Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výživová spotřeba Metody zjišťování výživové spotřeby.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výživová spotřeba Metody zjišťování výživové spotřeby."— Transkript prezentace:

1 Výživová spotřeba Metody zjišťování výživové spotřeby

2 Výživová spotřeba Množství zkonzumovaných potravin a nápoj Množství zkonzumovaných potravin a nápoj Měřena kvantitativně, kvalitativně, frekvenčně či individuálně Měřena kvantitativně, kvalitativně, frekvenčně či individuálně Význam zjišťování výživové spotřeby – výživová šetření Význam zjišťování výživové spotřeby – výživová šetření Mapování příjmu živin Mapování příjmu živin Hodnocení výživy obyvatel Hodnocení výživy obyvatel Studie k plánování výživy a k nutriční politice státu Studie k plánování výživy a k nutriční politice státu Adekvátnost příjmu u jednotlivých populačních skupin Adekvátnost příjmu u jednotlivých populačních skupin Zjišťování vztahu zdraví a výživy – hodnocení výživového stavu Zjišťování vztahu zdraví a výživy – hodnocení výživového stavu Hodnocení účinnosti výživové výchovy a vzdělání, nutričních intervencí a výživových programů Hodnocení účinnosti výživové výchovy a vzdělání, nutričních intervencí a výživových programů Odhad příjmu cizorodých látek …….. Odhad příjmu cizorodých látek ……..

3 Metody hodnocení výživové spotřeby Globální spotřeba potravin Globální spotřeba potravin Individuální spotřeba potravin Individuální spotřeba potravin

4 Globální spotřeba potravin Poskytuje informace o celkové výživové situaci Poskytuje informace o celkové výživové situaci Prognózy v oblasti dovozu, vývozu a prodeje potravin Prognózy v oblasti dovozu, vývozu a prodeje potravin Metody závislé na charakteru stravování a výživy jednotlivých socioekonomických, národnostních či etnických skupin obyvatel Metody závislé na charakteru stravování a výživy jednotlivých socioekonomických, národnostních či etnických skupin obyvatel Základ pro výpočet globální spotřeby Základ pro výpočet globální spotřeby Šetření v domácnostech Šetření v domácnostech Tržní spotřeba potravin + naturální spotřeba Tržní spotřeba potravin + naturální spotřeba + počet obyvatel + hrubá zemědělská produkce + počet obyvatel + hrubá zemědělská produkce Výsledek – průměrné množství zkonzumovaných potravin na 1 obyvatele za jednotku času Výsledek – průměrné množství zkonzumovaných potravin na 1 obyvatele za jednotku času

5 Naturální spotřeba Inventurní metoda Inventurní metoda záznam výchozího a konečného stavu všech potravin za dané období (týden), sledování hmotnosti všech potravin v domácnosti + nově přinesené potraviny záznam výchozího a konečného stavu všech potravin za dané období (týden), sledování hmotnosti všech potravin v domácnosti + nově přinesené potraviny Metoda rodinných účtů Metoda rodinných účtů Evidence každodenních finančních výdajů za potraviny v dané rodině Evidence každodenních finančních výdajů za potraviny v dané rodině Metoda rodinných záznamů Metoda rodinných záznamů Sledování potravin a jejich množství zkonzumované členy domácnosti za určité období Sledování potravin a jejich množství zkonzumované členy domácnosti za určité období

6 Celostátní bilance potravin Zdroje Zdroje Zemědělská a průmyslová výroba Zemědělská a průmyslová výroba Dovoz potravin Dovoz potravin Obchodní zásoby Obchodní zásoby Další zdroje (např. potravinová pomoc) Další zdroje (např. potravinová pomoc) Spotřeba těchto zdrojů Spotřeba těchto zdrojů Prodej, ztráty, vývoz Prodej, ztráty, vývoz Výrobní spotřeba Výrobní spotřeba Samozásobení Samozásobení Zásoby v obchodech, ve veřejném stravování Zásoby v obchodech, ve veřejném stravování Zdroje – spotřeba = spotřební bilance na celostátní úrovni

7 Individuální spotřeba potravin Hodnotí výživovou spotřebu přímo u jednotlivých osob Hodnotí výživovou spotřebu přímo u jednotlivých osob Metody Metody Záznamové Záznamové Anamnestické Anamnestické

