Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Státní maturita ústní zkouška.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Státní maturita ústní zkouška."— Transkript prezentace:

1 Státní maturita ústní zkouška

2 Epos o Gilgamešovi literární druh – epika, žánr – epos
er forma, chronologická kompozice klínové písmo, hliněné destičky časoprostor – město Uruk, Sumer, starověk tyran Gilgameš,přítel Enkidu, touha být nesmrtelný, činy se stává člověk nesmrtelným zařazení – Mezopotámie, starověk další díla – Chammurabiho zákoník, Egypt, Bible – orientální literatury

3 Evangelium svatého Matouše
druh – epika, žánr – životopis životní osudy a skutky Ježíše Krista časoprostor – Izrael, starověk, rok 0 – 33 n. l. podobenství – příběhy vysvětlující názorně Kristovy myšlenky ( O rozsévači, O marnotratném synovi) kompozice - Nový zákon – 4 evangelia, Zjevení svatého Jana, Skutky apoštolů, dopisy zařazení – starověk, Starý zákon, Sumer,aj.

4 Král Oidipus druh – drama, žánr – tragédie
retrospektiva, odhalování minulosti Oidipa časoprostor – město Théby, starověk téma – problém lidského osudu, věštba, syn zabije svého otce a ožení se s matkou, král Oidipus zjišťuje pravdu svého původu zařazení – antika, řecké drama, dramatik Sofokles – hra Antigona, vznik řeckého dramatu, antická kultura – období klasické

5 Dekameron druh – epika žánr – novela
kompozice – rámcová, 100 a 1 příběh časoprostor – Florencie, venkov, 14. století vypravěči urozených lidí, vypráví si různé příběhy, téma dne téma – láska, erotika, žárlivost, lstivost, výsměch hlouposti, pýše zařazení –renesance, F. Petrarca, Dante, W. Shakepeare aj.

6 Hamlet druh – drama, žánr - veršovaná tragédie
časoprostor - Dánsko, hrad Elsinor, středověk téma – touha po moci, vražda krále Hamleta, pomsta prince Hamleta, jeho váhavost zabíjí lidi kolem něj zařazení – renesance, W. Shakespeare –tragédie, komedie, historické hry, další autoři viz Boccaccio

7 Romeo a Julie druh – drama, žánr - veršovaná tragédie
časoprostor – město Verona, Itálie, renesance postavy – Romeo Montek, Julie Kapuletová, Merkucio, Tybald Kapulet, otec Vavřinec téma – znepřátelené rodiny, osudová láska, smrt mladých milenců keltská pověst Tristan a Izolda zařazení – renesance, Anglie, dílo Shakespeara

8 Bajky druh – epika, žánr – bajka
téma - mravoučné příběhy, kritika hlouposti, pýchy, mocných, alkoholismu postavy – lidé, zvířata zařazení – klasicismus, 17. století, žánry vysoké x nízké, vzor antika, Ezop další autoři - dramatik Moliére, J. Racine pokračovatelé bajkaři –, K. Čapek, I. Olbracht, J. Žáček

9 Velký testament – Balada, epitaf
druh – lyrika , žánr - villonská balada – schéma, tři sloky, poslání lyrický subjekt – já u pramene jsem a žízní hynu, antiteze – spojení protikladů motiv vnitřní rozervanosti člověka tematika básní Villona – hospody, ženské, užívání života, smutek, samota, pomíjivost zařazení - prokletý básník, 15. století, využívá argot, mluvu ulice, bohémský život – odsouzen k smrti, ztratil se prokletí básníci – 19. století Baudelaire, Rimbaud

10 Kosmas druh – epika, žánr – kronika
er forma, latinsky, bohemika – česká slova časoprostor – Čechy, od nejstarších dob – po rok 1125 kompozice – tři části téma – stavba babylonské věže, zmatení jazyků, nejstarší české kmenové pověsti, doba Kosmova – 12. století

11 zařazení – středověk, počátky kronikářství u nás
pokračovatelé- Kanovník vyšehradský, Mnich sázavský další kroniky Dalimilova, Zbraslavská kronika, Husitská kronika, Hájkova kronika

12 Život svaté Kateřiny druh – epika, žánr – legenda, život světice
psáno veršem, česky, neznámý autor symbolika barev časoprostor –Alexandrie, starověk téma –kyperské princezna Kateřiny - pohanka přijala křesťanskou víru, odmítá se Krista vzdát, krutě mučena, zázraky, světice

13 zařazení –česká středověká literatura, vyšší styl – náročnější skladba, 2. polovina 14. století
Legenda o svatém Prokopu, Tkadleček, Vita Caroli aj.

