Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekologie."— Transkript prezentace:

1 Ekologie

2 Ekologie 1 organismus abiotické prostředí vztahy a procesy organismus
Faktory - klimatické - edafické (půdní) - hydrické

3 Definice Věda o vzájemných vztazích mezi organismy a jejich prostředím
1 Definice Věda o vzájemných vztazích mezi organismy a jejich prostředím Věda o životním prostředí ?

4 Nauka o životním prostředí
Ekologie 1 Problémy Ekonomické Technické Etické Estetické Zdravotní a hygienické Tvorba pracovního, obytného a rekreačního prostředí Výchova Legislativa Územní plánování Rostlin Živočichů Mikroorganismů Moří Souše Sladkých vod Jedinců Populací Společenstev Ekologie člověka Aplikovaná ekologie Agroekologie

5 Zaměření ekologie 1 Vlivy prostředí na organismy a obráceně
Časoprostorové změny aktivity, početnosti a výskytu Vzájemné vztahy na úrovni jedinců, populací, společenstev Procesy uvnitř populací a společenstev Změny, vývoj, analýzy zpětnovazebných systémů Produkce a rozklad organické hmoty, koloběhy látek Člověk jako ekologický faktor Prognózy, vysvětlování, možnosti ovlivňování a řízení

6 Praktické výstupy ekologického zkoumání
1 Pěstování rostlin Chov zvířat Lesnictví Rybářství Integrovaná ochrana rostlin Ochrana přírody Parasitologie a epidemiologie

7 Vznik ekologie jako vědy
1 E. Haeckel ( ) – první definice 1866 K. Möbius (1877) – biocenóza F. Dahl (1908) – biotop Počátek 20. stol. – osamostatnění; ekologie rostlin a živočichů, obecná ekologie léta – studium populací Od 30. let – studium společenstev A. G. Tansley (1935) – ekosystém A. N. Sukačev (1942) – biogeocenóza

8 Poválečné období 1 Studium ekosystémů Produkční a energetické otázky
Praktická využitelnost poznatků - růst lidské populace × vyčerpávání zdrojů - zhoršování stavu prostředí - ochrana rostlin - ochrana přírody Mezinárodní ekologické prograny (IBP, MaB)

9 Návaznost ekologie 1 Systematika organismů Evoluční biologie
Morfologie Fyziologie Genetika Biogeografie Etologie Parazitologie Klimatologie Hydrologie Pedologie Geologie Matematika Kybernetika

10 Dělení ekologie 1 Ekologie speciální Určité prostředí
Určitá skupina organismů Úroveň organizace - autekologie - demekologie - synekologie Ekologie obecná Krajinná ekologie Sociální ekologie Environmentalistika

11 Které úrovně organizace živé hmoty ekologie studuje ?
2 Jedinec Populace Společenstvo Biom Biosféra + monotop + demotop + ekotop × biotop + bioregion + zemský povrch = monocén = democén = ekosystém = zemský (globální) ekosystém

12 2 Obývaná prostředí Druhy terestrické akvatické amfibické

13 } Ekologické faktory Zdroje Klimatop Hydrotop Edafotop Ekotop Faktory
3 Podmínky prostředí Zdroje Klimatop Hydrotop Edafotop } Ekotop Faktory Abiotické Biotické Člověk Periodické Neperiodické Morfoplastické Fyzioplastické Etoplastické

14 Ekologická valence Druhy euryvalentní stenovalentní 4 Zákon
minima (1840) tolerance (1913) Druhy euryvalentní stenovalentní

15 Ekologická nika Potravní Základní Prostorová Realizovaná Časová
5 Ekologická nika Komplexní časoprostorové a funkční zapojení druhu v prostředí Potravní Prostorová Časová Základní Realizovaná

16 Adaptace × × × 6 Adaptace - morfologické - fyziologické - etologické
Konvergence × divergence × Delfín Mixosaurus × × Vakoplšík Plch Vlk Vakovlk

17 Adaptace 6 Mimikry Mimeze Krycí zbarvení
Výstražné (aposematické) zbarvení Ekologická vikariace - stanovištní - geografická Sesia bembeciformis Vespa crabro Ituna ilione (Danainae) Methona confusa (Ithomiinae) Dysmorphia orise (Pieridae) Krtek obecný (Talpa europaea) Zlatokrt kapský (Chrysochloris aurea) Vakokrt písečný (Notoryctes typhlops)


Stáhnout ppt "Ekologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google