Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Únor 2014 8. CVIČENÍ APLIKACE FRONT + HO … - i pro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Únor 2014 8. CVIČENÍ APLIKACE FRONT + HO … - i pro."— Transkript prezentace:

1 Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Únor CVIČENÍ APLIKACE FRONT + HO … - i pro simulační SW … CW – 13 LOGISTIKA

2 Obecná formulace vstupních údajů: Benzinová čerpací stanice (BS) má k dispo- zici S stojanů. Automobily se řadí u vjezdu do jediné fronty. K libovolnému, právě uvolněnému, stojanu popojíždí v okamžiku, kdy předchozí vozidlo odjíždí. Počet míst ve frontě není omezen. březen 2014 Benzinová čerpací stanice ZADÁNÍ - Benzinová čerpací stanice

3 V průměru přijede čerpat A aut za hodinu. Ve frontě na vstupu do BS se nečeká a ani není zadána vynucená doba pobytu ve vstup- ní frontě. Příjezdy aut mají zadané (definované) rozdě- lení – volte alespoň dvě různá. březen 2014 Benzinová čerpací stanice ZADÁNÍ - Benzinová čerpací stanice

4 Auto čerpá PHM průměrně M minut - se za- daným rozdělením – viz další text: 1. exponenciálním 2. normálním (lineárně rovnoměrné) Sleduje se období 24 hodin (0:00 až 24:00) – tj. jediný den. březen 2014 Benzinová čerpací stanice ZADÁNÍ - Benzinová čerpací stanice

5 Podle TEORIE HO platí tento rozbor zadání: - jedná se o S kanálový systém HO - má jedinou frontu (vstup ze zásobníku poža- davků) - režim FIFO - intenzita vstupů (z fronty) je A aut za hodinu - střední intenzita výstupů – udává se S stojany - při průměrné době čerpání M minut je za hodinu obslouženo jediným stojanem 60/M aut - ….. březen 2012 Benzinová čerpací stanice VÝKLAD - Benzinová čerpací stanice

6 Obecná formulace vstupních údajů: Cvičení má dvě části: - první je numerický výpočet dle zadání (popis zadání bezprostředně následuje) - druhá je simulace pomocí SW Simul8 (popis zadání je v další části tohoto ppt). březen 2014 Benzinová čerpací stanice ZADÁNÍ - Benzinová čerpací stanice

7 ČÍSELNÝ PŘÍKLAD - ukázka: Benzinová čerpací stanice má 4 stojany. Automobily se řadí u vjezdu do jediné fronty – k libovolnému, právě uvolněnému stojanu popojíždí v okamžiku, kdy předchozí vozidlo odjíždí. Počet míst ve frontě není omezen. V průměru přijede čerpat 30 aut za hodinu. Příjezdy aut mají v čase exponenciální rozdělení. Auto čerpá PHM průměrně 6 minut. Benzinová čerpací stanice ZADÁNÍ - Benzinová čerpací stanice leden 2015

8 - ….. - střední intenzita provozu celého systému HO je ρ = 30/40 = 0,75 - SYSTÉM JE STABILNÍ - stojany jsou využity 75 % času a zbylých 25 % čekají na zákazníka (auto) - ……….. březen 2010 Benzinová čerpací stanice VÝKLAD - Benzinová čerpací stanice

9 -……….. - první bude určena pravděpodobnost p 0, že u stanice nebude čekat žádný automobil: - p n = [ r n / n! ] * p 0 = … = 1 / 26,5 = 0, atd. březen 2012 Benzinová čerpací stanice VÝKLAD - Benzinová čerpací stanice

10 -……….. - druhá bude určena pravděpodobnost p(n≥4), že automobil bude čekat: - p(n≥4) = 1 - p(n≥3) = … = 1 – 0,4906 = 0, atd. březen 2012 Benzinová čerpací stanice VÝKLAD - Benzinová čerpací stanice

11 -……….. - třetí bude určen střední počet automobilů čekajících ve frontě na tankování: - n f = (3 5 * 0,0377) / 4 * 4! * (1 - ¾) = 1,53 aut. - atd. březen 2012 Benzinová čerpací stanice VÝKLAD - Benzinová čerpací stanice

12 -……….. - čtvrtý bude určen střední počet automobilů nacházejících se u čerpací stanice: - = 1,53 + 3,00 = 4,53 aut. - atd. březen 2012 Benzinová čerpací stanice VÝKLAD - Benzinová čerpací stanice

13 -……….. - pátá bude určena střední doba, kterou automobil čeká ve frontě na čerpání u čerpací stanice: - t f = 1,53 / 30 = 0,051 hod, tj. 3,06 minuty - atd. březen 2012 Benzinová čerpací stanice VÝKLAD - Benzinová čerpací stanice

14 -……….. - šestá bude určena střední doba, kterou automobil stráví (celkově) u čerpací stanice (vč. čekání): - = 0, ,100 = 0151 hod, tj. cca 9 minut - atd. březen 2012 Benzinová čerpací stanice VÝKLAD - Benzinová čerpací stanice