14 Utrpení mladého Werthera
druh – epika, žánr – milostný román v dopisech, deník ich forma, závěr er forma časoprostor – Německo, květen 1771 – prosinec 1772 téma – tragická láska, přecitlivělý hrdina, neschopnost zařadit se do společnosti, sebevražda zařazení –preromantismus, dílo Goetha – Faust, F. Schiller, J. J. Rousseau – Julie

15 Chrám Matky boží v Paříži
druh – epika, žánr - historický román časoprostor – 15. století, Paříž, katedrála er forma, chronologická kompozice Quasimodo – znetvořený, mrzák, nalezenec Claudius Frollo – kněz, jeho proměna, zloduch, ničivá láska k Esmeraldě – tanečnice zařazení – romantismus, 1. polovina 19. století, dílo – Bídníci, autoři – A. Dumas, E. A. Poe, A. S. Puškin aj.

16 Černý kocour druh – epika, žánr - psychologická povídka, s prvky detektivky, hororu ich forma, kompozice – retrospektiva časoprostor –1. polovina 19. století,dům hrdiny, sklep+ postava – vypravěč, neuvádí své jméno, příběh varování před alkoholem zařazení – romantismus, osobnost autora, dílo – Jáma a kyvadlo, Předčasný pohřeb, báseň Havran další autoři viz V. Hugo

17 Opilý koráb druh – lyrika, žánr – báseň verš, střídavý rým, sloky
lyrický subjekt - koráb plující bez posádky do neznámých dálek metaforičnost díla – koráb sám autor, životní cesta, touhy a zklamání, stesk a smutek, sny a ztráty, plavba mezi životem a smrtí zařazení – symbolismus, impresionismus, dílo Rimbauda – Samohlásky, Sezona v pekle, prokletý básník, P. Verlaine, Ch. Baudelaire

18 Revizor druh - drama, žánr- satirická komedie,
časoprostor - ruské maloměsto, dům hejtmana, hostinec, 1. polovina 19. století téma – záměna bezvýznamného úředníčka Chlestakova za revizora postavy – hejtman a úředníci, úplatky, zpronevěra státních peněz, nepořádek zařazení – realismus , dílo Gogola – Mrtvé duše, Petrohradské povídky, dílo Dostojevského, L. Tolstého, Ch. Dickense aj.

19 Zločin a trest druh – epika, žánr – román, psychologický, detektivní prvky er forma, spisovný jazyk časoprostor – Petrohrad, byt lichvářky, 2. polovina 19. století téma – chudý student Rodion Raskolnikov zabije lichvářku a její sestru, ospravedlňuje si zločin, prostitutka Soňa – mravně čistá mu otevře oči

20 Raskolnikov se přizná, Sibiř, obracení k víře, Soňa na něj čeká
mravní proměna člověka vnitřní monology postavy zařazení – kritický realismus, sociální problémy Ruska – zločinnost, prostituce, alkoholismus, lichva – další díla Bratři Karamazovi, N. V. Gogol, L. Tolstoj, Čechov

21 Zabiják druh – epika, žánr – román
er forma, dialogy – argot, vulgarismy časoprostor –Paříž, 2. polovina 19. století téma – alkoholismus, dědičnost, klempíř Coupea, jeho žena Gervaisa, dcera Nana, člověk biologická bytost, prostředí hospod zařazení – naturalismus , dílo Nana, Guy de Maupassant - Kulička

22 Kulička druh – epika, žánr - povídka, satirická, psychologická, protiválečná er forma, chronologická kompozice časoprostor – prohraná válka s Pruskem, město Rouen, hostinec, zima postavy – prostitutka - vlastenka, šlechta, podnikatelé, církev, pruský důstojník zařazení – realismus, naturalismus, dílo Miláček, E. Zola, Balzack, Dickens aj.

