Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomické souvislosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomické souvislosti"— Transkript prezentace:

1 Ekonomické souvislosti
managementu kvality ČS – 22 MINUT, 36 VTEŘIN

2 Proč se zajímat o kvalitu?
Produktivita Konkurenceschopnost image Prosperita (podniku, zákazníka, dodavatele) Úspěšnost na trhu Ziskovost

3 Perspektiva tvůrce kvality Perspektiva zákazníka
Fitness for Use = použitelnost Perspektiva tvůrce kvality Perspektiva zákazníka Kvalita shody Shoda se specifikací náklady Kvalita designu Atributy/charakteristiky kvality cena Marketing Tvorba hodnoty/ produkce Význam kvality

4 Atributy/charakteristiky kvality
Fyzický produkt Výkon Spolehlivost Shoda Trvanlivost Opravitelnost Estetičnost Bezpečnost …… Služba Čas a včasnost Kompletnost Zdvořilost Konzistentnost Dostupnost a pohodlí Přesnost Zodpovědnost ……

5 Demingův řetězec reakcí
Zvýšení kvality Zvýšení produktivity Snížení nákladů Snížení ceny Růst tržního podílu Zajištění pracovních míst Zajištění pozice Růst podniku Dr. Deming's 1950 Lecture to Japanese Top Management

6 Juranova spirála ŽCV

7 Kvalita a management kvality:
kvalita a podnik Rizika: ztráta dobrého jména, ztráta trhu, právní zodpovědnost, plýtvání zdroji… Přínosy: zvyšování rentability, zlepšení cash-flow, … Náklady: ztráty, pokuty a penále, čas… kvalita a zákazník Rizika: zdraví a bezpečnost, majetek, nespokojenost, nedůvěra Přínosy: snížení nákladů, zvýšení výkonnosti, zvýšení zisku, spokojenost… Náklady: obstarávací, na provoz, údržba, likvidace (prostoje…)

8 DŮSLEDKY ZLEPŠENÍ KVALITY
ZVÝŠENÍ tržeb prodeje kapacity Spokojenosti zam. Spokojenosti zák. Tržního podílu konkurenceschopnosti Volného času? SNÍŽENÍ Vadných produktů Celk. nákladů Vrácených produktů Fluktuace zaměstnanců Reklamací Stresu vlastníků/manažerů

9 Tvorba hodnoty - kvality
Spotřeba zdrojů pro tvorbu kvality = náklady „Náklady představují účelové vynaložení prostředků a práce při uskutečňování hospodářské činnosti podniku. Vyjadřujeme je v peněžních jednotkách (pro potřeby účetnictví – nemusí být vždy). Jejich vznik je podmíněn disponibilitou potřebných vstupních výrobních činitelů a vztahují se k určitému časovému intervalu“.

10 Druhy nákladů na kvalitu - KLASIFIKAČNÍ ANALÝZA:
přímé a nepřímé primární a vyvolané měřitelné a neměřitelné (obtížně zjistitelné, skryté anebo nezjistitelné); na udržení a na zvýšení kvality; preventivní a následné; dle etap procesu zajištění kvality; u jednotlivých členů integrovaného (i méně integrovaného) dodavatelského řetězce; podle řídící hierarchie v podniku/organizaci; na prevenci, nekvalitní výrobu (i v přenosném slova smyslu) a na kontrolu

11 Cost of uality Iceberg Bugs Recode Qual. Dept. Warranty Costs
Quotation Errors Product Liability Missed Deadlines Configuration Errors Complaint Handling Bad Market Reviews Process Slowdown Field Service Lost Market Share Software Patches Returned Goods Interface Errors Help Desk Poor Documentation Training

12 Náklady na kvalitu - druhy metrik
Individualní vs. Systemové Provozní vs. Finanční Pozor! Provozní zlepšení nevede vždy ke zlepšení finančních ukazatelů Výstup, výkon, produkt vs. Proces (náklady, čas, flexibilita… Interní pro podnik vs. supply chain

13

14 Náklady a proces

15 Prvky rozhodovacího toku
Náklady na kvalitu Prvky rozhodovacího toku TÝKÁ SE NÁKLAD PREVENCE neshody ? HODNOCENÍ SHODY ? NESHODY? JE NESHODA ODHALENA PŘED EXPEDICÍ? ANO NE INTERNÍ CHYBA EXTERNÍ CHYBA/SELHÁNÍ NEJDE O NÁKLADY NA KVALITU

16 Náklady na kvalitu – LEAN management
PLÝTVÁNÍ: Defekty – vadné výrobky, špatně zadané informace Nadprodukce – výroba na sklad, nadbytečné reporty Nadměrné zásoby – nadbytek materiálu na lince, ve skladu, „in“ a „out“ boxy Zbytečné pohyby – nesdružené či rozdělené operace, data zadávaná navíc Nadbytečné zpracování – zbytečnosti v návrhu výrobku, nadbytečné transakce či schvalování Doprava – přesuny v rámci produkce nebo následné kroky v procesu vyžadující přesun na velkou vzdálenost Čekání – čekání na výstup z delší operace, práce v dávkách Nesprávně využité lidské zdroje – potenciál jednotlivce není správně využit Které činnosti přidávají hodnotu? Zákazník je za ně ochoten zaplatit Fyzicky mění produkt Jsou vykonány napoprvé správně Vše ostatní jsou činnosti, které nepřidávají hodnotu z pohledu zákazníka. Patří sem všechny činnosti, které představují 7 druhů plýtvání.