8 Záznamové metody Záznam pomocí vážení Záznam pomocí vážení Před každým jídlem zvážit porci Před každým jídlem zvážit porci Po jídle zvážit zbytky Po jídle zvážit zbytky Údaje zaznamenat do protokolu s názvem potraviny či jídla Údaje zaznamenat do protokolu s názvem potraviny či jídla Před šetřením – podrobné seznámení dotazovaného a podrobné naplánování šetření Před šetřením – podrobné seznámení dotazovaného a podrobné naplánování šetření Šetření by mělo odhalovat běžnou stravu dle výživových zvyklostí Šetření by mělo odhalovat běžnou stravu dle výživových zvyklostí Nevýhoda: konzumace balených potravin o známé hmotnosti pro usnadnění, změna spotřeby Nevýhoda: konzumace balených potravin o známé hmotnosti pro usnadnění, změna spotřeby Záznam lze provádět výzkumníkem x rušivý element Záznam lze provádět výzkumníkem x rušivý element Vhodné pro krátkodobé studie na malém počtu lidí Vhodné pro krátkodobé studie na malém počtu lidí

9 Časový rozvrh studie 3-6 týdnů před – připravit teoreticky plán studie, instruovat spolupracovníky, nachystat pomůcky, připravit náhodný výběr subjektů 3-6 týdnů před – připravit teoreticky plán studie, instruovat spolupracovníky, nachystat pomůcky, připravit náhodný výběr subjektů 1 týden před - domluvit se subjekty na kontaktu 1 týden před - domluvit se subjekty na kontaktu 1 den před – navštívit vyšetřované osoby, vysvětli význam studie, předvést metodu vážení a záznamu 1 den před – navštívit vyšetřované osoby, vysvětli význam studie, předvést metodu vážení a záznamu 1.den šetření – navštívit a zkontrolovat subjekty 1.den šetření – navštívit a zkontrolovat subjekty Další dny – kontrola záznamu a vážení Další dny – kontrola záznamu a vážení Poslední den - kontrola záznamů a poděkování Poslední den - kontrola záznamů a poděkování Seznámit subjekty s výsledky Seznámit subjekty s výsledky

10 Záznamové metody Záznam odhadem Záznam odhadem Poučit osobu o odhadu velikosti porcí Poučit osobu o odhadu velikosti porcí Velikosti – dle běžných mír používaných v domácnosti (hrnek, naběračka, lžíce….) Velikosti – dle běžných mír používaných v domácnosti (hrnek, naběračka, lžíce….) Barevné atlasy pro odhad velikosti porce Barevné atlasy pro odhad velikosti porce Vyšetřující – kvantifikuje používané míry Vyšetřující – kvantifikuje používané míry Ochotnější spolupráce než předchozí technika Ochotnější spolupráce než předchozí technika Nevýhoda: výsledky nelze porovnat s předešlou metodou Nevýhoda: výsledky nelze porovnat s předešlou metodou Vhodné pro 7 denní (3denní) sledování Vhodné pro 7 denní (3denní) sledování Vhodná metoda pro déletrvající sledování (dle motivace vyšetřovaného) Vhodná metoda pro déletrvající sledování (dle motivace vyšetřovaného)

11 Záznamové metody Záznam s pomocí vážení druhou osobou Záznam s pomocí vážení druhou osobou Osoby méně gramotné Osoby méně gramotné Často se používá v rozvojových zemích Často se používá v rozvojových zemích Vyšetřující navštěvuje subjekt těsně před konzumací jídla a sám zváží potraviny a zaznamená údaje Vyšetřující navštěvuje subjekt těsně před konzumací jídla a sám zváží potraviny a zaznamená údaje

12 Záznamové metody Záznam spojený s přímou chemickou analýzou Záznam spojený s přímou chemickou analýzou Pokud chybí údaje v nutričních tabulkách pro některé nutrienty (např. vláknina, selen….) či pro stanovení chemických škodlivin Pokud chybí údaje v nutričních tabulkách pro některé nutrienty (např. vláknina, selen….) či pro stanovení chemických škodlivin Používá se metoda zdvojených porcí Používá se metoda zdvojených porcí Alikvotní porce se odevzdá vyšetřovanému pro analýzu Alikvotní porce se odevzdá vyšetřovanému pro analýzu Nemusí se odevzdávat vzorky průmyslově vyráběných nápojů a vod použitá pro přípravu např. kávy Nemusí se odevzdávat vzorky průmyslově vyráběných nápojů a vod použitá pro přípravu např. kávy Vše co se zkonzumuje se musí zaznamenat Vše co se zkonzumuje se musí zaznamenat Vhodné pro krátkodobé studie na malém počtu lidí Vhodné pro krátkodobé studie na malém počtu lidí

