Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopravní dostupnost zaměstnavatelů v okrese Jeseník ve vztahu k demografickým ukazatelům Vedoucí práce: Dr.Ing. Bronislava Horáková Zpracovatel: Šeděnková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopravní dostupnost zaměstnavatelů v okrese Jeseník ve vztahu k demografickým ukazatelům Vedoucí práce: Dr.Ing. Bronislava Horáková Zpracovatel: Šeděnková."— Transkript prezentace:

1 Dopravní dostupnost zaměstnavatelů v okrese Jeseník ve vztahu k demografickým ukazatelům Vedoucí práce: Dr.Ing. Bronislava Horáková Zpracovatel: Šeděnková Monika Geoinformatika G562 2003/2004 Diplomová práce

2 Cíl: Na území okresu Jeseník analyzovat dostupnost a obslužnost ve vztahu k významným zaměstnavatelům, výsledky porovnat se statistickými daty ČSÚ o demografické situaci a situaci v nezaměstnanosti.

3 Úkoly 1/2: využití elektronických jízdních řádů IDOS a programu DOK pro získání údajů o dopravní obslužnosti v okrese Jeseník identifikace významných zaměstnavatelů v okrese ve spolupráci s ÚP Jeseník lokalizace zaměstnavatelů využitím dat ČSÚ - SLDB 2001 a údajů o jejich adresách (data ÚP)

4 Úkoly 2/2: vymezení spádových oblastí firem, dostupnost na základě veřejné dopravy výběr vhodných ukazatelů pro hodnocení dopravní dostupnosti porovnání se situací v nezaměstnanosti porovnání s demografickou situací

5 Vstupy 1/2: Vrstva hranic obcí a okresu Jeseník Bodová vrstva částí obcí Výpis významných zaměstnavatelů (ÚP) Vrstva stavebních objektů (ČSÚ) Výpis nezaměstnanosti v okrese Data SLDB 2001: Obyvatelstvo podle pohlaví, podle ekonomické aktivity a odvětví Obyvatelstvo podle věku

6 Vstupy 2/2 : Obyvatelstvo podle stupně vzdělání Obyvatelstvo vyjíždějící/dojíždějící do zaměstnání a do škol podle pohlaví, věku a podle obce vyjížďky/ dojížďky a obce dojížďky/ vyjížďky Zaměstnané osoby vyjíždějící /dojíždějící do zaměstnání podle odvětví ekonomické činnosti, času stráveného vyjížďkou/dojížďkou, frekvence vyjížďky/ dojížďky a podle obce vyjížďky/ dojížďky a obce dojížďky/ vyjížďky

7 Použité programové vybavení: Program DOK IDOS Jízdní řády 2002/2003 Microsoft Access 97 ArcView GIS v. 3.2 ArcGIS v. 8.3

8 Zpracování dat: Úprava databáze význ. zaměstnavatelů - zejména položky adresa a ekonomicka cinnost a vytvoření položky sektor, KODCOB, NAZCOB Lokalizace zaměstnavatelů pomocí vrstvy stavebních objektů podle atributů NAZOB a CP => významní zaměstnavatelé sídlí v 17 částech obcí

9 Zpracování dat: Výběr části obcí – ze zpracování vyloučeny částí obcí, které: nemají zastávku nachází se blíž než 1km od zastávky vztahující se k definičnímu bodu sousední části obce =>pro zpracování použito z 62 částí obcí 53 částí obcí Pomocí programu DOK provedeno automatizované vyhledávání spojení =>

10 Podmínky vhodné a teoretické dojížďky: Vyhledání spojení: na 6:00 a zpět na 7:00 a zpět na 8:00 a zpět Vhodnásvoz 5:15 – 5:456:15 – 6:457:15 – 7:45 dojížďkarozvoz 14:45 – 15:1515:45 – 16:1516:45 – 17:15 doba cestování max. 45 min. Teoretickásvozdo 5:45do 6:45do 7:45 dojížďkarozvozod 14:45od 15:45od 16:45 Všední den a maximální počet přestupů 5

