Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Reprezentace znalostí Olga Štěpánková. Umělá inteligence I. 2 / 23 Cíl UI: tvořit inteligentní systémy Systémy, které jsou částečně autonomní díky tomu,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Reprezentace znalostí Olga Štěpánková. Umělá inteligence I. 2 / 23 Cíl UI: tvořit inteligentní systémy Systémy, které jsou částečně autonomní díky tomu,"— Transkript prezentace:

1 1 Reprezentace znalostí Olga Štěpánková

2 Umělá inteligence I. 2 / 23 Cíl UI: tvořit inteligentní systémy Systémy, které jsou částečně autonomní díky tomu, že jsou schopny „předvídat“ projevy svého okolí a důsledky svých zásahů do něj.  Inteligentní přístroje

3 Umělá inteligence I. 3 / 23 Cíl UI: tvořit inteligentní systémy Systémy, které realizují některé typicky lidské činnosti - například „rozumí“ textu v přirozeném jazyce nebo konverzují  Knihy a internet jako bohatý zdroj informcí  SystémRobot KISMET

4 Umělá inteligence I. 4 / 23 Symbolická UI Inteligentní systémy jsou vybaveny modelem prostředí, se kterým pracují, případně i modelem sebe sama. Na základě manipulace s těmito modely se snaží dosáhnout svých cílů. Údaje, které slouží ke konstrukci takových modelů, nazýváme znalosti. Klasifikace znalostí podle:  zdroje: empirické, teoretické  způs. použití: heuristické, inferenční  typu: deklarativní či explicitní, procedurální či implicitní

5 Umělá inteligence I. 5 / 23 Jazyk pro popis znalostí JAZYK pro popis znalostí lze posuzovat z hlediska Vyjadřovacích schopností jazyka Schopnosti podporovat efektivní využívání jazyka při inferenci (odvozování) Volba jazyka výrazně ovlivňuje efektivitu řešení problémů. Příklad: Úloha o pokrytí šachovnice dominovými kostkami

6 Umělá inteligence I. 6 / 23 Jak si člověk pamatuje informace a jak je využívá? Doslovné zapamatování? „Ta zkouška byla nejlehčí.“ Tato věta sama o sobě nic neříká. Její obsah dostává smysl, jen když víme  o KTERÝ předmět jde  KDO a  KDY to říká... Tedy vyřčená informace musí být zařazena do kontexu, t.j. jsou doplněny různé údaje vyplývající z předchozích údajů, zkušeností, atd.  o je účel vnitřní reprezentace znalostí

7 Umělá inteligence I. 7 / 23 Jak člověk zapamantované informace využívá? Metody manipulace se znalostmi:  „Zkouška z předmětu P1 byla zatím nejlehčí.“  „Zkouška z předmětu P2 byla je ještě lehčí než zkouška z předmětu P1.“  „Když jsem udělal zkoušku z P1 za 2, pak bych měl zkoušku z předmětu P2 zvládnout za 1.“ Vnitřní reprezentace znalostí musí umožňovat i odvozování nových údajů. Jaké informace má smysl si pamatovat (v kontextu praktických systémů UI)? Informace platné, které můžeme použít v dalším uvažování. Lze to vždy zajistit?

8 Umělá inteligence I. 8 / 23 Požadavky na reprezentaci znalostí Modifikovatelnost - výroková logika, logika 1. řádu Modularita = funkčně souvislé části tvoří samostatné části: např. produkční systémy Sémantické sdružování informací o témže objektu – používá se vhodné zařazení do tříd a jejich hierarchií: např. sémantické sítě, sémantické rámce, scénáře. Speciálnější objekty mohou získat některé vlastnosti děděním od obecnějších objektů. Někdy požadujeme i nemonotónnost – charakteristické pro lidské uvažování (Quido – tučňák) Mnohé požadavky jsou protichůdné, např. modularita a sdružování --> hybridní reprezentace

9 Umělá inteligence I. 9 / 23 Výroková logika: syntax Syntax: pravidla pro symbolickou manipulaci Jazyk výrokové logiky.  Atomické formule (výrokové proměnné), např. a,b,c  výrokové spojky ¬, &, V, ->,  závorky (při vhodné volbě precedence lze vynechat) Formule výrokové logiky:  Každá atomická formule je výroková formule,  Je-li Φ výroková formule, pak i ¬ Φ je výroková formule.  Jsou-li Φ, ψ výrokové formule, pak i Φ & ψ, Φ V ψ, Φ -> ψ a Φ -> ψ i Φ ψ jsou výroková formule.  Jiné formule nejsou.