23 Oliver Twist druh – epika, žánr – román
er forma, chronologická kompozice časoprostor -1. polovina 19. století, sirotčinec, pohřební ústav, Londýn téma- osud sirotka Olivera, špatné podmínky, hlad, ponižování, útěk do Londýna, parta zlodějíčků, prohnaný Žid Fagin, brutální Bill Sikes, ušlechtilý pan Brownlow, adoptuje O.

24 zařazení – realismus osobnost Dickense – dětské postavy, často šťastný konec, mnohdy nereálný díla David Copperfield, Malá Dorritka, Nadějné vyhlídky humoristický román Kronika Pickwickova klubu Honoré de Balzac, F. M. Dostojevskij aj

25 podivný případ dr.Jekylla a Hyda
druh – epika , žánr – novela er forma, ich forma, retrospektiva časoprostor – Londýn, laboratoř, 2. polovina 19. století, vypravěč –advokát Utterson motiv dobra a zla, zločin a trest - ( F. M. Dostojevskij) hlavní postava – doktor Jekyll, pan Hyde – jeho druhé já, protiklady

26 téma - odpovědnost vědce za své dílo (obdobné náměty - M
téma - odpovědnost vědce za své dílo (obdobné náměty - M. Shellyová – Frankenstein, K. Čapek – Krakatit) zařazení - novoromantismus dílo Stevensona – Ostrov pokladů, horor – E. A. Poe

27 Obraz Doriana Graye druh – epika, žánr – dekadentní román, psychologický, hororové prvky časoprostor- Londýn, ateliér malíře, konec 19. století, er forma hrdina -naivní mladík – faustovské téma, zaprodání duše, stárne obraz, on stále mladý dobro x zlo, motiv od Stevensona Jekyll a Hyde zařazení - dekadence, dílo O. Wilda, Ch. Baudelaire, česká dekadence – Hlaváček,

28 Květy zla druh – lyriky, žánr – sbírka básní verš, rým, sloky
kompozice díla – části Splín a ideál, Pařížské obrazy, Víno, Květy zla, Vzpoura, Smrt básnická metoda – hledání krásy v ošklivosti motivy – erotika, opojení, rozklad, satanismus lyrický subjekt – muž provázející svou milou(báseň Mršina)

29 básně – Mršina, Svět do postele chceš, Litanie k Satanovi, Slepci, Splín
zařazení – symbolismus, dekadence osobnost Baudelaira, Báseň o hašiši, Malé básně v próze prokletí básníci – A. Rimbaud, P. Verlaine dramatik O. Wilde

30 Král Lávra žánr – lyrickoepická ,satirická báseň verš, rým, sloky
básnická inspirace irskou pohádkou, antický motiv – král Midas téma - zesměšnění absolutismu – popravy nevinných holičů, lhostejnosti lidí zařazení – realismus, národní obrození život Havlíčka –Tyrolské elegie, Křest svatého Vladimíra, epigramy novinářská činnost, dílo B. Němcové

31 Máj žánr - lyrickoepická skladba, kompozice - 4 zpěvy, 2 mezihry
verš, rým, sloky časoprostor – jezero, vězení, popraviště, 1. máj večer, ráno 2. máj, po asi 7 letech poslední den v roce téma – kontrast krásné přírody x tragický lidský osud, úvahy o osudu, smrti postavy – Vilém – loupežník, Jarmila, svůdce – otec Viléma, žalářník, poutník Hynek

32 jazyk díla – personifikace, oxymorón, metafory, zvukomalba, epiteta – básnické přívlastky
zařazení – český romantismus, dílo Máchy – Márinka, Cikáni, K. J. Erben – Kytice, J. K. Tyl, B. Němcová, G. G. Byron aj.

