Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KANADA Státní uspořádání: F _ _ _ _ _ _ E _ _ provincií a _ teritoria

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KANADA Státní uspořádání: F _ _ _ _ _ _ E _ _ provincií a _ teritoria"— Transkript prezentace:

1 KANADA Státní uspořádání: F _ _ _ _ _ _ E _ _ provincií a _ teritoria
Rozloha: N _ _ _ _ _ _ Í stát Ameriky a D _ _ _ Ý na světě Hlavní město: O _ _ _ _ A Obyvatelstvo: převažují přistěhovalci – B _ _ _ _ _ É a F _ _ _ _ _ _ _ I úředními jazyky: A _ _ _ _ _ _ _ _ A a F _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A menšinu tvoří původní obyvatelé – E _ _ _ _ _ _ I a I _ _ _ _ _ I hustě osídlené oblasti: J _ _ _ _ _ _ _ D a J _ _ _ _ _ __ _ D Kanady, okolí V _ _ _ _ CH jezer velká města: M _ _ _ _ _ _ L, T _ _ _ _ _ O, V _ _ _ _ _ _ _ R, C _ _ _ _ _ Y, E _ _ _ _ _ _ N, W _ _ _ _ _ _ G, Q _ _ _ _ C Nerostné suroviny: R _ _ _, Z _ _ _ _ plyn, Z _ _ _ _, U _ _ _, A _ _ _ _ _, Ţ _ _ _ _ _ _ ruda, M _ _ , P _ _ _ _ _ _ , N _ _ _ Průmysl: odvětví: S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Í, CH _ _ _ _ _ Ý, T _ _ _ _ _ _ Í, D _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Í, P _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ý, H _ _ _ _ _ _ _ Í P _ _ _ _ _ _ _ _ Ý průmysl - nejvíce N _ _ _ _ _ _ _ _ O papíru na světě Zemědělství: - hodí se pouze _ % rozlohy Kanady pěstuje se: na prériích J _ _ _ _ N, P _ _ _ _ _ E chová se: na jihu S _ _ T a P _ _ _ _ _ A na severu K _ _ _ _ _ _ _ _ Á zvěř a S _ _ I a P _ _ _ _ _ I

2 USA – Spojené státy americké
Státní uspořádání: federace _ _ států a _ zámořských teritorií Rozlohou je Č _ _ _ _ Ý na světě Hlavní město: W _ _ _ _ _ _ _ _ N Obyvatelstvo: počtem obyvatel jsou USA T _ _ _ _ na světě složení: evropští přistěhovalci: B é, Asiaté a obyvatelé ze S _ _ _ _ _ Í a J _ _ _ Í Ameriky přivlečené obyvatelstvo: tvořené Č _ _ _ _ __ Y původní obyvatelé: I _ _ _ _ _ I a E _ _ _ _ _ _ I hustě osídlené oblasti: T _ __ _ _ _ _ _ _ É a A _ _ _ _ _ _ _ É pobřeží, oblast V _ _ _ _ CH jezer _ / _ obyvatel bydlí ve městech velká města: N _ _ Y _ _ _ – největší město USA, sídlo OSN P _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A – jedno z nejstarších měst, podepsána Deklarace nezávislosti N _ _ O _ _ _ _ _ _ – kolébka jazzu H _ _ _ _ _ _ – centrum kosmického výzkumu, rafinerie ropy D _ _ _ _ _ – vědeckovýzkumné centrum, rafinerie ropy CH _ _ _ _ _ – nejvyšší mrakodrap USA – Sears Tower (443 m) L _ _ A _ _ _ _ _ _ – druhé největší město USA, Hollywood S _ _ F _ _ _ _ _ _ _ _ – finanční a obchodní centrum Kalifornie, 1945 podepsána Charta OSN Aljaška – těţba ropy, největším městem je A _ __ _ _ _ _ E Havajské ostrovy – rekreační centrum, cukrová třtina, ananasy, hlavním městem je H _ _ _ _ _ _ U

