Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MV-generální ředitelství HZS ČR tisková konference 31. ledna 2011

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MV-generální ředitelství HZS ČR tisková konference 31. ledna 2011"— Transkript prezentace:

1 MV-generální ředitelství HZS ČR tisková konference 31. ledna 2011

2 Obsah prezentace události se zásahem jednotek požární ochrany
počty požárů- usmrcení, zranění, způsobené škody, uchráněné hodnoty,příčiny tísňová volání povodně rozsáhlá cvičení státní požární dozor ochrana obyvatelstva personální stav 10 let HZS ČR

3 Události se zásahem jednotek požární ochrany
v roce 2010 proti roku 2009 Požáry o 12 % méně Dopravní nehody o 5 % méně Živelní pohromy o 356 % více Úniky nebezpečných látek o 10 % méně z toho „ropných produktů“ o 12 % méně Technické havárie o 33 % více Ostatní mimořádné události o 80 % méně Plané poplachy o 3 % méně Celkem mimořádných událostí o 28% více 3

4 Události se zásahem jednotek požární ochrany v roce 2010
* Bez živelních pohrom

5 Počty požárů v letech 5

6 Počet osob usmrcených při požárech v letech 2005 - 2010
6

7 Počet osob zraněných při požárech v letech 2005 – 2010
7

8 Škody na majetku a uchráněné hodnoty při požárech
Požáry v roce 2010 způsobily škody za 1, 956 mld. Kč. Hasiči před požáry uchránili majetek za 11,52 mld. Kč. 8

9 Požáry podle příčin v roce 2010
Rok 2009: Hra dětí s ohněm – 209 požárů Technické závady – 2 860 požárů Požáry : Komíny – 314 Topidla - 160 9

10 Požáry podle příčin v roce 2010
0,2% 10

11 Požáry v odvětvích hospodářství v roce 2010
Rok 2009 Doprava požárů, usmrceno 26 a zraněno 167 osob Soukromé domácnosti požárů, usmrceno 62 a zraněno 442 osob

12 Tísňová volání na linky 112 a 150
LTV volání LTV volání mimo TCTV volání Σ112a150 = volání (+0,5 %) 12 12

13 Bleskové povodně 2010 území České republiky:
- 17. květen až 17 červen, - srpen; 10 oběti (8 osob utonulo, další 2 osoby zemřely v  důsledku vzniklé situace) Zasaženo bylo 551 obcí. Vyhlášen stav nebezpečí. 13

14 Záchranné a likvidační práce
Hasiči bylo: provedeno zásahů, nasazeno hasičů, z toho z HZS ČR, nasazeno jednotek PO. ZÚ HZS ČR - 74 zásahů s těžkou technikou 14

15 Záchranné a likvidační práce
Hasiči bylo: řízeně evakuováno osob, bezprostředně zachráněno 875 osob (152 pomocí vrtulníků). zraněno 44 hasičů. 15

16 Cvičení HZS ČR V roce 2010 proběhlo celkem 756 prověřovacích cvičení, většina z nich ve spolupráci s dalšími složkami integrovaného záchranného systému 16 16

17 Cvičení „Železniční nehoda 2010“
duben 2010, Starý Plzenec, součinnosti složek IZS při velké nehodě - srážce mezinárodního rychlíku s nákladním vlakem, 12 mrtvých a více než 150 zraněných osob, účastnilo se cca 880 cvičících.

18

19 Destruction 2010 Mezinárodní cvičení – 22. až 26.6.
Nasazení psovodů se psy k vyhledání a záchraně osob ze zřícených budov

20

21 Klasifikace USAR týmu HZS ČR
Mezinárodní metodika INSARAG Guidelines and Methodology – formována OSN v r (po negativních zkušenostech z koordinace záchranných prací mezinárodních týmů po zemětřesení v Arménii v roce 1988). Rezolucí Valného shromáždění OSN 57/150 z  bylo rozhodnuto o nutnosti přípravy mezinárodních USAR týmů pro nasazení při mezinárodních záchranných operacích. U HZS ČR jsou střední USAR týmy: HZS HMP od r. 1999, HZS MSK od r Mezinárodní pravidla pro vyhledávací a záchranné práce z trosek budov (INSARAG Guidelines and Methodology – International Search and Rescue Advisory Group, dále jen „Metodika INSARAG“)