15 Podle teorie front a zásad hromadné obsluhy k zadaným údajům vypočtěte hodnoty: - pravděpodobnost, že u vjezdu nebude stát žádný automobil (budou obsloužení ihned po příjezdu) - pravděpodobnost, že bude čekat jediné auto - počet celkově obsloužených vozidel (za 1 hodinu a za 24 hodin) - …. březen 2014 Benzinová čerpací stanice ZADÁNÍ - Benzinová čerpací stanice

16 Pro exponenciální rozdělení přijíždějících aut: - střední počet aut ve stanici - střední počet čekajících aut před stanicí ve frontě - střední dobu, po kterou auta čekají na příjezd ke stojanu - střední doba pro obsloužení jediného z vozidel - střední dobu, po kterou auta čerpají PHM. březen 2014 Benzinová čerpací stanice ZADÁNÍ - Benzinová čerpací stanice

17 Druhá část zadání …. pokračování ukázky: Úpravy a doplňky textů a hodnot zadání pro cvičení na simulačním SW Simul8. březen 2014 Benzinová čerpací stanice ZADÁNÍ - Benzinová čerpací stanice

18 V průměru přijede čerpat A aut za hodinu. Příjezdy aut mají zadané (definované) rozdě- lení: 1. exponenciální 2. normální (lineárně rovnoměrné). březen 2014 Benzinová čerpací stanice ZADÁNÍ - Benzinová čerpací stanice

19 U stojanu se auta zdrží: a) stejnou dobu u všech stojanů b) různou dobu u každého z nich – v po- pisu výsledků udejte doby pro jednotlivé stojany. Obsluha aut u všech stojanů má jednotné (definované) rozdělení: 1. exponenciální. 2. normální (lineárně rovnoměrné). březen 2015 Benzinová čerpací stanice ZADÁNÍ - Benzinová čerpací stanice

20 Ze simulačních běhů získejte výpis hodnot (uložením tisku ve formátu pdf). Určené hodnoty přepište do uvedené tabul- ky výsledků a následně okomentujte. březen 2014 Benzinová čerpací stanice ZADÁNÍ - Benzinová čerpací stanice

21 Druhá část zadání…. má ještě pokračování: Ve Vašem modelu obsluhy aut u benzinové čerpací stanice v simulačním SW Simul8 přidejte do aktiv- ních (obslužných) prvků myčku aut a ze vstupního bodu generujícího požadavky (tj. auta přijíždějící do BS) určete, že každé 10. auto pojede právě do této myčky a teprve po umytí se zařadí do fronty k načerpání PHM. březen 2014 Benzinová čerpací stanice ZADÁNÍ - Benzinová čerpací stanice

22 Druhá část zadání…. má ještě pokračování: Změny a výsledky pouze slovně okomentujte. březen 2014 Benzinová čerpací stanice ZADÁNÍ - Benzinová čerpací stanice

23 K přehlednému zpracování dosažených výsledků výpočtů a simulací je určena následující tabulka. Dosažené výsledky (hodnoty) doplňte navazujícím stručným textovým hodno- cením a komentářem. březen 2014 Benzinová čerpací stanice ZADÁNÍ - Benzinová čerpací stanice

24 Tabulka výsledných hodnot. Pro přehlednost vyplňte výsledky výpočtu do tabulky. březen 2014 Benzinová čerpací stanice ZADÁNÍ - Benzinová čerpací stanice Intenzita provozu μ Střední intenzita ρ Žádné auto Čekání auta Ø doba ve frontě Ø doba na BS Ø počet aut ve frontě Ø počet aut na BS Celkem obslou- ženo aut za hod Celkem obslou- ženo aut za den

25 Tabulka výsledných hodnot. Po absolvování cvičení se simulačním SW Simul8 – simulace funkce HO a front – pro benzinovou stanici zadanou v tomto PPT, doplňte výsledky do druhého řádku tabulky. březen 2012 Benzinová čerpací stanice ZADÁNÍ - Benzinová čerpací stanice

26 Zadání individuálních hodnot. Budou přiřazeny každému studentovi z následující tabulky …. zvolte a nahlaste číslo od 1 do 60 ……… Benzinová čerpací stanice ZADÁNÍ - Benzinová čerpací stanice leden 2015

27 březen 2013 Benzinová čerpací stanice ZADÁNÍ - Benzinová čerpací stanice p.č.počet stojanů aut za hodinu čas pro čerpání p.č.počet stojanů aut za hodinu čas pro čerpání

28 březen 2013 Benzinová čerpací stanice ZADÁNÍ - Benzinová čerpací stanice p.č.počet stojanů aut za hodinu čas pro čerpání p.č.počet stojanů aut za hodinu čas pro čerpání

29 březen 2013 Benzinová čerpací stanice ZADÁNÍ - Benzinová čerpací stanice p.č.počet stojanů aut za hodinu čas pro čerpání p.č.počet stojanů aut za hodinu čas pro čerpání

30 …..… cw13 – cv. 8. – 1. část POKRAČOVÁNÍ ZADÁNÍ ……. leden 2015


Stáhnout ppt "Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Únor 2014 8. CVIČENÍ APLIKACE FRONT + HO … - i pro."

Podobné prezentace


Reklamy Google