Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Bibliografická a rešeršní činnost EBSCO, ProQuest, Eric Manuscriptorium, Monasterium Česká elektronická knihovna poezie Anopress, ČTK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Bibliografická a rešeršní činnost EBSCO, ProQuest, Eric Manuscriptorium, Monasterium Česká elektronická knihovna poezie Anopress, ČTK."— Transkript prezentace:

1 1 Bibliografická a rešeršní činnost EBSCO, ProQuest, Eric Manuscriptorium, Monasterium Česká elektronická knihovna poezie Anopress, ČTK

2 2 Mgr. Miluše Mírková Univerzitní knihovna ZČU URL: http://www.knihovna.zcu.cz e-mail: mirkova@uk.zcu.czmirkova@uk.zcu.cz tel. 377637754 URL: http://home.zcu.cz/~mirkova/

3 3 Osnova EBSCO ProQuest Eric Manuscriptorium Kramerius Monasterium Česká elektronická knihovna poezie Anopress ČTK

4 4 EBSCO zdroj vědeckých informací především pro společenské a humanitní obory EBSCO se skládá z dílčích databází (uživatel si zvolí, se kterými chce pracovat) české rozhraní

5 5 EBSCO vybrané dílčí databáze: Academic Search Complete multioborová databáze více než 7000 časopisů s plnými texty záznamy s abstrakty asi z 11 tisíc dalších periodik a více než 11 tisíc dalších publikací (monografie, sborníky z konferencí apod.) retrospektiva až do r. 1965

6 6 EBSCO Business Source Complete nejdůležitější časopisy z oborů ekonomie, financí, managementu, účetnictví, mezinárodního obchodu od r. 1886 s plnými texty dalších 1300 časopisů – záznamy s abstrakty EconLit with Full Text zahrnuje všechny položky indexované v databázi EconLit a navíc plné texty více než 560 periodik

7 7 EBSCO LISTA - Library, Information Science & Technology Abstracts obsahuje záznamy z více než 600 periodik záznamy knih, výzkumných zpráv a sborníků tematické zaměření: knihovnictví, klasifikace, katalogizace, bibliometrie, získávání informací online, správa informací a další zahrnuje období od poloviny 60. let 20. století EBSCO zpět

8 8 ProQuest zahrnuje různé typy dokumentů – časopisy, noviny, knihy, zprávy, sborníky z konferencí, disertace apod.: bibliografické záznamy článků z více než 11 tis. časopisů (s abstrakty) v angličtině – od roku 1971 plné texty k 8000 odborným časopisů – buď ve formátu html nebo pdf – od r. 1987 plné texty 30 000 disertačních prací 9000 tržních zpráv ze 43 odvětví a 40 zemí 44 000 profilů firem aktualizované profily 3600 průmyslových odvětví přes 400 titulů novin včetně The Wall Street Journal

9 9 ProQuest pokrývá humanitní a společenské obory, aplikované přírodní vědy, výpočetní a telekomunikační techniku, obchod, medicínu na vstupu výběr z mnoha databází

10 10 ProQuest řada databází – rozděleny tematicky Umění Obchod Historie Literatura a jazyk Zprávy a noviny

11 11 ProQuest k informacím je možné se dostat vyhledáváním prohlížením titulů možnost změny jazyka rozhraní (ne však čeština) manuál v češtině http://www.aip.cz/titul.php?titul=1262 ProQuest zpět

12 12 ERIC ERIC the Educational Resource Information Center renomovaná databáze z oblasti vzdělávání (včetně vývojové psychologie, protidrogové prevence, managementu škol, poradenství, výuky odborných předmětů, celoživotního vzdělávání) více než 1.000.000 záznamů z 1060 odborných periodik s retrospektivou od roku 1966 - čtvrtina z nich je přístupná v plnotextové podobě volný přístup z adresy www.eric.ed.gov zpět

13 13 Manuscriptorium virtuální badatelské prostředí, které poskytuje přístup k existujícím digitálním dokumentům v oblasti historických fondů (rukopisy, inkunábule, raně novověké tisky, mapy, listiny a ostatní druhy dokumentů) vytvořila Národní knihovna ve spolupráci s firmou AiP Beroun s.r.o. obsah přístupný v Manuscriptoriu bezplatně, vyžadována je pouze registrace uživatele a přijetí licenčního ujednání obsahuje: metadata vlastní digitální dokumenty cca 5 mil. digitálních obrazů rukopisů, starých tisků a map zpět

