Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza dat pomocí software od SAS Institute For 22 Years: “If It Moves, We Can Analyze It” Jaroslav Půlpán, SAS Institute, Praha

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza dat pomocí software od SAS Institute For 22 Years: “If It Moves, We Can Analyze It” Jaroslav Půlpán, SAS Institute, Praha"— Transkript prezentace:

1 Analýza dat pomocí software od SAS Institute For 22 Years: “If It Moves, We Can Analyze It” Jaroslav Půlpán, SAS Institute, Praha czejap@cze.sas.com

2 5/98Data Analysis2 SAS System: modulární software Sběr datAnalýza Presentace Uložení Přístup do: Sybase, Oracle, Informix ODBC... Client-server SAS dataset MDDB SPDS DMDB... Stat. analýza, časové řady, oper. výzkum, kontrola kvality... Sestavy grafy, tabulky EIS,WEB... Enterprise miner Enterprise reporter Warehouse Administrator SAS language, SAS Macro, SCL, OOP (AF a EIS objekty) Od desktopu po mainframe: Windows,Mac,Unix, MVS,VMS SAS System

3 5/98Data Analysis3 SAS System - analytické nástroje Přehled SAS System software Interaktivní nástroje SAS System - moduly SAS/ASSIST a SAS/INSIGHT Programovací prostředí Analytické moduly –Modul SAS/STAT –Modul SAS/ETS –Modul SAS/IML –(Modul SAS/OR Modul SAS/QC) Další produkty SAS Institute

4 5/98Data Analysis4 Interaktivní SAS nástroje SAS/ASSISTS menu ovládaný interface do všech hlavních funkcí (SAS menu Globals/Analyze) –(Interactive data analysis ) = SAS/INSIGHT nástroj pro interaktivní statistickou. analýzu a vizualizaci dat a výsledků –(Time Series Forecasting System)= SAS/TSFS menu ovládaný interface do modulu SAS/ETS –(Guided data analysis ) = SAS/LAB řízená statistická analýza zaměřená na analýzy laboratorních tesů

5 5/98Data Analysis5 Interaktivní SAS nástroje –(Quality improvement) = SAS/QC (SQC) integrovaný GUI pro řízení a kontrolu kvality –(Project management) = PROJMAN SAS/OR operační výzkum a řízení projektů –(Design of experiments) = ADX interaktivní nástroj pro návrh experimentů SAS/SPECTRAVIEW - zobrazeni 3D ANALYST (volně šířený modul) interaktivní nástroj pro statistikou analýzu RESEARCH ANALYST modifikovatelný analytický nástroj

6 5/98Data Analysis6 SAS/INSIGHT - nástroj pro vizualizaci dat Je dynamický nástroj pro zkoumání a analýzu dat. Zkoumání distribuce dat je možno provádět prostřednictvím interaktivních histogramù,oblastí, a 3D rotačních bodových grafù. Lze zkoumat korelace mezi proměnnými a vypočítávat základní komponenty aby nalezl strukturu dat. Všechny grafy a tabulky dat se objevují v oknech, která jsou navzájem propojena, takže změna výběru se automaticky promítne do druhého okna.

7 5/98Data Analysis7 Interaktivita grafů v INSIGHTu

8 5/98Data Analysis8 Typy grafů - menu Analyze Line Plot lze volit typ čáry Scatter Plot

9 5/98Data Analysis9 Typy grafů - menu Analyze Rotating Plot lze vypinat/ potlačit krychli, osy; či rotovat graf;

10 5/98Data Analysis10 Označování bodů v grafech –Zobrazení Tools toolbaru - Edit, Tools –výběrem ikony barvy nebo symbolu lze nastavit podmínku, při jejichž splnění se pozorování na grafu obarví dle vybrané ikony pokud jsou body vybrány v grafu pomocí myši, pak výběr ikony barvy nebo symbolu je obarví automaticky

11 5/98Data Analysis11 Ukázka: použití INSIGHT Variable DF Estimate Std Error Prob >|T| INTERCEPT 1 50.7926 5.2081 0.0001 X 1 0.9833 0.1795 0.0001

12 5/98Data Analysis12 INSIGHT - distribuce residuii

13 5/98Data Analysis13 Prokládání křivek rozložením Menu: Analyze,Distribution;tlačítko:Output

