Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diplomová práce Dopravní dostupnost zaměstnavatelů v okrese Jeseník ve vztahu k demografickým ukazatelům Vedoucí práce: Dr.Ing. Bronislava Horáková Zpracovatel:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diplomová práce Dopravní dostupnost zaměstnavatelů v okrese Jeseník ve vztahu k demografickým ukazatelům Vedoucí práce: Dr.Ing. Bronislava Horáková Zpracovatel:"— Transkript prezentace:

1 Diplomová práce Dopravní dostupnost zaměstnavatelů v okrese Jeseník ve vztahu k demografickým ukazatelům Vedoucí práce: Dr.Ing. Bronislava Horáková Zpracovatel: Šeděnková Monika Geoinformatika G562 2003/2004

2 Cíl: Na území okresu Jeseník analyzovat dostupnost a obslužnost ve vztahu k významným zaměstnavatelům, výsledky porovnat se statistickými daty ČSÚ o demografické situaci a situaci v nezaměstnanosti.

3 Úkoly 1/2: využití elektronických jízdních řádů IDOS a programu DOK pro získání údajů o dopravní obslužnosti v okrese Jeseník identifikace významných zaměstnavatelů v okrese ve spolupráci s ÚP Jeseník lokalizace zaměstnavatelů využitím dat ČSÚ - SLDB 2001 a údajů o jejich adresách (data ÚP)

4 Úkoly 2/2: vymezení spádových oblastí firem, dostupnost na základě veřejné dopravy výběr vhodných ukazatelů pro hodnocení dopravní dostupnosti porovnání se situací v nezaměstnanosti porovnání s demografickou situací

5 Vstupy 1/2: Vrstva hranic obcí a okresu Jeseník
Bodová vrstva částí obcí Výpis významných zaměstnavatelů (ÚP) Vrstva stavebních objektů (ČSÚ) Výpis nezaměstnanosti v okrese Data SLDB 2001: Obyvatelstvo podle pohlaví, podle ekonomické aktivity a odvětví Obyvatelstvo podle věku

6 Vstupy 2/2 : Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo vyjíždějící/dojíždějící do zaměstnání a do škol podle pohlaví, věku a podle obce vyjížďky/ dojížďky a obce dojížďky/ vyjížďky Zaměstnané osoby vyjíždějící /dojíždějící do zaměstnání podle odvětví ekonomické činnosti, času stráveného vyjížďkou/dojížďkou, frekvence vyjížďky/ dojížďky a podle obce vyjížďky/ dojížďky a obce dojížďky/ vyjížďky

7 Použité programové vybavení:
Program DOK IDOS Jízdní řády 2002/2003 Microsoft Access 97 ArcView GIS v. 3.2 ArcGIS v. 8.3

8 Zpracování dat: Úprava databáze význ. zaměstnavatelů zejména položky adresa a ekonomicka cinnost a vytvoření položky sektor, KODCOB, NAZCOB Lokalizace zaměstnavatelů pomocí vrstvy stavebních objektů podle atributů NAZOB a CP => významní zaměstnavatelé sídlí v 17 částech obcí

9 Zpracování dat: Výběr části obcí – ze zpracování vyloučeny částí obcí, které: nemají zastávku nachází se blíž než 1km od zastávky vztahující se k definičnímu bodu sousední části obce =>pro zpracování použito z 62 částí obcí 53 částí obcí Pomocí programu DOK provedeno automatizované vyhledávání spojení =>

10 Podmínky vhodné a teoretické dojížďky:
Vyhledání spojení: Podmínky vhodné a teoretické dojížďky: Všední den a maximální počet přestupů 5 na 6:00 a zpět na 7:00 na 8:00 Vhodná svoz 5:15 – 5:45 6:15 – 6:45 7:15 – 7:45 dojížďka rozvoz 14:45 – 15:15 15:45 – 16:15 16:45 – 17:15 doba cestování max. 45 min. Teoretická do 5:45 do 6:45 do 7:45 od 14:45 od 15:45 od 16:45