3 Hospodářství a doprava USA
Nerostné suroviny: Č _ _ _ É uhlí, R _ _ A, Z _ _ _ _ plyn, Z _ _ _ O, S _ _ _ _ _ O, U _ _ N, Ž _ _ _ _ _ _ R _ _ _ Průmysl: - nejprůmyslovější stát světa - většina na S _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ Ě země Odvětví: hutnictví: P _ _ _ _ _ _ _ _ H, C _ _ _ _ _ _ _ D, CH _ _ _ _ O strojírenství: N _ _ _ _ _ _ Í automobily O _ _ _ _ Í automobily – D _ _ _ _ _T, letadla: Los Angeles, Seattle (B _ _ _ _ G), San Diego; lodě: Baltimore, B _ _ _ _ N, San F _ _ _ _ _ _ _ O kosmický průmysl: Los Angeles, Dallas, H _ _ _ _ _ N chemický: zpracování ropy – Houston, D _ _ _ _ S, N _ _ O _ _ _ _ _ _ dřevozpracující: S _ _ _ _ _ _ _ _ _ D a sever USA potravinářský průmysl Zemědělství: zaměstnává M _ _ _ _ _ _ _ Í podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva, vysoká nadprodukce – V _ _ _ Z zemědělské oblasti: M _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Á a A _ _ _ _ _ _ _ Á nížina, P _ _ _ _ E a Kalifornie; převažuje Ž _ _ _ _ _ _ _ Á výroba – CH _ _ pěstuje se: K _ _ _ _ _ _ E – kukuřičný pás (V _ _ _ _ jezera – M _ _ _ _ _ Ý záliv) P _ _ _ _ _ E – prérie západně od M _ _ _ _ _ _ _ _ _ I – …… na vývoz R _ _ _, S _ _ _, B _ _ _ _ _ _, T _ _ _ _, C _ _ _ _ _ _ Ř _ _ _, O _ _ _ _ a zelenina chová se: S _ _ T – na jihu USA: R _ _ _ E, pastevectvím na Velkých pláních P _ _ _ _ _ A, O _ _ E, K _ _ Ě, D _ _ _ _ Ž Doprava: nákladní: Ž _ _ _ _ _ _ _ _ Í, V _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Á plavba (Mississippi, Velká jezera), R _ _ _ _ _ _ Y a plynovody (většina z jihu na sv. USA) osobní: L _ _ _ _ _ Á – největší letiště: New Y _ _ _, CH _ _ _ _ O (O´Hare – největší na světě), A _ _ _ _ _ A S _ _ _ _ _ _ Í – _ / _ silniční sítě tvoří dálnice

4 Ostatní státy Střední Ameriky
pevninská část _ samostatných států oceánská část _ souostroví: B _ _ _ _ Y, V _ _ _ É A _ _ _ _ Y, M _ _ É A _ _ _ _ Y Obyvatelstvo: - je zde V _ _ _ _ Ý přírůstek obyvatel složení: převládají I _ _ _ _ _ I, Č _ _ _ _ _ I a míšenci Hospodářství: převládá monokulturní P _ _ _ _ _ _ _ _ É zemědělství: B _ _ _ _ _ _ É republiky nerostné suroviny: Nikaragua – Z _ _ _ K, Kuba a Haiti – N _ _ L, Jamajka – B _ _ _ _ T Zemědělství Pěstuje se: C _ _ _ _ _ Á T _ _ _ _ A, B _ _ _ _ _ _ _ _ K, K _ _ _ _ _ _ K, K _ _ _ _ _ _ _ _ K, K _ _ _ _ _ _ _ K, B _ _ _ _ _ K Chová se: S _ _ T, loví se R _ _ Y, Ţ _ _ _ Y, P _ _ _ _ _ _ _ _ Y, M _ _ _ _ É H _ _ _ Y Průmysl koncentrován do H _ _ _ _ _ CH měst malé ostrovní státy mají významné příjmy z T _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ O ruchu

5 Brazílie Státní uspořádání: F _ _ _ _ _ _ _ _ _ Í
R _ _ _ _ _ _ _ A – 26 států Hlavní město: B _ _ _ _ _ _ A Rozloha: P _ _ Ý stát světa, Počet obyvatel: Š _ _ _ Ý stát světa Obyvatelstvo: sloţení: ½ E _ _ _ _ _ _ É a ½ M _ _ _ _ _ I hustě osídlené oblasti: A _ _ _ _ _ _ _ É pobřeží, _ _ % obyvatel ve městech velká města: R _ _ _ _ J _ _ _ _ _ O, S _ _ P _ _ _ O, B _ _ _ H _ _ _ _ _ _ _ E úřední jazyk: P _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A Nerostné suroviny: Ž _ _ _ _ _ _ R _ _ _ (1. na světě), B _ _ _ _ T, M _ _ _ _ N, M _ _, CH _ _ M Průmysl: odvětví: H _ _ _ _ _ _ _ Í, S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Í, CH _ _ _ _ _ Ý, T _ _ _ _ _ _ Í, P _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ý a D _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Í centra: B _ _ _ H _ _ _ _ _ _ _ E, S _ _ P _ _ _ O, R _ _ _ _ J _ _ _ _ _ O, M _ _ _ _ S, B _ _ _ M Zemědělství: pěstuje se: K _ _ _ _ _ _ K – světový producent a vývozce další: C _ _ _ _ _ Á T _ _ _ _ A, S _ _ _, B _ _ _ _ _ K, T _ _ _ K, P _ _ _ _ _ E, K _ _ _ _ _ _ E, R _ _ E chová se: S _ _ _ – D _ _ _ Ý největší počet kusů na světě