14 5/98Data Analysis14 INSIGHT jako procedura PROC INSIGHT; OPEN stat.testets /NODISPLAY; FIT Y = X; TABLES; RUN;

15 5/98Data Analysis15 SAS/ASSIST-nejsnažší ovládání

16 5/98Data Analysis16 SAS/ASSIST =menu interface Systém menu zastřešující všechny nástroje –tvorbu dat a jejich úpravy –provádění statistických analýz z STAT a ETS nevyžaduje znalost programování –log výpis poskytuje informaci jak byly použity procedury STAT a ETS modulů možnost uschovat programy a znovu je spouštět v dávkovém režimu

17 5/98Data Analysis17 SAS-ASSIST SAS/ASSIST software is a menu-driven, task-oriented interface to the SAS System. It enables users of all experience levels to access the power of the SAS System quickly and easily without having to learn SAS programming statements. SAS/ASSIST enables you to perform tasks efficiently using templates and menu screens. The way each task works within SAS/ASSIST software is similar. Therefore, after you master one task, other tasks are easy to complete. With SAS/ASSIST software, every user has the power of the SAS System at their fingertips regardless of their experience level. The software provides a point-and- click interface that guides users to access, manage, analyze, and present data. SAS/ASSIST software also serves as an applications generator as it builds the SAS code for each completed task. This code is reusable and customizable and therefore a perfect tool for rapid applications development. Two enhancements to this software, the SQL Query window and Query and Reporting from DB2, provide additional point-and-click interfaces to automatically generate ad hoc SQL queries and reports with minimal effort. This task- oriented, menu-driven user interface provides a gateway to productivity.

18 5/98Data Analysis18 SAS System - analytické nástroje Přehled SAS System software Interaktivní nástroje SAS System - moduly SAS/ASSIST a SAS/INSIGHT Programovací prostředí Analytické moduly –Modul SAS/STAT –Modul SAS/ETS –Modul SAS/IML –(Modul SAS/OR Modul SAS/QC) Další produkty SAS Institute

19 5/98Data Analysis19 Spouštění SAS systému NOTE: Copyright (c) 1989-1996 by SAS Institute Inc., Cary, NC, USA. NOTE: SAS (r) Proprietary Software Release 6.12 TS020 License d to SAS INSTITUTE CZECH OFFICE/INTERNAL USE, Site 0030001130. LOG (F6) PGM (F5) SUBMIT Command Line: (F11) Command==> 0001 0002 0003 0004 0005 Command==> NUM OFF 0001 0002 0003 0004 0005 OUTPUT OUTPUT (F7) Command==> The SAS System 09:50 Monday, April 27, 1998 3 OBS TRTMNT RESPONSE 109 4 1736.17 110 5 1781.37

20 5/98Data Analysis20 Base SAS - základní modul SAS System –4GL programovací jazyk SAS pro tvorbu programů (Data Step) –výkonný makro procesor (SAS Macro) –procedura SQL pro práci relačními tabulkami –prostředí SAS System (editor, menu systém, knihovny, nápověda) –základní procedury pro řízení prostředí (PROC OPTIONS...) –základní procedury pro práci s datasety (PROC PRINT, PROC CATLOG, PROC SORT..)

21 5/98Data Analysis21 Ukázka SAS programu: {zapsán do PGM okna a spuštěn pomocí SUBMIT (F8) } /* toto je komentar */ * take toto je az to znaku strednik komentar; /*DATASTEP - zakladni krok pri praci se soubory a datasety, implicitne se definovane prikazy provadi pro vsechny radky vstupniho datasetu */ DATA STAT.TEST1;* vytvor novy dataset ; DO i=0 TO 50; * cyklus pro kazdy radek vstupu; y=y+RANUNI(123); * pridej nahodne cislo; PUT y; * vypis Y do logu; OUTPUT; * zapis do vystupniho datasetu; END; * konec cyklu; RUN; * sputi datastep;

22 5/98Data Analysis22 Ukázka SAS Macro: %MACRO GENETS(b0,b1,a1,a2,c,n,name); DATA &name (drop=seed); do x=0 to &n; if x=0 then do seed=12; e1=&c*rannor(seed); e2=&c*rannor(seed); end; e=-&a1*e1- &a2*e2 + &c*rannor(seed); e2=e1; e1=e; y=&b0+&b1*x+e; output; end; %MEND %let name=stat.testets; %genets(50,1,0.8,0.5,12,50,&name); run;

