Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POČASÍ Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POČASÍ Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým."— Transkript prezentace:

1 POČASÍ Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Co je to počasí? Počasí označuje okamžitý stav atmosféry a jeho krátkodobý vývoj. Studiem počasí se zabývá meteorologie. Mezi základní měřitelné meteorologické prvky patří:

3 1. Sluneční záření jehlavnímzdrojem energie pro fyzikální děje v atmosféřeje hlavním zdrojem energie pro fyzikální děje v atmosféře skládá se zultrafialovéhoviditelného ainfračervenéhozářenískládá se z ultrafialového, viditelného a infračerveného záření měří seintenzita záření adélkaslunečníhosvituměří se intenzita záření a délka slunečního svitu pomocíheliografu – pomocí heliografu

4 2. Teplota vzduchu vmeteorologii se udávaná teplota měří vevýšce 2 m nad povrchemv meteorologii se udávaná teplota měří ve výšce 2 m nad povrchem měří se teploměremměří se teploměrem

5 Průměrná denní teplota Vypočítá se z naměřených teplot v 7h, ve 14 h a 21 h, přičemž teplota naměřená ve 21 h se započítává dvakrát. Např.: 5 + 13 + 3 + 3 = 24 : 4 = 6 Průměrnádenní teplota je 6 °C. Průměrná denní teplota je 6 °C. 7 h 5 °C 5 °C 14 h 13 °C 21 h 3 °C 3 °C

6 3. Vlhkost vzduchu vyjadřujemnožství vodních par vatmosféřevyjadřuje množství vodních par v atmosféře měří se vlhkoměremměří se vlhkoměrem vodnípára se doatmosférydostává vypařovánímvody adýchánímrostlinvodní pára se do atmosféry dostává vypařováním vody a dýcháním rostlin

7 vlhkost závisí na teplotě (s rostoucí teplotou se voda více vypařuje a vlhkost tím stoupá)vlhkost závisí na teplotě (s rostoucí teplotou se voda více vypařuje a vlhkost tím stoupá) rosný bodteplota, při níž je vzduch nasycen vodními parami a začíná kondenzace (= kapalnění – změna skupenství, při které se plyn mění nakapalinu)rosný bod – teplota, při níž je vzduch nasycen vodními parami a začíná kondenzace (= kapalnění – změna skupenství, při které se plyn mění na kapalinu)

8 4. Tlak vzduchu hmotnostvzduchovéhosloupce odmístaměření až po horní okraj atmosféryhmotnost vzduchového sloupce od místa měření až po horní okraj atmosféry měří setlakoměrem (barometrem)měří se tlakoměrem (barometrem) tlak se mění v závislosti nateplotě anadmořskévýšce (hodnota tlaku je nevětší nazemskémpovrchu a srostoucívýškouklesá)tlak se mění v závislosti na teplotě a nadmořské výšce (hodnota tlaku je nevětší na zemském povrchu a s rostoucí výškou klesá)

9 Tlaková výše anticyklónaanticyklóna místa s vyšším tlakem vzduchu než je vjejich okolímísta s vyšším tlakem vzduchu než je v jejich okolí jejichvýskyt je obvykle spojen s jasným počasímjejich výskyt je obvykle spojen s jasným počasím

10 Tlaková níže cyklónacyklóna místo snižšímtlakem vzduchu než je v jeho okolímísto s nižším tlakem vzduchu než je v jeho okolí

11 5. Rychlost větru kměřenírychlostivětru se používá anemometrk měření rychlosti větru se používá anemometr

12 Beaufortova stupnice síly větru StupeňVítrRychlost (km/h)Projevy 0bezvětří< 1Kouř stoupá kolmo vzhůru 1vánek1 – 5Směr větru se pozná podle pohybu kouře 2větřík6 -11Listy stromů šelestí 3slabý vítr12 -19Listy i větvičky se trvale pohybují 4mírný vítr20 – 28Zdvihá se prach 5čerstvý vítr29 – 39Listnaté keře se začínají hýbat 6silný vítr40 – 49Používání deštníku není lehké 7mírný vichr50 – 61Nesnadná chůze proti větru, celé stromy se pohybují 8čerstvý vichr 62 – 74Ulamují se větve 9silný vichr75 – 88Vítr strhává komíny, tašky ze střech 10plný vichr89 -102Vyvracejí se stromy, škody na obydlí 11vichřice103 – 114Rozsáhlá pustošení 12 – 17orkán>117Ničivé účinky (odnáší střechy)

13 6. Srážky kapalné – déšť, mrholeníkapalné – déšť, mrholení pevné – sníh, ledové krupky, kroupypevné – sníh, ledové krupky, kroupy smíšené – mrznoucí mrholení, zmrzlý déšťsmíšené – mrznoucí mrholení, zmrzlý déšť množstvísrážek seměřísrážkoměremmnožství srážek se měří srážkoměrem