33 Kytice žánr - sbírka balad, lyrickoepická báseň
verš, střídavý rým, sloky téma - lidské provinění - krutý trest, osud, častý motiv matka a dítě, partnerské vztahy časoprostor -venkovské prostředí Polednice, Vodník, Poklad, Dceřina kletba zařazení - český romantismus, národní obrození,

34 sběratel Erben – pohádky, písně , další autoři Mácha, Tyl, Němcová, bratři Grimmové
divadlo Semafor – hra, parodie balad film

35 Povídky malostranské druh – epika, žánr - povídka ich forma i er forma
kompozice – retrospektiva, chronologická časoprostor – Praha, 1. polovina 19. století téma – obyčejný život, sociální problémy, vzpomínky z mládí, kritika sobectví, závisti, přetvářky zařazení – realismus, básník Neruda, májovci – V. Hálek, K. Světlá, J. Arbes

36 Divá Bára druh – epika, žánr – povídka
er forma, chronologická kompozice časoprostor – Vestec, venkov, 1. polovina 19. století hrdinka - Bára – emancipovaná, nebojácná, odlišná – předsudky vůči ní, zloba venkovanů, zaostalost zařazení – realismus, romantismus, národní obrození osobnost B. Němcové, hrdinové – dobrý člověk, Babička, V zámku a podzámčí, Karla, další autoři K. Havlíček Borovský, K. Světlá

37 Maryša druh – drama, žánr - tragédie
časoprostor - moravská vesnice na konci 19. století téma – sňatky z rozumu, rodič vybírají partnera, zabití nemilovaného manžela jazyk – moravské nářečí zařazení – realismus, dílo V. Mrštíka –Pohádka máje, Rok na vsi, G. Preissová, L. Stroupežnický, K. V. Rais aj.

38 Proměna druh – epika, žánr -psychologická povídka, groteska
časoprostor – město, byt Samsových, počátek 20. století er forma, spisovný jazyk, chronologická kompozice téma – proměna Řehoře Samsy v ohyzdný hmyz, pocity hrdiny, reakce jeho rodiny, smrt motiv odcizení, existenciální motivy, absurdita

39 zařazení – expresionismus, vnitřní prožitky, hrůza, ošklivost, samota
osobnost F. Kafky - dílo Proces, Zámek pražská německá škola – F. Werfel

40 Na západní frontě klid druh – epika, žánr - protiválečný román
ich forma, retrospektiva, závěr - er forma časoprostor – Německo, západní fronta – Francie, 1914 – 1918 vypravěč - hl. postava Pavel Bäumer, jeho kamarádi téma – hrůzy války, oslava solidarity, přátelství ,

41 zařazení – realismus, protiválečný román s humanistickým poselstvím
Cesta zpátky – volné pokračování romány Remarqua –Tři kamarádi, Jiskra života aj. další autoři – ztracená generace E. Hemingway reakce na válku – R. Rolland – Petr a Lucie, J. Hašek – Osudy dobrého vojáka Švejka aj.

42 Petr a Lucie druh – epika, žánr - protiválečná novela (povídka)
časoprostor – Paříž, leden – březen 1918 er forma, spisovný jazyk, chronologická kompozice téma - běsnící válka a láska mladých lidí, symboličnost ročních období, zima – válka, jaro – láska, naděje

43 zařazení – realismus, R. Rolland – humanista, román řeka – Jan Kryštof, historický román Dobrý člověk ještě žije, téma války viz Remarque

44 Farma zvířat druh – epika, žánr - alegorická próza, forma bajky
er forma, spisovný jazyk, chronologiká kompozice časoprostor – Anglie, Panská –Zvířecí farma, počátek 20. století alegoričnost - reakce na revoluci v Rusku 1917, komunistický teror – procesy, zabíjení nevinných lidí, víra v lepší život, diktátor Stalin – prase Napoleon animismus – 7 pravidel, postupně prasaty přepisována, všechna zvířata jsou si rovna …

45 zařazení – antiutopie pohled do budoucnosti, ztráta svobody jedince
román 1984, K. Čapek Válka s mloky, Ray Bradbury – 451 stupňů Fahrenheita, V. Nabokov – Pozvání na popravu

46 1984 druh – epika, žánr – román
antiutopie – reakce na vývoj techniky, společnosti, obraz totalitního státu er forma, spisovný jazyk, chronologická kompozice časoprostor – Oceánie, Londýn, rok 1984 téma – Winston Smith, úředník Ministerstva pravdy, přepisování minulosti, dopouští se ideozločinu, sám přemýšlí, láska k Julii