23 5/98Data Analysis23 Ukázka SQL procedury /* Proc SQL = uplna ANSI-SQL implementace s moznosti pouzivat nativni SQL dialekty jinych databazi (pass-through) */ proc sql noprint; select max(e), min(e) into :maxe, :mine from stat.testets; /* je mozna spoluprace PROC SQL s makro procesorem */ data _null_; %put &mine; %put &maxe; x=abs(max(&maxe,&mine)); put x; run;

24 5/98Data Analysis24 SAS/GRAPH grafický výstup: proc gplot data=&name; plot y *x / haxis=axis1 vaxis=axis2 nolegend grid cframe=white; axis1 label=( h=2 " x") ; axis2 label=( h=2 a=90 r=0 " Y"); symbol interpol=sm ci=blue w=3;

25 5/98Data Analysis25 Ukázka 3D plochy

26 5/98Data Analysis26 Ukázka grafu s vrstevnicemi

27 5/98Data Analysis27 SAS/SPECTRAVIEW

28 5/98Data Analysis28 SAS/GIS geografický informační systém pro presentaci obchodních dat na mapách

29 5/98Data Analysis29 SAS System - analytické nástroje Přehled SAS System software Interaktivní nástroje SAS System - moduly SAS/ASSIST a SAS/INSIGHT Programovací prostředí Analytické moduly –Modul SAS/STAT –Modul SAS/ETS –Modul SAS/IML –(Modul SAS/OR Modul SAS/QC) Další produkty SAS Institute

30 5/98Data Analysis30 Moduly SAS System pro analýzu dat –SAS/STAT -statistická analýza –SAS/ETS -analýza časových řad –SAS/IML -maticový programovací jazyk –SAS/OR -operační výzkum a řízení projektů –SAS/QC -kontrola kvality –(SAS/LAB -statistická analýza lab. testů )

31 5/98Data Analysis31 Modul SAS/STAT Regresní analýza Analýza rozptylu Neparametrické analýzy Analýza kategorických dat Diskriminační analýza Shluková analýza Analýza přežití Soustavy strukturních rovnic

32 5/98Data Analysis32 Procedury pro regresní analýzu REG obecná regrese s úplnou diagnostikou GLM zobecněný lineární model MIXED lineární modely se smíšenými efekty ORTHOREG regresení analýza se spec. metodou pro špatně podmíněná data RSREG regresní modely s kvadratickou odezvou

33 5/98Data Analysis33 Procedury pro regresní analýzu LOGISTIC - regrese pro binární data PROBIT - regrese několika stavových proměnných GENMOD - lineární model s „link“ funkcí NLIN - obecný nelineární regresní model TRANSREG - použití k nalezení optimální transformace vstupních proměnných

34 5/98Data Analysis34 Proceura REG Model: y = X.  +  y vektor pozorování (y  …y n )  vektor parametrů modelu (  1..  k ) X matice (x ij ) hodnot vysvětlujících proměnných, rozměr n x k (design matrix) řešení metodou nejmenších čtverců 9 metod výběru modelu (forward,backward..) rozsáhlá diagnostika (grafy,intervaly spolehlivosti,...)

35 5/98Data Analysis35 Řešení OLS pomocí REG proc reg data=stat.testets graphics; model y=x; output out=p p=yhat l95=lcl u95=ucl r=res; proc gplot data=p; plot y*x=1 yhat*x=2 lcl*x=3 ucl*x=3 /overlay cframe=white ; run; X Y 0 48.25 1 46.53...

36 5/98Data Analysis36 Ukázka: výstup PROC REG

37 5/98Data Analysis37 Zobecněný lineární model (GLM) Model: y = X.  +  s kovarianční maticí lze zadat i interakce (xi*xj...) testování hypotéz včetně kontrastů interaktivního vyhodnocování modelu analýza variance (pro všechny typy návrhů vyvážené, nevyvážené, vicefaktorové )

38 5/98Data Analysis38 Řešení GLM nalézt  ’, který minimalizuje výraz: maticový zápis řešení  ’ : rozptyl odhadu  ’: Hlavní problém : kovariance nejsou známy je nutno pracovat s odhady