14 kevzniku srážek je nutná přítomnost kondenzačníchjader(prachovéčástice iontysolí), které na sebe váží voduke vzniku srážek je nutná přítomnost kondenzačních jader (prachové částice, ionty solí), které na sebe váží vodu

15 7. Oblačnost vyjadřujestupeňpokrytíoblohymrakyvyjadřuje stupeň pokrytí oblohy mraky oblakavznikajínahromaděnímvodních kapekneboledovýchkrystalůoblaka vznikají nahromaděním vodních kapek nebo ledových krystalů rozlišujeme 10 základní druhů oblaků: napřcirrusrozlišujeme 10 základní druhů oblaků: např. cirrus

16 cirrocumulus cumulonimbus

17 Vliv oběhu Země kolem Slunce na počasí oběh Země kolem Slunce a sklon zemské osy jsou příčinou denních i sezónních změn v množství slunečního záření, které vyvolává pravidelné změny teploty v atmosféřeoběh Země kolem Slunce a sklon zemské osy jsou příčinou denních i sezónních změn v množství slunečního záření, které vyvolává pravidelné změny teploty v atmosféře některé části Země jsou nakloněny ke Slunci a jiné jsou zase odvráceny, což způsobuje rozdíly v délce dne (u rovníku je celoročně 12 hodin světlo a jediné roční období, u pólů je polární den, polární noc)některé části Země jsou nakloněny ke Slunci a jiné jsou zase odvráceny, což způsobuje rozdíly v délce dne (u rovníku je celoročně 12 hodin světlo a jediné roční období, u pólů je polární den, polární noc)

18 v mírných zeměpisných šířkách se vlivem oběhu Země střídají 4 roční období – jaro, léto, podzim a zima (v době letního slunovratu Slunce vystupuje nejvýše nad obzor a intenzita záření je nejvyšší)v mírných zeměpisných šířkách se vlivem oběhu Země střídají 4 roční období – jaro, léto, podzim a zima (v době letního slunovratu Slunce vystupuje nejvýše nad obzor a intenzita záření je nejvyšší)

19 Předpověď počasí Předpověď je prognóza počasí, založená na využití poznatků o fyzikálních zákonitostech. Počasí je definováno mnoha faktory (hlavně atmosférickým tlakem, vlhkostí, teplotou a větry). K předpovědi počasí je třeba tyto faktory sledovat. Nicméně povaha atmosféry a neúplné chápání přírodních procesů znamenají, že předpovědi nejsou zcela přesné a neomylné.

20 K předpovědi počasí se využívají i meteorologické družice. Jsou to umělá kosmická tělesa, která slouží k získávání dat o stavu atmosféry Země, ke sběru a přenosu dat z bojů a jiných málo dostupných míst.

21 Prozjednodušenoupředpověďpočasí sepoužíváněkoliksymbolůZnášje? Víš, cokterý z nich znamená? Pro zjednodušenou předpověď počasí se používá několik symbolů. Znáš je? Víš, co který z nich znamená?

22 Zapište do sešitu svoji předpověď zítřejšího počasí (teplota, srážky, vítr)… … a příště si řekneme, jak jste byli úspěšní.

23 Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2010-23-013]. dostupné pod licencí Creative CommonsCreative Commons – na http://www.wikipedia.org/.http://www.wikipedia.org/ http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heliograf.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:20050501_1315_2558-Bimetall-Zeigerthermometer.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haar-Hygrometer.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Barometr-celkovy_pohled.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anemometer.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Standard_rain_Guage.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cirrusclouds-Georgia-Oct1st.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cirrocumulus_20040830.jp http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gewitterwolke_superzelle.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GOES_8_Spac0255.jpg Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2010-23-03]. Dostupné pod licencí Public Domain – na http://www.public-domain-photos.com/.http://www.public-domain-photos.com/ http://www.public-domain-photos.com/free-cliparts/signs_and_symbols/weather/cloudy01-7279.htm http://www.public-domain-photos.com/free-cliparts/signs_and_symbols/weather/rain-7298.htm http://www.public-domain-photos.com/free-cliparts/signs_and_symbols/weather/snowstorm-7300.htm http://www.public-domain-photos.com/free-cliparts/signs_and_symbols/weather/storm-7302.htm http://www.public-domain-photos.com/free-cliparts/signs_and_symbols/weather/sun01-7303.htm http://www.public-domain-photos.com/free-cliparts/signs_and_symbols/weather/w_cloud-7308.htm


Stáhnout ppt "POČASÍ Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým."

Podobné prezentace


Reklamy Google