10 Umělá inteligence I. 10 / 23 Výroková logika: sémantika Sémantika přiřazuje formulím pravdivostní hodnotu na základě interpretace atomických formulí. Intrepretace I: zobrazení všech atomických formulí do množiny pravdivostních hodnot {T,F}.  Tuto funkci lze rozšířit na všechny výrokové formule.  Formule Φ je splněna (je pravdivá) v dané interpretaci I, pokud I(Φ) = T Typy formulí  splněna v každé interpretaci, např. a V ¬ a  splněna v některé interpretaci, např. aV b  nikdy nesplněna, např. a & ¬ a

11 Umělá inteligence I. 11 / 23 Výrokové spojky: sémantika

12 Umělá inteligence I. 12 / 23 Logický důsledek Nechť Interpretace I splňuje formuli Φ, t.j. I(Φ )= T. Takové intrepretaci se říká model Φ. Nechť Θ je množina výrokových formulí. Interpretaci I říkáme model Θ právě tehdy, když je modelem pro každou ψ  Θ Formule Φ je logickým důsledkem formule ψ, pokud v každém modelu ψ platí Φ, značí se ψ |= Φ. Lze zjistit, že Θ |= Φ, bez prohlédnutí všech ohodnocení ?  Exponenciální počet ohodnocení.  Metoda, kterou by bylo možné použít i v predikátové logice.

13 Umělá inteligence I. 13 / 23 Důkazové prostředky Formální systém: Axiomy a odvozovací pravidla Odvozovací pravidlo je korektní (sound), pokud platí „Existuje-li model, ve kterém jsou splněny předpoklady pravidla, pak je v tomto modelu splněn i závěr odvozovacího pravidla.“ Resoluční pravidlo  V ¬ a,  V a ____________  v  Věta: Resoluční pravidlo je korektní.

14 Umělá inteligence I. 14 / 23 Úplnost resoluce pro důkaz sporu Resoluční pravidlo lze použít jen pro množiny formulí speciálního tvaru, totiž pro disjunkce atomických formulí a jejich negací. Tyto formule se nazývají KLAUZULE. Věta o úplnosti resoluce vzhledem ke sporu pro konečnou množinu klauzulí: Konečná množina klauzulí P nemá model právě tehdy, když lze z P pomocí konečného počtu resolučních kroků odvodit prázdnou klauzuli. Omezení na klauzule není na újmu obecnosti, neboť výrokové formule lze vždy převést do disjunktivně konjunktivní tvaru

15 Umělá inteligence I. 15 / 23 Hádanka Nabídka A: A po vás požaduje, abyste řekli nějakou větu. Bude-li vaše věta pravdivá, dostanete přesně 10 dolarů. Bude-li nepravdivá, dostanete buď méně nebo více než 10 dolarů, ale určitě ne přesně 10 dolarů. Nabídka B: Máte opět říci nějakou větu. Bez ohledu na to, jestli bude vaše věta pravdivá či ne, dostanete více než 10 dolarů. Které z nabídek byste dali přednost?

16 Umělá inteligence I. 16 / 23 Kdosi vám radí, abyste pronesli větu: „Nezaplatíte mi přesně 10, ani přesně milion dolarů.“ Jak dobrá je tato rada?


Stáhnout ppt "1 Reprezentace znalostí Olga Štěpánková. Umělá inteligence I. 2 / 23 Cíl UI: tvořit inteligentní systémy Systémy, které jsou částečně autonomní díky tomu,"

Podobné prezentace


Reklamy Google