Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Volitelný předmět 1287 Moderní ošetřovatelství. Moderní ošetřovatelství Násilí na pracovišti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Volitelný předmět 1287 Moderní ošetřovatelství. Moderní ošetřovatelství Násilí na pracovišti."— Transkript prezentace:

1 Volitelný předmět 1287 Moderní ošetřovatelství

2 Moderní ošetřovatelství Násilí na pracovišti

3 Definice WHO definuje násilí na pracovišti jako:,,záměrné použití fyzické síly nebo moci, skryté nebo otevřené, proti jiné osobě nebo skupině osob (mezi zaměstnanci a pacienty/klienty, mezi zaměstnanci navzájem, apod.) v rámci pracovních vztahů, které buď vede nebo má vysoký stupeň pravděpodobnosti, že povede, ke zranění, smrti, psychické újmě nebo deprivaci.“ WHO definuje násilí na pracovišti jako:,,záměrné použití fyzické síly nebo moci, skryté nebo otevřené, proti jiné osobě nebo skupině osob (mezi zaměstnanci a pacienty/klienty, mezi zaměstnanci navzájem, apod.) v rámci pracovních vztahů, které buď vede nebo má vysoký stupeň pravděpodobnosti, že povede, ke zranění, smrti, psychické újmě nebo deprivaci.“

4 Definice Další definici uvádí Evropská komise a zahrnuje v ní:,,případy, při kterých jsou osoby zneužívány a ohrožovány nebo napadeny za okolností souvisejících s jejich prací, včetně explicitních nebo implicitních problémů s jejich bezpečností, osobní pohodou a zdravím.“ Další definici uvádí Evropská komise a zahrnuje v ní:,,případy, při kterých jsou osoby zneužívány a ohrožovány nebo napadeny za okolností souvisejících s jejich prací, včetně explicitních nebo implicitních problémů s jejich bezpečností, osobní pohodou a zdravím.“

5 Násilí dělíme: Fyzické násilí – zahrnuje bití, kopání, fackování, kousání, škrábání, bodání, střílení aj. Fyzické násilí – zahrnuje bití, kopání, fackování, kousání, škrábání, bodání, střílení aj. Psychické násilí – zahrnuje slovní napadení, mobbing, bullying, bossing, stalking, chairing, staffing, sexuální obtěžování a rasové ponižování. Psychické násilí – zahrnuje slovní napadení, mobbing, bullying, bossing, stalking, chairing, staffing, sexuální obtěžování a rasové ponižování.

6 Mobbing v 80 l. 20 st. definoval prof. Hainz Leymann v 80 l. 20 st. definoval prof. Hainz Leymann z anglického slovesa to mob – obtěžovat, dotírat, napadat, vynadat, vrhnout se na z anglického slovesa to mob – obtěžovat, dotírat, napadat, vynadat, vrhnout se na psychoteror na pracovišti, který způsobují spolupracovníci psychoteror na pracovišti, který způsobují spolupracovníci 1x týdně po dobu půl roku 1x týdně po dobu půl roku

7 Podoby mobbingu Organizačně administrativní válka Organizačně administrativní válka Vytváření sociální izolace Vytváření sociální izolace Zesměšňování pracovníka nebo jeho soukromí Zesměšňování pracovníka nebo jeho soukromí Otevřená fyzická agrese a napadání pracovníka Otevřená fyzická agrese a napadání pracovníka Zesměšňování politických nebo náboženských postojů Zesměšňování politických nebo náboženských postojů Verbální útoky Verbální útoky Šíření pomluv Šíření pomluv

8 Bullying převážně v Anglii a Austráli převážně v Anglii a Austráli psychoteror + fyzická agrese a výhružky psychoteror + fyzická agrese a výhružky zahrnuje: tyranizování, zastrašování, vyhrožování, šikanování… zahrnuje: tyranizování, zastrašování, vyhrožování, šikanování…

9 Bossing šikana podřízených vedoucím pracovníkem šikana podřízených vedoucím pracovníkem německé synonymum Rufmord,, zdraví poškozující vedení“ německé synonymum Rufmord,, zdraví poškozující vedení“