11 Ukazatele hodnocení dopravní dostupnosti a obslužnosti:
Dojížďka do zaměstnání - vhodná, teoretická Dostupnost částí obcí, v nichž sídlí vybraní zaměstnavatelé Dopravní obslužnost částí obcí ve vztahu k počtu dostupných částí obcí zaměstnavatelů Části obcí s nedostatečnou obslužností Části obcí s neexistující obslužností

12

13

14

15

16 Nezaměstnanost: Vybrané ukazatele nezaměstnanosti:
Míra nezaměstnanosti Podíl věkové skupiny 50 let a více Podíl uchazečů se základním stupněm vzdělání Podíl uchazečů evidovaných nad 12 měsíců Podíl uchazečů požadujících KZAM9 Ukazatele nezaměstnanosti vztaženy k obcím Porovnání s počtem dostupných pracovních míst

17

18

19 Demografické ukazatele:
Analýza struktury obyvatel podle pohlaví a věku Ekonomicky aktivní podle pohlaví Počet zaměstnaných osob u významných zaměstnavatelů podle pohlaví Vypočten Index stáří Podíl věkové skupiny produktivní k celkovému počtu obyvatel Podíl ekonomicky aktivních nezaměstnaných k celkovému počtu ekonomicky aktivních obyvatel

20

21 Demografické ukazatele:
Další ukazatele: Vzdělání hodnoceno pomocí ukazatele vzdělanosti (HVZ) Dopravní dostupnost zaměstnavatelů zařazených dle sektoru odvětví Počet dojíždějících/vyjíždějících zaměstnaných osob do/z obce - zahrnuty osoby jezdící osobním autem

22

23

24 Oblast průměrně obslužná
Voda POLSKO Javorník Kritická oblast Bernartice Velká Kraš Vidnava Kobylá nad Vlčice Vidnavkou Uhelná POLSKO Oblast průměrně obslužná Stará Červená Voda Velké Kunětice Žulová Černá Skorošice Voda Supíkovice Mikulovice Hradec-Nová Ves Vápenná Česká Ves Oblast vhodně obslužná Písečná Lipová-lázně Zlaté Hory Jeseník Ostružná okres Bruntál Bělá pod Pradědem okres Šumperk

25 Vymezení oblastí z hlediska dopravní obslužnosti :
Oblasti kritické obce s nejvyšší mírou nezaměstnanosti vysoký podíl uchazečů požadujících KZAM9 nižší stupně vzdělání obyvatel Oblasti průměrně obslužné Jih okresu nízká míra nezaměstnanosti vyšší stupně vzdělání obyvatel

26 Vymezení oblastí z hlediska dopravní obslužnosti :
Střed okresu ukazatele nezaměstnanosti různorodé Vyšší stupně vzdělání obyvatel Oblasti nejlépe obslužné hodnoty ukazatelů nezaměstnanosti nízké vyšší stupně vzdělání obyvatel

27 Literatura: Kettner, T.: Analýza dopravní dostupnosti s využitím programu Jízdní řády. Diplomová práce, VŠB-TUO, Institut ekonomiky a systémů řízení. Ostrava 2001. Tuček, J.: Geografické informační systémy. Principy a praxe. Praha, ComputerPress, 1998. Šotkovský, I.: Úvod do studia demografie. VŠB-TUO, fakulta ekonomická, 1996. Voženílek, V.: Aplikovaná kartografie I. Tematické mapy. Olomouc, Univerzita Palackého, přírodovědecká fakulta, 2001. Horák, J., Šimek, M., Horáková, B., Hančlová, J., Tvrdý, L., Boroň, M., Růžička, L. : Praktické ukázky využití geoinformačních technologií v činnosti úřadu práce. VŠB-TUO, Institut geoinformatiky, 2003. Standard ISVS k prostorové identifikaci 008/04.02 Dostupný na WWW:<http://www.micr.cz/standardy/standard/ISVS k prostorové identifikaci 008/04.02.html> Stehlík, A.: Dopravní soustava. Alfa, Bratislava 1990.

28 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Diplomová práce Dopravní dostupnost zaměstnavatelů v okrese Jeseník ve vztahu k demografickým ukazatelům Vedoucí práce: Dr.Ing. Bronislava Horáková Zpracovatel:"

Podobné prezentace


Reklamy Google