22 INSARAG Externí klasifikace (IEC).
Od r funguje v rámci MV-GŘ HZS ČR, HZS Praha a HZS MSK pracovní skupina, implementující INSARAG Metodiky do USAR týmů HZS ČR. INSARAG Externí klasifikace (IEC). termín IEC byl  od 11. do v Ostravě na H USAR, splnit se muselo 100 úkolů, v 27 scénářích a 9 sektorech, Na splnění úkolů dohlíželo 11 klasifikátorů a 12 pozorovatelů OSN přičemž pro mezinárodní nasazení jsou určeny jen týmy střední a těžké kategorie

23 KŠ k následkům tornáda v Chahárii Vyhlášení rozkazu k nasazení H USAR
velitel – mjr. Ing. Tomáš Hradil, řídící cvičení – plk. Ing. Vladislav Vlček, PhD, koordiátor – pplk. Ing. Lenka Rašovská Mentor Edward Pearn z GB Velitel H USAR mjr. Ing. Tomáš Hradil

24

25

26 Humanitární pomoc do zahraničí poskytnutá v roce 2010
Slovensko června 2010 , povodňový odřad HZS MSK a ZÚ HZS ČR Polsko - květen a červen 2010 (150 hasičů) HZS OlK,ÚlK, StčK,HZS hl.m. Prahy a ZÚ HZS ČR Maďarsko - květen 2010 100 tisíc kusů protipovodňových pytlů přivezeny do Maďarska příslušníky HZS MSK a Základny logistiky Olomouc

27 Humanitární pomoc do zahraničí
Finance vyčleněné na poskytování humanitární pomoci na rok mil. Kč. Celkový rozpočet na humanitární pomoc v roce 2010 činil 89,35 mil. Kč. Plánovaná částka byla navýšena o 15 mil. Kč (Usnesením vlády č. 73/2010-Haiti) a 5 mil. Kč (Usnesením vlády č. 787/2010 – Pakistán).

28 Kontrolní akce státního požárního dozoru v roce 2010
Celkem kontrolních akcí ( v roce  945) - 44,7 % bez závad Provedeno: 1 144 komplexních kontrol (v r kontrol) 8 341 tematických kontrol (v r kontrol) 3 448 kontrolních dohlídek (v r – kontrol) právnické a podnikající fyzické osoby - 12 516 kontrol fyzické osoby - 8 kontrol obce – 371 kontrol v kontrolní skupině jiného orgánu – 38 kontrol

29 Celorepublikové kontrolní akce v roce 2010
Kontrolovány byly: prostory bývalých zemědělských, průmyslových, vojenských a podobných areálů(1. etapa kontrol proběhla v r. 2009) provozovatelé činností ve veřejném stravování(hotely, restaurace, pohostinství) provozovatelé činností v autoservisech a opravnách osobních vozidel právnické osoby provozující činnost v národních parcích (Správa národních parků) mimořádné tematické kontroly- odkališť, a kontroly z důvodu nepříznivého počasí

30 Státní požární dozor – stavební prevence v roce 2010
vydáno orgány státního požárního dozoru stanovisek účast na územních a stavebních řízení účast na řízení o uvedení stavby do užívání vyřízení dalších obdržených žádostí

31 Správní rozhodnutí V roce 2010 bylo vydáno 457 správních rozhodnutí
z nich se 22 týkalo vyloučení věci z užívání a 15 zákazu činnosti. Dále bylo vydáno: 74 rozhodnutí k posouzení požárního nebezpečí Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě byla uložena pokuta ve 238 případech v celkové výši Kč. Přestupek byl řešen u 49 případů a byly uloženy pokuty v celkové výši Kč. V rámci 984 uložených blokových pokut bylo vybráno Kč

32 Zjišťování příčin vzniku požáru 2010
Orgány státního požárního dozoru zpracovaly: 9 559 spisů o požárech Pro vyšetření příčiny vzniku požáru bylo v roce 2010 taktéž vypracováno : 463 požárně technických expertíz (a to jak Technickým ústavem požární ochrany,chemickou laboratoří, ale i orgány PČR.)

