Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Imunita a nádory UK 2. lékařská fakulta Praha. Obsah Imunitní systém reaguje na nádor … a na to reaguje nádor Selhání imunitního dozoru Imunoterapie nádorů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Imunita a nádory UK 2. lékařská fakulta Praha. Obsah Imunitní systém reaguje na nádor … a na to reaguje nádor Selhání imunitního dozoru Imunoterapie nádorů."— Transkript prezentace:

1 Imunita a nádory UK 2. lékařská fakulta Praha

2 Obsah Imunitní systém reaguje na nádor … a na to reaguje nádor Selhání imunitního dozoru Imunoterapie nádorů Složky imunity mohou i podporovat malignitu

3 Nádorová buňka je jiná

4 Antigeny specifické pro nádor (Tumor specific antigens) produkty fúzních genů, např. BCR/ABL produkty onkovirů, např. papilomaviru významné změny v glykosylaci, např. sialylace idiotypy lymfómů či myelómů Ag asociované s nádorem (Tumor associated antigens) onkofetální antigeny, např. AFP, CEA nadměrná exprese fyziologicky exprimovaných molekul, např. Melan A, Her2Neu Viditelnost nádorové buňky pro imunitní systém

5 Mechanismy úniku Tumor-induced privileged site Tumor treated as self antigen

6 Hlavní efektorové buňky

7 prekancerosa Hypotéza: Selhání imunitního dozoru

8 Vyšší výskyt malignit u imunodeficitů AIDS Kaposiho sa, lymfomy, mírně leukemie,.. některé imunodeficity ataxia teleang., Nijmegen breakage sy,.. některé imunodeficity (nejvíce ty, spojené s genetickými aberacemi, jako ataxia teleang., Nijmegen breakage sy,.. ) viry porucha reparace DNA

9 Hlavní efektorové buňky - zabíječi: CTL, NK Ag specifické a asociované s tumorem Hypotéza selhání imunitního dozoru Mechanismy úniku z imunitní reakce Shrnutí - protinádorová imunita

10 Imunoterapie nádorů

11 Z historie 1866: Busch: erysipel u lymfomu(?) - regrese a následný relaps Přelom 19. a 20. století: Fehleisen + Bainbridge: regrese Ca mammy po erysipelu u 1 pacientky --> izolace Streptokoku 1891: Coley: regrese sarkomu po erysipelu Počátek 20. století: Coleyův toxin: výrazné nežádoucí účinky 24 pacientů s různou histologií, 5x vyléčení, ostatní regrese NY Surgical Society: komise: ~0 účinek

12 Imunoterapeutické přístupy systémové cytokiny (interleukin 2, interferon systémové cytokiny (interleukin 2, interferon  adoptivní imunoterapie (dendritické buňky, LAK, TIL, ex vivo expandované CTL, využití graft vs. Tu effect...)adoptivní imunoterapie (dendritické buňky, LAK, TIL, ex vivo expandované CTL, využití graft vs. Tu effect...) monoklonální protilátky, imunologicky cílená farmakoterapie a radioterapiemonoklonální protilátky, imunologicky cílená farmakoterapie a radioterapie

13 Interferon  cytostatický efekt toxický  lytický efekt změny povrchových molekul  zvýšení imunogenicity imunomodulace - více autoprotilátek, aktivnější M , NK, T

14 Interferon  - hlavní použití leukemie s vlasatými buňkami melanóm chronická myeloidní leukémie karcinoid Kaposiho sa

15 Interleukin 2 Mechanismus účinku Aktivace T lymfo Hlavní použití Metastatický Ca ledviny, melanóm Nevýhody IL2 => CTLA4 => ukončení aktivace IL2 => AICD IL2 => udržení CD4+25+ aktivity IL2 => inhibice CD8+ paměťových bb. Naděje do budoucna? IL15

16 IL2 u melanómu Atkins et al, 1999

17 IL2 u melanómu Atkins et al, 1999

18 Dendritické buňky CD34+, monocyty GMCSF, flt3L, IL4 nezralé DC fagocytóza zralé DC stimulace Toll-like receptorů (LPS, nemetylované CpG) stimulace TNF receptorů prezentace FITC-dextran 1 ug/ml iDC CD86+PI mDC

19 Dendritické buňky Adoptivní imunoterapie

20 ly Dárcovské lymfocyty Dárce progenitory Příjemce GvHGvTu

21 Monoklonální protilátky - terapeutické využití Imunologicky cílená terapie

22 Monoklonální protilátky- modifikace Vazba radionuklidu Vazba toxinu Vazba toxinu (calicheamycin, ricin, diphteria toxin, Pseudomonádový endotoxin..) Modifikacemolekulyhumanizace, Modifikace molekuly (humanizace, zvyšování afinity pomocí modifikací CDR, delece Fc u značených mAb..)

23 Protilátková imunoterapie [gemtuzumab ozogamicin] Indikace : CD33+ akutní leukémie

24 12.9.03 transplantace, nepříbuzná dárkyně (HLA 7/10) chlapec, 8 let Dg: Akutní myeloidní leukémie, odpověď na iniciální chemoterapii špatná 1. Transplantace PBPC

25 relaps po transplantaci D+27 po 1 dávce Mylotargu 4 color FC negativní minimální reziduální nemoc před 2. transplantací 28.10.041. Mylotarg – ARDS, KD bez blastů 22.11.042. Mylotarg – MRN v KD negativní Relaps

26 3.1.05 transplantace (15,5 měs. po první) nepříbuzná dárkyně (HLA 7/10) léto 2006 – na rybách 1,5 roku po 2.SCT 2. Transplantace PBPC

27 CytokinyIFN alfaHematoonkologie Ropheron IL2Ca ledviny Proleukin AdoptivníInfúze dárcovských Lymfo malignity po TKD (CML..) - Monoklonální protilátky Anti-Her2NeuCa prsu Herceptin Anti-CD20, bez nebo s radionuklidem Low grade lymfómy Rituximab (Mabthera) Ibrituximab tiutexan (Zevalin) Anti-CD33 s kalicheamycinem Anti-CD52 Leukémie Mylotarg Alemtuzumab (Campath) Anti-EGFRKolorektální Ca, hlava/krk Cetuximab (Erbitux) Anti-VEGFKolorektální Ca bevacizumab(Avastin) Příklady imunoterapie v praxi zařazenílátkaobvyklé indikacelék

28 Anti-CD20, klinické výsledky Proportion of patients, time-to-treatment failure standardní chemoterapie + antiCD20

29 Adoptivní imunoterapie dendritické buňky GvTu (GVL) versus GVH cytokiny monoklonální protilátky samotné, s radionuklidem či toxinem objektivní klinický účinek Hlavní body - imunoterapie nádorů

30 Imunitní systém na špatné straně

31 Lymphomy, incidence

32 ALL, incidence podle věkových skupin p<0,0001 p<0,0001 0 1 2 3 4 5 6 7 8 19801985199019952000 0 years 1 to 4 5 to 7 8 to 9 10 to 17 PSDH

33 Africké děti: snadnější přenos infekcí

34

35

36

37 nejvíce T reg

38 Preventivní vakcíny, HPV Lowy + Schiller, JCI 2006

39


Stáhnout ppt "Imunita a nádory UK 2. lékařská fakulta Praha. Obsah Imunitní systém reaguje na nádor … a na to reaguje nádor Selhání imunitního dozoru Imunoterapie nádorů."

Podobné prezentace


Reklamy Google