Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Únor 2014 8. CVIČENÍ APLIKACE FRONT + HO … - i pro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Únor 2014 8. CVIČENÍ APLIKACE FRONT + HO … - i pro."— Transkript prezentace:

1 Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Únor 2014 8. CVIČENÍ APLIKACE FRONT + HO … - i pro simulační SW … CW – 13 LOGISTIKA

2 Obecná formulace vstupních údajů: Benzinová čerpací stanice (BS) má k dispo- zici S stojanů. Automobily se řadí u vjezdu do jediné fronty. K libovolnému, právě uvolněnému, stojanu popojíždí v okamžiku, kdy předchozí vozidlo odjíždí. Počet míst ve frontě není omezen. březen 2014 Benzinová čerpací stanice ZADÁNÍ - Benzinová čerpací stanice

3 V průměru přijede čerpat A aut za hodinu. Ve frontě na vstupu do BS se nečeká a ani není zadána vynucená doba pobytu ve vstup- ní frontě. Příjezdy aut mají zadané (definované) rozdě- lení – volte alespoň dvě různá. březen 2014 Benzinová čerpací stanice ZADÁNÍ - Benzinová čerpací stanice

4 Auto čerpá PHM průměrně M minut - se za- daným rozdělením – viz další text: 1. exponenciálním 2. normálním (lineárně rovnoměrné) Sleduje se období 24 hodin (0:00 až 24:00) – tj. jediný den. březen 2014 Benzinová čerpací stanice ZADÁNÍ - Benzinová čerpací stanice

5 Podle TEORIE HO platí tento rozbor zadání: - jedná se o S kanálový systém HO - má jedinou frontu (vstup ze zásobníku poža- davků) - režim FIFO - intenzita vstupů (z fronty) je A aut za hodinu - střední intenzita výstupů – udává se S stojany - při průměrné době čerpání M minut je za hodinu obslouženo jediným stojanem 60/M aut - ….. březen 2012 Benzinová čerpací stanice VÝKLAD - Benzinová čerpací stanice

6 Obecná formulace vstupních údajů: Cvičení má dvě části: - první je numerický výpočet dle zadání (popis zadání bezprostředně následuje) - druhá je simulace pomocí SW Simul8 (popis zadání je v další části tohoto ppt). březen 2014 Benzinová čerpací stanice ZADÁNÍ - Benzinová čerpací stanice

7 ČÍSELNÝ PŘÍKLAD - ukázka: Benzinová čerpací stanice má 4 stojany. Automobily se řadí u vjezdu do jediné fronty – k libovolnému, právě uvolněnému stojanu popojíždí v okamžiku, kdy předchozí vozidlo odjíždí. Počet míst ve frontě není omezen. V průměru přijede čerpat 30 aut za hodinu. Příjezdy aut mají v čase exponenciální rozdělení. Auto čerpá PHM průměrně 6 minut. Benzinová čerpací stanice ZADÁNÍ - Benzinová čerpací stanice leden 2015

8 - ….. - střední intenzita provozu celého systému HO je ρ = 30/40 = 0,75 - SYSTÉM JE STABILNÍ - stojany jsou využity 75 % času a zbylých 25 % čekají na zákazníka (auto) - ……….. březen 2010 Benzinová čerpací stanice VÝKLAD - Benzinová čerpací stanice

9 -……….. - první bude určena pravděpodobnost p 0, že u stanice nebude čekat žádný automobil: - p n = [ r n / n! ] * p 0 = … = 1 / 26,5 = 0,0377 - atd. březen 2012 Benzinová čerpací stanice VÝKLAD - Benzinová čerpací stanice

10 -……….. - druhá bude určena pravděpodobnost p(n≥4), že automobil bude čekat: - p(n≥4) = 1 - p(n≥3) = … = 1 – 0,4906 = 0,5094 - atd. březen 2012 Benzinová čerpací stanice VÝKLAD - Benzinová čerpací stanice

11 -……….. - třetí bude určen střední počet automobilů čekajících ve frontě na tankování: - n f = (3 5 * 0,0377) / 4 * 4! * (1 - ¾) = 1,53 aut. - atd. březen 2012 Benzinová čerpací stanice VÝKLAD - Benzinová čerpací stanice

12 -……….. - čtvrtý bude určen střední počet automobilů nacházejících se u čerpací stanice: - = 1,53 + 3,00 = 4,53 aut. - atd. březen 2012 Benzinová čerpací stanice VÝKLAD - Benzinová čerpací stanice

13 -……….. - pátá bude určena střední doba, kterou automobil čeká ve frontě na čerpání u čerpací stanice: - t f = 1,53 / 30 = 0,051 hod, tj. 3,06 minuty - atd. březen 2012 Benzinová čerpací stanice VÝKLAD - Benzinová čerpací stanice

14 -……….. - šestá bude určena střední doba, kterou automobil stráví (celkově) u čerpací stanice (vč. čekání): - = 0,051 + 0,100 = 0151 hod, tj. cca 9 minut - atd. březen 2012 Benzinová čerpací stanice VÝKLAD - Benzinová čerpací stanice

15 Podle teorie front a zásad hromadné obsluhy k zadaným údajům vypočtěte hodnoty: - pravděpodobnost, že u vjezdu nebude stát žádný automobil (budou obsloužení ihned po příjezdu) - pravděpodobnost, že bude čekat jediné auto - počet celkově obsloužených vozidel (za 1 hodinu a za 24 hodin) - …. březen 2014 Benzinová čerpací stanice ZADÁNÍ - Benzinová čerpací stanice