39 5/98Data Analysis39 Smíšené modely - procedura MIXED Data heights; input family gender$ height;... proc mixed data=sp; class family gender; model height = gender random family ; run;

40 5/98Data Analysis40 Procedura RSREG Proc glm; model = x1 x1*x1 x2 x1*x2 x2*x2 x3 x1*x3 x2*x3 x3*x3 proc rsreg; model y = x1 x2 x3;

41 5/98Data Analysis41 Procedury LOGISTIC a PROBIT Logistická regrese - modelování binární proměnné probit rovnice logistická Gompetz normální lze užít i na vicestavové proměnné

42 5/98Data Analysis42 Procedura GENMOD Link funkce g: –identity –logit –probit –power –log –log-log Distribuce chyb: –normalní –binomická –Poisson –gama –inversní Gaussovo Generalized linear model

43 5/98Data Analysis43 Procedury pro analýzu variance ANOVA vícerozměrná analýza rozptylu –varianta GLM výhodná pro vyvážené návrhy NESTED analýza rozptylu pro blokové experimentální návrhy VARCOMP analýza rozptylu ve smíšených modelech

44 5/98Data Analysis44 Neparametrické analýzy UNIVARIATE - Wilcoxonův test FREQ - n-rozměrné kontingenční tabulky (Chi-square, Fisher exact test,…-15 testů) NPAR1WAY neparametrické testy pro uspořádané výběry –Wilcoxon,Savage, Van der Waerden, Kolmogorov-Smirnov statistiky

45 5/98Data Analysis45 Procedury pro analýzu kategorických dat CATMOD - modelování kontingenčních tabulek CORRESP - analýza vícerozměrných kontingenčních tabulek metodou hlavních komponent

46 5/98Data Analysis46 Vícerozměrné analýzy FACTOR faktorová analýza PRINCOMP analýza hlavních komponent PRINQUAL hlavních komponent pro kvalitativní data CANCORR kanonická korelace

47 5/98Data Analysis47 Diskriminační analýza DISRIM diskriminační analýza (i neparametrická) CANDISC kanonická diskriminace STEPDISC postupná diskriminační analýza (postupný výběr, zpětné odebírání)

48 5/98Data Analysis48 Shluková analýza CLUSTER implementace 9 algoritmů shlukování FASTCLUS k-means algoritmus pro rozsáhlá data ACECLUS přibližná metoda odhadu kovariační matice (mezi shluky pozorování) VARCLUS shlukování dle numerických proměnných

49 5/98Data Analysis49 Shluková analýza MODECLUS shlukování založené na neparametrickém popisu hustoty TREE výstup shlukové analýzy formou stromových diagramů STANDARD normalizace proměnných před shlukovou analýzou

50 5/98Data Analysis50 Analýza přežití LIFETEST - neparametrické testy rozložení rizik, porovnání křivek přežití LIFEREG - regrese parametrických model křivek přežití (Weibull, Gompertz) PHREG - analýza přežití (Cox proportional hazard model) lze použít i na analýzu spolehlivosti (doby bezporuchové chodu)

51 5/98Data Analysis51 Analýza přežití - základní pojmy proměnná T - čas událostí pro všechny pozorované jednotky událost nenastane - pak nutno pracovat s množinami jednotek spadajícími do následujících typů –T>a right censoring –T { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/12/3843010/slides/slide_51.jpg", "name": "5/98Data Analysis51 Analýza přežití - základní pojmy proměnná T - čas událostí pro všechny pozorované jednotky událost nenastane - pak nutno pracovat s množinami jednotek spadajícími do následujících typů –T>a right censoring –Ta right censoring –T

52 5/98Data Analysis52 Analýza přežití - funkce rizika cumulative probability distribution function survivor function probability density function hazard function

53 5/98Data Analysis53 Analýza přežití - funkce rizika Vztahy mezi h(t), S(t) a F(t) Modelové funkce rizika exponencial Gompetz Weibull

54 5/98Data Analysis54 Proportional hazards models Influence of the explanatory variables exponecial Gompetz Cox proportional hazard model (PHREG) –maximum partial likelihood concept

55 5/98Data Analysis55 Proc CALIS - analýza lineárních strukturních rovnic Soustava lineárních rovnic provázaných společnou proměnnou

