Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Měkké systémy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Měkké systémy."— Transkript prezentace:

1 Měkké systémy

2 Dělění systémů Tvrdé Deterministické Stochastické Měkké

3 Metody pro zachycení měkkých systémů
Pestrý obrázek, rich picture

4 Metodologie měkkých systémů
Akční výzkum Jenkinsova metodologie Checklandova metodologie

5 Akční výzkum Analýza systému
Systémový projekt (navrhneme budoucí stav) Implementace Provoz systému

6 Jenkinsova metodologie
Analýza systému Definovány slabé stránky projektu Systémový projekt (navrhneme budoucí stav) Definován nový stav Implementace Provoz systému Vyhodnocení provozu

7 SWOT analýza Silné stránky (strengths) Slabé stránky (weaknesses)
Příležitosti (opportunities) Hrozby (Threats)

8 SWOT strategie S-O strategie: Vývoj nových metod, které jsou vhodné pro rozvoj silných stránek W-O strategie: W-O-Strategie: Odstranění slabin pro vznik nových příležitostí. S-T strategie: Použití silných stránek pro zamezení hrozeb W-T strategie: Vývoj strategií, díky nimž je možné omezit hrozby, ohrožující naše slabé stránky

9 Checklandova metodologie
8 fází nestrukturovaná problémová situace (uvědomění si problému) vyjádření problémové situace (vyjádření problému, popis) relevantní systémy (zajímá nás veškeré okolí, které problém ovlivňují) Shromáždění a analýza dat koncepční modely (na úrovni systémového projektu; návrhy několika různých řešení – koncepčních modelů, hledá se nejvýhodnější) porovnání koncepčních modelů s problémovou situací zjištění proveditelných změn (výsledkem jsou proveditelné změny) výběr jednoho konkrétního koncepčního modelu včetně změn akce ke zlepšení problémové situace

10 Popis nestrukturovaného problému
„Occamova břitva“ Wiliam Occam ( ) Obecný vědní princip Mezi výsledky, které dávají stejný výsledek, je nejlépe vybrat ten nejjednodušší. Důsledky pro analýzu systémů, je vhodné si položit otázky: Týká se to nás?, Můžeme s tím něco udělat v rozumné době? Umíme o tom shromáždit údaje? Opravdu chceme toto řešit?

11 Vyjádření problémové situace
Rybí páteř hlava = formulace problému, žebra horní část = příčiny, žebra dolní část = důsledky.

12 Relevantní systémy CATWOE analýza
C…customers: ten, který má prospěch nebo neprospěch z transformace T A…actor: ten, který vykonává transformaci T T…transformation process: přeměna vstupů na výstupy W… Weltanschauung: „světový názor“, v podstatě smysl transformace, účel O…owner: ten, kdo může zastavit transformaci E…environmental constraints: prvky, které jsou mimo systém, ale ovlivňují ho.

13 Shromáždění a analýza dat
Shromáždění dat Technologická měření Kontrolní lístky, Anketa, Dotazník, Interview, Interpretace dat Paterův graf – ve skutečnosti jen několik příčin stojí za většinu faktů Histogram – utvoří se intervaly (zpravidla 8-12) a intervalové rozpětí se graficky znázorní)

14 Koncepční modely Brainstorming: Zhodnocení výnosnosti řešení
Nesmí se kritizovat žádné nápady,pronesené během setkání, Je naprostá volnost, Plodit co nejvíce nápadů, Každý nápad se musí zapsat,i když je v podstatě shodný s předchozím, Nechat nápady uležet, než je začneme vyhodnocovat). Zhodnocení výnosnosti řešení analýza nákladů a výnosů problém: některé náklady a výnosy nelze vyčíslit Prezentace řešení


Stáhnout ppt "Měkké systémy."

Podobné prezentace


Reklamy Google