Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Technická 5, 166 28 Praha 6 Školitel: Ing. Ivan Víden, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Technická 5, 166 28 Praha 6 Školitel: Ing. Ivan Víden, CSc."— Transkript prezentace:

1 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Technická 5, 166 28 Praha 6 Školitel: Ing. Ivan Víden, CSc. Stanovení VOC a vybraných parametrů v ovzduší znečištěném automobilovou dopravou Praha, 15. května, 2007 Obhajoba semestrálního projektu Linda Škodová

2 Škodová Linda, Obhajoba semestrálního projektu 15. května 2007 2 Definice  VOC: Od roku 2004 v ČR podle Z.č. 86/2002 Sb.: jakákoli organická sloučenina nebo směs organických sloučenin kromě methanu, která při teplotě 293,15K má tlak par 0,1kPa nebo více, nebo která může reagovat s oxidy dusíku za působení slunečního záření za vzniku fotochemických oxidantů  Prekurzory ozonu: podle N.v. č. 350/2002: znečišťující látky vstupující do fotochemických reakcí vedoucí ke vzniku troposférického ozonu

3 Škodová Linda, Obhajoba semestrálního projektu 15. května 2007 3 Legislativa ČR  Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, novelizovaný zákonem 472/2005 Sb.  Podrobnosti týkající se VOC dále specifikuje Nařízení vlády č. 350/2002 Sb. EU  Směrnice evropského parlamentu a rady 2002/3/ES pro ozon a jeho prekurzory

4 Škodová Linda, Obhajoba semestrálního projektu 15. května 2007 4 Seznam VOC doporučených k měření směrnicí 2002/3/ES ethantrans-2-buten isoprentoluen ethencis-2-buten ethin n-heptan 1-penten 2-penten i-butan n-butan propan n-pentan i-hexan benzen n-hexan ethylbenzen 1,3-butadien i-oktan n-oktan formaldehyd i-pentan 1,2,4-trimethylbenzen m-/p-xyleny1,3,5-trimethylbenzen propen1,2,3-trimethylbenzen

5 Škodová Linda, Obhajoba semestrálního projektu 15. května 2007 5 Zdroje VOC

6 Škodová Linda, Obhajoba semestrálního projektu 15. května 2007 6 Obsah uhlovodíků ve spalinách UhlovodíkBezin [mg]CNG [mg] Methan64,0360,0 Ethan28,350,0 Etylen117,440,0 Isobutany12,910,3 Isopentan40,00 n-Penten39,90 Benzen65,00 Toluen130,10 Etylbenzen15,90

7 Škodová Linda, Obhajoba semestrálního projektu 15. května 2007 7 Škodlivé látky ze spalovacích motorů  Přímo limitované složky – oxid uhelnatý, uhlovodíky a oxidy dusíku, ze vznětoých motorů také částice (saze) – limitovány právními předpisy  Nepřímo limitované složky – oxid uhličitý, oxidy síry, dříve také olovo – jsou limitovány spotřebou a složením paliv  Těkavé organické složky – benzen, formaldehyd, 1,3-butadien, akrolein  Netěkavé organické složky – polyaromatické uhlovodíky a jejich nitroderiváty

8 Škodová Linda, Obhajoba semestrálního projektu 15. května 2007 8 Tvorba troposférického ozonu  Reakce v čisté troposféře: NO 2 + hv → NO + O O + O 2 → O 3 O 3 + NO → NO 2 + O 2 fotostacionární stav  Reakce ve znečištěné troposféře RCH 3 + OH∙ → RCH 2 ∙ + H 2 O RCH 2 ∙ + O 2 → RCH 2 OO∙ RCH 2 OO∙ + NO → NO 2 + RCH 2 O∙

9 Škodová Linda, Obhajoba semestrálního projektu 15. května 2007 9 Stanovení VOC  Kanystry SUMMA SILCOCAN  Sorpční trubičky 300 mg sorbentu Tenax GR

10 Škodová Linda, Obhajoba semestrálního projektu 15. května 2007 10 Porovnání kanystry X sorpční trubičky Kanystry +  Snadná manipulace při polním odběru  Možnost odběru i velmi těkavých sloučenin  Vzorek lze uchovat v kanystru -  Vyšší cena  Složitější přeprava Trubičky +  Vysoká citlivost stanovení  Snadný transport  Nižší cena -  Nemožnost analýzy C2 a C3 uhlovodíků  Problém s uchováním vzorků

11 Škodová Linda, Obhajoba semestrálního projektu 15. května 2007 11 Schéma rozmístění odběrových bodů

12 Škodová Linda, Obhajoba semestrálního projektu 15. května 2007 12 Výsledky analýzy: VOC-NOx-ozon 29.3.2007 Vzorko- vací bod UVA [W/m 2 ] c(NO) [µg/m 3 ] c(NO 2 ) [µg/m 3 ] c(BTEX) [µg/m 3 ] c(O 3 ) [µg/m 3 ] 2C65234,3761,5017,438,10 3A8872,4062,0912,4418,20 3B81108,2556,778,8314,90 4C5679,2564,835,9917,90 5A6544,7853,228,5519,80 5B6954,6460,896,4821,50 6C3330,7153,372,7325,50

13 Škodová Linda, Obhajoba semestrálního projektu 15. května 2007 13 Výsledky analýzy: VOC-NOx-ozon 10.4.2007 Vzorko- vací bod UVA [W/m 2 ] c(NO) [µg/m 3 ] c(NO 2 ) [µg/m 3 ] c(BTEX) [µg/m 3 ] c(O 3 ) [µg/m 3 ] 2C234188,5842,6483,4311,70 3A266100,4638,1015,3116,40 3B286134,1949,608,4819,80 4C355172,3442,2611,6515,80 5A380122,7269,027,3933,60 5B37676,1142,816,9735,20 6C39326,1027,202,9562,50

14 Škodová Linda, Obhajoba semestrálního projektu 15. května 2007 14 Výsledky analýzy: VOC-NOx-ozon 19.4.2007 Vzorko- vací bod UVA [W/m 2 ] c(NO) [µg/m 3 ] c(NO 2 ) [µg/m 3 ] c(BTEX) [µg/m 3 ] c(O 3 ) [µg/m 3 ] 2C38356,0054,7721,9038,0 3A38574,8458,7024,9232,8 3B37896,1590,1110,3328,5 4C305133,2068,3422,8029,4 5A28355,8649,3135,2429,8 5B264110,7272,3746,5025,9 6C182154,7069,5265,8310,0

15 Škodová Linda, Obhajoba semestrálního projektu 15. května 2007 15 Závěr S největší pravděpodobností se výsledky měření pohybují v režimu VOC-senzitivním  Lokální koncentrace NOx jsou relativně vysoké (kriterium >90 μg/m 3 )  Poměr VOC/NOx < 10  Zvyšující se koncentrace NOx koresponduje s úbytkem ozonu  Rostoucí koncentrace ozonu je doprovázena vzrůstajícím poměrem NO 2 /NO  Tvorba ozonu je silně závislá na intenzitě slunečního záření, v případě měření 29.3., kdy hodnoty UVA byly zhruba čtvrtinové oproti dalším dvěma měřením, tvorba ozonu již závisí více na dalších parametrech

16 Děkuji za pozornost Škodová Linda, Obhajoba semestrálního projektu 15. května 2007


Stáhnout ppt "Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Technická 5, 166 28 Praha 6 Školitel: Ing. Ivan Víden, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google