33 Ochrana obyvatelstva a krizové řízení 2010
Novela krizového zákona (1) dne rozeslána Sbírka zákonů ČR, částka 149: zákon č. 430/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů; NV č. 431/2010 Sb., kterým se mění NV č Sb. k provedení některých ustanovení krizového zákona; NV č. 431/2010 Sb. o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury; účinnost k 1. lednu 2011.

34 Ochrana obyvatelstva a krizové řízení 2010
Novela krizového zákona (2) hlavní důvody novelizace : implementace Směrnice Rady EU č. 2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008 o určování a označování evropských kritických infrastruktur a posuzování potřeby zvýšit jejich ochranu; úprava problematiky kritické infrastruktury na národní úrovni; úprava vztahů a kompetencí v oblasti krizového řízení na ústřední, krajské a obecní úrovni (ORP).

35 Cvičení ZÓNA 2010 cvičení proběhlo ve dnech září 2010 na téma „Činnost orgánů krizového řízení dotčených ústředních správních úřadů a Jihočeského kraje, složek IZS a dalších subjektů při řešení mimořádné události vzniklé v souvislosti se simulovanou radiační havárií na JE Temelín“; zúčastnilo se více jak 900 cvičících, cca 70 ks techniky, 100 hostů včetně zahraničních pozorovatelů;… cíle cvičení byly splněny; poděkování patří všem cvičícím složkám (zejména HZS JCK a ZÚ HZS ČR) a všem kteří se podíleli jak na cvičení tak na doprovodném programu pro hosty; nyní probíhá fáze vyhodnocení cvičení, výsledný materiál bude projednán ve VCNP. 35

36 36 36

37 Vyhodnocení Harmonogramu opatření ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020
zpracováno vyhodnocení harmonogramu (podklady od dotčených ÚSÚ); součástí návrh nového (aktualizovaného) harmonogramu (příloha usnesení vlády); projednáno ve VCNP dne (usnesení č. 327); projednáno v BRS dne (usnesení č. 30); projednáno ve vládě dne (usnesení č příloha). 37

38 Vyhodnocení Harmonogramu opatření ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020
vzato na vědomí vyhodnocení Harmonogramu realizace opatření ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020; schválen Aktualizovaný harmonogramem realizace opatření ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020, (příloha usnesení vlády); zrušena příloha k usnesení vlády ze dne 25. února 2008 č. 165 (harmonogram opatření …); uloženo ministrům a vedoucím ústředních správních úřadů realizovat opatření obsažená v harmonogramu. 38

39 Národní humanitární základna ve Zbirohu
Národní základna humanitární pomoci ve Zbirohu - slavnostně otevřena v listopadu 2010 Projekt spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie Cíl projektu –zdokonalení systému logistiky v případě mimořádných událostí – rychlejší přijímání a vysílání humanitární pomoci Základna bude také zapojena do logistické kapacity Evropské unie.

40 Personální stavy HZS ČR
K u HZS ČR – příslušníků V roce 2010 skončilo služební poměr 645 příslušníků a 7 příslušníků bylo převedeno do jiného bezpečnostního sboru 40

41 Porovnání rozpočtu u HZS ČR 2010/2011

42 10 let HZS ČR v novém uspořádání

43 Celkový počet událostí 2001/2010

44 Celkový počet požárů 2001/2010 Celkové škody způsobené požáry v letech dosáhly 22,4 mld. Kč

45 Celkový počet usmrcených u požárů 2001/2010

46 Celkový počet zraněných u požárů 2001/2010

47 Zachráněné osoby za 10 let HZS ČR
Jednotky požární ochrany v období bezprostředně zachránily a před hrozícím nebezpečím evakuovaly celkem osob

48 Tisková konference MV-GŘ HZS ČR
Děkujeme za pozornost Tisková konference MV-GŘ HZS ČR 31.ledna 2011, Praha 48


Stáhnout ppt "MV-generální ředitelství HZS ČR tisková konference 31. ledna 2011"

Podobné prezentace


Reklamy Google