajorvelký caputhlavaminormalý capitulumhlavičkamargookraj collumkrk, krčekprocessusvýběžek corpustělosulcusžlábek cristahranasuturašev faciesplochatrochanterchocholík foramenotvortuberhrbol fossajámatuberculumhrbolek foveajamkatuberositasdrsnatina

15 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Úvod do anatomie. Anatomie je součástí vědy o životě – biologie. Anatomie je věda o tvaru a stavbě lidského těla, o uložení a struktuře jeho částí, o."

Podobné prezentace


Reklamy Google