6 Laplatské státy – Argentina, Paraguay, Uruguay
Státní uspořádání: R _ _ _ _ _ _ _ A Hlavní město: B _ _ _ _ S A _ _ _ S Žije tu T _ _ _ _ _ A všech obyvatel Obyvatelstvo: _ _ % evropského původu menšiny: M _ _ _ _ _ I, I _ _ _ _ _ I Nerostné suroviny: R _ _ A, Z _ _ _ _ P _ _ _, U _ _ N, Ž _ _ _ _ _ _ R _ _ _ Průmysl: H _ _ _ _ _ _ _ Í, CH _ _ _ _ _ Ý, D _ _ _ _ _ _ Í S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Í, P _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ý Zemědělství: P _ _ _ Y – kulturně přeměněné stepi pěstuje se: K _ _ _ _ _ _ E, P _ _ _ _ _ E, Č _ _ _ K, B _ _ _ _ _ K, S _ _ _ _ _ _ _ _ E, T _ _ _ K, C _ _ _ _ _ Y, O _ _ _ E chová se: S _ _ T, O _ _ E, K _ _ Ě, Paraguay Hlavní město: A _ _ _ _ _ _ N Obyvatelstvo: přes 90% M _ _ _ _ _ I, Hospodářství: převažuje Z _ _ _ _ _ _ _ _ _ Í a těžba D _ _ _ A Pěstuje se: čaj M _ _ É, R _ _ E, B _ _ _ _ _ K, S _ _ A, K _ _ _ _ _ O Chová se: S _ _ _ Uruguay Státní uspořádání: R _ _ _ _ _ _ _ A Hlavní město: M _ _ _ _ _ _ _ _ O Obyvatelstvo: většina potomci P _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ – Š _ _ _ _ _ É a Italové Hospodářství: založeno na P _ _ _ _ _ _ _ _ _ Í skotu a ovcí Pěstuje se: P _ _ _ _ _ E, K _ _ _ _ _ _ E, C _ _ _ _ _ Á T _ _ _ _ A, V _ _ _ Á R _ _ A

7 Obyvatelstvo většinou: M _ _ _ _ _ I a I _ _ _ _ _ I v Chile: B _ _ _ _ I
Státní uspořádání: R _ _ _ _ _ _ _ Y Ekvádor Hlavní město: Q _ _ _ O Nerostné suroviny: R _ _ A, Z _ _ _ O Hospodářství: převažuje Z _ _ _ _ _ _ _ _ _ Í Průmysl: P _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ Ý – málo rozvinutý, T _ _ _ _ _ _ Í Zemědělství: B _ _ _ _ Y –vývoz, tropické plodiny Peru Hlavní město: L _ _ A Nerostné suroviny: R _ _ A, Z _ _ _ O, S _ _ _ _ _ O, Hospodářství: závisí na vývozu N _ _ _ _ _ _ _ CH surovin Průmysl: málo rozvinutý – P _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ Ý, D _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Í, T _ _ _ _ _ _ Í, P _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ý Zemědělství: pěstují se tropické plodiny rybolov Bolívie Hlavní město: L _ P _ _ Nerostné suroviny: barevné a vzácné kovy Hospodářství: převažuje Z _ _ _ _ _ _ _ _ _ Í a těţba N _ _ _ _ _ _ _ CH surovin Zemědělství: K _ _ _ _ _ _ E, R _ _ E, B _ _ _ _ _ _ Y, Chile Hlavní město: S _ _ _ _ _ _ O de CH _ _ E Nerostné suroviny: M _ _ a jiné kovy Hospodářství: N _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Í v oblasti Průmysl: S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Í, H _ _ _ _ _ _ _ Í, CH _ _ _ _ _ Ý, T _ _ _ _ _ _ Í, P _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ý Zemědělství: pěstuje se: C _ _ _ _ _ Y, V _ _ _ Á R _ _ A, R _ _ E, K _ _ _ _ _ _ E, P _ _ _ _ _ E, C _ _ _ _ _ Á Ř _ _ A, B _ _ _ _ _ _ Y chová se: S _ _ _, O _ _ _ Andské státy


Stáhnout ppt "KANADA Státní uspořádání: F _ _ _ _ _ _ E _ _ provincií a _ teritoria"

Podobné prezentace


Reklamy Google