56 5/98Data Analysis56 Proc CALIS analýza lineárních strukturních rovnic –Multiple and multivariate linear regression –Measurement error models –Structural equations with latent variables –Path analysis and causal modeling –Simultaneous equation models with reciprocal causation –Exploratory and confirmatory factor analysis of any order –Three-mode factor analysis,Canonical correlation

57 5/98Data Analysis57 SAS System - analytické nástroje Přehled SAS System software Interaktivní nástroje SAS System - moduly SAS/ASSIST a SAS/INSIGHT Programovací prostředí Analytické moduly –Modul SAS/STAT –Modul SAS/ETS –Modul SAS/IML –(Modul SAS/OR Modul SAS/QC) Další produkty SAS Institute

58 5/98Data Analysis58 Modul ETS (Econometrics and Time Series) Postup analýzy časových řad –identifikace procesu –odhad parametrů modelu –diagnostika předpokladů Použití analýzy časových řad (modelů) –popsání modelu a parametrů procesu –předpověď budoucího vývoje procesu –modelování vztahů mezi více časovými řadami –predikce vlivu změn jedné časové řady na ostatní

59 5/98Data Analysis59 Procedura FORECAST - předpovědi jednoduše rychlá generace předpovědi pro velký počet časových řad kombinuje trend a autoregresní modely jádro interaktivní nadstavby SAS/TSFS (Time Series Forecasting System)

60 5/98Data Analysis60 Výsledky FORECAST

61 5/98Data Analysis61 Metody modelování časových řad implementované v modulu ETS AUTOREG: modely s autoregresním náhodným členem ARIMA: Box-Jenkins modely (AutoRegressive Integrated Moving- Average) X11: sezonní korekce časových řad FORECAST: automatický výběr modelu z tříd (ARIMA + trend + sezonní vliv)

62 5/98Data Analysis62 Metody modelování časových řad implementované v modulu ETS PLDREG: regresní analýza řad se zpožděnými efekty vyjádřenými polynomem (polynomial distributed lag model) TSCREG: regresní analýza několika časových řad (Time Series Cross Section Regression) STATESPACE: modely založené na stavovém prostoru (Markovovy procesy)

63 5/98Data Analysis63 Ekonometrické modelování implementované v modulu ETS MODEL: nelineární vícerozměrné modely SYSLIN: regresní analýza provázaných systémů lineárních rovnic v kterých je regresor svázán s residui SIMLIN: simulace řad zpracovaných procedurou SYSLIN SPECTRA: spektrální analýza řad - rychlá Fourierova transformace

64 5/98Data Analysis64 Pomocné procedury ETS modulu EXPAND - převody časových intervalů a interpolace chybějících hodnot DATASOURCE - načítání dat z různých zdrojů (IMF,OECD…) LOAN, MORTAGE - analýza úroků COMPUTAB - tabulkový procesor a generátor

65 5/98Data Analysis65 Procedure AUTOREG Modelování časových řad s autokorelovanou náhodnou složkou Durbin-Watson test autokorelace

66 5/98Data Analysis66 Autoregresní model řádu p ? Model: y i =  0 +  1  x i + a i kde náhodná složka závisí na předchozích měřeních a i = -  1  a i-1 -  2  a i-2 …  p  a i-p +  i až vektor náhodných chyb (    n ) splňuje předpoklady : –normalita: normální rozložení  –homogenita: N(0  2  –nezávislost: korelace mezi (    n ) nulová

67 5/98Data Analysis67 PROC AUTOREG výstup

68 5/98Data Analysis68 Root MSE=18.8709 Variable Estimate Error Prob>|T| INTERCEP 50.792577 5.20812633 0.0001 X 0.983256 0.17951942 0.0001 Lag Coefficient Std Error t Ratio 1 1.01395697 0.124419 8.150 2 0.52195261 0.124419 4.195 Root MSE=12.12887 Variable Value Std Error App.Prob Intercept 50.767688 1.3744 0.0001 X 0.990618 0.0478 0.0001 Výsledky z PROC AUTOREG REG AUTOREG b0=50 B1=1 b1=1 a1=0.8 a2=0.5 c= 12

69 5/98Data Analysis69 Další modely v AUTOREG Rozptyl náhodné složky –konstantní –proměnný rozptyl = generalized autoregressive conditional heteroscedasticity model GARCH(p,q) –(IGARCH, EGARCH, GARCH-in-mean)