10 Stalking z anglického stalk – honba, lov, případně to stalk – pronásledovat z anglického stalk – honba, lov, případně to stalk – pronásledovat telefonický teror, výhružky násilím, veřejné scény telefonický teror, výhružky násilím, veřejné scény

11 Chairing z anglického chair – židle, křeslo z anglického chair – židle, křeslo specifická forma – útok mezi vedoucími na nejvyšší úrovni, tzv. souboj,, o křeslo“ specifická forma – útok mezi vedoucími na nejvyšší úrovni, tzv. souboj,, o křeslo“

12 Staffing z anglického staff – vedení, štáb z anglického staff – vedení, štáb hromadný útok na jedince ve vedoucí funkci hromadný útok na jedince ve vedoucí funkci podřízení chtějí,,zruinovat“ vedoucího, tým spolupracovníků, celou firmu podřízení chtějí,,zruinovat“ vedoucího, tým spolupracovníků, celou firmu

13 Sexuální obtěžování definováno jako: nevyvolané, nežádoucí a nevítané chování sexuální povahy, které uráží osobu, vůči níž je zaměřeno a působí tak, že daná osoba má strach nebo se cítí ponížená nebo zahanbena definováno jako: nevyvolané, nežádoucí a nevítané chování sexuální povahy, které uráží osobu, vůči níž je zaměřeno a působí tak, že daná osoba má strach nebo se cítí ponížená nebo zahanbena

14 Rasové ponižování definováno jako: nevyvolané, nežádoucí výhružné chování založené na rase, barvě pleti, jazyce, náboženství, národnostním původu, příslušnosti k menšině, které ovlivňuje důstojnost pracujících žen i mužů definováno jako: nevyvolané, nežádoucí výhružné chování založené na rase, barvě pleti, jazyce, náboženství, národnostním původu, příslušnosti k menšině, které ovlivňuje důstojnost pracujících žen i mužů

15 Příčiny narůstající agrese a násilí na podnikové úrovni: práce s rizikovými skupinami obyvatel práce s rizikovými skupinami obyvatel vysoká pracovní zátěž vysoká pracovní zátěž konfrontační styl řízení konfrontační styl řízení špatná či nízká úroveň organizace a řízení podniku (včetně organizace a řízení práce) špatná či nízká úroveň organizace a řízení podniku (včetně organizace a řízení práce) špatné interpersonální vztahy špatné interpersonální vztahy korupce, protekce, nečestné praktiky v podniku. korupce, protekce, nečestné praktiky v podniku.

16 Příčiny narůstající agrese a násilí na podnikové úrovni: nedostatečná edukace zaměstnanců nedostatečná edukace zaměstnanců nejistota zaměstnání a pracovního místa. nejistota zaměstnání a pracovního místa. konkurence konkurence úspora pracovníků úspora pracovníků problémy v komunikaci problémy v komunikaci

17 Příčiny narůstající agrese a násilí na celospolečenské úrovni: prohlubování příjmové a majetkové polarizace společnosti prohlubování příjmové a majetkové polarizace společnosti legislativa legislativa měnící se hodnotové systémy měnící se hodnotové systémy působení a vliv medií působení a vliv medií závislost na drogách, alkoholu a jiných návykových látkách, gamblerství. závislost na drogách, alkoholu a jiných návykových látkách, gamblerství.

18 Příčiny narůstající agrese a násilí na celospolečenské úrovni: upřednostňování čistě ekonomických zájmů nad ostatními zájmy, vzrůstající ostrá a tvrdá konkurence ve společnosti, soupeření o moc upřednostňování čistě ekonomických zájmů nad ostatními zájmy, vzrůstající ostrá a tvrdá konkurence ve společnosti, soupeření o moc prohlubuje se globální krize stylu života prohlubuje se globální krize stylu života nárůst frustrace a stresu nárůst frustrace a stresu nezaměstnanost nezaměstnanost

19 Způsoby řešení násilí na pracovišti: poznání příčin existence násilí a příčin nárůstu násilí na pracovišti poznání příčin existence násilí a příčin nárůstu násilí na pracovišti propojení managementu rizik, managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a managementu jakosti. propojení managementu rizik, managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a managementu jakosti. rozvoj plánů a nástrojů pro boj proti násilí na pracovišti rozvoj plánů a nástrojů pro boj proti násilí na pracovišti zavádění preventivních a ochranných opatření a postupů k vyloučení násilí na pracovišti. zavádění preventivních a ochranných opatření a postupů k vyloučení násilí na pracovišti.

