Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technologie interaktivní tabule

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technologie interaktivní tabule"— Transkript prezentace:

1 Technologie interaktivní tabule
Podporuje komunikaci, vzájemnou spolupráci a hledání nových řešení.

2 Princip interaktivní tabule
Technologie interaktivní tabule v sobě zahrnuje všechny dosavadní možnosti názorné výuky, doplňuje je však o důležitý prvek interaktivity ► (Prvek, který učiteli i žákovi umožňuje do názorné výuky aktivně vstupovat, ovlivňovat ji a přizpůsobovat aktuálním potřebám sebe samého i celé třídy).

3 Základní prvky interaktivní tabule

4 1) Interaktivní tabule - aktivní plocha, na kterou je datovým projektorem promítán obraz. Zdroj obrazového signálu >VHS nebo DVD přehrávač nebo rekordér, vnitřní televizní okruh, grafická karta počítače atd. - při použití počítače , jako zdroje obrazového signálu tak pohyb prstem nebo perem po ploše interaktivní tabule připomíná a vlastně i nahrazuje pohyb počítačovou myší. - interaktivní tabuli lze také používat k hromadné a interaktivní práci s internetem. 2) Datový projektor - zobrazení (promítnutí) obrazových dat vzniklých interakcí počítače, příslušného softwaru a uživatele u tabule nebo u počítače na plochu 3) Počítač (pracovní stanice) - samotný výukový software, který je prezentován (například malá násobilka, anglická slovíčka a podobně), a ovládací software interaktivní tabule > zajišťuje propojení grafických dat z výukového softwaru s daty přicházejícími z interaktivní tabule,zpracované vstupy > digitální data>datový projektor).

5 Technická řešení interaktivní tabule
Elektromagnetické interaktivní tabule – využívá schopnosti permanentního magnetu uloženého v pouzdře připomínající pero> narušuje elektromagnetické pole generované vlastní tabulí. Samotná interaktivní tabule připomíná pohledem i povrchem běžnou bílou ocelovou nebo keramickou tabuli. Výhody Nevýhody Robustní konstrukce Magnetické pero Odolný Povrch Magnet. pero- vyžaduje cvik Povrch je fero- magnetický (magnet.) Větší hmotnost

6 2. Dotykové interaktivní tabule  Odporové - Základem takovéto tabule jsou 2 fólie (membrány) pokovené obvykle materiálem ITO s vhodnou separací, kterou může být buď třetí průhledná polovodičová fólie nebo vzduchová vrstva. Při stlačení vznikne kontakt mezi oběma vodivými vrstvami a z poměrů elektrických odporů měřených od rohů nebo od okrajů tabule vypočte její elektronika souřadnice bodu (místa), kde ke kontaktu došlo, neboli místa, které uživatel stlačil. Pro aktivaci bodu na tabuli je tedy třeba určitý, ale nijak velký tlak.

7  Ultrazvukové – využívají povrchovou ultrazvukovou vlnou, která se šíří po čirém skle. Když se uživatel prstem nebo jiným měkkým materiálem dotkne skla, vlny jsou absorbovány a dotek je elektronikou detektován v daném bodě. Protože panel je celý ze skla a nejsou zde žádné vrstvy, které by mohly trpět opotřebením, má tato technologie vysokou trvanlivost a také velmi dobrou světelnou propustnost.  Kapacitní - Kapacitní dotykové tabule většinou mají jednu ITO vrstvu nanesenou na k uživateli odvrácené straně fólie (nebo i skla) > elektronika měří poměr vysokofrekvenčních proudů tekoucích z rohů nebo okrajů tabule přes odporovou vrstvu do země. Spojnicí mezi tabulí a zemí je pak prst uživatele.

8 Výhody Nevýhody K ovládají postačuje holý prst, zavřený fix atd.
Náchylné na poškození Intuitivní práce, není třeba cviku Povrch je pružný Menší hmotnost Povrch není feromagnetický

9 Výběr umístění tabule - třídy
Celých 56% respondentů odpovědělo, že by první interaktivní tabuli na své škole pravděpodobně umístili do učebny informatiky!

10 Umístění první interaktivní tabule do učebny informatiky není vhodné hned z několika hlavních důvodů: nejméně frekventovaná učebna, pravidelně využívána jen omezeným okruhem pedagogů. nedostatek prostoru na pracovních místech žáků, nevhodnost školního nábytek pro běžnou výuku, nedostatek místa pro ostatní pomůcky. reálná časová využitelnost interaktivní tabule ve vyučovací jednotce (hodině) zdaleka nedosahuje 100%. softwarové vybavení dodávané s interaktivními tabulemi není určeno pro výuku informatiky. limitujícím faktorem rozhodnutí umístit první interaktivní tabuli do učebny informatiky bude i soustředění informačních technologií na jedno místo.

11 Finanční náročnost Celkem 165.000,- Kč Položka Orientační cena
Orientační náklady na pořízení sestavy interaktivní tabule Položka Orientační cena Interaktivní tabule, úhl. 200 cm, vč. softwaru 75.000,- Kč Dálkové ovládání interakt. tabule 3.000,- Kč Dataprojektor LCD 45.000,- Kč Pracovní stanice vč. základního softwaru 22.000,- Kč Ozvučení 8.000,-Kč. Stropní montáž pro projektor 2.000,- Kč Montážní, revizní a ostatní práce 10.000,- Kč Celkem ,- Kč

12 Další systémy podpory vzdělávání
Jazykové laboratoře Hlasovací systémy

13 Jazykové laboratoře Moderní jazykové laboratoře již lze považovat za plně interaktivní systém výuky jazyků. Vhodnou formou nabízejí propojení komunikace žák – učitel – zvukový záznam a zároveň spolupráci s počítačovým vybavením učebny. Takováto výuka je opravdu intenzivní, studenti se musí na hodinu připravit, během ní se pak soustředit a věnovat se tématu. Laboratoř totiž umožňuje vyučujícímu diskrétní odposlech studenta či konverzujícího páru, pokud si povídají česky nebo na jiné téma, může hned zasáhnout.

14 Hlasovací systémy umožňuje dosáhnout všech cílů efektivní skupinové komunikace a to spolehlivě a navíc v reálném čase. Elektronický hlasovací systém může být použit jak anonymně (jednoduše shromáždit a zobrazit nerozlišené hlasy) tak jmenovitě (identifikovat každou klávesnici pro každého účastníka, přidělovat body, stanovovat individuální vyhodnocování).

15


Stáhnout ppt "Technologie interaktivní tabule"

Podobné prezentace


Reklamy Google