70 5/98Data Analysis70 Procedura ARIMA Box-Jenkinsova metodologie modelování časových řad –stacionární proces - vlastnosti řady nezávisí na čase –po transformaci lze modelovat širokou škálu časových řad z praxe –existuje diagnostika napomáhající výběru modelu lze pracovat i s více svázanými časovými řadami (ARIMAX modely)

71 5/98Data Analysis71 Modely v PROC ARIMA proces klouzavých součtů – (Moving Average - MA(q) ) autoregresní proces –(AutoRegression AR(p) )

72 5/98Data Analysis72 Modely v PROC ARIMA smíšený proces –( ARMA(p,q) ) Integrovaný smíšený model –model ARMA(p,q) aplikovaný na d-té diference –( ARIMA(p,q,d) )

73 5/98Data Analysis73 Modelování sezónních vlivů pomocí ETS Sezónní vlivy popsatelné ARIMA modely –sezónní autoregresní model –aditivní sezónní model –multiplikativní sezónní model Procedura X11 pro popis sezónních vlivů –implementace programu X11 U.S. Bureau of Census –složky: sezónní variace, dlouhodobý trend, vliv počtu pracovních dní –multiplikativní i aditivní dekompozice

74 5/98Data Analysis74 Vyrovnání sezonních cyklů Výstup z procedury X11

75 5/98Data Analysis75 Modely procedury PDLREG (Polynomial Distributed Lag Regression) Výstupní hodnota závisí na linearní kombinaci zpožděných vstupních hodnot lze použit i více “zpožděných” proměnných není nutná příprava “zpožděných” řad

76 5/98Data Analysis76 Metody implementované v proceduře TSCREG Model vícerozměrných řad s různou strukturou rozptylu Fuller - Batteseova metoda Parksova metoda Da Silvova metoda

77 5/98Data Analysis77 Nelineární modely (MODEL) Nástroj pro –regresní analýzu –řešení –a předpovědi obecné soustavy nelineárních rovnic s časovými řadami možnosti odhadu korelační matice parametrů metodou Monte Carlo

78 5/98Data Analysis78 Použití procedury MODEL proc model data=uspop; pop = a / ( 1 + exp( b - c * (year-1790) ) ); fit pop start=(a 1000 b 5.5 c.02)/ out=resid outpredict; run;

79 5/98Data Analysis79 Modely popsané stavovým prostorem (proc STATESPACE) popis několika vzájemně provázaných časových řad e = náhodný vektor x =vektor pozorování ; z=stavový vektor výstup i ve formě ARIMA modelu podmínkou je stacionarita řad (nebo nutno užít diference) možnost omezení prvků matic F a G

80 5/98Data Analysis80 SYSLIN a SIMLIN procedury Regresní analýza vzajemně svázaných soustav linearních rovnic typy proměných –vzájemně závislé (endogenous) - odezva –instrumentalní - nezávislé proměné získané v prvním kroku řešení možnost zavedení omezujících podmínek na jednu nebo více proměnných SIMLIN generuje předpovědi odezev

81 5/98Data Analysis81 SAS System - analytické nástroje Přehled SAS System software Interaktivní nástroje SAS System - moduly SAS/ASSIST a SAS/INSIGHT Programovací prostředí Analytické moduly –Modul SAS/STAT –Modul SAS/ETS –Modul SAS/IML –Modul SAS/OR Modul SAS/QC Další produkty SAS Institute

82 5/98Data Analysis82 Modul SAS/IML - naprogramujte co jste vymysleli programovací jazyk pro operace s maticemi rychlá a prověřená implementace pokročilých maticových operací a matematických metod spolupráce s ostatními SAS System moduly zahrnuje grafické rutiny (GKS) pro tvorbu vlastních grafických aplikací

83 5/98Data Analysis83 Příklad: IML program proc iml; start lreg; n=nrow(x) ; k=ncol(x); xpx=x`*x; xpy=x`*y; xpxi=inv(xpx); b=xpxi*xpy; yhat=x*b; print,, "Fit",,b; resid=y-yhat; print,,"Results",, y yhat resid; finish lreg; use glmtest; read all var {one x} into x; print x; read all var {y} into y; print y; run lreg;

