Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Povodně Obec Staré Ouholice, 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Povodně Obec Staré Ouholice, 2006."— Transkript prezentace:

1 Povodně Obec Staré Ouholice, 2006

2 Stupně povodňové aktivity
1. Stav bdělosti 2. Stav pohotovosti 3. Stav ohrožení

3 Upouštění přehrad Uvažuj: 1) Proč se vypouští na poslední chvíli ? 2) Jak se po nich šíří povodňová vlna ? 3) Jaká je kapacita povodí a objem přehrady ?

4 Aktivuje ho hlídková služba na vodních dílech a tocích
1. stupeň na vodních dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti vodního díla, jenž by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně Aktivuje ho hlídková služba na vodních dílech a tocích

5 Morava Znamená v jazyce Keltů „Země bažin“ !
Jaká je tam krajina dnes a jaká tam byla v minulosti? Jaké má povodí ? Odkud teče a kde pramení její přítoky ?

6 Řeka Morava

7 2. stupeň překročení mezních hodnot sledovaných jevů na vodním díle nebo při zjištění mimořádných okolností, jenž by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně aktivují se povodňové orgány, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu Vyhlášena dobrovolná evakuace.

8 Labe Jak je velké povodí Labe ? Jsou zde povodně výjimečné? Jak je zmírnit ? Labe, Ústí nad Labem, 2010

9 Vyhlášena povinná evakuace.
Stupeň 3. vyhlašuje se při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace Vyhlášena povinná evakuace.

10

11 Povodeň je mimořádná událost, kdy se následkem dešťů, táním sněhu a ledovců nebo náhlým uvolněním překážky ve vodním toku - tzv. zvláštní povodně (protržení hráze přehrady, sesuv svahu během dešťů, zamrzlé koryto.. ) zvětší průtok vody a zvedne hladinu tak,že se voda z koryt vylévá a zaplavuje okolní území.

12 Chrastava Jaká byla vybudována protipovodňová opatření
Proč se to nestalo již dříve ?

13

14 Povodeň x záplava Povodeň je zaplavení území vodou, která se vylila ze břehů vodních toků nebo vodních nádrží (přehrad a rybníků), nebo která tyto břehy a hráze protrhla. Záplava je vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí a může být způsobena i z jiných zdrojů než vodních toků, např. dešťovými srážkami, táním sněhu, z vodovodních zařízení a nádrží apod.

15

16 Přirozené povodně - povodně vzniklé především shodou přírodních podmínek v povodí vodního toku v daném místě Zvláštní povodně - povodně, jež nevznikly z přírodních příčin, ale v důsledku technické závady či havárie na nějakém vodním díle v povodí příslušného vodního toku Jaké povodně tedy u nás převládají ? Co říkáte větě…..“ to tady nebylo co tady žiju.. Je rozumné si zde znovu postavit dům ?

17 Žlutá řeka Sprašové půdy… Odlesněná krajina….

18 Žlutá řeka Co mohlo být příčinou ?

19 Řeka Mississippi Jaké jsou příčiny těchto povodní ?

20 Následky povodní: Eroze půdy Ničení infrastruktury Zamoření blátem= možné infekce Ničení kulturní krajiny…. Napadají vás ještě nějaké ? Musí být pouze negativní ?

21 Staří Mezopotámci a Egypťané povodně využívali k zůrodňování polí
nanášením sedimentů na ornou půdu Proč si nezakládali pole podél toků a pracně přenášeli sedimenty ?

22 Drenáže, meliorace, napřimování toků atd. nebo
Prevence : urychlit odtok z krajiny, nebo jej naopak zbrzdit / tj. zvýšit retenční schopnost krajiny/ ? Drenáže, meliorace, napřimování toků atd. nebo Poldry - ohrázované prostory, schopné zadržet část povodňových průtoků Rybníky Obnovit meandry atd. Jaký je vliv zemědělství a lesního hospodářství ? .

23

24 Český hydrometeorologický úřad Povodňové aktivity I stav počasí a ovzduší protipovodňová opatření


Stáhnout ppt "Povodně Obec Staré Ouholice, 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google