Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Počítačová podpora konstruování I 8. přednáška František Borůvka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Počítačová podpora konstruování I 8. přednáška František Borůvka."— Transkript prezentace:

1 Počítačová podpora konstruování I 8. přednáška František Borůvka

2 Cíl přednášky Modelování pomocí ploch Základní možnosti vytváření ploch Rozšířené možnosti tvorby ploch Operace s plochami

3 Plochy, quilts V systému Pro/ENGINEER při vytváření a úpravách ploch se pracujete se složenými plochami (quilts). Quilty jsou určeny spojenými neobjemovými pláty. Quilt může obsahovat jedinou plochou, nebo několik ploch spojených. Vnější hrany ploch jsou zobrazeny žlutě,vnitřní fialově View > Color and Appearance Plochám lze přiřadit barvu View > Color and Appearance přičemž každá strana plochy může mít jinou barvu Lze je normálním postupem zobrazit vystínované Je možné je zhasnout v hladině nebo volbou „Hide“ ve stromě nebo pravým tlačítkem na myši Quilty lze použít pro tvorbu objemových prvků

4 Základní příkazy pro tvorbu ploch n n Extrude n n Revolve n n Sweep n n Blend n n Boundary Blend n n Variable Section Sweep n n Swept Blend n n Helical Sweep n n Fill n n Offset n n Copy n n Fillet

5 Základní příkazy pro tvorbu ploch n n Plochy vytvořené jako Sweep (sweep nebo variable section sweep) mohou být vytvořeny pomocí hrany nebo pomocné křivky jiné plochy. Pro volbu takové hrany nebo pomocné křivky máte v nabídce SRFS JOIN následující volby: u Join—spojí plochu s existujícím quiltem. u No Join— vytvoří plochu nepřipojenou (unattached) k existujícímu quiltu. u Atribut Join/No Join lze předefinovat pomocí volby Edit u Atribut Join/No Join lze předefinovat pomocí volby Edit. n n Plochy vytvořené pomocí Extrude, Revolve, Sweep nebo Blend, mohou mít uzavřené nebo otevřené konce vytvořené plochy u Pro vytvoření prvku bez uzavřených konců je nutno v liště Options vymazat check box Capped Ends. Například, kolmým protažením kružnice vznikne válcová plocha s otevřenými konci, které se zobrazí jako bílé hrany. u Pro vytvoření prvku s uzavřenými konci je pole check box Capped Ends zašktnuté. Například, kolmým protažením kružnice vznikne uzavřená válcová plocha. Pro tuto volbu musí být skica uzavřená.

6 Základní příkazy pro tvorbu ploch n n Extrude u vytvoří quilt protažením naskicovaného profilu do určené hloubky ve směru kolmém ke skicovací rovině u Při použití volby Up To Surface musí být nové quilty protaženy až po rovinnou stěnu/pomocnou rovinu, která musí být rovnoběžná se skicovací rovinou u Nové plochy musí mít uzavřenou skicu pokud jsou nakresleny jako uzavřené n n Revolve u vytvoří quilt vytvořený rotací naskicovaného profilu o určený úhel okolo naskicované osy n n Sweep u vytvoří quilty tažením naskicovaného profilu podél zadané trajektorie. Trajektorie může být naskicována nebo může být použita pomocná křivka. n n Blend u vytvoří hladké quilty spojující jednotlivé naskicované profily. Parallel blendy mohou být jen typu Blind nebo Trough Until k ploče nebo rovině rovnoběžné se skicovací rovinou. Lze vytvářet také Rotational nebo General blendy nebo blendy From File