47 odhalen, zatčen, vymyjí mu mozek, miluje Velkého bratra
zařazení – anglická literatura, antiutopie dílo Orwella – Farma zvířat, Hold Katalánsku, Barmské dny Ray Bradbury – 451 stupňů Fahrenheita

48 451 stupňů Fahrenheita druh – epika, žánr –román, sci fi, antiutopie
er forma, chronologická kompozice časoprostor – budoucnost, vyspělá konzumní společnost téma – ničení knih, likvidace samostatného myšlení, zábava, spěch, konzum, požárníci likvidují a hledají zakázané knihy požárník Guy Montag se vymkne systému

49 pronásledován, spojí se se zbytky inteligence- čtenářů knih
zařazení – americká literatura, 2. polovina 20. století, science fiction, antiutopie dobývání vesmíru Marťanská kronika G. Orwell, K. Čapek

50 Lolita druh – epika, žánr - postmoderní román, psychologický, milostný
ich forma, retrospektiva vypravěč – Humbert Humbert, forma obhajoby téma – spalující láska k Lolitě, sex s mladistvou, nevlastní dcera, vražda soka zařazení – postmodernismus, osobnost Nabokova, jeho romány, U. Eco, M. Kundera skandální dílo, charakteristika postav filmové adaptace dílo a život V. Nabokova pojem postmodernismus, tvůrci U. Eco, M. Kundera, M. Viewegh, J. Topol

51 Cizinec druh - román, žánr – román ich forma, dvě části
kompozice – chronologická časoprostor – Alžírsko, 30. léta 20. století téma - vypravěč, úředník Mersault, neprojevuje city, smrt matky, zabití Araba, odsouzen, zařazení – existencialismus, dílo Camuse, Sarte, B. Vian, E. Hostovský

52 Stařec a moře druh – epika, žánr - novela, podobenství
er forma, chronologická kompozice časoprostor -Kuba, rybářská vesnice, 50. léta 20. století, 84 dnů stařec nic neulovil, dva dny na moři nerovný boj s rybou téma – boj člověka s přírodou, stařec Santiago oslava člověka, houževnatosti, biblické odkazy, metafora o lidském životě

53 zařazení – ztracená generace, dílo Hemingwaye – Sbohem, armádo, Komu zvoní hrana
metoda ledovce, vnitřní monology postavy F. S. Fitzgerald, humanistické prózy R. Rollanda, E. M. Remarque

54 Velký Gatsby druh – epika, žánr – román ich forma, retrospektiva
časoprostor – New York, po 1. světové válce, 20. léta vypravěč – Nick Carraway téma – doba jazzové věku, večírky, život smetánky Nickova vzdálená sestřenice Daisy a její manžel Tom Buchanan

55 zbohatlík Gatsby, válečný veterán, nelegální prodej alkoholu
zařazení – americká literatura 1. poloviny 20. století, ztracená generace dílo Fitzgeralda – Na prahu ráje, Velký magnát E. Hemingway

56 Na cestě druh - román, žánr – román, cestopis
ich forma, retrospektiva, spontánní psaní, slang, argot časoprostor –New York, Kalifornie, Mexiko, – 1950 téma – vypravěč Sal (sám autor), život na cestě, stopem po Americe s přítelem Deanem zařazení – beat generation, dílo autora, A. Ginsberg, K. Kesey, W. Burroughs

57 Kvílení druh – lyrika, žánr – báseň
psáno prózou, nářek nad zničenou generací mladých Američanů, Amerika po 2. světové válce, kompozice - tři části lyrický subjekt - Ginsberg téma – bída, šílenství ,drogy, sex, odcizení, labyrint velkoměsta, Moloch - společnost zařazení – beat generation, viz J. Kerouac

58 Vyhoďme ho z kola ven druh – epika, žánr – román, psychologický, postmoderní, alegorie ich forma, kompozice chronologická časoprostor – Amerika, město Oregon, konec 50. let 20. století téma – střet jedince s mocí, manipulace, touha po svobodě, vypravěč indián Bromden zařazení – generace hippies, beatnici