16 Pro exponenciální rozdělení přijíždějících aut: - střední počet aut ve stanici - střední počet čekajících aut před stanicí ve frontě - střední dobu, po kterou auta čekají na příjezd ke stojanu - střední doba pro obsloužení jediného z vozidel - střední dobu, po kterou auta čerpají PHM. březen 2014 Benzinová čerpací stanice ZADÁNÍ - Benzinová čerpací stanice

17 Druhá část zadání …. pokračování ukázky: Úpravy a doplňky textů a hodnot zadání pro cvičení na simulačním SW Simul8. březen 2014 Benzinová čerpací stanice ZADÁNÍ - Benzinová čerpací stanice

18 V průměru přijede čerpat A aut za hodinu. Příjezdy aut mají zadané (definované) rozdě- lení: 1. exponenciální 2. normální (lineárně rovnoměrné). březen 2014 Benzinová čerpací stanice ZADÁNÍ - Benzinová čerpací stanice

19 U stojanu se auta zdrží: a) stejnou dobu u všech stojanů b) různou dobu u každého z nich – v po- pisu výsledků udejte doby pro jednotlivé stojany. Obsluha aut u všech stojanů má jednotné (definované) rozdělení: 1. exponenciální. 2. normální (lineárně rovnoměrné). březen 2015 Benzinová čerpací stanice ZADÁNÍ - Benzinová čerpací stanice

20 Ze simulačních běhů získejte výpis hodnot (uložením tisku ve formátu pdf). Určené hodnoty přepište do uvedené tabul- ky výsledků a následně okomentujte. březen 2014 Benzinová čerpací stanice ZADÁNÍ - Benzinová čerpací stanice

21 Druhá část zadání…. má ještě pokračování: Ve Vašem modelu obsluhy aut u benzinové čerpací stanice v simulačním SW Simul8 přidejte do aktiv- ních (obslužných) prvků myčku aut a ze vstupního bodu generujícího požadavky (tj. auta přijíždějící do BS) určete, že každé 10. auto pojede právě do této myčky a teprve po umytí se zařadí do fronty k načerpání PHM. březen 2014 Benzinová čerpací stanice ZADÁNÍ - Benzinová čerpací stanice

22 Druhá část zadání…. má ještě pokračování: Změny a výsledky pouze slovně okomentujte. březen 2014 Benzinová čerpací stanice ZADÁNÍ - Benzinová čerpací stanice

23 K přehlednému zpracování dosažených výsledků výpočtů a simulací je určena následující tabulka. Dosažené výsledky (hodnoty) doplňte navazujícím stručným textovým hodno- cením a komentářem. březen 2014 Benzinová čerpací stanice ZADÁNÍ - Benzinová čerpací stanice

24 Tabulka výsledných hodnot. Pro přehlednost vyplňte výsledky výpočtu do tabulky. březen 2014 Benzinová čerpací stanice ZADÁNÍ - Benzinová čerpací stanice Intenzita provozu μ Střední intenzita ρ Žádné auto Čekání auta Ø doba ve frontě Ø doba na BS Ø počet aut ve frontě Ø počet aut na BS Celkem obslou- ženo aut za hod Celkem obslou- ženo aut za den

25 Tabulka výsledných hodnot. Po absolvování cvičení se simulačním SW Simul8 – simulace funkce HO a front – pro benzinovou stanici zadanou v tomto PPT, doplňte výsledky do druhého řádku tabulky. březen 2012 Benzinová čerpací stanice ZADÁNÍ - Benzinová čerpací stanice

26 Zadání individuálních hodnot. Budou přiřazeny každému studentovi z následující tabulky …. zvolte a nahlaste číslo od 1 do 60 ……… Benzinová čerpací stanice ZADÁNÍ - Benzinová čerpací stanice leden 2015

27 březen 2013 Benzinová čerpací stanice ZADÁNÍ - Benzinová čerpací stanice p.č.počet stojanů aut za hodinu čas pro čerpání p.č.počet stojanů aut za hodinu čas pro čerpání 12401112404 23452123455 34503134506 45551145554 56602156605 62653162656 73701173704 84752184755 95803195806 106853206856

28 březen 2013 Benzinová čerpací stanice ZADÁNÍ - Benzinová čerpací stanice p.č.počet stojanů aut za hodinu čas pro čerpání p.č.počet stojanů aut za hodinu čas pro čerpání 212901312904 223952323955 23410033341006 24510513451054 25611023561105 26211533621156 27312013731204 28412523841255 29513033951306 30613534061356

29 březen 2013 Benzinová čerpací stanice ZADÁNÍ - Benzinová čerpací stanice p.č.počet stojanů aut za hodinu čas pro čerpání p.č.počet stojanů aut za hodinu čas pro čerpání 412407512907 423458523958 4345095341009 4455575451057 4566085561108 4626595621159 4737075731207 4847585841258 4958095951309 5068596061359

30 …..… cw13 – cv. 8. – 1. část POKRAČOVÁNÍ ZADÁNÍ ……. leden 2015


Stáhnout ppt "Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Únor 2014 8. CVIČENÍ APLIKACE FRONT + HO … - i pro."

Podobné prezentace


Reklamy Google