13 Anamnestické metody 24-hodinový recall 24-hodinový recall Retrospektivní metoda závislá na paměti a výbavnosti zkoumané osoby Retrospektivní metoda závislá na paměti a výbavnosti zkoumané osoby 1, 3, 7 denní recall 1, 3, 7 denní recall Provedení záznamu – osobní kontakt, telefonický kontakt Provedení záznamu – osobní kontakt, telefonický kontakt Nevhodné pro děti mladší 7 let a dospělé nad 75 let Nevhodné pro děti mladší 7 let a dospělé nad 75 let Doporučený postup: Doporučený postup: Neupozorňovat sledovanou osobu kdy se budeme dotazovat (změny stravov. návyků) Neupozorňovat sledovanou osobu kdy se budeme dotazovat (změny stravov. návyků) Řízený rozhovor s klientem Řízený rozhovor s klientem Pokud má studie zjištění reprezentativní výž. spotřeby – 7 denní recall u různých lidí Pokud má studie zjištění reprezentativní výž. spotřeby – 7 denní recall u různých lidí Rozhovor: Rozhovor: 1. fáze - nespecifikovat potraviny (Chléb) a používat neutrální otázky(Co jste jedl, kdy jste jedl, co potom) 1. fáze - nespecifikovat potraviny (Chléb) a používat neutrální otázky(Co jste jedl, kdy jste jedl, co potom) 2. fáze – kvalitativní upřesnění (chléb s máslem) 2. fáze – kvalitativní upřesnění (chléb s máslem) 3. fáze – kvantitativní upřesnění (1 krajíc chleba) 3. fáze – kvantitativní upřesnění (1 krajíc chleba) Pomůcky – atlasy s barevnými fotografiemi Pomůcky – atlasy s barevnými fotografiemi 4. fáze – připomenutí běžně konzumovaných potravin 4. fáze – připomenutí běžně konzumovaných potravin

14 Anamnestické metody Metoda rychlého hodnocení výživy pomocí potravinových skupin Metoda rychlého hodnocení výživy pomocí potravinových skupin 24 hod. recall lze použít k hodnocení výživy převodem na potravinové skupiny 24 hod. recall lze použít k hodnocení výživy převodem na potravinové skupiny Množství potravin je převedeno na porce a zařazeno do jednotlivých skupin pyramidy Množství potravin je převedeno na porce a zařazeno do jednotlivých skupin pyramidy Hodnocení výživy za pomoci nutričního skóre Hodnocení výživy za pomoci nutričního skóre WHO – 10 otázek které jsou bodově ohodnoceny WHO – 10 otázek které jsou bodově ohodnoceny

15 Anamnestické metody FFQ – food frequency questionary FFQ – food frequency questionary Výživová frekvence Výživová frekvence Odhad četnosti konzumace vybraných poživatin (+ odhad jeho množství) Odhad četnosti konzumace vybraných poživatin (+ odhad jeho množství) Zahrnuje celý sortiment či výběr určitých potravin Zahrnuje celý sortiment či výběr určitých potravin Sledované osoby se rozřadí do skupin dle frekvence konzumace (malý, střední a velký konzument) určitých potravin či skupin potravin Sledované osoby se rozřadí do skupin dle frekvence konzumace (malý, střední a velký konzument) určitých potravin či skupin potravin Písemně či rozhovorem - záznam do předtištěného formuláře Písemně či rozhovorem - záznam do předtištěného formuláře Náročnější metoda Náročnější metoda Obsah dotazníku je závislý na cíli studie (např. úpravy pokrmů, četnosti přívodu určité složky v potravě) Obsah dotazníku je závislý na cíli studie (např. úpravy pokrmů, četnosti přívodu určité složky v potravě) Výhoda: eliminace špatně vybraných dní Výhoda: eliminace špatně vybraných dní

