Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Rejstřík informací o výsledcích výzkumu a vývoje RIV Mgr. Petra Georgala

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Rejstřík informací o výsledcích výzkumu a vývoje RIV Mgr. Petra Georgala"— Transkript prezentace:

1 1 Rejstřík informací o výsledcích výzkumu a vývoje RIV Mgr. Petra Georgala petra.georgala@law.muni.cz

2 Obsah Co je RIV – seznámení Typologie výsledků Praktické rady při práci s RIVem Nejčastější chyby při zavedení výsledků do RIVu

3 Seznámení s RIVem

4 4 Kdo jsou účastníci procesu hodnocení Fakulty výzkumné organizace Výzkumná organizace - Masarykova univerzita Poskytovatelé - ministerstva, grantové agentury Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen RVVI)

5 5 Cílem hodnocení výsledků výzkumných organizací je poskytovat vládě, zainteresovaným státním orgánům a veřejnosti, případně Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR apod., soubor informací o výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích podporovaných z veřejných prostředků včetně hodnocení výsledků výzkumných organizací, zároveň slouží jako podklad pro hodnocení programů poskytnout jeden z podkladů pro přípravu návrhů výdajů státního rozpočtu na institucionální podporu VaVaI na rozvoj výzkumných organizací kontrolovat poskytování a použití účelové nebo institucionální podpory (s tím souvisí dnešní potřeba Open access)

6 6 Využití RIV RIV je využíván jako zdroj údajů o výsledcích do Hodnocení výzkumných organizací budou zahrnuty všechny záznamy o výsledcích, zařazené v RIV, bez ohledu na typ výzkumné aktivity nebo zdroj financování v RIV jsou shromažďovány podklady pro informování vědecké a ostatní veřejnosti o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovací údaje o výsledcích, o pracovištích, ve kterých vznikly, a o jejich tvůrcích jsou využívány (mimo jiné) jako jeden z informačních zdrojů pro hodnocení výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

7 7 Bodované výsledky dle stávající Metodiky články v časopisech s impakt faktorem -Jimp – článek v odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Knowledge společností Thomson Reuters s příznakem "Article", "Review", "Proceedings Paper" nebo "Letter" a je publikován v periodiku, jehož impaktní faktor je každoročně zveřejňován v databázi Journal Citation Report (JCR) společnosti Thomson Reuters články v časopisech indexovaných v databázích SCOPUS a ERIH - Jneimp – minimální rozsah stran článku 2, časopisy musí být recenzované ERIH rozdělení časopisů do kategorií INT 1 velký mezinárodní dopad a ohlas, INT 2 standardní mezinárodní časopis, INT regionální či místní význam http://www.esf.org/research-areas/humanities/erih-european-reference-index-for-the-humanities.html https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/search.asp články v recenzovaných neimpaktovaných časopisech - Jrec – časopisy zařazeny v Seznamu recenzovaných periodik (viz odkaz na seznam) http://www.vyzkum.cz/storage/att/56CD95E5453F0A261028BBC8262692AF/Seznam%202010%20aktualizace% 20k%2019.8.2011.pdf

8 8 Články ve sbornících  hodnoceny pouze autorské příspěvky, nikoliv editorské příspěvky s příznakem Proceedings Paper ve sbornících evidovaných v databázi Conference Proceedings Citation Index - Science nebo Social and Humanities (dříve ISI Proceedings) v minimálním rozsahu 2 stran textu  sborník musí mít přidělené ISBN  Články ve sbornících, které nejsou v daném roce hodnocení v Conference Proceedings Citation Index, nejsou v RIV hodnoceny  články ve sbornících, které nemají ISBN jsou zcela vyřazeny

9 9 Odborná monografie, kapitola z odborné monografie kniha musí mít mininálně 50 stran, recenzována, vydána v renomovaném odborném nakladatelství (redakční rada), ISBN kapitola minimální rozsah dvě strany, musí se jednat o monografii (pravidla jako u odborných monografií) při zapisování do formulářů IS – publikace a předání do RIVu je potřeba autory kolektivních monografií upozornit, že monografii musí mít všichni autoři zavedenou stejně, tj. buď jako monografii nebo jako kapitoly z knihy

10 10 Co jsou obory Národního referenčního rámce excelence (dále jen NRRE) U výsledků oborů zařazených do NRRE je hodnocení prováděno zejména na národní úrovni. Zde budou mít články publikované v recenzovaných českých vědeckých periodikách (Jneimp) vyšší bodové ohodnocení než v jiných oborech. Obdobně bude přistupováno k druhu výsledků odborná kniha (B). AA – Filosofie a náboženství AB - Dějiny AC – Archeologie, antropologie a etnologie AD – Politologie a politické vědy AE – Řízení, správa a administrativa AG – Právní vědy AI – Jazykověda AJ – Písemnictví, masmedia a audiovize AL – Umění, architektura a kulturní dědictví AM – Pedagogika a školství

11 11 Bodové hodnocení výsledků

12 Kde si můžu najít své body k výsledkům Autor výsledků má dvě možnosti IS MU (autorizovaný) – dohledá ve svých publikacích Na stránkách Rady pro výzkum, vývoj a inovace http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=18748 zvolit rok, vyhledávání přes autora, zobrazí se všechny dostupné výsledky, které byly předány z ISu do RIVu http://www.isvav.cz/h11/prepareResultForm.do zvolit rozšířené vyhledávání

13 Typologie výsledků

14 Jak zavést novou publikaci do ISu a dále do RIVu www.is.muni.cz publikace vložit novou publikaci/nový výsledek zvolíme co chceme ukládat – typ formuláře

15 Praktické rady při práci s RIVem

16 pozor pro zavedení do RIVu stačí pouze jeden klik další položkou je/jsou autor/ři

17 Název příspěvku, knihy, kapitoly, článku ve sborníku periodikum, informace o výsledku

18 Údaje pro RIV

19 Návaznosti výsledků a projektů

20 Nejčastější chyby

21 duplikátní záznamy publikace, kapitol, článku autorský kolektiv - někdo zavede jako publikaci někdo zavede jako kapitolu z knihy  autoři se musí domluvit před zavedením záznamu špatná návaznost na financování příliš dlouhá anotace  stačí několik krátkých vět, které vystihují obsah v údajích pro RIV chybě zaveden stát  zavede se stát kde publikace vyšla ne odkud pochází autor

22 22 Děkuji za pozornost Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.3.00/20.0014 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "1 Rejstřík informací o výsledcích výzkumu a vývoje RIV Mgr. Petra Georgala"

Podobné prezentace


Reklamy Google