Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Bibliografická a rešeršní činnost EBSCO, ProQuest, Eric Manuscriptorium, Monasterium Česká elektronická knihovna poezie Anopress, ČTK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Bibliografická a rešeršní činnost EBSCO, ProQuest, Eric Manuscriptorium, Monasterium Česká elektronická knihovna poezie Anopress, ČTK."— Transkript prezentace:

1 1 Bibliografická a rešeršní činnost EBSCO, ProQuest, Eric Manuscriptorium, Monasterium Česká elektronická knihovna poezie Anopress, ČTK

2 2 Mgr. Miluše Mírková Univerzitní knihovna ZČU URL: tel URL:

3 3 Osnova EBSCO ProQuest Eric Manuscriptorium Kramerius Monasterium Česká elektronická knihovna poezie Anopress ČTK

4 4 EBSCO zdroj vědeckých informací především pro společenské a humanitní obory EBSCO se skládá z dílčích databází (uživatel si zvolí, se kterými chce pracovat) české rozhraní

5 5 EBSCO vybrané dílčí databáze: Academic Search Complete multioborová databáze více než 7000 časopisů s plnými texty záznamy s abstrakty asi z 11 tisíc dalších periodik a více než 11 tisíc dalších publikací (monografie, sborníky z konferencí apod.) retrospektiva až do r. 1965

6 6 EBSCO Business Source Complete nejdůležitější časopisy z oborů ekonomie, financí, managementu, účetnictví, mezinárodního obchodu od r s plnými texty dalších 1300 časopisů – záznamy s abstrakty EconLit with Full Text zahrnuje všechny položky indexované v databázi EconLit a navíc plné texty více než 560 periodik

7 7 EBSCO LISTA - Library, Information Science & Technology Abstracts obsahuje záznamy z více než 600 periodik záznamy knih, výzkumných zpráv a sborníků tematické zaměření: knihovnictví, klasifikace, katalogizace, bibliometrie, získávání informací online, správa informací a další zahrnuje období od poloviny 60. let 20. století EBSCO zpět

8 8 ProQuest zahrnuje různé typy dokumentů – časopisy, noviny, knihy, zprávy, sborníky z konferencí, disertace apod.: bibliografické záznamy článků z více než 11 tis. časopisů (s abstrakty) v angličtině – od roku 1971 plné texty k 8000 odborným časopisů – buď ve formátu html nebo pdf – od r plné texty disertačních prací 9000 tržních zpráv ze 43 odvětví a 40 zemí profilů firem aktualizované profily 3600 průmyslových odvětví přes 400 titulů novin včetně The Wall Street Journal

9 9 ProQuest pokrývá humanitní a společenské obory, aplikované přírodní vědy, výpočetní a telekomunikační techniku, obchod, medicínu na vstupu výběr z mnoha databází

10 10 ProQuest řada databází – rozděleny tematicky Umění Obchod Historie Literatura a jazyk Zprávy a noviny

11 11 ProQuest k informacím je možné se dostat vyhledáváním prohlížením titulů možnost změny jazyka rozhraní (ne však čeština) manuál v češtině ProQuest zpět

12 12 ERIC ERIC the Educational Resource Information Center renomovaná databáze z oblasti vzdělávání (včetně vývojové psychologie, protidrogové prevence, managementu škol, poradenství, výuky odborných předmětů, celoživotního vzdělávání) více než záznamů z 1060 odborných periodik s retrospektivou od roku čtvrtina z nich je přístupná v plnotextové podobě volný přístup z adresy zpět

13 13 Manuscriptorium virtuální badatelské prostředí, které poskytuje přístup k existujícím digitálním dokumentům v oblasti historických fondů (rukopisy, inkunábule, raně novověké tisky, mapy, listiny a ostatní druhy dokumentů) vytvořila Národní knihovna ve spolupráci s firmou AiP Beroun s.r.o. obsah přístupný v Manuscriptoriu bezplatně, vyžadována je pouze registrace uživatele a přijetí licenčního ujednání obsahuje: metadata vlastní digitální dokumenty cca 5 mil. digitálních obrazů rukopisů, starých tisků a map zpět

