Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praktické příklady řešení odezvy říčního systému na antropogenní činnost v povodí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praktické příklady řešení odezvy říčního systému na antropogenní činnost v povodí."— Transkript prezentace:

1 Praktické příklady řešení odezvy říčního systému na antropogenní činnost v povodí

2 Po dosazení za hodnotu τ o kvalitativní rovnice odezvy

3 Situace 1

4 Lokální účinkyÚčinky v horním úsekuÚčinky v dolním úseku Zpětná erozeZvýšená rychlostZvýšený přísun splavenin do hlavního toku Výmílání dnaZvýšený transport materiálu ve dně Zanášení Místní výmolNestabilní korytoZvýšena hladina povodňových průtoků Nestabilita břehůMožná změna typu koryta Vysoké rychlosti

5 Situace 2

6 Lokální účinky (v místě těsně nad vtokem do nádrže) Účinky v horním úseku toku nad nádrží Účinky v dolním úseku toku pod nádrží (viz. situace 4) Zanášení dnaViz. lokální účinky Ztráta kapacity tokuZměna erozní báze pro přítoky Změna geometrie tokuZanášení přítoků u soutoků Zvýšena úroveň povodňové hladiny Zanášení vede k nasedlávání toku →změny v průběhu nivelety hlavního toku

7 Situace 3

8 Lokální účinkyÚčinky v horním úsekuÚčinky v dolním úseku Náplavové kužele snižují splavnost Eroze břehůUsazování Místo výskytu v korytě je neurčité Nestabilní korytoZáplavy Silný transport splaveninVznik výustních lavic na hlavním toku

9 Situace 4 1 2

10 Lokální účinky (v místě těsně nad vtokem do nádrže) Účinky v horním úseku toku nad nádrží (viz. situace 2) Účinky v dolním úseku toku pod nádrží Vymílání korytaViz. lokální účinkyVymílání Možná změna typu korytaZměna erozní báze pro přítoky Snížena úroveň hladiny při povodni Místní výmolZanášení přítoků u soutokůSnížena erozní báze pro přítoky, zvýšena rychlost a snížena stabilita koryta → velký přísun splavenin do hlavního toku Možná nestabilita břehůZanášení vede k nasedlávání toku →změny v průběhu nivelety hlavního toku Možné poškození přehrady

11 Situace 5 S – přímé koryto M – meandrující koryto B – divočící tok M/B – přechod mezi meandrujícím a divočícím tokem 1 2 1 – původní meandrující tok (malý podélný sklon dna) 2 – napřímený tok (zvětšený podélný sklon dna)

12 Situace 5 Lokální účinkyÚčinky v horním úsekuÚčinky v dolním úseku Strmější sklonViz. lokální účinkyEroze a ukládání v dolní části Vyšší rychlostZvýšena úroveň povodně Zvýšený transport splaveninZtráta kapacity koryta Eroze koryta a možná zpětná eroze dna Nestabilní břehy Tok může divočit Eroze koryta přítoku

13 Situace 6* */ Zřízení zaslepovací hráze souvisí s běžnou praxí na splavných tocích s tendencí k divočení, směřující k zajištění průběžně maximálních hloubek v plavební dráze. plavební dráha

14 Situace 6 Lokální účinkyÚčinky v horním úsekuÚčinky v dolním úseku Zúžení tokuZanášeníZvýšené usazování částic při vyústění neprůtočného ramena Zvýšení rychlostiZpětné vzdutí při povodňových stavech Větší nápor proudu v prvním oblouku pod ostrovem Eroze dna a místní výmolZměněná odezva přítoku Nestabilita břehů

15 Situace 7

16 Situace 7 * Lokální účinkyÚčinky v horním úsekuÚčinky v dolním úseku Změny koryta Vymílání nebo usazováníVznik poklesových jezer Zpětná eroze Pokles stability břehů Sesuvy půdy Řícení skal Bahenní proudy */ Tato situace je důsledkem např. seismických účinků, v ČR výlučně vliv poddolování území.

17 Situace 8

18 Lokální účinkyÚčinky v horním úsekuÚčinky v dolním úseku (1) Přehrada v „A“ vede k erozi Koryto může být vymíláno nebo zanášeno s korespondujícími účinky na přítoky Koryto může být vymíláno nebo zanášeno s korespondujícími účinky na přítoky (2) Přehrada v „B“ vede k usazování Výsledné podmínky v úseku „C“ jsou kombinací účinků (1) a (2). Jedná se o komplexní případ, kdy kombinovaný vzájemný účinek obou přehrad, hlavního koryta a přítoků je třeba řešit metodami pro průtok vody a transport splavenin v korytě a analýzou geomorfologických faktorů

19 Situace 9

20 Lokální účinkyÚčinky v horním úsekuÚčinky v dolním úseku V úseku „A“ dojde k usazování vlivem nadbytku splavenin, které zůstaly v korytě po odebrání vody Nad úsekem „A“ – usazování a možná změna typu koryta Pod úsekem „A“ – usazování a možná změna typu koryta V úseku „B“ dojde k vymílání dna vlivem zvýšeného průtoku vody v korytě a na jeho přítocích k erozi vlivem poklesu jejich erozní báze Nad úsekem „B“ – usazování a možná změna typu koryta Výstavba nádrže v „C“ může vést k usazování v hlavním toku a přítocích Pokud by byla v profilu „C“ zřízena nádrž se stálým vzdutím, může to vést k usazování v obou částech toku Nestability v korytě Významný vliv na úroveň hladiny při povodni

21 Problém k řešení (viz. popis)

22 Ve znázorněné říční síti proveďte diskusi možné odezvy na níže uvedené zásahy a způsob provozu jednotlivých částí toku:  Výstavba a provoz nádrží na toku A pro účely výroby energie a protipovodňové ochrany. Před výstavbou byl tento tok hlavním zdrojem splavenin pro hlavní tok.  Provoz plavebních stupňů a přehrad na hlavním toku nad soutokem s A.Tyto konstrukce společně s odtěžováním říčního materiálu zajišťují požadovanou plavební hloubku na toku.  Střední část hlavního toku je relativně přímá a byla zúžena a opevněna v březích k zlepšení plavebních podmínek.  Odlehčovací kanál umožňuje odvedení značné části kulminačních průtoků z dolní části hlavního toku. Odvedený průtok je zbaven hrubých splavenin, což způsobuje přebytek splavenin na hlavním toku pod místem odvedení průtoku odlehčovacím kanálem.  Tok je udržován splavný ve vyústění hlavního toku. Delta se trvale protahuje - vbíhá daleko do moře (jezera), což vede ke snižování podélného sklonu ve výše ležící části hlavního toku.


Stáhnout ppt "Praktické příklady řešení odezvy říčního systému na antropogenní činnost v povodí."

Podobné prezentace


Reklamy Google