11 Ukazatele hodnocení dopravní dostupnosti a obslužnosti: Dojížďka do zaměstnání - vhodná, teoretická Dostupnost částí obcí, v nichž sídlí vybraní zaměstnavatelé Dopravní obslužnost částí obcí ve vztahu k počtu dostupných částí obcí zaměstnavatelů Části obcí s nedostatečnou obslužností Části obcí s neexistující obslužností

12

13

14

15

16 Nezaměstnanost: Vybrané ukazatele nezaměstnanosti: Míra nezaměstnanosti Podíl věkové skupiny 50 let a více Podíl uchazečů se základním stupněm vzdělání Podíl uchazečů evidovaných nad 12 měsíců Podíl uchazečů požadujících KZAM9 Ukazatele nezaměstnanosti vztaženy k obcím Porovnání s počtem dostupných pracovních míst

17

18

19 Analýza struktury obyvatel podle pohlaví a věku Ekonomicky aktivní podle pohlaví Počet zaměstnaných osob u významných zaměstnavatelů podle pohlaví Vypočten Index stáří Podíl věkové skupiny produktivní k celkovému počtu obyvatel Podíl ekonomicky aktivních nezaměstnaných k celkovému počtu ekonomicky aktivních obyvatel Demografické ukazatele:

20

21 Další ukazatele: Vzdělání hodnoceno pomocí ukazatele vzdělanosti (HVZ) Dopravní dostupnost zaměstnavatelů zařazených dle sektoru odvětví Počet dojíždějících/vyjíždějících zaměstnaných osob do/z obce - zahrnuty osoby jezdící osobním autem Demografické ukazatele:

22

23

24 POLSKO okres Bruntál okres Šumperk POLSKO Javorník Zlaté Hory Jeseník Bělá pod Pradědem Skorošice Vápenná Lipová-lázně Mikulovice Uhelná Vlčice Bernartice Ostružná Česká Ves Žulová Velká Kraš Stará Červená Voda Bílá Voda Písečná Supíkovice Černá Voda Velké Kunětice Vidnava Kobylá nad Vidnavkou Hradec-Nová Ves Kritická oblast Oblast průměrně obslužná Oblast vhodně obslužná

25 Vymezení oblastí z hlediska dopravní obslužnosti : Oblasti kritické obce s nejvyšší mírou nezaměstnanosti vysoký podíl uchazečů požadujících KZAM9 nižší stupně vzdělání obyvatel Oblasti průměrně obslužné Jih okresu nízká míra nezaměstnanosti vyšší stupně vzdělání obyvatel

26 Vymezení oblastí z hlediska dopravní obslužnosti : Střed okresu ukazatele nezaměstnanosti různorodé Vyšší stupně vzdělání obyvatel Oblasti nejlépe obslužné hodnoty ukazatelů nezaměstnanosti nízké vyšší stupně vzdělání obyvatel

27 Literatura: Kettner, T.: Analýza dopravní dostupnosti s využitím programu Jízdní řády. Diplomová práce, VŠB-TUO, Institut ekonomiky a systémů řízení. Ostrava 2001. Tuček, J.: Geografické informační systémy. Principy a praxe. Praha, ComputerPress, 1998. Šotkovský, I.: Úvod do studia demografie. VŠB-TUO, fakulta ekonomická, 1996. Voženílek, V.: Aplikovaná kartografie I. Tematické mapy. Olomouc, Univerzita Palackého, přírodovědecká fakulta, 2001. Horák, J., Šimek, M., Horáková, B., Hančlová, J., Tvrdý, L., Boroň, M., Růžička, L. : Praktické ukázky využití geoinformačních technologií v činnosti úřadu práce. VŠB-TUO, Institut geoinformatiky, 2003. Standard ISVS k prostorové identifikaci 008/04.02 Dostupný na WWW: http://www.micr.cz/standardy/standard/ISVS k prostorové identifikaci 008/04.02.html Stehlík, A.: Dopravní soustava. Alfa, Bratislava 1990.

28 Děkuji za pozornost monika.sedenkova.hgf@vsb.cz


Stáhnout ppt "Dopravní dostupnost zaměstnavatelů v okrese Jeseník ve vztahu k demografickým ukazatelům Vedoucí práce: Dr.Ing. Bronislava Horáková Zpracovatel: Šeděnková."

Podobné prezentace


Reklamy Google