59 Všechny řitě světa i ta má
druh – epika, žánr – autobiografické povídky ich forma, slang, argot, vulgarismy vypravěč – Henry Chinaski,Hank, sám autor časoprostor – Amerika – Los Angeles, polovina 60. let 20. století stejnojmenná povídka – nemoc, hemeroidy, operace, pobyt v nemocnici, konflikty s personálem, pacienty

60 život na dně společnosti, vyděděnci
téma povídek – drsný život, alkohol, sex, sázky, hazard v roce 1966 prodělal operaci - hemeroidy zařazení – americká próza 2. poloviny 20. století díla- Poštovní úřad, Ženy, Faktotum podobnost s beat generation – J. Kerouac

61 Kronika ohlášené smrti
druh – epika, žánr – román er forma, spisovný jazyk, retrospektiva, chronologická kompozice, rekonstrukce vraždy po 27 letech vypravěč – přítel Santiaga Nasara časoprostor – Jižní Amerika, přímořské městečko, únor, ráno 5. 30, 6. 05, 7.05 hodin, počátek 20. století

62 téma – po svatební obřadu vrácena manželem krásná Angela, nebyla panna, její bratři jdou zabít údajného svůdce Santiaga rodinná čest, nikdo nezabrání vraždě zařazení – magický realismus dílo autora – Sto roků samoty, Láska za časů cholery J. L. Borges, J. Kratochvil aj.

63 Tajný deník Adriana Molea
druh – epika žánr - humoristický román, deník, ich forma, kompozice chronologická, datace časoprostor – Anglie, téma - střet s rodiči, se školou, vypravěč Adrian – dospívající kluk zařazení – anglická literatura 2. polovina 20. století, literatura pro mládež, deníky

64 Hobit druh – epika, žánr – román, moderní pohádka
er froma,chronolgická kompozice, spisovný jazyk časoprostor – Středozemě téma – putování za pokladem trpaslíků, drak Šmak, hobit, čaroděj, elfové zařazení –fantasy, Pán prstenů, Letopisy Narnie, Píseň ledu a ohně aj.

65 Krysař druh – epika, žánr - novela, inspirace staroněmeckou pověsti
er forma, chronologická kompozice časoprostor – německé město Hammeln, středověk téma – přemnožení krys, pozvání krysaře, nezaplacení odměny, pomsta krysaře milostný motiv, závěr – dítě, symbol nového života zařazení – novoklasicismus generace buřičů – konec 19. století, počátek 20. století, V. Dyk, F. Šrámek, F. Gellner, P. Bezruč

66 Nikola Šuhaj loupežník
druh – epika, žánr - baladický román er forma, chronologická kompozice časoprostor - Podkarpatská Rus,Koločava, 1. světová válka, poválečné období téma – zlý samotář, vojenský zběh Nikola, příběh lásky a zrady, milá Eržika, moderní Jánošík, bohatým bere, chudí jej milovali zařazení – česká próza 30. let, dílo Olbrachta – Golet v údolí, K. Čapek – Hordubal, J. Čapek – Stín kapradiny, společenskokritická próza – M. Majerová

67 Bílá nemoc druh – divadelní hra žánr – tragédie, alegorie
monology, dialogy, scénické poznámky časoprostor – nejmenovaná země (Německo), 30. léta 20. století téma – odsouzení fašismu, fanatismu, zbrojení postavy – humanista, pacifista dr. Galén, diktátor Maršál, baron Krüg, otec, matka zařazení – dílo K. Čapka, česká literatura 30. let, J. Čapek, K. Poláček – humanistický proud

68 Osudy dobrého vojáka Švejka – V zázemí - 1. díl
druh – epika, žánr – humoristický, satirický román, 4 díly er forma, chronologická kompozice, slang – vojenská mluva, německé výrazy, vulgarismy časoprostor – Rakousko – Uhersko, Praha, policejní stanice, nemocnice, 1914 – před vypuknutím války, začátek války hrdina – moudrý blázen, lidový vypravěč

69 téma – obchodník se psy Josef Švejk a jeho příhody, úřední blb, provokatér
satira – zesměšnění mocnářství, policie, úřadů, lékařů, armády, války ironie, sarkasmus zařazení – česká próza mezi válkami, reakce na 1. světovou válku legionáři, J. John, R. Rolland aj.