16 Anamnestické metody Výživové zvyklosti (diet history, výživová anamnéza) Výživové zvyklosti (diet history, výživová anamnéza) Informace o minulém období – výživová spotřeba, charakter stravování, frekvence příjmu určitých potravin Informace o minulém období – výživová spotřeba, charakter stravování, frekvence příjmu určitých potravin Období 6 m – 1 rok Období 6 m – 1 rok Záznam obsahuje: celkový příjem potravin, charakter stravování – obvyklá skladba jídelníčku, zvyklosti, kombinace pokrmů, záznam kvantity porcí, způsoby úpravy pokrmů Záznam obsahuje: celkový příjem potravin, charakter stravování – obvyklá skladba jídelníčku, zvyklosti, kombinace pokrmů, záznam kvantity porcí, způsoby úpravy pokrmů Nevhodné pro děti mladší 14ti let a osob nad 80 let Nevhodné pro děti mladší 14ti let a osob nad 80 let Nevýhoda: Nevýhoda: Zahrnuje běžné stravovací a výživové zvyklosti, odchylky bagatelizuje Zahrnuje běžné stravovací a výživové zvyklosti, odchylky bagatelizuje Sledované osoby zkreslují svoji spotřebu i zvyklosti dle ročního období Sledované osoby zkreslují svoji spotřebu i zvyklosti dle ročního období

17 Hodnocení výživových zvyklostí (dle Fialy, 1998) Porovnání výživových zvyklostí s výživovými doporučeními dle potravinové pyramidy Porovnání výživových zvyklostí s výživovými doporučeními dle potravinové pyramidy Hodnocení častosti příjmu jednotlivých denních jídel dle potr. skupin (cereálie, ovoce, zelenina, mléko, maso, ostatní) Hodnocení častosti příjmu jednotlivých denních jídel dle potr. skupin (cereálie, ovoce, zelenina, mléko, maso, ostatní) Postup: Postup: Stanovení obvyklé velikosti porcí s typickými porcemi Stanovení obvyklé velikosti porcí s typickými porcemi Zjišťování častosti konzumace skupin Zjišťování častosti konzumace skupin Výsledek: PC vyhodnocení – numerické i grafické + skóre tuku, vlákniny Výsledek: PC vyhodnocení – numerické i grafické + skóre tuku, vlákniny

18 Převedení dat o potravinách na hodnoty živin Chemická analýza Chemická analýza Přepočet dle tabulek (aktuální a vždy stejné) Přepočet dle tabulek (aktuální a vždy stejné) Strmiska, F a kol., 1988 – Poživatinové tabulky I – potravinové suroviny Strmiska, F a kol., 1988 – Poživatinové tabulky I – potravinové suroviny Strmiska, F. a kol., 1992 – Poživatinové tabulky II – potravinárské výrobky Strmiska, F. a kol., 1992 – Poživatinové tabulky II – potravinárské výrobky Holland, B. a kol., 1994 – The composition of Foods Holland, B. a kol., 1994 – The composition of Foods Perlín, C. a kol., 1993 – Potravinové tabulky, část druhá - chemické složení a energetický obsah poživatin v hodnotách „jak snědeno“ Perlín, C. a kol., 1993 – Potravinové tabulky, část druhá - chemické složení a energetický obsah poživatin v hodnotách „jak snědeno“ Perlín, C. akol., 1992 - Potravinové tabulky, část první - chemické složení a energetický obsah poživatin v hodnotách jedlého podílu Perlín, C. akol., 1992 - Potravinové tabulky, část první - chemické složení a energetický obsah poživatin v hodnotách jedlého podílu PC vyhodnocení PC vyhodnocení Nutrimaster Nutrimaster Nutridan Nutridan Jednohubka Jednohubka ….. …..

19 Nejčastější zdroje chyb při výživových šetřeních Špatně vybraná metoda Špatně vybraná metoda Chyby při interpretaci Chyby při interpretaci Tabulky s obsahem živin Tabulky s obsahem živin Chyby při kódování Chyby při kódování Chybný druh či skupina potravin Chybný druh či skupina potravin Sezónní variace Sezónní variace Chybná frekvence Chybná frekvence Výpadek paměti Výpadek paměti Chyby v odhadu množství Chyby v odhadu množství Chyby v přepisu Chyby v přepisu Nevhodné tabulky či PC program Nevhodné tabulky či PC program


Stáhnout ppt "Výživová spotřeba Metody zjišťování výživové spotřeby."

Podobné prezentace


Reklamy Google