14 14 Kramerius Kramerius - digitalizace publikací ohrožených degradací kyselého papíru - noviny, časopisy a další vzácné dokumenty a monografie první etapa - z 19. a začátku 20. století. Kramerius následně zpracovány i další dokumenty tvořící národní kulturní dědictví více než 6 milionů naskenovaných stran plných textů periodik a monografií obrazová data, která jsou chráněná autorským zákonem jsou přístupná pouze uživatelům přistupujícím z počítačů umístěných v prostorách NTK ostatní volně řada dokumentů v německém a ruském jazyce podrobnější informace

15 15 Kramerius možnost generování náhledůnáhledů možnost voleb dalších písmen při abecedním procházení titulů vyhledávání podle časové osy, intervalu možnost třídění výsledků vyhledávání – nejen podle typu dokumentu, ale např. i podle názvu nebo časového období URI – permanetní adresa dokumentu URI chystá se: rozšířená administrace – redakce budou spravovat své časopisy a uživatele zpět

16 16 Monasterium Monasterium – latinské slovo pro klášter, často užívané ve zkratce „mom“ Monasterium virtuální archiv všech druhů středověkých a raněnovověkých listin projekt má kořeny v rakouské spolkové zemi Dolní Rakousko 2006 došlo k vytvoření konsorcia s více než 50 institucemi z 10 států Členové konsorcia projektu Monasterium v ČR: Národní archiv v Praze Moravský zemský archiv v Brně Katedra pomocných věd historických Karlovy univerzity v Praze Klášter cisterciáků ve Vyšším Brodě je největším virtuálním archivem svého druhu na světě - více než listin zpět

17 17 Elektronická knihovna české poezie 19. a počátku 20. století vytvářena v Ústavu pro českou literaturu AV ČR od poloviny 90. let minulého století přístup široké veřejnosti k plným textům digitalizovaných sbírek české poezie - zahrnuje 1700 dokumentů odborníkům umožňuje provádět nad texty řadu pokročilých literárněvědných zkoumání každý uživatel má právo si pro svoji osobní potřebu vytisknout, případně zkopírovat několik stran textu denně zpět

18 18 Anopress Mediální databáze texty z novin a časopisů, přepisy rozhlasových a televizních pořadů, obsah vybraných zpravodajských a informačních serverů denně aktualizována články a zprávy z deníků aktuálního data jsou v něm k dispozici od 8.00, přepisy relací rozhlasu a televize jsou do něj zařazovány s minimální časovou prodlevou, týdeníky a ostatní periodika zpravidla v den vydání lze souhrnně prohledávat jak aktuální - dnešní - tisk, tak i noviny několik roků staré možné hledat i v textových přepisech zpravodajských, publicistických a diskusních pořadů rozhlasu a televize monitorované zdroje placený přístup

19 19 Anopress Vědomostní databáze databáze Anopress KOMPENDIUM znalostí a vědomostí je tvořena kompletními texty knih a encyklopedií, většinou s kompletním obrazovým doprovodem v současné době obsahuje tato databáze přes 50 titulů členěných do několika tematických oblastí přístup na základě uzavřené smlouvy zpět

20 20 ČTK Infobanka soubor databází aktuálního zpravodajství ČTK, jeho archivů, textů českých novin a časopisů, a dalších dokumentačních databází vyhledávání dokumentů na základě různých kritérií placená služba ČTK, přístup vyžaduje zadání uživatelského jména a hesla

21 21 ČTK Fotobanka nutná registrace - cena za poskytnutí Licence je stanovena jednotlivě jako cena za každou fotografii zvlášť, a to v závislosti na velikosti formátu volně se fotografie zobrazují překryté logem ČTK Videobanka rovněž nutné zakoupení licence zpět

22 22 Děkuji za pozornost

23 23 Děkuji za pozornost zpět


Stáhnout ppt "1 Bibliografická a rešeršní činnost EBSCO, ProQuest, Eric Manuscriptorium, Monasterium Česká elektronická knihovna poezie Anopress, ČTK."

Podobné prezentace


Reklamy Google