70 Edison druh – lyrika, žánr - polytematická báseň verš, sdružený rým
kompozice – 5 zpěvů, střídavý rým, anafory lyrický subjekt – spatří svůj truchlivý stín hráče – sebevraha, čte ve starých novinách o Edisonovi, jeho vynálezu metoda – asociace, představ, řetězení metafor téma - pocta Edisonovi, vynálezcům – tvůrcům motiv radosti a smutku, života a smrti

71 zařazení – poetismus dílo V. Nezvala - Abeceda, Básně noci, Podivuhodný kouzelník sdružení Devětsil dílo - J. Seiferta, K. Biebla Osvobozené divadlo V a W

72 Bylo nás pět druh – epika, žánr - humoristický román, vzpomínky na dětství ich forma, chronologická kompozice časoprostor – počátek 20. století, Rakousko – Uhersko, prostředí maloměsta -Rychnov, obchodníci, řemeslníci, chudobinec téma– vypravěč Péťa Bajza, jeho kamarádi, rodina klukovské rošťárny, svět dětí x dospělých zařazení – autoři kolem Lidových novin, humanistický proud – K. Čapek, J. Čapek, E. Bass

73 Rozmarné léto druh – epika, žánr – novela
er forma, chronologická kompozice časoprostor – Krokovy Vary, plovárna, 20. století téma – stereotypní život tří přátel naruší příjezd kouzelníka a jeho schovanky zařazení – poetismus, imaginativní próza, próza 30. let 20. století

74 osobnost V.Vančury, dílo – Markéta Lazarová, Pole orná a válečná, autorský styl – práce s jazykem, úloha vypravěče jazyk – archaismy, metaforičnost další autoři - K. Čapek, I. Olbracht aj.

75 Směšné lásky druh – epika , žánr – soubor povídek
er forma, chronologická kompozice, spisovný jazyk časoprostor – cesta na Slovensko, pumpa, hotel téma - modelový příběh, bezejmenná dvojice, hra na řidiče a neznámou stopařku, erotické motivy, odcizení, zklamání, stereotyp života zařazení – česká próza 60. let, edice Život kolem nás

76 dílo M. Kundery – román Žert, Nesnesitelná lehkost bytí, Nesmrtelnost
postmoderní autor další autoři – 60. léta – B. Hrabal, J. Škvorecký, Vl. Páral, L. Fuks aj.

77 Báječná léta pod psa druh – epika, žánr - postmoderní román er forma
časoprostor – 60. léta – 1989, Praha, Sázava téma – životní osudy Kvida, jeho rodiny a dějinné zvraty - ruská okupace 1968, období normalizace 70. – 80. léta, rok 1989, epilog – nástup kapitalismu útisk, nesvoboda, dospívání hrdiny, svérázný otec, babička, redaktor

78 zařazení – postmodernismus, česká próza 90. let 20. století
osobnost autora, další díla Výchova dívek v Čechách, Účastníci zájezdu, Báječná léta s Klausem české próza 90. let – I. Dousková – Hrdý Budžes, P. Šabach – Babičky, J. Topol – Sestra aj.

79 Spalovač mrtvol druh – epika žánr - groteskně laděná novela, prvky hororu er forma, chronologická kompozice časoprostor - konec 30. let – doba okupace, Praha, prostředí krematoria, byt rodiny pana Kopfrkingla téma - vliv ideologie fašismu na pana Kopfrkingla, přítel Reinke – typ Mefistofela manipulace s lidmi, genocida Židů

80 zařazení – česká próza 60. let 20. století, 2. etapa protiválečné prózy
osobnost L. Fukse, díla Pan Theodor Mundstock, Mí černovlasí bratři další autoři – J. Otčenášek, J. Weil, A. Lustig, O. Pavel aj.