84 5/98Data Analysis84 Matice a IML Maticové funkce –DET = determinantů ; INV = inverse –GINV = generalized matrix inversion (N*M) –HALF = Choleski dekompozice –SVD = singular value decomposition –SOLVE =řešení lin. soustavy –FFT,IFFT Fourierova transformace –EIGVEC = charakteristická čísloa matice –POLYROOT = řešení polynomu

85 5/98Data Analysis85 SAS System - analytické nástroje Přehled SAS System software Interaktivní nástroje SAS System - moduly SAS/ASSIST a SAS/INSIGHT Programovací prostředí Analytické moduly –Modul SAS/STAT –Modul SAS/ETS –Modul SAS/IML –Modul SAS/OR Modul SAS/QC Další produkty SAS Institute

86 5/98Data Analysis86 Modul SAS/OR (Operations Research) LP - řešení problémů lineárního programování (včetně případů celočíselných a smíšených vstupních parametrů) NLP - řešení problémů nelineárního programování NETFLOW- řešení problémů LP popsaných ohodnoceným orientovaným grafem ASSIGN - řešení přiřazovacího problému

87 5/98Data Analysis87 Přiřazovací problem (ASSIGN) Nalézt maximum součtu –C ij - matice cen (preferencí) –x ij (0,1) hledané přiřazení –i= 1…n počet zdrojů –j= 1...m počet přiřazení pomocí PROC ASSIGN lze hledat řešení pro případy: n=m, n>m,n { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/12/3843010/slides/slide_87.jpg", "name": "5/98Data Analysis87 Přiřazovací problem (ASSIGN) Nalézt maximum součtu –C ij - matice cen (preferencí) –x ij (0,1) hledané přiřazení –i= 1…n počet zdrojů –j= 1...m počet přiřazení pomocí PROC ASSIGN lze hledat řešení pro případy: n=m, n>m,nm,n

88 5/98Data Analysis88 Modul SAS/OR - procedury pro řízení projektů PROJMAN - interaktivní nadstavba ovládaná systémem menu CPM - jádro řízení projektu – (kalendář,seznamy zdrojů, definice omezení ) – (časový plán, výpis využití zdrojů) –grafické výstupy ve formě schémat plánů GANTT- výstup časových plánů (Ganttovy diagramy) DTREE - implementace rozhodovacích stromů

89 5/98Data Analysis89 Modul SAS/QC (Quality Control) Sada procedur pro řízení procesu kontroly kvality –nástroje na tvorbu a vyhodnocování diagramy kontroly kvality (Isikawa, Pareto, Shewhart) –procedury a interface pro návrh experimentů (ADX) částečné faktoriální návrhy ortogonální pole Taguchiho pole smíšené návrhy –procedury pro vyhodnocování exprimentů (ADX) regrese, analýza variance, Bayesovské grafy

90 5/98Data Analysis90 Shewhart Control Chart Speciální testy

91 5/98Data Analysis91 ADX - Typy návrhů Full or fractional factorial –with and without blocking factorial Response Surface Mixture Mixture level Optimal design

92 5/98Data Analysis92 ADX-Interaction plot

93 5/98Data Analysis93 ADX-Hledání optima

94 5/98Data Analysis94 SAS System - analytické nástroje Přehled SAS System software Interaktivní nástroje SAS System - moduly SAS/ASSIST a SAS/INSIGHT Programovací prostředí Analytické moduly –Modul SAS/STAT –Modul SAS/ETS –Modul SAS/IML –(Modul SAS/OR Modul SAS/QC) Další produkty SAS Institute

95 5/98Data Analysis95 JMP statistical software „Statistics Made Visual“ úplný statistický balík: –lin. a nonlin. regrese –2D a 3D grafy –statistické testy –návrh experimetů –analýza přežití –clustering Funkčnost srovnatelná se statistickými moduly SAS System, chybí možnosti programování

96 5/98Data Analysis96 Další informace: SAS Institute Praha Václavské náměstí 66 100 00 Praha 1 Tel: +420 /2 22 21 20 64 E-mail: support@cze.sas.com SAS Institute WEB site: http://www.sas.com


Stáhnout ppt "Analýza dat pomocí software od SAS Institute For 22 Years: “If It Moves, We Can Analyze It” Jaroslav Půlpán, SAS Institute, Praha"

Podobné prezentace


Reklamy Google