14 14 Kramerius Kramerius - digitalizace publikací ohrožených degradací kyselého papíru - noviny, časopisy a další vzácné dokumenty a monografie první etapa - z 19. a začátku 20. století. Kramerius následně zpracovány i další dokumenty tvořící národní kulturní dědictví více než 6 milionů naskenovaných stran plných textů periodik a monografií obrazová data, která jsou chráněná autorským zákonem jsou přístupná pouze uživatelům přistupujícím z počítačů umístěných v prostorách NTK ostatní volně řada dokumentů v německém a ruském jazyce podrobnější informace http://kramerius-info.nkp.cz/http://kramerius-info.nkp.cz/

15 15 Kramerius možnost generování náhledůnáhledů možnost voleb dalších písmen při abecedním procházení titulů vyhledávání podle časové osy, intervalu možnost třídění výsledků vyhledávání – nejen podle typu dokumentu, ale např. i podle názvu nebo časového období URI – permanetní adresa dokumentu URI chystá se: rozšířená administrace – redakce budou spravovat své časopisy a uživatele zpět

16 16 Monasterium Monasterium – latinské slovo pro klášter, často užívané ve zkratce „mom“ Monasterium virtuální archiv všech druhů středověkých a raněnovověkých listin projekt má kořeny v rakouské spolkové zemi Dolní Rakousko 2006 došlo k vytvoření konsorcia s více než 50 institucemi z 10 států Členové konsorcia projektu Monasterium v ČR: Národní archiv v Praze Moravský zemský archiv v Brně Katedra pomocných věd historických Karlovy univerzity v Praze Klášter cisterciáků ve Vyšším Brodě je největším virtuálním archivem svého druhu na světě - více než 100.000 listin zpět

17 17 Elektronická knihovna české poezie 19. a počátku 20. století vytvářena v Ústavu pro českou literaturu AV ČR od poloviny 90. let minulého století přístup široké veřejnosti k plným textům digitalizovaných sbírek české poezie - zahrnuje 1700 dokumentů odborníkům umožňuje provádět nad texty řadu pokročilých literárněvědných zkoumání každý uživatel má právo si pro svoji osobní potřebu vytisknout, případně zkopírovat několik stran textu denně http://www.ceska-poezie.cz/cek/ zpět

18 18 Anopress Mediální databáze texty z novin a časopisů, přepisy rozhlasových a televizních pořadů, obsah vybraných zpravodajských a informačních serverů denně aktualizována články a zprávy z deníků aktuálního data jsou v něm k dispozici od 8.00, přepisy relací rozhlasu a televize jsou do něj zařazovány s minimální časovou prodlevou, týdeníky a ostatní periodika zpravidla v den vydání lze souhrnně prohledávat jak aktuální - dnešní - tisk, tak i noviny několik roků staré možné hledat i v textových přepisech zpravodajských, publicistických a diskusních pořadů rozhlasu a televize monitorované zdroje placený přístup http://www.anopress.cz/

19 19 Anopress Vědomostní databáze databáze Anopress KOMPENDIUM znalostí a vědomostí je tvořena kompletními texty knih a encyklopedií, většinou s kompletním obrazovým doprovodem v současné době obsahuje tato databáze přes 50 titulů členěných do několika tematických oblastí přístup na základě uzavřené smlouvy http://www.anopress.cz/ zpět

20 20 ČTK Infobanka soubor databází aktuálního zpravodajství ČTK, jeho archivů, textů českých novin a časopisů, a dalších dokumentačních databází vyhledávání dokumentů na základě různých kritérií placená služba ČTK, přístup vyžaduje zadání uživatelského jména a hesla http://www.ctk.cz/

21 21 ČTK Fotobanka nutná registrace - cena za poskytnutí Licence je stanovena jednotlivě jako cena za každou fotografii zvlášť, a to v závislosti na velikosti formátu volně se fotografie zobrazují překryté logem ČTK Videobanka rovněž nutné zakoupení licence http://www.ctk.cz/ zpět

22 22 Děkuji za pozornost

23 23 Děkuji za pozornost zpět


Stáhnout ppt "1 Bibliografická a rešeršní činnost EBSCO, ProQuest, Eric Manuscriptorium, Monasterium Česká elektronická knihovna poezie Anopress, ČTK."

Podobné prezentace


Reklamy Google