81 Ostře sledované vlaky druh – epika, žánr novela
ich forma, hovorový jazyk, vulgarismy časoprostor -konec války, únor 1945, malé nádraží Kostomlaty vypravěč - elév, záškolák Miloš Hrma představuje svou rodinu, pracoviště, výpravčí Hubička, pan přednosta, Viktoria Freie sexuální problémy, proměna panice v muže

82 zařazení – česká próza 60. let 20. století, 2
zařazení – česká próza 60. let 20. století, etapa protiválečné literatury dílo B. Hrabala – Pábitelé, Perlička na dně, Obsluhoval jsem anglického krále, Postřižiny hrdinové – pábitelé bohatý jazyk, nespisovná čeština L. Fuks, A. Lustig, M. Kundera aj.

83 Údolí včel druh – epika, žánr - baladická novela
er forma, chronologická kompozice časoprostor – Čechy – Vlkov, Balt, středověk téma - motiv náboženského fanatismu, násilí malý člověk a dějiny, řád německých rytířů, Ondřej z Vlkova, útěk z řádu, žít normální život, jeho přítel Armin zařazení – historická próza 70. léta 20. století

84 osobnost V. Körnera – díla Písečná kosa, Lékař umírajícího času, Smrt svatého Vojtěcha
historická próza – J. Šotola, J. Loukotková, aj.

85 Přítelkyně z domu smutku
druh – epika, žánr – psychologický román, vězeňská próza, autobiografické dílo ich forma, také využit slang, vulgarismy vypravěč - Eva Kantůrková časoprostor – Praha, věznice Ruzyň, normalizace, rok 1981 – 1982, rok vězení téma – osudy signatářky Charty 77, vyšetřovací vazba, výslechy, spoluvězenkyně

86 přítelkyně - jejich psychologické portréty, nelehké životní osudy
dům smutku – vězení, poměry v komunistickém vězení zařazení – česká próza, doba normalizace – 80. léta 20. století, samizdatová literatura dílo E. Kantůrkové – Smuteční slavnost l. Vaculík, V. Havel, P. Kohout aj.

87 Nemilovaná druh – epika, žánr – román, deník ich forma
vypravěčka – Perla Schlomowitchová časoprostor – Terezín, srpen 1943 – prosinec 1943 téma – osudy mladé židovské prostitutky, úvahy o životě, vzpomínky na rodiče, před odjezdem do transportu zabije důstojníka

88 Nové mýty druh – lyrika, žánr – básně
ironie, sarkasmus, hovorový jazyk, verš báseň Stříhali dohola malého chlapečka, Černý vůz, Vycpavač téma- velkoměsto, básně – příběhy, obyčejní lidé, krutý osud, bezmoc, samota, zklamání, existenciální téma zařazení – skupina 1942, J. Kolář, I. Blatný

89 Tři roky prázdnin druh – lyrika, žánr – sbírka básní verš, rým, sloky
ironie, nadsázka, satira, hovorový jazyk téma – láska, nevěra, poezie, zklamání, osud zařazení – doba normalizace, oficiální poezie 80 . let 20. století x samizdat, underground

90 Básně druh – lyrika, žánr –báseň
lyrický subjekt – znechucený ze sebe, ze světa, z lidí verš, rýmované, čtyřverší jazyk – nespisovná čeština, vulgarismy téma – smrt, samota, erotika, rozklad, znechucení sebou samým, kocovina, hospody zařazení – neodekadent, český underground poezie 80. let, 90. léta

91 osobnost Krchovského, díla Noci, po nichž nepřichází ráno, Mé lebky stín
další autoři – E. Bondy, I. M. Jirous, J. Topol aj.

92 Morový sloup druh – lyrika, žánr - básnická sbírka - básně, několik verzí díla volný verš lyrický subjekt – sám autor téma - mor - reakce na období normalizace – 70. léta, zákazy, pronásledování umělců režimem Praha, láska,poezie, smrt motiv času, bilancování, básnické vyznání

93 zařazení – poezie období normalizace, 70 . léta 20. století, samizdat
osobnost J. Seiferta – nositel Nobelovy ceny další díla – Býti básníkem, Deštník z Picadilly příbuzní básníci – Vl. Holan, J. Skácel


Stáhnout ppt "Státní maturita ústní zkouška."

Podobné prezentace


Reklamy Google