7 Základní příkazy pro tvorbu ploch n vytvoří quilt pomocí geometrie variable section sweep n Variable Section Sweep - vytvoří quilt pomocí geometrie variable section sweep n vytvoří quilt pomocí geometrie swept blend n Swept Blend - vytvoří quilt pomocí geometrie swept blend n vytvoří quilt pomocí geometrie helical sweep n Helical Sweep - vytvoří quilt pomocí geometrie helical sweep n vytvoří rovinný quilt naskicováním hranic n Fill - vytvoří rovinný quilt naskicováním hranic n vytvoří quilt pomocí hranic v jednom nebo dvou směrech n Boundary Blend - vytvoří quilt pomocí hranic v jednom nebo dvou směrech n vytvoří quilt odsazením od quiltu nebo plochy. n Offset - vytvoří quilt odsazením od quiltu nebo plochy. n vytvoří quilt zkopírováním existujících ploch nebo quiltů. Určete metodu výběru a vyberte plochy pro zkopírování. Plocha bude vytvořena přímo na povrchu vybraných ploch. n Copy - vytvoří quilt zkopírováním existujících ploch nebo quiltů. Určete metodu výběru a vyberte plochy pro zkopírování. Plocha bude vytvořena přímo na povrchu vybraných ploch. n vytvoří nové quilty pomocí geometrie zaoblení surface-to surface mezi plochami tělesa nebo složenými plochami n Fillet (Round) - vytvoří nové quilty pomocí geometrie zaoblení surface-to surface mezi plochami tělesa nebo složenými plochami

8 Boundary Blend n n Vytvoří quilt pomocí hranic příp dalších referenčních entit v jednom nebo dvou směrech n n První a poslední entita v každém směru určuje hranici plochy n n Jako referenční entity mohou být použity křivky, hrany součástí, pomocné body a konce křivek nebo hran n n Referenční entity musí být vybírány v odpovídajícím pořadí n n Pro plochu definovanou dvěma směry, musí hranice tvořit uzavřenou smyčku n n Pro hranice lze definovat hraniční podmínky u Free - nejsou definovány žádné hraniční podmínky u Normal - plocha bude podél hranice kolmá k vybrané ploše u Tangent - plocha bude podél hranice tečná k vybrané ploše u Crvtr Cont – plocha bude mít podél hranice spojitou křivost n n Tvar plochy lze ovládat pomocí řídících bodů

9 Složitější plochy nvytvoří kuželosečkové quilty pomocí více jak čtyř hranic n Conic Surface and N-sided Patch - vytvoří kuželosečkové quilty pomocí více jak čtyř hranic nvytvoří pomocí skici quilt jako blend, který je tečný k plochám n Blend Section To Surfaces - vytvoří pomocí skici quilt jako blend, který je tečný k plochám nvytvoří quilt jako blend z plochy tečně k plochám n Blend Between Surfaces - vytvoří quilt jako blend z plochy tečně k plochám nvytvoří blend plochu ze souboru n Blend From File - vytvoří blend plochu ze souboru nvytvoří quilt jako blend z hrany nebo křivky tečně k plochám n Blend Tangent to Surfaces - vytvoří quilt jako blend z hrany nebo křivky tečně k plochám nvytvoří plochu dynamickým ovládáním n Surface Free Form - vytvoří plochu dynamickým ovládáním nořeže plochu zaoblením flat plochou n Vertex Round - ořeže plochu zaoblením flat plochou nořeže quilt pomocí obrysových křivek n Silhouette Trim - ořeže quilt pomocí obrysových křivek nvytvoří flatten quilt n Flatten Quilt - vytvoří flatten quilt

10 Conic Surface and N-sided Patch Lze vytvořit tři typy ploch n n Conic Srfacee - vytvoří kuželosečkové quilty pomocí dvou hraničních křivek a jedné kontrolní křivky.Kontrolní křivka může u Přímo ležet ve vytvořené ploše u Je průsečíkem tečen plochy n n Approx Blend - vytvoří aproximovanou plochu definovanou počtem dělení na hranicích n n N-Sided Surf – vytvoří ploch definovanou více než čtyřmi hraničními křivkami


Stáhnout ppt "Počítačová podpora konstruování I 8. přednáška František Borůvka."

Podobné prezentace


Reklamy Google