17 8 Wastes of Lean TIM WOODS T - Transport - Moving people, products & information I - Inventory - Storing parts, pieces, documentation ahead of requirements M - Motion - Bending, turning, reaching, lifting W - Waiting - For parts, information, instructions, equipment O - Over production - Making more than is IMMEDIATELY required O - Over processing - Tighter tolerances or higher grade materials than are necessary D - Defects - Rework, scrap, incorrect documentation S - Skills - Under utilizing capabilities, delegating tasks with inadequate training DOTWIMP 1. Defects 2. Overproduction 3. Transportation 4. Waiting 5. Inventory 6. Motion 7. Processing

18 PŘÍKLADY PROBLÉMŮ PLÝTVÁNÍ:
inventory ·        Poor scheduling  ·        Machine breakdown  ·        Quality problems  ·        Long transportation time of raw materials and/or finished goods  ·        Vendor delivery times  ·        Line imbalance  ·        Lengthy set up time  ·        Absenteeism  ·        Lack of housekeeping or factory organization  ·        Communication problems within the organization, with suppliers and with customers  overproduction ·  Extra inventory  ·  Extra handling  ·  Extra space  ·  Extra interest charges  ·  Extra machinery and equipment  ·  Extra defects  ·  Extra overhead  ·  Extra people  ·  Extra paperwork 

19 Product Defects Waste from product defects is not simply those items rejected by quality control before shipment, but actually causes other types of waste throughout the entire manufacturing process. ·  Waiting time is increased in subsequent processes, increasing costs and lead times  ·  Rework may be required to make the part usable, increasing labor costs  ·  Additional labor may be required for disassembly and reassembly  ·  Additional materials may be needed for replacement parts  ·  Sorting the defective from acceptable parts requires additional labor  ·  Scrapping the defective pieces wastes both the materials and the work already added  All of the above are serious, but pale in comparison to the results when customers discover defects. Not only are extra warranty and delivery costs incurred, but customer dissatisfaction may result in loss of future business and market share.

20 VZÁJEMNÁ PROVÁZANOST NÁKLADŮ NA KVALITU:
analýza důsledků provázanosti nákladů na prevenci, kontrolu kvality a interní a externí důsledky nekvality anebo případně i externí řízení zajištění kvality analýza následnosti důsledků určitých nákladů na kvalitu na náklady v další fázi spirály kvality podíly různých druhů nákladů na nákladech na kvalitu – například podíl mzdových nákladů ve struktuře (vybrané) na celkových (měřených) nákladech na kvalitu anebo podíly vybraných podskupin nákladů na kvalitu na celkových nákladech na kvalitu apod. sledování vlivu pohybu nákladů na kvalitu na jiné ukazatele – zejména finanční výkonové – například na výnosy apod. a můžou být sledovány i vztahy mezi fází a úrovni implementaci systému managementu kvality a dopady na vybrané náklady apod .

21 MODELY – METODY N V MNGQ I. MODEL NÁKLADŮ KVALITY V RÁMCI ŽIVOTNÍHO CYKLU PRODUKTU náklady výrobce náklady zákazníka náklady společnosti II. TARGET COSTING ( ~ hodnotová analýza) maximálně přípustné náklady – allowable costs standardní výrobní náklady -tzv. drifting costs Určení vlastností a parametrů produktu Analýza trhu Určení cílové ceny Rozhodnutí o cílových nákladech výroba vývoj

22 III. PQC MODEL (James Harrington 1964)
I Direct poor-quality cost A. Controllable poor-quality cost kontrolovatelné     (1) Prevention cost      (2) Appraisal cost      (3) No-value-added cost B. Resultant poor-quality cost vyvolané    (1) Internal error cost     (2) External error cost C. Equipment poor-quality cost vybavení II Indirect poor-quality cost A. Customer-incurred cost způsobené B. Customer-dissatisfaction cost C. Lost-opportunity cost D. Loss-of-reputation cost

23 IV. PAF MODEL (PREVENTION-APPRAISAL- FAILURE)
- náklady na prevenci - náklady na kontrolu, posouzení, analýzu, hodnocení - náklady na chyby/vady – interní a externí Ansari - + posuzování nákladů ztráty příležitosti Sandoval – Chavez a Beruvides - 3 komponenty: na nevyužití instalované kapacity, nesprávné zacházení se zdroji a špatné dodání služeb V. Model shody – neshody PAF model + Juran – nehmotné, Ross – procesy, Carr – ztracené příležitosti

24 VI. ACTIVITY-BASED COSTING V MANAGEMENTU KVALITY
Nps = Nmz . P + Nmat . P + Nnj . P + Nnz + Nnd ... [Kč] kde: - Nps - celkové náklady na poskytnutí služby určitému počtu zákazníků,  - Nmz -  přímé mzdové náklady spojené s obsluhou jednoho zákazníka,  - Nmat  - přímé materiálové náklady spojené s obsluhou jednoho zákazníka,  - Nnj -  nepřímé (režijní) náklady spojené s obsluhou jednoho zákazníka, - Nnz -nepřímé náklady spojené s poskytnutím služby všem zákazníkům,  - Nnd - další nepřímé náklady spojené s poskytnutím služby zákazníkům,  -P - celkový uvažovaný počet zákazníků. 


Stáhnout ppt "Ekonomické souvislosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google