20 Způsoby řešení násilí na pracovišti: vytváření bezpečnostních a monitorovacích systémů. vytváření bezpečnostních a monitorovacích systémů. ve sféře podnikového managementu – zkvalitnit výběr středního managementu, jejich soustavné vzdělávání ve sféře podnikového managementu – zkvalitnit výběr středního managementu, jejich soustavné vzdělávání zpracování standardních postupů pro hlášení případů násilí zpracování standardních postupů pro hlášení případů násilí realizace pravidelných a obsahově kvalitních školení realizace pravidelných a obsahově kvalitních školení

21 Použité zdroje Háva, P., Schlanger, J. a kol. Násilí na pracovišti v oblasti zdravotnických a sociálních služeb v ČR. Kostelec nad Černými lesy: IZPE, 2004. ISBN 80- 86625-21-4. Háva, P., Schlanger, J. a kol. Násilí na pracovišti v oblasti zdravotnických a sociálních služeb v ČR. Kostelec nad Černými lesy: IZPE, 2004. ISBN 80- 86625-21-4. Angelovski, I. Násilí na pracovišti v oblasti zdravotnictví – In: Zdravotnictví v ČR. Roč. 7, č. 3, (2004), s. 118 – 123. ISSN 1213-6050. Angelovski, I. Násilí na pracovišti v oblasti zdravotnictví – In: Zdravotnictví v ČR. Roč. 7, č. 3, (2004), s. 118 – 123. ISSN 1213-6050. Čabanová, B., Dobiášová, K., Hnilicová, H. Násilí na pracovišti ve zdravotnictví v ČR v mezinárodním kontextu. – In:Zdravotnictví v ČR. Roč.8, č. 3, (2005), s. 116 – 123. Čabanová, B., Dobiášová, K., Hnilicová, H. Násilí na pracovišti ve zdravotnictví v ČR v mezinárodním kontextu. – In:Zdravotnictví v ČR. Roč.8, č. 3, (2005), s. 116 – 123. ISSN 1213-6050. Daňhová, A. Násilí na pracovištích ve zdravotnictví a sociálních službách. – In: Zdravotnictví v ČR. Roč. 7, č. 4, (2004), s. 153. ISSN 1213-6050. Daňhová, A. Násilí na pracovištích ve zdravotnictví a sociálních službách. – In: Zdravotnictví v ČR. Roč. 7, č. 4, (2004), s. 153. ISSN 1213-6050. Paleček, M., Svobodová, L. Násilí ve společnosti a na pracovištích. – In: Zdravotnictví v ČR. Roč. 8, č. 3, (2005), s. 110 – 114. ISSN 1213-6050. Paleček, M., Svobodová, L. Násilí ve společnosti a na pracovištích. – In: Zdravotnictví v ČR. Roč. 8, č. 3, (2005), s. 110 – 114. ISSN 1213-6050. Novák, T. Násilí na pracovištích aneb Co vlastně víme o mobbingu a harašení? – In: Sondy. Roč. 15, č. 31, (2005), s.15. ISSN 1213-5038. Novák, T. Násilí na pracovištích aneb Co vlastně víme o mobbingu a harašení? – In: Sondy. Roč. 15, č. 31, (2005), s.15. ISSN 1213-5038. Štichová, V. Mobbing: sestra sestře vlkem. – In: Medical Tribune. Roč. 2, č. 10, (2006), s. 13. ISSN 1214-8911 Štichová, V. Mobbing: sestra sestře vlkem. – In: Medical Tribune. Roč. 2, č. 10, (2006), s. 13. ISSN 1214-8911


Stáhnout ppt "Volitelný předmět 1287 Moderní ošetřovatelství. Moderní ošetřovatelství Násilí na pracovišti."

Podobné prezentace


Reklamy Google